ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 9 มีนาคม 2565 trtrtขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi กองเภสัชกรรม
2 22 กุมภาพันธ์ 2564 kntlllll กองเภสัชกรรม
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
2 11 พฤษภาคม 2565 ผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณภูมิและความชื้น พลาธิการ
3 11 พฤษภาคม 2565 ผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พลาธิการ
4 11 พฤษภาคม 2565 ผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พลาธิการ
5 10 พฤษภาคม 2565 ผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ,ความดันโลหิต พลาธิการ
6 3 พฤษภาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตาป้องกันสารคัดหลั่ง 1 รายการ พลาธิการ
7 3 พฤษภาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 รายการ พลาธิการ
8 29 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
9 29 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาด 55x30มม. 1 รายการ พลาธิการ
10 29 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องดมยาสลบ 1 รายการ พลาธิการ
11 29 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาด 55x30มม. 1 รายการ พลาธิการ
12 29 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
13 25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
14 25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
15 25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
16 25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ พลาธิการ
17 25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 รายการ พลาธิการ
18 25 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ พลาธิการ
19 21 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม 2 รายการ พลาธิการ
20 21 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกราวน์กันน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
21 18 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อหุงข้าว 1 รายการ พลาธิการ
22 18 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
23 18 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
24 18 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
25 18 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอนโดสมาร์ท 1 รายการ พลาธิการ
26 8 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ พลาธิการ
27 8 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเก็บของ อาคารหมายเลข 139/29 พลาธิการ
28 8 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
29 8 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
30 8 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
31 4 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง พลาธิการ
32 4 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
33 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
34 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
35 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกคลุมรองเท้า 1 รายการ พลาธิการ
36 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 ชุด พลาธิการ
37 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกคลุมรองเท้า 1 รายการ พลาธิการ
38 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรางรินคลังเก็บอุปกรณ์พลาธิการ อาคารหมายเลข 206/14 พลาธิการ
39 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 รายการ พลาธิการ
40 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
41 1 เมษายน 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะกระดูก 2 รายการ พลาธิการ
42 31 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
43 31 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
44 31 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
45 31 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
46 28 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
47 28 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
48 28 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
49 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
50 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องติดตามสภาวะหัวใจแบบวัดภายนอกและภายใน พลาธิการ
51 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
52 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
53 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
54 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องติดสภาวะหัวใจแบบวัดภายนอกและภายใน พลาธิการ
55 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
56 25 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
57 21 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
58 21 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพื้นห้องน้ำชั้นบนและฝ้าเพดานห้องน้ำ อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
59 21 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง พลาธิการ
60 21 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน 3 ก้อน พลาธิการ
61 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์2รายการ พลาธิการ
62 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ พลาธิการ
63 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
64 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้บาร์สูงพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
65 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 2 ชุด พลาธิการ
66 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกังหันบ่อบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
67 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
68 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
69 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 10 รายการ พลาธิการ
70 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
71 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ พลาธิการ
72 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
73 17 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 129 รายการ พลาธิการ
74 15 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
75 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 รายการ พลาธิการ
76 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) พลาธิการ
77 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2 ใบ พลาธิการ
78 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด พลาธิการ
79 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการทำงานของเครื่องนึ่งทำลายเชื้ออัตโนมัติ 1 รายการ พลาธิการ
80 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
81 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
82 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครั้งที่ 1) พลาธิการ
83 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
84 14 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ พลาธิการ
85 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ 3 ตัว พลาธิการ
86 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์แสดงแผนภาพการช่วยชีวิตขั้นสูง 1 รายการ พลาธิการ
87 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 รายการ พลาธิการ
88 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
89 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 4 รายการ พลาธิการ
90 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ (ครั้งที่ 1) พลาธิการ
91 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด พลาธิการ
92 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
93 10 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
94 7 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
95 7 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
96 7 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด พลาธิการ
97 7 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
98 7 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจคุณภาพน้ำทิ้่ง 1 รายการ พลาธิการ
99 4 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
100 4 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
101 4 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
102 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงห้องประชุม1 พลาธิการ
103 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า3รายการ พลาธิการ
104 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครืองควบคุมการให้ยาและสารละลาย 2 เครื่อง พลาธิการ
105 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตัลแบบพกพา 2 เครื่อง พลาธิการ
106 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 4 รายการ พลาธิการ
107 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ 10 ชุด พลาธิการ
108 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
109 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
110 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1 รายการ พลาธิการ
111 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
112 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง 1 รายการ พลาธิการ
113 1 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
114 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
115 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 9 รายการ พลาธิการ
116 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
117 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
118 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
119 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อน 1 รายการ พลาธิการ
120 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
121 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
122 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
123 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 2/3) พลาธิการ
124 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
125 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 71 รายการ พลาธิการ
126 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดโคลนตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
127 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
128 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 6 รายการ พลาธิการ
129 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 14 รายการ พลาธิการ
130 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ 1 เครื่อง พลาธิการ
131 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
132 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
133 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ พลาธิการ
134 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26 พลาธิการ
135 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 142 รายการ พลาธิการ
136 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ พลาธิการ
137 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม 2 รายการ พลาธิการ
138 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 รายการ พลาธิการ
139 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
140 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
141 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบ 1 รายการ พลาธิการ
142 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัววัดค่าออกซิเจนในเครื่องช่วยหายใจ 4 ตัว พลาธิการ
143 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
144 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 รายการ พลาธิการ
145 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาไมโครเวฟ 1 รายการ พลาธิการ
146 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
147 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 รายการ พลาธิการ
148 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 รายการ พลาธิการ
149 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ พลาธิการ
150 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
151 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 22 รายการ พลาธิการ
152 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอมอล 1 รายการ พลาธิการ
153 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ส่องฟิล์ม 1 ตู้ พลาธิการ
154 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 10 รายการ พลาธิการ
155 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) พลาธิการ
156 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ พลาธิการ
157 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวขูดหินปูน 1 รายการ พลาธิการ
158 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 รายการ พลาธิการ
159 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 1 รายการ พลาธิการ
160 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
161 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 1 รายการ พลาธิการ
162 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
163 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ 1 รายการ พลาธิการ
164 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัด 1 รายการ พลาธิการ
165 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
166 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค ครั้งที่ 1 พลาธิการ
167 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟ1รายการ พลาธิการ
168 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลาย1รายการ พลาธิการ
169 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ 2 จุด พลาธิการ
170 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
171 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มสุญญากาศ 1 รายการ พลาธิการ
172 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
173 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ พลาธิการ
174 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กพ่วง 12 ชุด พลาธิการ
175 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
176 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 1 รายการ พลาธิการ
177 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
178 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระเบื้องบริเวณผนังที่ล้างภาชนะ อาคารหมายเลข 399/29 พลาธิการ
179 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 8 รายการ พลาธิการ
180 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 35 รายการ พลาธิการ
181 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกและฟัน 10 รายการ พลาธิการ
182 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง 1 รายการ พลาธิการ
183 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
184 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
185 31 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 5 รายการ พลาธิการ
186 31 มกราคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างถ่ายเอกสาร 5 รายการ พลาธิการ
187 31 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
188 31 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
189 31 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
190 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
191 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
192 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 28 รายการ พลาธิการ
193 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย 2 รายการ พลาธิการ
194 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
195 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
196 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสื้นเปลือง 2 รายการ พลาธิการ
197 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง พลาธิการ
198 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องดูดเสมหะ 1 รายการ พลาธิการ
199 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 3 รายการ พลาธิการ
200 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องห้องรับประทานอาหาร อาคารผู้ป่วยอายุรกรรม อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
201 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อ่างล้างจาน 4 ตู้ พลาธิการ
202 27 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ พลาธิการ
203 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 รายการ พลาธิการ
204 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ พลาธิการ
205 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ KXO-80S(งวด1/3) 1 รายการ พลาธิการ
206 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 1 รายการ พลาธิการ
207 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 รายการ พลาธิการ
208 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงราวผ้าม่าน 7 รายการ พลาธิการ
209 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง 1 รายการ พลาธิการ
210 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันเชื้อโรค 1 รายการ พลาธิการ
211 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
212 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู่ม้วนติดผนัง 1 รายการ พลาธิการ
213 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 3 รายการ พลาธิการ
214 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคลุมคนไข้ 1 รายการ พลาธิการ
215 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
216 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้พร้อมกระถางตกแต่งภูมิทัศน์ พลาธิการ
