opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 1454648094603พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์        
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 19 (1/58) จำนวน 10 นาย  ณ ห้องประชุม 2  วันที่  5 ก.พ.59
อ่านต่อ..
 S__7495912หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 1
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "จัดซื้อท่อประปา พี.วี.ซี. โดยอาศัยความร่วมมือจากแรงงานชาวบ้านในพื้นที่" เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามแผนงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  พร้อมกันใน 2 พื้นที่ ในภาคเช้าและภาคบ่าย  คือพื้นที่ อำเภอป่าซาง ,อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  วันที่ 3 ก.พ.59
อ่านต่อ..
 S__6111254หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  การคัดกรองเบื้องต้น พร้อมทั้งแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในชุมชนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม อำเภองาว  จังหวัดลำปาง     เพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากอากาศหนาวเย็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่  3 ก.พ.59
อ่านต่อ..
 IMG_3637โครงการ "ให้ความรู้และคำปรึกษากำลังพลและคู่สมรส"  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดโครงการ "ให้ความรู้และคำปรึกษากำลังพลและคู่สมรส" ในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เรื่องการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์  เพื่อวางแผนครอบครัวและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์   จัดกิจกรรมโดยมณฑลทหารบกที่ 32 และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 27 ม.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_2984เตรียมความพร้อมกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   นำสิ่งของที่จำเป็นจากท่านผู้ใจบุญ  เพื่อมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม รวมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้การตรวจสุขภาพกายทั่วไป  สร้างเสริมคัดกรองสุขภาพจิต และสร้างเสริมความรู้ให้ดูแลตนเองทั้งยามปกติและในสนาม รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  ในพื้นที่ ร้อย ร.1732 ฉก. ร.7 ฐานผาม่อน  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่   22 ม.ค.59
อ่านต่อ..
 75533โครงการจัดทัพคัดกรอง"ตาบอดต้อหิน"ถวายเป็นพระราชกุศล  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ร่วมกับทีมแพทย์เคลื่อนที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย   อำเภอเมือง ลำปาง ตามโครงการจัดทัพคัดกรอง "ตาบอดต้อหิน"   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  ห้วงวันที่ 25 ม.ค.59 - 10 ก.พ.59
อ่านต่อ..
 IMG_2689ตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด  
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลที่แข่งขันหน่วยทหารทรหด ห้วงการแข่งขัน วันที่ 14 ธ.ค.58 - 7  ก.พ.59  จัดโดยกองทัพภาคที่ 3  ใช้สนามการแข่งขันในพื้นที่ฝึกของค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง   เพื่อสนองนโยบายของกองทัพบกและรับทราบปัญหา วันที่   19 ม.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_2373 วันกองทัพไทย 59     
   
พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา  ข้าราชการทหารโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีสวนสนาม กระทำการถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย บริเวณสนาม  ร. 17 พัน 2  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 18 ม.ค. 59
อ่านต่อ..
 S__3514396งานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559" 
      พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการโรงพยาบาล ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559"  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  วันที่ 18 ม.ค. 59
อ่านต่อ..
IMG_1993 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59 
    มณฑลทหารบกที่ 32 ,โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ,หน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการในจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559  โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญให้กับบุตรข้าราชการ และเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน   ณ สนามพิทธยุทธยรรยงค์ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  9 ม.ค. 59
อ่านต่อ..
 5พิธีเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2559  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โดยมี พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธาน ใช้พื้นที่หน้าค่ายทหารเป็นจุดพักรถ - พักคน         และผ่อนคลายอิริยาบถ มีกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็นไว้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้บริการปฐมพยาบาลประชาชนที่เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ห้วงวันที่  28 ธ.ค.58 - 4 ธ.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_9951 ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร     
        โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ทีมผู้บริหาร ,กำลังพลของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยนิมนต์พระสงฆ์ มารับบิณฑบาต บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ และสวัสดีปีใหม่เพื่อขอพรจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 24 ธ.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_0294 กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day    
     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม "Big Cleaning Day 58" โดยเดินรณรงค์กิจกรรม 5 ส. ตามหน่วยงานต่าง ๆ  พร้อมทำกิจกรรม  Big Cleaning Day     รอบพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อความสะอาด สวยงาม เน้นความปลอดภัยในการทำงาน  และพร้อมให้บริการ   วันที่  23 ธ.ค. 58
อ่านต่อ..
 IMG_9870ตรวจสุขภาพในกองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 32   
    งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์   ภุคุกะ  และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดคลินิกตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 32  จังหวัดลำปาง โดยให้การตรวจสุขภาพทั่วไป การสร้างเสริมคัดกรองสุขภาพจิต  และให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลภายในเรือนจำ  วันที่   21 ธ.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_9791บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  รับมอบเงินจาก คุณประยูร  จิวะสันติการ   กรรมการมูลนิธิโยนก จังหวัดลำปางและครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ คุณประยูร  จิวะสันติการ   และครอบครัว มา ณ ที่นี้ด้วย  วันที่  18  ธ.ค.58
อ่านต่อ..
 _MG_0933กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด  
     พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2558 ของกองทัพภาคที่ 3 โดยมีหน่วยกองพันทหารราบ และกองพันทหารม้า ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จัดส่งกำลังพลทหาร จำนวน 18 กองพัน , กองพลพัฒนาที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และมณฑลทหารบก หน่วยละ 1 ชุดปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ชุดปฏิบัติการ เข้าร่วมการแข่งขันฯ  ใช้พื้นที่ฝึกของค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ตลอดห้วงการแข่งขัน วันที่ 14 ธ.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_2004พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ พร้อมข้าราชการโรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ณ สวนสาธารณะเขลางค์  นครลำปาง
อ่านต่อ..
IMG_1558 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดกิจกรรม "โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก" เพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพล ครอบครัวในพื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีกิจกรรมสำรวจภาวะสุขภาพ ,จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ,จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตกำลังพลแบบองค์รวม ณ หอประชุมหน่วย ร. 17 พัน. 2  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 26 พ.ย. 58
อ่านต่อ..
 IMG_2551รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับดี ประเภทรางวัลการพัฒนาการที่เป็นเลิศ มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ผลงานการค้นหาและปราบต้อกระจกสุกด้วย Lerprat Technique ออกให้โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ  หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 25 ก.ย.58
อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล หลายอัตรา
   - พยาบาลวิชาชีพ 
   สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1