ler

ler

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 baramee
opd_eye
 
ผลสอบคัดเลือก  พนักงานธุรการ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 22/10/57 

 

 IMG_6757งานแถลงข่าวผลงาน Lerprat Technique  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานพิธีแถลงข่าว ในโอกาสที่ พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2557 จากกองทัพบก และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลงานการผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย LERPRAT TECHNIQUE   ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 21 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 2สภากาแฟ สามัคคี ปรองดอง จังหวัดลำปาง  
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมประชุมสภากาแฟสามัคคี ปรองดอง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_6590Singing & Dancing Contest (Fat Off) รอบที่ 2 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดงาน  "ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ" รอบคัดเลือก รอบที่ 2โดยมีสมาชิกจากมณฑลทหารบกที่ 32  และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ส่งทีมเข้าประกวดจำนวน 10 ทีม  ห้องประชุม 1   วันที่ 15 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_1999ต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ห้องประชุม 2  วันที่ 13 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_1888โครงการ "จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุก"
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันตรีเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ร่วมกับทหารกองหนุนในพื้นที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ลำปาง   ตามโครงการ "จัดทัพค้นหา ปราบต้อกระจกสุก"  ณ วัดพรหมพิราม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 12 ต.ค.57
อ่านต่อ..
IMG_1674 พิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา   
    พลโทอุกฤษณ์  อากาศวิภาต  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   คนใหม่ พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ โดยมี พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ข้าราชการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32   ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 5 ต.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_0876พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี    
    พลตรีอุกฤษณ์  อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี   เพื่อบูรณะศาลาประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีข้าราชการผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา มาร่วมบุญครั้งนี้จำนวนมาก  วันที่ 30 ก.ย. 57
อ่านต่อ..
IMG_0811 คลินิกตรวจสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกหญิงอุษา แสงทอง เปิดคลินิกตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้กับกำลังพลหน่วย ร.17 พัน 2 จำนวน 220 นาย ที่เตรียมตัวไปปฏิบัติราชการสนาม ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและใจ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม 1 วันที่ 30 ก.ย.57
อ่านต่อ..
 IMG_0468ตรวจประเมินเพื่อรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
    พลตรีอุกฤษณ์  อากาศวิภาต โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยทีมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย อธิสุข และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)   เพื่อรับการเยี่ยมประเมินและรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาล (Re-Accreditation) วันที่ 25-26 ก.ย. 57
อ่านต่อ..
 IMG_0369ร่วมพิธีวันมหิดล 
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมหน่วยงานจากส่วนต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  ณ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 24 ก.ย. 57
อ่านต่อ..
 IMG_0290พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโดยแม่ทัพภาคที่ 3
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3
อ่านต่อ..
 IMG_0001Singing & Dancing Contest (Fat Off) รอบที่ 1  
     พลตรีอุกฤษณ์  อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงาน  "ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ" โดยมีสมาชิกจากมณฑลทหารบกที่ 32  และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ส่งทีมเข้าประกวดจำนวน 10 ทีม  ห้องประชุม 1   วันที่ 17 ก.ย. 57

อ่านต่อ..
IMG_8611 รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิฐ์ทางทหารของกองทัพบก
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหลักการ จากการประกวดสิ่งประดิฐ์ดีเด่นของกองทัพบก  "วันภูมิปัญญานักรบไทย"  ผลงาน LERPRAT TECHNIQUE เรื่องการผ่าตัดต้อกระจกสุก ผลงานโดย พันตรีเลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ สโมสรกองทัพบก  วันที่ 11 ก.ย. 57
อ่านต่อ..
 IMG_8158อบรมและซ้อมแผนการพจญเพลิง
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดอบรมและซ้อมแผนการพจญเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย  ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  โดยได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง  ให้เกียรติเป็นวิทยากร ช่วยควบคุมการฝึกซ้อมและประเมินสรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัย  วันที่ 2 ก.ย.57
อ่านต่อ..
surasakh1 ครบรอบ 11 ปี อาคารอุบัติเหตุและ 85 ปี โรงพยาบาล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานทำบุญใหญ่และฉลองครบรอบ 11 ปี อาคารอุบัติเหตุและ 85 ปี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยเชิญแขกผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ข้าราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน
1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครแพทย์แผนจีน หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (5 ปี) จำนวน 1 อัตรา  สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 8004 ในวันเวลาราชการ 
2.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ต้องการรับสมัครผู้ข่วยแพทย์แผนไทยหลักสูตร  330 ชั่วโมง หรือ 372 ชั่วโมง คุณสมบัติจบจากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง จำนวน 3 อัตรา สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 8005 ในวันเวลาราชการ 
3.
ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 
4.
กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวนหลายอัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่กองการพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6600-1 ในวันเวลาราชการ 

pr1

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

dm

อ่านต่อ..
     gpf1