217 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 143 รายการ พลาธิการ
218 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 13 รายการ พลาธิการ
219 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
220 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 57 รายการ พลาธิการ
221 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 8 รายการ พลาธิการ
222 17 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
223 14 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3) 1 รายการ พลาธิการ
224 14 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ SSA-660A(งวด1/3)1 รายการ พลาธิการ
225 14 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
226 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแบตเตอรี่ไฟสำรองฉุกเฉิน 1 รายการ พลาธิการ
227 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง 4 รายการ พลาธิการ
228 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
229 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
230 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 รายการ พลาธิการ
231 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ (วางระดับ) พลาธิการ
232 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 14 รายการ พลาธิการ
233 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฉากกระจกกั้นเคาน์เตอร์กองทันตกรรม พลาธิการ
234 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด2/3) พลาธิการ
235 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 รายการ พลาธิการ
236 13 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผ้าม่าน 14 รายการ พลาธิการ
237 11 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาทำสูจิบัตร 1 รายการ พลาธิการ
238 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์จุดลงนามและนิทรรศการสำหรับเตรียมการรับเสด็จ 3 รายการ พลาธิการ
239 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบการพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ระบบถ่ายทอดสัญญาณและระบบเครื่องเสียงพร้อมระบบภาพ) พลาธิการ
240 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบการพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ระบบเปิดผ้าแพร) พลาธิการ
241 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก 3 ชุด พลาธิการ
242 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
243 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณอินเตอร์คอม พลาธิการ
244 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
245 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีฝ้าเพดานบ้าน รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ หมายเลขอาคาร 136/05 พลาธิการ
246 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ พลาธิการ
247 10 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
248 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเรียกพยาบาล พลาธิการ
249 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 รายการ พลาธิการ
250 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องเสียง 1 รายการ พลาธิการ
251 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
252 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 รายการ พลาธิการ
253 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
254 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
255 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 43 เครื่อง (ครั้งที่ 2) พลาธิการ
256 4 มกราคม 2565 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ พลาธิการ
257 30 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
258 30 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
259 30 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
260 30 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
261 27 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 4 รายการ พลาธิการ
262 27 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
263 27 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
264 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
265 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
266 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง 1 รายการ พลาธิการ
267 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสีตู้เก็บอุปกรณ์และย้ายตู้ควบคุมแรงดันอากาศ พลาธิการ
268 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง พลาธิการ
269 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 156 รายการ พลาธิการ
270 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 6 รายการ พลาธิการ
271 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
272 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
273 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
274 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
275 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7 รายการ พลาธิการ
276 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
277 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นกรองอากาศพัดลมระดับต่ำ 2 รายการ พลาธิการ
278 24 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ พลาธิการ
279 20 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 1 รายการ พลาธิการ
280 20 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ พลาธิการ
281 20 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟังทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
282 20 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 68 รายการ พลาธิการ
283 20 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง พลาธิการ
284 15 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
285 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดทางการแพทย์) 1 รายการ พลาธิการ
286 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
287 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 12 รายการ พลาธิการ
288 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
289 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) พลาธิการ
290 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ พลาธิการ
291 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พลาธิการ
292 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 6 รายการ พลาธิการ
293 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 33 รายการ พลาธิการ
294 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ 1 รายการ พลาธิการ
295 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ 2 รายการ พลาธิการ
296 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
297 13 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ครั้งที่ 1) พลาธิการ
298 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
299 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) 8 รายการ พลาธิการ
300 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
301 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
302 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ พลาธิการ
303 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
304 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
305 9 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกันสาดโรงซักรีด อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
306 7 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
307 7 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
308 7 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
309 7 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ พลาธิการ
310 7 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์อาคารกายภาพบำบัด พลาธิการ
311 7 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติ พลาธิการ
312 3 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
313 3 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
314 3 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 49 รายการ พลาธิการ
315 3 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
316 3 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
317 1 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
318 1 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
319 1 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ 6 รายการ พลาธิการ
320 1 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
321 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
322 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
323 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 8 รายการ พลาธิการ
324 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
325 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
326 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
327 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
328 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
329 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
330 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง พลาธิการ
331 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
332 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า 31 รายการ พลาธิการ
333 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 11 รายการ พลาธิการ
334 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
335 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น 1 รายการ พลาธิการ
336 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน 2 ใบ พลาธิการ
337 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 อากาศ พลาธิการ
338 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 4 เครื่อง พลาธิการ
339 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 24 รายการ พลาธิการ
340 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ พลาธิการ
341 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 24 รายการ พลาธิการ
342 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 2 ตัว พลาธิการ
343 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 142 รายการ พลาธิการ
344 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา สติ๊กเกอร์ความร้อนแบบไม่มีพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
345 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 2 เครื่อง พลาธิการ
346 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง พลาธิการ
347 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 6 รายการ พลาธิการ
348 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
349 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
350 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางของ 3 รายการ พลาธิการ
351 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำ RO 5 รายการ พลาธิการ
352 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 2 ชุด พลาธิการ
353 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพ่นสีเตียงผู้ป่วยหนัก 1 รายการ พลาธิการ
354 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
355 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
356 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
357 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
358 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
359 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าเซฟตี้ 2 รายการ พลาธิการ
360 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
361 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวกรอฟัน 1 รายการ พลาธิการ
362 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว 1 รายการ พลาธิการ
363 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ พลาธิการ
364 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
365 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
366 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 4 รายการ พลาธิการ
367 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
368 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
369 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
370 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
371 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าทำหัตถการในห้องคลอด 4 รายการ พลาธิการ
372 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 4 รายการ พลาธิการ
373 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
374 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
375 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
376 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
377 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
378 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
379 29 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
380 29 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
381 29 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
382 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
383 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 3/3) พลาธิการ
384 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
385 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
386 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ พลาธิการ
387 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มลมใช้สำหรับทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
388 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
389 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
390 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
391 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 4 รายการ พลาธิการ
392 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
393 27 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มลม 1 รายการ พลาธิการ
394 26 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
395 26 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
396 26 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 39 รายการ พลาธิการ
397 26 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
398 26 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 2 รายการ พลาธิการ
399 20 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 176 รายการ พลาธิการ
400 20 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ พลาธิการ
401 19 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม 4 รายการ พลาธิการ
402 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน 4 รายการ พลาธิการ
403 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
404 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 4 รายการ พลาธิการ
405 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
406 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 1 รายการ พลาธิการ
407 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป. วางระดับ 14 รายการ พลาธิการ
408 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 4 รายการ พลาธิการ
409 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
410 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
411 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 21 รายการ พลาธิการ
412 18 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
413 15 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 1/3) พลาธิการ
414 15 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่น งวด2/3 พลาธิการ
415 15 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
416 11 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก/เก้าอี้นั่่งพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
417 11 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
418 11 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 4 รายการ พลาธิการ
419 11 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
420 11 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ พลาธิการ
421 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
422 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
423 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 1 รายการ พลาธิการ
424 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
425 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
426 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม 7 รายการ พลาธิการ
427 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
428 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
429 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด พลาธิการ
430 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค 3 รายการ พลาธิการ
431 7 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
432 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 10 รายการ พลาธิการ
433 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
434 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ พลาธิการ
435 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
436 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบ่งชี้สำหรับติดตั้งถังดับเพลิง 2 รายการ พลาธิการ
437 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
438 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 12 รายการ พลาธิการ
439 4 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
