28july

pr
Fort Surasakmontri Hospital Model
 opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 IMG_0037โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลคุณธรรม 
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานงาน "ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลคุณธรรม" เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล มีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงาน บนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด  นำพาองค์กรไปสู่จุดหมายได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1  วันที่  16 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_0383โครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน ถวายเป็นพระราชกุศล 
    พลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดโครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกคัดกรอง ให้ความรู้และวัดสายตาให้กับประชาชนในชุมชนวัดท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  วันที่  14 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_0258โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
    พลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า ธนาคารอาหารชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแต้ว อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม ลำปาง  พันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  คัดกรองเบื้องต้น  ประชาชนผู้มาร่วมพิธี วันที่  12 ส.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_0079 พิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร 
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมี พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  11 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 109359กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
    พลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ     ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารรวมทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหามหาราชินี" ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  9 ส.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_9924 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2559  แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี 59 ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษา 83 ทุน  รวมจำนวน 142 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 ส.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_0017 บรรยายวิชาการ "Management of Dyspepsia and IBS"   
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ "Management of Dyspepsia and IBS"   โดยมี อาจารย์นายแพทย์ ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2  วันที่  9 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_9984สัปดาห์เภสัชกรรม 2559
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ เป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์เภสัชกรรม 2559" โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุทุกวันตลอดห้วงการจัดงาน 8-11 ส.ค.59  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรับรู้ของชุมชน โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มผู้สูงวัย ณ ลานเกียรติยศ หน้ากองเภสัชกรรม
อ่านต่อ..
 IMG_1373หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  ,คัดกรองเบื้องต้น ,การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีน โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"  ชุมชนอำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  วันที่  4 ส.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_1108 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีจัดทำโครงการฮักกันยามเฒ่า ปีที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพข้าราชการทหารบำนาญในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อรับการตรวจสุขภาพกายประจำปี  พบปะเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระสบการณ์    สร้างเสริมความรู้ สุขภาพ อาหาร การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิต  ณ ห้องประชุม 1 วันที่  3 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_1041โครงการค่ายสุรศักดิ์มนตรีปลอดยุง ปลอดโรค 
    พันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดอบรมให้กับกำลังพลที่อาศัยในชุมชนทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงอย่างถูกวิธี  สามารถจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและยังเป็นการสร้างเครือข่ายในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือและดูแลชุมชนของตัวเองได้ในระยะยาว ณ ห้องประชุม 1 วันที่  2 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_0653กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559  ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ..
 1หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดลำพูน
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร" ณ วัดบ้านล้อง ต.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมใช้บริการทั้งหมด 115 ราย  วันที่  28 ก.ค.59 
อ่านต่อ..
 5ทำบุญอาคารแพทย์ทางเลือก  
    พันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    เป็นประธานพิธีทำบุญอาคารแพทย์ทางเลือก และอุทิศส่วนกุศลแก่คุณพ่อ จ่าสิบโทเทียบ จันทรพันธ์ พร้อมกันนี้ทางครอบครัวจันทร์พันธ์ ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารแพทย์ทางเลือก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 415,734 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณครอบครัวจันทร์พันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วย  วันที่  28 ก.ค.59 
อ่านต่อ..
 1551อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดอบรมวิชาการ "การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (Neonatal  Resuscitation)" ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ได้มีการทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลทารกแรกเกิดให้พ้นวิกฤติและฉุกเฉิน โดยมี พันโท ผศ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ และ พันโทธานินทร์  พิรุณเนตร กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  26 ก.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_0297 ปล่อยแถวขบวนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ร่วมรับตรวจพร้อมปล่อยแถวขบวนยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย  และดินถล่มในจังหวัดลำปาง รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง ประจำปี 2559 โดยพลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานปล่อยแถว ณ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32   วันที่ 6 ก.ค.59
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  21 มี.ค.59

อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. งานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    - ผ่านการฝึกอบรม 330 ชั่วโมง ขึ้นไป
     สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 8004 หรือ 094-6080254 ในวันเวลาราชการ
2. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
    จำนวนหลายอัตรา สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1