pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 ler

ler

opd_eye

 

 IMG_5468โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตและสร้างเสริมความรู้ให้ดูแลตนเองทั้งยามปกติและในสนาม รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  ในพื้นที่ ร้อย ร.1721 บ้านจ่าโบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่  10 ธ.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_4074ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีพลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน นักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา ลำปาง วันที่  8 ธ.ค.57
อ่านต่อ..
 1417583692499พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32    
พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน       ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่  5 ธันวาคม 2557 และลงนามถวายพระพร   ณ กองบัญชาการ  มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง วันที่  3 ธ.ค.57
อ่านต่อ..
IMG_2656 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
     พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ ในชุมชนวัดไผ่ปงชัยคีรี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  , การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีนโดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   และแจกผ้าห่มรวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เทิดทูนสถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่  วันที่ 28 พ.ย. 57
อ่านต่อ..
IMG_2167 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดลำปาง  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  วันที่ 24 พ.ย.57
อ่านต่อ..
IMG_1721 นิทรรศการวิชาการ รร.จปร.2557
     พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ  การผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย LERPRAT TECHNIQUE    เป็นผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2557 จากกองทัพบก และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   ณ  รร.จปร.  วันที่ 19-20 พ.ย.57 
อ่านต่อ..
_MG_9009 Singing & Dancing Contest (Fat Off) รอบที่ 3 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดกิจกรรม  "ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ" รอบคัดเลือก รอบที่ 3 โดยมีสมาชิกจากมณฑลทหารบกที่ 32  และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ส่งทีมเข้าประกวดจำนวน 10 ทีม  ห้องประชุม 1   วันที่ 19 พ.ย.57
อ่านต่อ..
 040ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ,พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้การต้อนรับ พลโท สาธิต พิธรัตน์   แม่ทัพภาคที่ 3  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา ลำปาง วันที่  16 พ.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_1308ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ  พล.ต.รศ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานของแพทยสภา  ในโอกาสออกตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  13 พ.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_0266ต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารบก   
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ,พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ,ผู้บริหารโรงพยาบาลกองทัพบกภาคเหนือตอนบนและกำลังพลโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ พลโทบุณยรักษ์  พูนชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับการปฏิบัติงานของกำลังพลในสังกัดโรงพยาบาลกองทัพบก  ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง  วันที่ 31 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_6757งานแถลงข่าวผลงาน Lerprat Technique  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานพิธีแถลงข่าว ในโอกาสที่ พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2557 จากกองทัพบก และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลงานการผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย LERPRAT TECHNIQUE   ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 21 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_1888โครงการ "จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุก"
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันตรีเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ร่วมกับทหารกองหนุนในพื้นที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ลำปาง   ตามโครงการ "จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุก"  ณ วัดพรหมพิราม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 12 ต.ค.57
อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน
1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1