440 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่สแตนเลส 1 รายการ พลาธิการ
441 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมที่พักแขนเบาะผู้โดยสาร 1 รายการ พลาธิการ
442 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอกทางหนีไฟ พลาธิการ
443 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฎิกูล พลาธิการ
444 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 3 รายการ พลาธิการ
445 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
446 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
447 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์แบบความร้อน พลาธิการ
448 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 14 รายการ พลาธิการ
449 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
450 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
451 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่พัดลม 8 รายการ พลาธิการ
452 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ พลาธิการ
453 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
454 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
455 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน พลาธิการ
456 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงสำนักงาน 21 รายการ พลาธิการ
457 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง พลาธิการ
458 30 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 9 รายการ พลาธิการ
459 30 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
460 30 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
461 27 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
462 27 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
463 23 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ ขนาดกลาง พลาธิการ
464 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 1 รายการ พลาธิการ
465 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบปัดน้ำฝนยานพาหนะ 6 รายการ พลาธิการ
466 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
467 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
468 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
469 17 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
470 17 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 1 รายการ พลาธิการ
471 17 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 139 รายการ พลาธิการ
472 17 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 135 รายการ พลาธิการ
473 16 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
474 16 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
475 14 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
476 14 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
477 14 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งภายใน ARI คลินิก พลาธิการ
478 14 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ พลาธิการ
479 14 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
480 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าของห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
481 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือทำคลอด 1 รายการ พลาธิการ
482 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส 1 รายการ พลาธิการ
483 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 1 รายการ พลาธิการ
484 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
485 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3) พลาธิการ
486 13 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบายอากาศ ห้องเจ้าหน้าที่, ห้องพิเศษ หอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
487 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้/เปลนอนพร้อมหุ้มเบาะ4รายการ พลาธิการ
488 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
489 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน 1 รายการ พลาธิการ
490 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
491 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
492 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
493 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
494 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
495 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 1 รายการ พลาธิการ
496 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 69 รายการ พลาธิการ
497 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
498 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเป่าลมร้อน 1 รายการ พลาธิการ
499 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาดใหญ่ 1 รายการ พลาธิการ
500 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 26 รายการ พลาธิการ
501 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
502 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3) พลาธิการ
503 3 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ 4 รายการ พลาธิการ
504 3 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงสำนักงาน 11 รายการ พลาธิการ
505 3 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ พลาธิการ
506 3 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
507 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
508 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ 2 รายการ พลาธิการ
509 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติกเกอร์ พลาธิการ
510 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
511 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
512 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ พลาธิการ
513 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร 1 รายการ พลาธิการ
514 2 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง พลาธิการ
515 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
516 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน1รายการ พลาธิการ
517 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
518 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
519 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน 1 รายการ พลาธิการ
520 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
521 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์1รายการ พลาธิการ
522 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน พลาธิการ
523 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งวงจรปิด พลาธิการ
524 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO พลาธิการ
525 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อถังขยะขนาดใหญ่1รายการ พลาธิการ
526 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
527 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
528 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 80 รายการ พลาธิการ
529 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ, ความดันโลหิตแบบวัดภายนอก และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
530 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งชุดกั้นกระจกชนิดประตูปิดเปิดห้องปราศจากเชื้อหอผู้ป่วยรวม อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
531 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
532 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
533 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
534 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ พลาธิการ
535 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 166 รายการ พลาธิการ
536 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฎิกูล พลาธิการ
537 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่ตากรองเท้าบูท 1 ชุด พลาธิการ
538 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 1 รายการ พลาธิการ
539 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายทางหนีไฟ พลาธิการ
540 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อและกางเกงสำหรับผู้ป่วย 2 รายการ พลาธิการ
541 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
542 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ย้ายสายโทรศัพท์ 6 รายการ พลาธิการ
543 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
544 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ พลาธิการ
545 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูและทำเคาน์เตอร์ คสล. โรงประกอบอาหารโภชนาการ อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
546 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
547 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 2 รายการ พลาธิการ
548 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
549 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ 1 รายการ พลาธิการ
550 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 รายการ พลาธิการ
551 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
552 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
553 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
554 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
555 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้าโรงผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
556 16 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกริ่งฉุกเฉิน 2 รายการ พลาธิการ
557 13 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
558 13 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
559 13 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 3 รายการ พลาธิการ
560 11 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
561 11 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
562 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 33 รายการ พลาธิการ
563 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
564 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจภายใน 2 รายการ พลาธิการ
565 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
566 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
567 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
568 9 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
569 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
570 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ พลาธิการ
571 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
572 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
573 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด 6 รายการ พลาธิการ
574 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครือ่งพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง พลาธิการ
575 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
576 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
577 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมชุดปฏิบัติงาน 1 รายการ พลาธิการ
578 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 2 รายการ พลาธิการ
579 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ พลาธิการ
580 6 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้พร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
581 5 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
582 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ พลาธิการ
583 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
584 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
585 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
586 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
587 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
588 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ พลาธิการ
589 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
590 2 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาญซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง พลาธิการ
591 30 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
592 30 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
593 30 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
594 30 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
595 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
596 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
597 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
598 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตูแผงกั้นทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
599 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
600 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น 2 คัน พลาธิการ
601 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
602 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
603 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
604 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
605 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
606 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตูแผงกั้นทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
607 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
608 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่ง 2 คัน พลาธิการ
609 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
610 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
611 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่ง 2 คัน พลาธิการ
612 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
613 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ารองแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
614 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
615 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
616 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิทซ์ฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง พลาธิการ
617 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว พลาธิการ
618 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
619 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
620 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
621 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
622 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
623 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
624 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
625 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
626 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
627 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์1รายการ พลาธิการ
628 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
629 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
630 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (ตู้อะคริลิก) พลาธิการ
631 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
632 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
633 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
634 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
635 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (ตู้อะคริลิก) พลาธิการ
636 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
637 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
638 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
639 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นชักพลาสติก4ชั้นจำนวน4ตู้ พลาธิการ
640 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์2รายการ พลาธิการ
641 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
642 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
643 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
644 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
645 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอาคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
646 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค พลาธิการ
647 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
648 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
649 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
650 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
651 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค พลาธิการ
652 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
653 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
654 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยและชุดรับแขก พลาธิการ
655 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟสำหรับรักษาทารกตัวเหลืองในทารกแรกเกิด พลาธิการ
656 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ1รายการ พลาธิการ
657 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ พลาธิการ
658 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
659 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
660 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
661 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
662 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
663 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/48 พลาธิการ
664 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ อาคารหมายเลข 206/34 พลาธิการ
