ler

ler

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 baramee
opd_eye

 

IMG_2167 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดลำปาง  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  วันที่ 24 พ.ย.57
อ่านต่อ..
IMG_1721 นิทรรศการวิชาการ รร.จปร.2557
     พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ  การผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย LERPRAT TECHNIQUE    เป็นผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2557 จากกองทัพบก และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   ณ  รร.จปร.  วันที่ 19-20 พ.ย.57 
อ่านต่อ..
_MG_9009 Singing & Dancing Contest (Fat Off) รอบที่ 3 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดกิจกรรม  "ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ" รอบคัดเลือก รอบที่ 3 โดยมีสมาชิกจากมณฑลทหารบกที่ 32  และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ส่งทีมเข้าประกวดจำนวน 10 ทีม  ห้องประชุม 1   วันที่ 19 พ.ย.57
อ่านต่อ..
 040ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ,พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้การต้อนรับ พลโท สาธิต พิธรัตน์   แม่ทัพภาคที่ 3  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา ลำปาง วันที่  16 พ.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_1308ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ  พล.ต.รศ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานของแพทยสภา  ในโอกาสออกตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  13 พ.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_0266ต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารบก   
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ,พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ,ผู้บริหารโรงพยาบาลกองทัพบกภาคเหนือตอนบนและกำลังพลโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ พลโทบุณยรักษ์  พูนชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับการปฏิบัติงานของกำลังพลในสังกัดโรงพยาบาลกองทัพบก  ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง  วันที่ 31 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_6757งานแถลงข่าวผลงาน Lerprat Technique  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานพิธีแถลงข่าว ในโอกาสที่ พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2557 จากกองทัพบก และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลงานการผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย LERPRAT TECHNIQUE   ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 21 ต.ค.57
อ่านต่อ..
IMG_8404 บริจาคเงินกองทุนโรคไต   
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับบริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุน "แม่โต้ย  จิวะสันติการ"  เพื่อผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ   ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอขอบคุณ  ดร.นิรันดร์  จิวะสันติการและครอบครัว  มา ณ โอกาสนี้  วันที่ 21 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 2สภากาแฟ สามัคคี ปรองดอง จังหวัดลำปาง  
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมประชุมสภากาแฟสามัคคี ปรองดอง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_6590Singing & Dancing Contest (Fat Off) รอบที่ 2 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดงาน  "ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ" รอบคัดเลือก รอบที่ 2โดยมีสมาชิกจากมณฑลทหารบกที่ 32  และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ส่งทีมเข้าประกวดจำนวน 10 ทีม  ห้องประชุม 1   วันที่ 15 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_1999ต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ห้องประชุม 2  วันที่ 13 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_1888โครงการ "จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุก"
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันตรีเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ร่วมกับทหารกองหนุนในพื้นที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ลำปาง   ตามโครงการ "จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุก"  ณ วัดพรหมพิราม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 12 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_0468ตรวจประเมินเพื่อรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
    พลตรีอุกฤษณ์  อากาศวิภาต โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยทีมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย อธิสุข และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)   เพื่อรับการเยี่ยมประเมินและรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาล (Re-Accreditation) วันที่ 25-26 ก.ย. 57
อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน
1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครแพทย์แผนจีน หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (5 ปี) จำนวน 1 อัตรา  สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 8004 ในวันเวลาราชการ 
2.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ต้องการรับสมัครผู้ข่วยแพทย์แผนไทยหลักสูตร  330 ชั่วโมง หรือ 372 ชั่วโมง คุณสมบัติจบจากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง จำนวน 3 อัตรา สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 8005 ในวันเวลาราชการ 
3.
ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 
4.
กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวนหลายอัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่กองการพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6600-1 ในวันเวลาราชการ 

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1