moral

pr
Fort Surasakmontri Hospital Model
 opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 53881เสนาสนเทศกำลังพล  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดกิจกรรมเสนาสนเทศและพบปะกำลังพลภายในหน่วย   เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพลร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม 1 วันที่   22 ,24  มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9542บรรยายความรู้การลงประชามติ สาระร่างรัฐธรรมนูญ
     พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การลงประชามติ สาระร่างรัฐธรรมนูญฯ และเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติแก่ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง , กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 ,  ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีพลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  วันที่ 21 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9322ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุง  
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลออกเดินรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงตามโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปลอดยุง ปลอดโรค"  รวมทั้งสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยร่วมกันทำ 3 เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" ในเขตสุขาภิบาลบ้านพักกำลังพลฝั่ง 2 เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง เช่น ไข้เลือดออก ,ไข้ปวดข้อชิคุนกุนยา ,ไข้ซิกา  วันที่  14 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9258ปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม รุ่นที่ 2 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมทำความดีถวายราชสดุดี ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครอบรอบ 70 ปี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติในการก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรม รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง องค์กรและผู้ร่วมงาน บนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรมได้อย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  14 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_8562 โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปลอดยุง ปลอดโรค"  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ พร้อมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์ประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" โดยการเดินรณรงค์ความรู้ให้กับกำลังพลตามกองแผนกรวมทั้งผู้มารับบริการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   วันที่  14 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 13403960_1093638997374085_8251607361926100521_oทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลทำความดีถวายราชสดุดี ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค้นหาอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี " มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยมีพลตรีกิตติศักดิ์  แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 มิ.ย.59
  
อ่านต่อ..
 17ร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีพลตรี กิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานในพิธี ณ สโสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  9 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 70574หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดลำพูน
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  ,คัดกรองเบื้องต้น ,การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีน โดยปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ในเขตอำเภอเวียงหนองร่อง จังหวัดลำพูน  วันที่  2 มิ.ย.59
อ่านต่อ..
 _MG_8031

พิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3  
    พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2559  ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ตลอดห้วงการแข่งขัน วันที่ 19 พ.ค.59 - 10  มิ.ย.59

อ่านต่อ..
 IMG_0857ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน รวมทั้งเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน  ในหน่วยฝึกทหารใหม่   หน่วยฝึก มทบ.32 และ ร.17 พัน.2   เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่ในห้วงการฝึก  วันที่  17 พ.ค.59
อ่านต่อ..
 _MG_7849วันพยาบาลสากล 2559 
    พันเอกหญิงฉิมพลีย์  อินทรไข่  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2559 ของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) โดยจัด นิทรรศการความเป็นมาวันพยาบาลสากล การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเรื่องโรคอีสุกอีใส  บริการวัดความดันโลหิต  และตอบปัญหาสุขภาพชิงรางวัล  ณ ลานกิจกรรมกองเภสัชกรรม   ห้วงวันที่  9-15 พ.ค.59

 

อ่านต่อ..
IMG_0567 คลินิกตรวจสุขภาพทหารกองประจำการ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ เปิดคลินิกตรวจสุขภาพทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559  ผลัดที่ 1 สังกัด ร้อย มทบ.32  และ หน่วยฝึก ร.17 พัน 2  เพื่อให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์เฉพาะทาง  ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในค่ายทหาร รวมทั้งในระหว่างการฝึกภาคสนาม เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่ในห้วงฤดูร้อน ณ ห้องประชุม 1 วันที่  10-11 พ.ค. 59
อ่านต่อ..
 IMG_0149การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม   
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี"   โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ณ จิตอารี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ลำปาง วันที่ 21 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  21 มี.ค.59

อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 
    สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6200 ในวันเวลาราชการ อ่านประกาศ 
2. งานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    - ผ่านการฝึกอบรม 330 ชั่วโมง ขึ้นไป
     สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 8004 หรือ 094-6080254 ในวันเวลาราชการ
3. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
    จำนวนหลายอัตรา สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1