665 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
666 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
667 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
668 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
669 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
670 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 พลาธิการ
671 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
672 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคาร 393/54 พลาธิการ
673 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
674 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
675 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคารหมายเลข 393/54 พลาธิการ
676 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
677 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
678 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
679 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
680 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
681 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
682 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
683 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
684 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพดานหน้าห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
685 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
686 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
687 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
688 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
689 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
690 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
691 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพดานห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหหมายเลข 319/28 พลาธิการ
692 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
693 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
694 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์2รายการ พลาธิการ
695 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
696 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม3รายการ พลาธิการ
697 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
698 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
699 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
700 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
701 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
702 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
703 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
704 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
705 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
706 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
707 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
708 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
709 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
710 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
711 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
712 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
713 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
714 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
715 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
716 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
717 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
718 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
719 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
720 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
721 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
722 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
723 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แม่พิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
724 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
725 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
726 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
727 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
728 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 อาคารหมายเลข 205/14 พลาธิการ
729 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
730 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 อาคารหมายเลข 205/14 พลาธิการ
731 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
732 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
733 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
734 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
735 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
736 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
737 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
738 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
739 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ 1 รายการ พลาธิการ
740 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
741 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
742 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
743 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พลาธิการ
744 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
745 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน 2 บาน ช่องทางเข้า-ออก ห้องพยาธิ อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
746 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
747 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
748 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
749 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูน พลาธิการ
750 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 4 รายการ พลาธิการ
751 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องเตือนตู้แช่ยา พลาธิการ
752 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
753 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องส่องสว่างไฟฉุกเฉิน 1 รายการ พลาธิการ
754 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย พลาธิการ
755 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหมอนรองขาผู้ป่วยและหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
756 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 38 รายการ พลาธิการ
757 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 34 รายการ พลาธิการ
758 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
759 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถสามล้อ สกายแลป 1 คัน พลาธิการ
760 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมอนรองขาผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
761 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
762 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
763 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ พลาธิการ
764 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด2/3) พลาธิการ
765 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านกั้นเตียง พลาธิการ
766 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
767 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟตู้ควบคุมระบบสัญญาณฉุกเฉิน พลาธิการ
768 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
769 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนรางรินโรงจอดรถ และซ่อมเปลี่ยนสายเครื่องกรองน้ำ พลาธิการ
770 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน พลาธิการ
771 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้หัวเตียงหอผุ้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
772 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
773 15 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
774 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
775 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
776 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 1 รายการ พลาธิการ
777 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
778 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนโตร 2 รายการ พลาธิการ
779 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) พลาธิการ
780 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) พลาธิการ
781 11 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
782 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง1รายการ พลาธิการ
783 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ6รายการ พลาธิการ
784 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการ พลาธิการ
785 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
786 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรถเข็นสแตนเลสและทำท่อระบายน้ำสแตนเลส พลาธิการ
787 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
788 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาดใหญ่ 4 รายการ พลาธิการ
789 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ พลาธิการ
790 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
791 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
792 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
793 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขนรักษาการณ์ พลาธิการ
794 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไซเรนรถพยาบาล 1 รายการ พลาธิการ
795 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอนสำหรับผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
796 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ พลาธิการ
797 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร 1 เครื่อง พลาธิการ
798 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง พลาธิการ
799 7 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
800 7 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
801 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ พลาธิการ
802 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ พลาธิการ
803 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
804 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
805 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดล็อคประตู 2 รายการ พลาธิการ
806 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ พลาธิการ
807 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
808 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
809 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอ่างล้างอุปกรณ์ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
810 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 9 รายการ พลาธิการ
811 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
812 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
813 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
814 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
815 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 1 เครื่อง พลาธิการ
816 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
817 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
818 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงคลุมเท้า 1 รายการ พลาธิการ
819 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะเจาะเลือกและฉากกั้นใส พลาธิการ
820 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
821 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูเลื่อนห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
822 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
823 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดโคลนตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
824 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
825 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
826 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
827 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
828 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงร่างกาย 3 รายการ พลาธิการ
829 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
830 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
831 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
832 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 7 รายการ พลาธิการ
833 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
834 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อระบบจ่ายก๊าซออกซิเจน พลาธิการ
835 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
836 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
837 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร พลาธิการ
838 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
839 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
840 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
841 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 64 รายการ พลาธิการ
842 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
843 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2/3) พลาธิการ
844 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
845 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
846 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ 7 รายการ พลาธิการ
847 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง พลาธิการ
848 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 1 รายการ พลาธิการ
849 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
850 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
851 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติกเกอร์และตรายาง พลาธิการ
852 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ พลาธิการ
853 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พลาธิการ
854 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
855 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกรอบบานกระจกโภชนาการและซ่อมเปลี่ยนลอนอลูมิเนียน พลาธิการ
856 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนลูกลอยถังพักน้ำ พลาธิการ
857 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายท่อน้ำเครื่องล้างกรอง 1 รายการ พลาธิการ
858 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานซักรีดและโภชนาการ 5 รายการ พลาธิการ
859 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบรรจุอุปกรณ์ปนเปิ้อน 3 รายการ พลาธิการ
860 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
861 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
862 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 เครื่อง พลาธิการ
863 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
864 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
865 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 25 รายการ พลาธิการ
866 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
867 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
868 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 2 เครื่อง พลาธิการ
869 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
870 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
871 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระแบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอาคารกายภาพ พลาธิการ
872 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
873 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
874 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนโตร 1 รายการ พลาธิการ
875 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
876 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
877 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 รายการ พลาธิการ
878 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
879 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบานประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน พลาธิการ
880 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
881 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
882 7 พฤษภาคม 2564 ผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟ พลาธิการ
883 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ พลาธิการ
884 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
885 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ พลาธิการ
886 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงประกอบอาหารงานโภชนาการ พลาธิการ
887 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
888 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 33 รายการ พลาธิการ
889 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร (สแตนเลส) 1 รายการ พลาธิการ
890 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนทางเข้าห้องฝังเข็มชาย พลาธิการ
891 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนทางเข้าห้องฝังเข็มชาย พลาธิการ
892 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
893 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
894 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
895 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
