moral

pr
Fort Surasakmontri Hospital Model
 opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 IMG_0149การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม   
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี"   โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ณ จิตอารี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ลำปาง วันที่ 21 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9175ชื่นมื่น รื่นเริง ปี๋ใหม่เมือง 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา     โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หัวหน้ากองหัวหน้าแผนก เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโรงพยาบาลค่ายฯ ณ ลานกิจกรรมอาคารกองบังคับการ วันที่ 19 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 20160408_131006พิธีเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2559  
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โดยมีพลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธาน ใช้พื้นที่หน้าค่ายทหารเป็นจุดพักรถ-พักคน และผ่อนคลายอิริยาบถ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนและหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้บริการปฐมพยาบาลประชาชนที่เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ห้วงวันที่  8 เม.ย.59-18 เม.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_9167 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดลำพูน  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา     จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการ "ปรับปรุงต่อเติมระบบท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค บ้านหนองบัว"  หมู่ ๑๒ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา  ลำพูน   ตามแผนงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  ส่วนภาคบ่ายปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  อำเภอเวียงหนองร่อง จังหวัดลำพูน  วันที่ 7 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_6886พิธีลงนามรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา   
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   คนใหม่ พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน โดยมี พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ข้าราชการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32   ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 1 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_8053เตรียมความพร้อมสู่ 37 โรงพยาบาลคุณธรรมกองทัพบก 
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดบรรยายวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ 37 โรงพยาบาลคุณธรรมกองทัพบก  สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในการบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล  ด้วยการเน้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล     เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและการบริการประชาชน ห้องประชุม 1  วันที่ 1 เม.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_6876 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  ,คัดกรองเบื้องต้น ,การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำปางตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"  ในชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  วันที่  24  มี.ค.59
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
_MG_4318 โครงการ"โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ห่วงใยใส่ใจครอบครัวทหาร"
    งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โดยพันเอกหญิงอุษา แสงทอง ทำกิจกรรมโครงการ "โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ห่วงใยใส่ใจครอบครัวทหาร"  และกิจกรรมแม่บ้านรักษ์สุขภาพ โดยให้การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจมะเร็งปากมดลูก และการสร้างเสริมความรู้ การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับครอบครัวให้กับสมาชิกแม่บ้านหน่วย ร.17 พัน 2   ณ ห้องประชุม 1 วันที่  24 มี.ค.59
อ่านต่อ..
33 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์     
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์  หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์     ประเภท 8 สัปดาห์  รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 จากหน่วย ม.พัน 10 ,ม.พัน 15 ,ร.17 พัน 2 ,ร.17 พัน 4 ,ป. พัน 17 ,โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ ,โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ,ค่ายประตูผา ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท วันที่ 23 มี.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_6710มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉิมพลีย์  อินทรไข่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุม 2   วันที่  23 มี.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  21 มี.ค.59

อ่านต่อ..
IMG_5628 พิธีเปิดโครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน ถวายเป็นพระราชกุศล  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดโครงการจัดทัพคัดกรอง ตาบอดต้อหิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2559  โดยความร่วมมือของ มณฑลทหารบกที่ 32  ,โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  วันที่  18  มี.ค.59
อ่านต่อ..
 1317th HA National Forum 
    พันโทนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงาน Poster Presentation  "โครงการติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดรักษาต้อกระจกยุคใหม่ด้วยแอพพลิเคชั่น" ในงานประชุมวิชาการประจำปี  HA National Forum  ครั้งที่ 17  คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)   ณ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum  เมืองทองธานี  วันที่ 8-11 มี.ค.59  
อ่านต่อ..
IMG_4487 โครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ  "Supreme Service"
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดอบรมโครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ  "Supreme Service"  ให้แก่บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล โดยมีพันเอกหญิงฉิมพลีย์ อินทรไข่  หัวหน้ากองการพยาบาล และทีมวิชาการเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการให้บริการ ณ ห้องประชุม 1 วันที่  18 ก.พ. 59
อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. งานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    - ผ่านการฝึกอบรม 330 ชั่วโมง ขึ้นไป
     สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 8004 หรือ 094-6080254 ในวันเวลาราชการ
2. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล หลายอัตรา
   - พยาบาลวิชาชีพ 
   สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1