surasak

opd_eye

 

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 DSC_0176ต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ ผศ.ระเบียบ  พิธรัตน์  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ในโอกาสตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ทบ. และเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 21 ม.ค. 58
อ่านต่อ..
 IMG_0160ฝึกเดินทางไกลและชุมชนสัมพันธ์
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ ในชุมชนวัดฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  , การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีนโดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   และแจกผ้าห่มรวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เทิดทูนสถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่  วันที่ 21 ม.ค. 58
อ่านต่อ..
 IMG_9021ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ
    พันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม OD รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ "ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ" เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพื่อพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ  ณ ศิลามณี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย วันที่ 15-16 ม.ค.58

อ่านต่อ..
 IMG_7909โครงการจัดทัพค้นหา "ปราบต้อกระจกสุก"
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันตรีเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ร่วมกับทีมแพทย์เคลื่อนที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในชุมชนวัดบ้านใหม่ ตามโครงการจัดทัพค้นหา "ปราบต้อกระจกสุก"  ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 11 ม.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_7687 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 58  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยมีหน่วยทหาร ส่วนราชการในจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญให้กับบุตรข้าราชการ และเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน   ณ สนามพิทธยุทธยรรยงค์ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 10 ม.ค. 58
อ่านต่อ..
IMG_7574 พิธีเปิดมูลนิธิ คุณพ่อถนัด คุณแม่โต้ย จิวะสันติการ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กล่าวรายงานคณะกรรมการมูลนิธิ คุณพ่อถนัด คุณแม่โต้ย จิวะสันติการ เพื่อผู้ป่วยโรคไตโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ผลการปรับภูมิทัศน์ที่พักสำหรับ ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับบริการฟอกไต และผลดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิ ณ ศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 9 ม.ค.58
อ่านต่อ..
 4รับรางวัลบุคลากรเหล่าแพทย์ดีเด่น
    พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเหล่าแพทย์ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบ ปีที่ 115  ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก วันที่ 7 ม.ค.58
อ่านต่อ..
 3พิธีเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2558
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน  โดยมีพลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ใช้พื้นที่หน้าค่ายทหารเป็นจุดพักรถ - พักคน        และผ่อนคลายอิริยาบถ มีกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็นไว้บริการและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้บริการปฐมพยาบาลประชาชนที่เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ห้วงวันที่  26 ธ.ค.57 - 5 ม.ค.58
อ่านต่อ..
_MG_9712 กีฬาสีภายในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   พร้อมกำลังพลของโรงพยาบาลร่วมงานแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลหันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพของตนเองและเชื่อมความสามัคคี  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกองบังคับการ วันที่ 24 ธ.ค.57

อ่านต่อ..
 IMG_9541Singing & Dancing Contest (Fat Off)  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดกิจกรรม  "ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ" รอบตัดสิน โดยมีสมาชิกจากมณฑลทหารบกที่ 32  และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ส่งทีมเข้าประกวดจำนวน 10 ทีม  ห้องประชุม 1   วันที่ 24 ธ.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_5906ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร         
      โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   กำลังพลของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 18 รูป มารับบิณฑบาต บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ และสวัสดีปีใหม่เพื่อขอพรจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 24 ธ.ค.57
อ่านต่อ..
IMG_5845 ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา ให้การต้อนรับพันเอกไพรัช  มีลาภ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประสานการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ณโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  23 ธ.ค.57
อ่านต่อ..
 IMG_5468โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตและสร้างเสริมความรู้ให้ดูแลตนเองทั้งยามปกติและในสนาม รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  ในพื้นที่ ร้อย ร.1721 บ้านจ่าโบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่  10 ธ.ค.57
อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน
1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1