896 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัด 60 ตัว พลาธิการ
897 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
898 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
899 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
900 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
901 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
902 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 8 รายการ พลาธิการ
903 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
904 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ พลาธิการ
905 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม2รายการ พลาธิการ
906 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง1รายการ พลาธิการ
907 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนสำหรับผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
908 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือยางป้องกันสารเคมี1รายการ พลาธิการ
909 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำRO พลาธิการ
910 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน 13 รายการ พลาธิการ
911 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
912 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารกายภาพบำบัด) พลาธิการ
913 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
914 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
915 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ13รายการ พลาธิการ
916 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 81 รายการ พลาธิการ
917 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
918 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
919 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
920 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
921 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
922 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
923 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
924 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
925 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน2รายการ พลาธิการ
926 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
927 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
928 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า พลาธิการ
929 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ 8 รายการ พลาธิการ
930 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
931 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
932 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
933 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน17รายการ พลาธิการ
934 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพื้นห้องน้ำชั้นบนและฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้อง 1/6037 อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
935 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสีบันไดคิ้วขอบผนัง อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
936 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
937 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงพักขยะมูงฝอยและขยะอันตราย พลาธิการ
938 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและปั้มแรงดันสูง พลาธิการ
939 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
940 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
941 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
942 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
943 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
944 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
945 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะอันตราย พลาธิการ
946 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
947 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
948 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
949 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
950 7 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) พลาธิการ
951 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
952 2 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21รายการ พลาธิการ
953 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 50 คิวบิกฟุต 2 ตู้ พลาธิการ
954 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัดชนิดอลูมิเนียม อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
955 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเคาเตอร์พยาบาลและชั้นลอยของแผนกหอผู้ป่วยหนักเดิม หมายเลข 383/41 พลาธิการ
956 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม 6 รายการ พลาธิการ
957 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
958 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 รายการ พลาธิการ
959 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
960 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
961 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 250 ปอนด์ พลาธิการ
962 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
963 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียงคนไข้ 8 ตัว พลาธิการ
964 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
965 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
966 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมันของโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
967 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องตรวจสุขภาพ (ร้านพิกุลเดิม) อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
968 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
969 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
970 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
971 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
972 29 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
973 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง พลาธิการ
974 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ของเหลว ชนิด Syringe Pump พลาธิการ
975 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
976 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
977 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
978 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
979 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
980 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
981 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
982 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รายการ พลาธิการ
983 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
984 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง พลาธิการ
985 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจตาและหู 2 ชุด พลาธิการ
986 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
987 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
988 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
989 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
990 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย พลาธิการ
991 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
992 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
993 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมเพดาน 2 เครื่อง พลาธิการ
994 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ พลาธิการ
995 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจก พลาธิการ
996 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พลาธิการ
997 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 132 รายการ พลาธิการ
998 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ 2 เครื่อง พลาธิการ
999 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 ลิ้นชัก พลาธิการ
1000 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
1001 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 39 รายการ พลาธิการ
1002 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
1003 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
1004 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
1005 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
1006 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารชั้นนายร้อย หมายเลข 392/54 พลาธิการ
1007 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
1008 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
1009 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข ทบ.9660 พลาธิการ
1010 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1011 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1012 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.3849 พลาธิการ
1013 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 รายการ พลาธิการ
1014 15 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
1015 15 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
1016 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
1017 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
1018 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS พลาธิการ
1019 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 3 เครื่อง พลาธิการ
1020 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
1021 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ พลาธิการ
1022 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) พลาธิการ
1023 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
1024 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1025 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ พลาธิการ
1026 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 10 รายการ พลาธิการ
1027 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
1028 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 2 รายการ พลาธิการ
1029 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 4 รายการ พลาธิการ
1030 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
1031 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1032 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุขัดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
1033 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1034 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงล้างแผลสแตนเลสพร้อมฝาปิด พลาธิการ
1035 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
1036 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
1037 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
1038 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ข้างเตียง 4 ตัว พลาธิการ
1039 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่ช้อนส้อมผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
1040 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง พลาธิการ
1041 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
1042 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงในห้องกายภาพบำบัด พลาธิการ
1043 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
1044 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนบ้านพัก รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
1045 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงเอว 2 ชุด พลาธิการ
1046 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
1047 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 2/3) พลาธิการ
1048 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินโม่ปูพื้นสวนสมุนไพร พลาธิการ
1049 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
1050 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ พลาธิการ
1051 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1052 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
1053 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร 1 รายการ พลาธิการ
1054 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน พลาธิการ
1055 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1056 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดตู้มุ้งลวดบานเลื่อนประตูตู้เก็บอาหารแผนกโภชนาการ อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
1057 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
1058 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
1059 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ิงดูดฝุ่น 1 เครื่ิอง พลาธิการ
1060 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 36 รายการ พลาธิการ
1061 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
1062 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1063 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายอะคริลิค พลาธิการ
1064 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านพัก ผอ. อาคารหมายเลข 337/29 พลาธิการ
1065 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงตากชั้น 2 หอผู้ป่วยหนัก อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
1066 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
1067 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
1068 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1069 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
1070 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
1071 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
1072 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 5 เครื่อง พลาธิการ
1073 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องใส่แปรงล้างมือแสตนเลส พลาธิการ
1074 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
1075 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
1076 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
1077 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
1078 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1079 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
1080 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
1081 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นเกล็ดเลือด พลาธิการ
1082 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ พลาธิการ
1083 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ พลาธิการ
1084 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
1085 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1086 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
1087 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
1088 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
1089 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดานกระจกไวท์บอร์ดห้องผ่าตัด พลาธิการ
1090 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1091 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก พลาธิการ
1092 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 119 รายการ พลาธิการ
1093 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
1094 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
1095 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 3 รายการ พลาธิการ
1096 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ากำมะหยี่สำหรับทำฉากถ่ายภาพ 4 รายการ พลาธิการ
1097 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
1098 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1099 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 รายการ พลาธิการ
1100 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
1101 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
1102 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ พลาธิการ
1103 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัดชนิดคู่แบบแขวนเพดาน พลาธิการ
1104 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
1105 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำห้องพัก พลาธิการ
1106 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 1/3) พลาธิการ
1107 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
1108 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
1109 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
1110 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
1111 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
1112 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1113 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
1114 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
1115 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกระดกล็อคประตูอลูมิเนียม พลาธิการ
1116 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 5 รายการ พลาธิการ
1117 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติกสำหรับคลัง สป. พลาธิการ
1118 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1119 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อน 2 รายการ พลาธิการ
1120 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1121 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 1 รายการ พลาธิการ
1122 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
