p3

opd_eye

 

pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 eye03

IMG_4617 ต้อนรับรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย
    ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์  รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้บริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 27 ก.พ.58
อ่านต่อ..
IMG_3935 บรรยายวิชาการ "ESBL"   
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ ESBL (Extended Spectrum β-Lactamases) โดยมีพันเอก นายแพทย์ฐิติวัฒน์  ช่างประดับ  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่ 19 ก.พ. 58
อ่านต่อ..
IMG_3842 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉิมพลีย์  อินทรไข่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล ประจำปี  ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 18 ก.พ.58
อ่านต่อ..
a4 พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์         
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยทีมวิชาการ  กองการพยาบาล   เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 18(1/57) จำนวน 10 นาย ห้วงเวลาฝึกปฏิบัติงาน 4-26 ก.พ.58  ณ ห้องประชุม 2  วันที่  5 ก.พ.58
อ่านต่อ..
 a8พิธีเปิดการฝึกเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์   
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์ ประเภท 8 สัปดาห์  นักเรียนพลเสนารักษ์ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 2 จากหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 32    จำนวน 60 นาย ห้องประชุม 1 วันที่ 4 ก.พ. 58
อ่านต่อ..
b12 วันนักประดิษฐ์ประจำปี Thailand Inventor's Day 2015 
    พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 (Thailand Inventor's Day 2015)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค อาคาร 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ห้วงวันที่ 2-5 ก.พ.58
อ่านต่อ..
IMG_0631 ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ 2
    พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลทำกิจกรรม OD โครงการ 2 ในหัวข้อ "ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ" เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพื่อพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ  ณ ศิลามณี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย วันที่ 24-25 ม.ค.58
อ่านต่อ..
10403136_798614473543207_7581944976398824825_n รางวัลชนะเลิศโครงการแพทย์ศาสตร์ศึกษาไทย บนเส้นทางสู่มาตรฐานสากล   
    พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ โครงการบริการวิชาการคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558  ประเภท Poster Presentation เรื่องอุปกรณ์ช่วยล้างตา (Lerprat Eye Irrigation) จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ..
 DSC_0176ต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา ทภ.3
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ ผศ.ระเบียบ  พิธรัตน์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก และเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 21 ม.ค. 58
อ่านต่อ..
 IMG_0160ฝึกเดินทางไกลและชุมชนสัมพันธ์
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ ในชุมชนวัดฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  , การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีนโดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   และแจกผ้าห่มรวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เทิดทูนสถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่  วันที่ 21 ม.ค. 58
อ่านต่อ..
 IMG_9021ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ
    พันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม OD รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ "ความสุขของคนทำงาน สู่บริการที่ประทับใจ" เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพื่อพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ  ณ ศิลามณี รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย วันที่ 15-16 ม.ค.58

อ่านต่อ..
 IMG_7909โครงการจัดทัพค้นหา "ปราบต้อกระจกสุก"
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันตรีเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ร่วมกับทีมแพทย์เคลื่อนที่ ออกคัดกรอง ตรวจรักษาและวัดสายตาให้กับประชาชนในชุมชนวัดบ้านใหม่ ตามโครงการจัดทัพค้นหา "ปราบต้อกระจกสุก"  ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันที่ 11 ม.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_7574 พิธีเปิดมูลนิธิ คุณพ่อถนัด คุณแม่โต้ย จิวะสันติการ
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กล่าวรายงานคณะกรรมการมูลนิธิ คุณพ่อถนัด คุณแม่โต้ย จิวะสันติการ เพื่อผู้ป่วยโรคไตโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ผลการปรับภูมิทัศน์ที่พักสำหรับ ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับบริการฟอกไต และผลดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิ ณ ศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 9 ม.ค.58
อ่านต่อ..
 4รับรางวัลบุคลากรเหล่าแพทย์ดีเด่น
    พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเหล่าแพทย์ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบ ปีที่ 115  ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก วันที่ 7 ม.ค.58
อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน
1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 6210 ในวันเวลาราชการ  อ่านประกาศ*ล่าสุด*
2.
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
ต้องการรับสมัครเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) สามารถสมัครและยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โทร.054-839305 ต่อ 1161-2 ในวันเวลาราชการ 

logo11

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1