moral

pr
Fort Surasakmontri Hospital Model
 opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 _MG_8031

พิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3  
    พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2559  ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ตลอดห้วงการแข่งขัน วันที่ 19 พ.ค.59 - 10  มิ.ย.59

อ่านต่อ..
 IMG_0857ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน รวมทั้งเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน  ในหน่วยฝึกทหารใหม่   หน่วยฝึก มทบ.32 และ ร.17 พัน.2   เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่ในห้วงการฝึก  วันที่  17 พ.ค.59
อ่านต่อ..
 _MG_7849วันพยาบาลสากล 2559 
    พันเอกหญิงฉิมพลีย์  อินทรไข่  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2559 ของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) โดยจัด นิทรรศการความเป็นมาวันพยาบาลสากล การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเรื่องโรคอีสุกอีใส  บริการวัดความดันโลหิต  และตอบปัญหาสุขภาพชิงรางวัล  ณ ลานกิจกรรมกองเภสัชกรรม   ห้วงวันที่  9-15 พ.ค.59

 

อ่านต่อ..
IMG_0567 คลินิกตรวจสุขภาพทหารกองประจำการ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ เปิดคลินิกตรวจสุขภาพทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559  ผลัดที่ 1 สังกัด ร้อย มทบ.32  และ หน่วยฝึก ร.17 พัน 2  เพื่อให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์เฉพาะทาง  ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในค่ายทหาร รวมทั้งในระหว่างการฝึกภาคสนาม เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่ในห้วงฤดูร้อน ณ ห้องประชุม 1 วันที่  10-11 พ.ค. 59
อ่านต่อ..
 IMG_0452พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์      
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 19  จำนวน 10 นาย ห้วงการฝึกปฏิบัติงาน วันที่ 10 พ.ค.59 - 30 ก.ค.59   ณ ห้องประชุม 2  วันที่  10 พ.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_0313 อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกทหารใหม่    
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่  ในหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันและปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บจากความร้อนรวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย ให้กับ ผู้ฝึก ,ครูฝึก ,ผู้ช่วยครูฝึก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่  หน่วยฝึก มทบ.32  และ ร.17 พัน.2  เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์จากการฝึกทหารใหม่  ที่จะเข้าฝึกในผลัดต่อไป โดยมีพันตรีเชาวรินทร์  อุ่นเครือ และทีมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาลเป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุม 1  วันที่ 26 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_0299หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  ,คัดกรองเบื้องต้น ,การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำปางตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"  ในชุมชนตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  วันที่  25  เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_0149การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม   
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี"   โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ณ จิตอารี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ลำปาง วันที่ 21 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_9175ชื่นมื่น รื่นเริง ปี๋ใหม่เมือง 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา     โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หัวหน้ากองหัวหน้าแผนก เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโรงพยาบาลค่ายฯ ณ ลานกิจกรรมอาคารกองบังคับการ วันที่ 19 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 20160408_131006พิธีเปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2559  
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โดยมีพลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธาน ใช้พื้นที่หน้าค่ายทหารเป็นจุดพักรถ-พักคน และผ่อนคลายอิริยาบถ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนและหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้บริการปฐมพยาบาลประชาชนที่เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ห้วงวันที่  8 เม.ย.59-18 เม.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_9167 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดลำพูน  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา     จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการ "ปรับปรุงต่อเติมระบบท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค บ้านหนองบัว"  หมู่ ๑๒ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา  ลำพูน   ตามแผนงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  ส่วนภาคบ่ายปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  อำเภอเวียงหนองร่อง จังหวัดลำพูน  วันที่ 7 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_8053เตรียมความพร้อมสู่ 37 โรงพยาบาลคุณธรรมกองทัพบก 
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดบรรยายวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ 37 โรงพยาบาลคุณธรรมกองทัพบก  สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในการบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล  ด้วยการเน้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล     เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและการบริการประชาชน ห้องประชุม 1  วันที่ 1 เม.ย.59
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
 IMG_6710มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉิมพลีย์  อินทรไข่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุม 2   วันที่  23 มี.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  21 มี.ค.59

อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. งานแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    - ผ่านการฝึกอบรม 330 ชั่วโมง ขึ้นไป
     สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 8004 หรือ 094-6080254 ในวันเวลาราชการ
2. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล หลายอัตรา
   - พยาบาลวิชาชีพ 
   สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1