1123 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บถ้วยชามห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
1124 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายชุดระบบ Nurse call พลาธิการ
1125 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูห้องทันตกรรม พลาธิการ
1126 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
1127 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
1128 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
1129 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1130 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1131 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
1132 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ พลาธิการ
1133 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1134 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
1135 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
1136 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาธิการ
1137 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
1138 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1139 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
1140 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 14 รายการ พลาธิการ
1141 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสายรัดตัวผู้ป่วย พลาธิการ
1142 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
1143 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
1144 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มลม 1 เครื่อง พลาธิการ
1145 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ชุดไส้กรองเซรามิค พลาธิการ
1146 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก 1 รายการ พลาธิการ
1147 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผ้าม่านหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
1148 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
1149 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ พลาธิการ
1150 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
1151 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 116 รายการ พลาธิการ
1152 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
1153 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
1154 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
1155 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาปิดรางระบายน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
1156 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกริ่งไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1157 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
1158 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเตรียมรับเสด็จ พลาธิการ
1159 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
1160 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 รายการ พลาธิการ
1161 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
1162 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1163 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ พลาธิการ
1164 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพหมายเลข320/30 พลาธิการ
1165 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1166 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1167 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 61 รายการ พลาธิการ
1168 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 54 รายการ พลาธิการ
1169 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
1170 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
1171 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ พลาธิการ
1172 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
1173 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 19 รายการ พลาธิการ
1174 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
1175 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน หก.เภสัชกรรม พลาธิการ
1176 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวดและฝ้าเพดานชั้นบนห้องน้ำ ห้อง 1/8044 พลาธิการ
1177 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
1178 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าหุ้มเก้าอี้ 80 ชุด พลาธิการ
1179 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
1180 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
1181 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแบบคัดแยก 3 รายการ พลาธิการ
1182 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1183 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1184 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
1185 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำเตรียมการรับเสด็จ พลาธิการ
1186 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นทางเดินเข้าบ้านพักชั้นนายพัน พลาธิการ
1187 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บรองเท้าหลังห้องจ่ายยา พลาธิการ
1188 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 27 รายการ พลาธิการ
1189 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
1190 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ พลาธิการ
1191 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอัลตราซาวด์เพื่อปรับปรุงเป็นห้องพัก จนท.ตรวจโรค พลาธิการ
1192 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
1193 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติกเกอร์และทำตรายาง พลาธิการ
1194 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 1/3) พลาธิการ
1195 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1196 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
1197 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
1198 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
1199 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่ พลาธิการ
1200 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
1201 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
1202 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1203 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
1204 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1205 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1206 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1207 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้แช่ยา 1 รายการ พลาธิการ
1208 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
1209 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
1210 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
1211 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1212 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและฝ่ามือ พลาธิการ
1213 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
1214 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1215 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1216 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
1217 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
1218 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1219 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1220 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
1221 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
1222 29 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1223 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ พลาธิการ
1224 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
1225 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 3 รายการ พลาธิการ
1226 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 4 รายการ พลาธิการ
1227 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
1228 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
1229 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ พลาธิการ
1230 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง พลาธิการ
1231 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1232 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
1233 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
1234 15 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1235 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 134 รายการ พลาธิการ
1236 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
1237 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
1238 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
1239 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจุดลำโพง พลาธิการ
1240 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
1241 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
1242 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง งวด 4 พลาธิการ
1243 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ พลาธิการ
1244 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
1245 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
1246 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1247 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
1248 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
1249 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
1250 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
1251 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
1252 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำที่แยกขยะ 11 รายการ พลาธิการ
1253 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
1254 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พลาธิการ
1255 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง พลาธิการ
1256 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
1257 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
1258 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
1259 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1260 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พลาธิการ
1261 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
1262 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
1263 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
1264 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
1265 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1266 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 1 รายการ พลาธิการ
1267 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
1268 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
1269 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
1270 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
1271 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
1272 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1273 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1274 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
1275 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1276 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ 2 รายการ พลาธิการ
1277 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล พลาธิการ
1278 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานไฟฟ้าชนิดนั่งพิงปั่น พลาธิการ
1279 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1280 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
1281 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1282 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1283 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1284 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
1285 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
1286 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
1287 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
1288 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
1289 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดควบคุมแรงดันระบบไปป์ไลน์ออกซิเจน พลาธิการ
1290 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 1/3) พลาธิการ
1291 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1292 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
1293 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
1294 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
1295 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
1296 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
1297 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
1298 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ พลาธิการ
1299 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พลาธิการ
1300 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
1301 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
1302 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 42 รายการ พลาธิการ
1303 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
1304 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
1305 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1306 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหนีไฟ พลาธิการ
1307 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
1308 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลาธิการ
1309 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
1310 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธีโครงการอบรมโรคเอดส์ พลาธิการ
1311 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
1312 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำขอบกันน้ำล้น 2 จุด พลาธิการ
1313 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่กล้องวงจรปิด พลาธิการ
1314 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 4 รายการ พลาธิการ
1315 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1316 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
1317 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 2 เครื่อง พลาธิการ
1318 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1319 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
1320 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ พลาธิการ
1321 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่วางขวดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ พลาธิการ
1322 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
1323 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
1324 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
1325 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
1326 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านชนิดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่าน พลาธิการ
1327 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ พลาธิการ
1328 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
1329 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
1330 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1331 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
1332 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
1333 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
1334 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
1335 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1336 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
1337 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1338 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
1339 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
1340 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
1341 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบระบายอากาศและเติมอากาศ อาคารหมายเลข 320/28 (ห้องพิเศษ 1-8) พลาธิการ
1342 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1343 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1344 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสนับสนุน โครงการปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
1345 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
1346 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย 10 รายการ พลาธิการ
1347 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
1348 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1349 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
1350 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
1351 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย2รายการ พลาธิการ
1352 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
1353 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
1354 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
1355 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
1356 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
1357 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
1358 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
1359 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1360 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1361 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพต้อนรับทหารใหม่ พลาธิการ
