moral

pr
Fort Surasakmontri Hospital Model
 opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
IMG_9645 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
    พันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมพัฒนาจิต อบรมธรรมะ ฝึกวิปัสสนา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง ณ วัดลำปางธรรมาราม จังหวัดลำปาง วันที่  15 ก.ค.59
อ่านต่อ..
 80257ฝึกเดินทางไกลและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    กำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ทำกิจกรรมพัฒนาวัด รวมทั้งถวายเทียนพรรษา  ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32  พันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ วัดดอกด้าย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วันที่  14 ก.ค.59
อ่านต่อ..
 7906คลินิกตรวจสุขภาพ "วันฮักกันยามเฒ่า"  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำโครงการคลินิกตรวจสุขภาพข้าราชการทหารบำนาญ   "วันฮักกันยามเฒ่า" สำหรับข้าราชการทหารบำนาญในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อรับการสุขภาพกายประจำปี  พบปะเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระสบการณ์    ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมรับประทานอาหารเช้า โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลตรวจร่างกายทั่วไป รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุม 1 ห้วงวันที่  4-8 ก.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_0297 ปล่อยแถวขบวนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ร่วมรับตรวจพร้อมปล่อยแถวขบวนยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย  และดินถล่มในจังหวัดลำปาง รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง ประจำปี 2559 โดยพลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานปล่อยแถว ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32   วันที่ 6 ก.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_9325โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ  
    พันโทวรวิทย์  วงษ์มณี กุมารแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งให้คำปรึกษาครูดูแลเด็กเล็กค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เพื่อตรวจกระคุ้นพัฒนาการ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เม.ย.59  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  6 ก.ค.59 
อ่านต่อ..
 S__6668305โครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน ถวายเป็นพระราชกุศล 
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ ออกคัดกรอง ให้ความรู้และวัดสายตาให้กับประชาชนในชุมชนวัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 126 ราย ตามโครงการจัดทัพคัดกรอง "ตาบอดต้อหิน"   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2560   วันที่  3 ก.ค.59 
อ่านต่อ..
IMG_9124 วันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32  
    พลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ   นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย   ณ ลานประกอบพิธีมณฑลทหารบกที่ 32 วันที่ 1 ก.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_8828 กีฬาภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32 
    พลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ   นำกำลังพลโรงพยาบาลร่วมงานแข่งขันกีฬาภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32 ประจำปี 2559  เพื่อเชื่อมความสามัคคี  ณ สนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 30 มิ.ย.59  
อ่านต่อ..
 53881เสนาสนเทศกำลังพล  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดกิจกรรมเสนาสนเทศและพบปะกำลังพลภายในหน่วย   เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพลร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม 1 วันที่   22 ,24  มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9542บรรยายความรู้การลงประชามติ สาระร่างรัฐธรรมนูญ
     พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การลงประชามติ สาระร่างรัฐธรรมนูญฯ และเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง , กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 ,  ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีพลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  วันที่ 21 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9322ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุง  
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลออกเดินรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงตามโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปลอดยุง ปลอดโรค"  รวมทั้งสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยร่วมกันทำ 3 เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" ในเขตสุขาภิบาลบ้านพักกำลังพลฝั่ง 2 เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง เช่น ไข้เลือดออก ,ไข้ปวดข้อชิคุนกุนยา ,ไข้ซิกา  วันที่  14 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9258ปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม รุ่นที่ 2 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมทำความดีถวายราชสดุดี ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครอบรอบ 70 ปี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติในการก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรม รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง องค์กรและผู้ร่วมงาน บนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรมได้อย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  14 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_8562 โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปลอดยุง ปลอดโรค"  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ พร้อมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์ประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" โดยการเดินรณรงค์ความรู้ให้กับกำลังพลตามกองแผนกรวมทั้งผู้มารับบริการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   วันที่  14 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 13403960_1093638997374085_8251607361926100521_oทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลทำความดีถวายราชสดุดี ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค้นหาอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี " มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยมีพลตรีกิตติศักดิ์  แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 มิ.ย.59
  
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  21 มี.ค.59

อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร   อ่านประกาศ 
2. งานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    - ผ่านการฝึกอบรม 330 ชั่วโมง ขึ้นไป
     สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 8004 หรือ 094-6080254 ในวันเวลาราชการ
3. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
    จำนวนหลายอัตรา สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1