pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 
opd
24
อ่านต่อ..
 IMG_2551รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับดี ประเภทรางวัลการพัฒนาการที่เป็นเลิศ มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ผลงานการค้นหาและปราบต้อกระจกสุกด้วย Lerprat Technique ออกให้โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ  หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 25 ก.ย.58
อ่านต่อ..
IMG_2483 ร่วมพิธีวันมหิดล
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  ณ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 24 ก.ย. 58
อ่านต่อ..
 S__25477651รับรางวัล "คนดี"  ผู้ทำให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันโทนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ เข้ารับรางวัล "คนดี"  ผู้ทำให้นครลำปางเป็นนครแห่งความสุข และสุจริต ประเภทข้าราชการทหาร จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ออกโดยจังหวัดลำปาง วันที่ 24 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1768เตรียมความพร้อมกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม 
    งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดคลินิกตรวจสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ( Pre-Post Deploy ) ให้แก่กำลังพล ร.17 พัน 2 ที่เตรียมไปปฏิบัติราชการ  โดยให้การตรวจสุขภาพทั่วไป การสร้างเสริมคัดกรองสุขภาพจิต  รวมทั้งให้การสร้างเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน การดูแลสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังโรคในสนาม โดยแพทย์เฉพาะทาง ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 18 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1928เทิดเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานเทิดเกียรติ  แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2558 สังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 6 นาย และข้าราชการที่ประจำ จำนวน 2 นาย  ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 23 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1207วันภูมิปัญญานักรบไทย ครั้งที่ 5
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหลักการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นของกองทัพบกประจำปี 2558   จาก พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ผลงาน "เทคนิคการผลิตอุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา" พัฒนาโดย พันโทเลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  และทีมพัฒนา จัดโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ สโมสรกองทัพบก  วันที่ 10 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 IMG_1038รับการตรวจประเมินจาก สปสช. เขต 1     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร    ให้การต้อนรับ  รศ.พญ. ศิวาพร   จันทร์กระจ่าง และคณะตรวจเยี่ยม ประเมินหน่วยบริการ ตามมาตรฐานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน เพื่อควบคุมคุณภาพหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุข  ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 3 ก.ย.58
อ่านต่อ..
 146004พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก  
    พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง รองแม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยมีพลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,อดีดผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธี  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  31 ส.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_0108วันฮักกันยามเฒ่า
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการคลินิกตรวจสุขภาพข้าราชการทหารบำนาญ   "วันฮักกันยามเฒ่า" สำหรับข้าราชการทหารบำนาญในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับการตรวจร่างกายประจำปี  พบปะเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระสบการณ์    ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมรับประทานอาหารเช้า โดยมีพันเอกการุณย์ สุริยวงศ์พงศา  ให้การดูแลตรวจร่างกายทั่วไปรวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุม 1 วันที่  26 ส.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_9934Update Coronary Artery Disease guideline  
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและแนวทางการรักษาผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูง (Update Coronary Artery Disease guideline and Update Lipid Management)  โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่  20 ส.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_8250กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ,พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ณ ลานกิจกรรมกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
 IMG_8205อบรมโครงการ "Supreme Service" 2
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดการอบรมโครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ  "Supreme Service"  ให้แก่บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล โดยมีพันเอกหญิงฉิมพลีย์ อินทรไข่  หัวหน้ากองการพยาบาล และทีมวิชาการเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการให้บริการ ณ ห้องประชุม 1 วันที่  24 ก.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_7639 รับรางวัลนวัตกรรมและนักวิจัยดีเด่น ของกองทัพบก ประจำปี 2558  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันโทนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรม ของกระทรวงกลาโหม  ด้านหลักการ ประจำปี 2558   เรื่องการผ่าตัดต้อกระจกสุกด้วยเลอปรัชญ์เทคนิค  ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม วันที่  22 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 _MG_0185เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    โดยพันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร จัดโครงการ "การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยเชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    ห้วงวันที่ 15 มิ.ย. - 30 พ.ย.2558
อ่านต่อ..

 dm

opd_eye

 

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล หลายอัตรา
   - พยาบาลวิชาชีพ 
   สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

pr1

checkup

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1