1362 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
1363 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1364 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1365 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1366 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก 2 1/2 ตัน FTS พลาธิการ
1367 27 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
1368 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
1369 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
1370 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1371 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
1372 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
1373 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนก้านโยกสวิตซ์เท้ายูนิตทำฟัน พลาธิการ
1374 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1375 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 5 รายการ พลาธิการ
1376 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
1377 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
1378 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ พลาธิการ
1379 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 169 รายการ พลาธิการ
1380 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
1381 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
1382 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
1383 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พลาธิการ
1384 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1385 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1386 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1387 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
1388 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1389 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
1390 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
1391 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย 15 รายการ พลาธิการ
1392 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1393 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
1394 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
1395 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
1396 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
1397 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
1398 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอ่างล้างมือ 9 รายการ พลาธิการ
1399 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
1400 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
1401 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
1402 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1403 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
1404 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำตรายาง พลาธิการ
1405 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
1406 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาแรงดันชนิดอัตโนมัติ พลาธิการ
1407 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเลื่อนห้องผู้รับบริการกองทันตกรรม พลาธิการ
1408 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทาสีฉากตะกั่วป้องกันรังสีแผนกรังสีกรรม พลาธิการ
1409 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1410 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัด พลาธิการ
1411 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
1412 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม พลาธิการ
1413 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1414 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
1415 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
1416 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA พลาธิการ
1417 12 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์1รายการ พลาธิการ
1418 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
1419 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1420 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
1421 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1422 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง โครงการ Surasak Green Clean Hospital พลาธิการ
1423 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร พลาธิการ
1424 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ พลาธิการ
1425 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1426 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง พลาธิการ
1427 8 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1428 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
1429 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 2/3) พลาธิการ
1430 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่ยา พลาธิการ
1431 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1432 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
1433 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
1434 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1435 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1436 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1437 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1438 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
1439 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร 21 รายการ พลาธิการ
1440 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น พลาธิการ
1441 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1442 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1443 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
1444 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1445 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทางทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
1446 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ พลาธิการ
1447 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
1448 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
1449 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1450 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1451 28 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องกำเนิดไฟ้า 500 KVA พลาธิการ
1452 24 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1453 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1454 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1455 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1456 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1457 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1458 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
1459 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1460 21 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1461 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
1462 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
1463 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
1464 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1465 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1466 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1467 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1468 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1469 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1470 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
1471 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1472 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
1473 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
1474 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
1475 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1476 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1477 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
1478 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
1479 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1480 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
1481 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1482 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
1483 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
1484 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
1485 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1486 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง พลาธิการ
1487 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
1488 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
1489 10 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
1490 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1491 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1492 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
1493 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
1494 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1495 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
1496 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1497 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1498 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
1499 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1500 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
1501 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1502 2 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
1503 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
1504 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1505 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1506 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
1507 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1508 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1509 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
1510 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1511 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1512 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1513 28 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
1514 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
1515 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1516 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
1517 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
1518 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
1519 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
1520 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1521 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1522 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1523 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
1524 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้น พลาธิการ
1525 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
1526 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
1527 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
1528 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
1529 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1530 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1531 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1532 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1533 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1534 17 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1535 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1536 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
1537 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1538 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
1539 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1540 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
1541 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1542 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
1543 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
1544 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
1545 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1546 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
1547 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1548 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1549 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1550 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1551 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1552 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1553 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1554 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
1555 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1556 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1557 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1558 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1559 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1560 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1561 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1562 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
1563 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1564 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1565 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1566 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1567 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1568 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
1569 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
1570 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
1571 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
1572 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1573 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1574 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
1575 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
1576 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
1577 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1578 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1579 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1580 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
1581 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1582 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1583 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
1584 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1585 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1586 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
1587 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1588 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1589 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1590 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1591 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1592 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
1593 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1594 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
1595 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
1596 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1597 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1598 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
1599 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
1600 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง พลาธิการ
1601 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1602 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1603 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1604 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
1605 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
1606 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
1607 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
1608 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
1609 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1610 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1611 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1612 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1613 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1614 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
1615 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1616 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1617 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1618 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1619 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1620 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
1621 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
1622 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
