pr

 Fort Surasakmontri Hospital Model

 checkup

 IMG_8250กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ,พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ณ ลานกิจกรรมกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
IMG_8373 บรรยายวิชาการ "Hypertensive heart disease"   
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ "Hypertensive heart disease"    โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่  28 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 S__5693589ตักบาตรพระสงฆ์และลงนามถวายพระพร  
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ,พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และร่วมลงนามถวายพระพร  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
อ่านต่อ..
 IMG_8099ฝึกเดินทางไกลและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกการุณย์ สุริยวงศ์พงศา  นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลและออกชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32  ตามโครงการพัฒนาวัดม่อนพระยาแช่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ออกช่วยเหลือให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป  และการรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีน วันที่ 24 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_8205อบรมโครงการ "Supreme Service" 2
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดการอบรมโครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ  "Supreme Service"  ให้แก่บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล โดยมีพันเอกหญิงฉิมพลีย์ อินทรไข่  หัวหน้ากองการพยาบาล และทีมวิชาการเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการให้บริการ ณ ห้องประชุม 1 วันที่  24 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_7930ต้อนรับแพทย์ใหญ่ กองทัพภาคที่ 3    
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนกและกำลังพลโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับพลตรีสิทธิชัย  จิตสมจินต์ แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 3 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุงหน่วยสายแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และหมวดเสนารักษ์ในพื้นที่ รวมทั้งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้น วันที่ 23 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_6027เสนาสนเทศกำลังพล
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เสนาสนเทศกำลังพลภายในหน่วยทุกระดับ เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะทำให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ห้องประชุม 1 วันที่  22 ก.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_7639 รับรางวัลนวัตกรรมและนักวิจัยดีเด่น ของกองทัพบก ประจำปี 2558  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันโทนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรม ของกระทรวงกลาโหม  ด้านหลักการ ประจำปี 2558   เรื่องการผ่าตัดต้อกระจกสุกด้วยเลอปรัชญ์เทคนิค  ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม วันที่  22 ก.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_5891 โครงการ"วันฮักกันยามเฒ่า"
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการคลินิกตรวจสุขภาพข้าราชการทหารบำนาญ   "วันฮักกันยามเฒ่า" สำหรับข้าราชการทหารบำนาญในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับการตรวจร่างกายประจำปี  พบปะเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระสบการณ์    ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมรับประทานอาหารเช้า โดยมีพันเอกการุณย์ สุริยวงศ์พงศา  ให้การดูแลสุขภาพตรวจร่างกายและงานกายภาพบำบัดให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง ณ ห้องประชุม 1 วันที่  22 ก.ค.58
อ่านต่อ..
IMG_6738 รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ,พันโทวรวิทย์  วงษ์มณี และทีมส่งเสริมสุขภาพ ออกพื้นที่ให้การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 3 ขวบครึ่งทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรศักดิ์มนตรี  คัดกรองเด็กพัฒนาการไม่สมวัยเพื่อตรวจกระคุ้นพัฒนาการ ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  9 ก.ค.58 
อ่านต่อ..
IMG_6871 ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ให้การต้อนรับพันเอกไพรัช  มีลาภ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประสานการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 18 (1/57)  ที่มาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  9 ก.ค.57  
อ่านต่อ..
 IMG_6712อบรมโครงการ "Supreme Service"  
    พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ  "Supreme Service"  ให้แก่บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล โดยมี พันเอกหญิงฉิมพลีย์ อินทรไข่ และทีมวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการให้บริการ ณ ห้องประชุม 1 วันที่  8 ก.ค.57  
อ่านต่อ..
 IMG_6381มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา ทีมผู้บริหาร   จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและทุนสนับสนุนการศึกษา บุตรที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2558 จำนวน 176 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1  วันที่  3 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 IMG_4113ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ MERS-CoV 
    พันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานจัดประชุมเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่  ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลลำปาง นายทหารผู้ใหญ่มณฑลทหารบกที่ 32   เพื่อหารือข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การเผชิญเหตุ การส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ห้องประชุม 2  วันที่  2 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 _MG_1431โครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ  
    พันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก "Supreme Service"  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการให้บริการ ณ ลานกิจกรรมกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  1 ก.ค.58
อ่านต่อ..
 _MG_0185เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    โดยพันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร จัดโครงการ "การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยเชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    ห้วงวันที่ 15 มิ.ย. - 30 พ.ย.2558
อ่านต่อ..
opd_eye

 

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. กองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการพยาบาล หลายอัตรา
   - พยาบาลวิชาชีพ 
   สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ 054-839305 ต่อ 6600 ในวันเวลาราชการ

logo11

pr1

dm

อ่านต่อ..

clinic3

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1