1623 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1624 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1625 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1626 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1627 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1628 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1629 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1630 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1631 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1632 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
1633 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1634 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1635 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1636 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1637 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1638 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1639 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1640 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
1641 22 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1642 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1643 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
1644 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
1645 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1646 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1647 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
1648 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1649 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1650 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1651 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
1652 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
1653 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1654 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1655 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
1656 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
1657 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1658 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
1659 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
1660 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1661 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1662 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1663 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1664 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
1665 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
1666 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1667 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1668 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1669 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1670 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1671 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1672 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1673 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
1674 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1675 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
1676 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1677 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1678 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1679 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1680 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1681 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
1682 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1683 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
1684 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1685 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1686 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
1687 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
1688 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1689 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1690 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1691 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
1692 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1693 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1694 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1695 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1696 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1697 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1698 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1699 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
1700 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
1701 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
1702 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1703 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1704 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
1705 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1706 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1707 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1708 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1709 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1710 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1711 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
1712 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1713 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1714 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
1715 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1716 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1717 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
1718 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
1719 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
1720 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1721 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
1722 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1723 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1724 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1725 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
1726 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1727 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1728 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1729 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
1730 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1731 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1732 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1733 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1734 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1735 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1736 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1737 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1738 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1739 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
1740 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
1741 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1742 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
1743 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1744 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
1745 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1746 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1747 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1748 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
1749 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
1750 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
1751 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1752 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
1753 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
1754 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1755 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1756 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1757 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1758 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1759 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1760 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1761 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1762 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1763 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1764 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1765 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
1766 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1767 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1768 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1769 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1770 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
1771 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
1772 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1773 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1774 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1775 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
1776 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1777 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1778 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1779 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
1780 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1781 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1782 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1783 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1784 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1785 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
1786 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1787 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
1788 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1789 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1790 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
1791 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1792 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
1793 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1794 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
1795 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
1796 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1797 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1798 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1799 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1800 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1801 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
1802 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1803 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
1804 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1805 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
1806 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1807 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1808 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1809 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1810 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1811 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
1812 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
1813 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1814 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1815 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
1816 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
1817 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1818 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1819 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
1820 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1821 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1822 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1823 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1824 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1825 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
1826 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
1827 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
1828 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
1829 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
1830 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1831 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1832 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
1833 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1834 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1835 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1836 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1837 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
1838 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1839 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1840 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1841 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
1842 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1843 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
1844 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1845 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1846 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
1847 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1848 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1849 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1850 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1851 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1852 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1853 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
1854 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
1855 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1856 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1857 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1858 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
1859 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1860 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1861 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1862 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1863 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
1864 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1865 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1866 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1867 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1868 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1869 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1870 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1871 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
1872 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1873 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1874 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
1875 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1876 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1877 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
1878 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1879 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1880 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
1881 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1882 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1883 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
1884 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
1885 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1886 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
1887 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1888 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1889 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
1890 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1891 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1892 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1893 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1894 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสน