ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 21 กรกฎาคม 2564 ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi พลาธิการ
2 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ พลาธิการ
3 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานก พลาธิการ
4 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเ พลาธิการ
5 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พลาธิการ
6 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พลาธิการ
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่สแตนเลส 1 รายการ พลาธิการ
2 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมที่พักแขนเบาะผู้โดยสาร 1 รายการ พลาธิการ
3 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอกทางหนีไฟ พลาธิการ
4 1 ตุลาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฎิกูล พลาธิการ
5 23 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ ขนาดกลาง พลาธิการ
6 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 1 รายการ พลาธิการ
7 17 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
8 14 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
9 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้/เปลนอนพร้อมหุ้มเบาะ4รายการ พลาธิการ
10 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
11 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน 1 รายการ พลาธิการ
12 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
13 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
14 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
15 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน1รายการ พลาธิการ
16 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
17 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์1รายการ พลาธิการ
18 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน พลาธิการ
19 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งวงจรปิด พลาธิการ
20 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO พลาธิการ
21 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อถังขยะขนาดใหญ่1รายการ พลาธิการ
22 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
23 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
24 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
25 23 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ พลาธิการ
26 11 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
27 11 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
28 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
29 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
30 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
31 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตูแผงกั้นทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
32 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
33 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น 2 คัน พลาธิการ
34 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
35 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
36 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
37 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
38 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
39 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตูแผงกั้นทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
40 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
41 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่ง 2 คัน พลาธิการ
42 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
43 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
44 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่ง 2 คัน พลาธิการ
45 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
46 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว พลาธิการ
47 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
48 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
49 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
50 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
51 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
52 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
53 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
54 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
55 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
56 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์1รายการ พลาธิการ
57 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
58 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
59 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (ตู้อะคริลิก) พลาธิการ
60 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
61 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
62 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
63 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
64 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (ตู้อะคริลิก) พลาธิการ
65 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
66 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
67 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
68 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นชักพลาสติก4ชั้นจำนวน4ตู้ พลาธิการ
69 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์2รายการ พลาธิการ
70 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
71 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
72 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
73 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
74 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอาคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
75 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค พลาธิการ
76 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
77 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
78 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
79 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
80 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค พลาธิการ
81 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
82 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
83 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยและชุดรับแขก พลาธิการ
84 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟสำหรับรักษาทารกตัวเหลืองในทารกแรกเกิด พลาธิการ
85 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ1รายการ พลาธิการ
86 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ พลาธิการ
87 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
88 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
89 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
90 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
91 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
92 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/48 พลาธิการ
93 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ อาคารหมายเลข 206/34 พลาธิการ
94 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
95 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
96 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
97 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
98 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
99 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 พลาธิการ
100 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
101 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคาร 393/54 พลาธิการ
102 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
103 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
104 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคารหมายเลข 393/54 พลาธิการ
105 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
106 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
107 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
108 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
109 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
110 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
111 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
112 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
113 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพดานหน้าห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
114 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
115 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
116 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
117 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
118 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
119 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
120 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพดานห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหหมายเลข 319/28 พลาธิการ
121 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
122 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
123 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์2รายการ พลาธิการ
124 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
125 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม3รายการ พลาธิการ
126 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
127 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
128 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
129 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
130 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
131 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
132 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
133 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
134 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
135 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
136 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
137 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
138 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
139 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
140 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
141 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
142 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
143 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
144 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
145 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
146 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
147 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
148 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
149 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
150 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
151 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
152 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แม่พิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
153 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
154 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
155 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
156 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
157 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 อาคารหมายเลข 205/14 พลาธิการ
158 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
159 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 อาคารหมายเลข 205/14 พลาธิการ
160 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
161 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
162 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
163 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
164 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
165 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
166 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
167 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
168 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ 1 รายการ พลาธิการ
169 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
170 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
171 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
172 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พลาธิการ
173 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
174 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน 2 บาน ช่องทางเข้า-ออก ห้องพยาธิ อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
175 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
176 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
177 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
178 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูน พลาธิการ
179 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 4 รายการ พลาธิการ
180 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องเตือนตู้แช่ยา พลาธิการ
181 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
182 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องส่องสว่างไฟฉุกเฉิน 1 รายการ พลาธิการ
183 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย พลาธิการ
184 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหมอนรองขาผู้ป่วยและหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
185 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 38 รายการ พลาธิการ
186 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 34 รายการ พลาธิการ
187 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
188 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถสามล้อ สกายแลป 1 คัน พลาธิการ
189 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมอนรองขาผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
190 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
191 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
192 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ พลาธิการ
193 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด2/3) พลาธิการ
194 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านกั้นเตียง พลาธิการ
195 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
196 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟตู้ควบคุมระบบสัญญาณฉุกเฉิน พลาธิการ
197 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
198 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนรางรินโรงจอดรถ และซ่อมเปลี่ยนสายเครื่องกรองน้ำ พลาธิการ
199 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน พลาธิการ
200 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้หัวเตียงหอผุ้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
201 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
202 15 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
203 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
204 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
205 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 1 รายการ พลาธิการ
206 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
207 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนโตร 2 รายการ พลาธิการ
208 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) พลาธิการ
209 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) พลาธิการ
210 11 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
211 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง1รายการ พลาธิการ
212 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ6รายการ พลาธิการ
213 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการ พลาธิการ
214 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
215 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรถเข็นสแตนเลสและทำท่อระบายน้ำสแตนเลส พลาธิการ
216 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
217 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาดใหญ่ 4 รายการ พลาธิการ
218 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ พลาธิการ
219 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
220 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
221 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
222 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขนรักษาการณ์ พลาธิการ
223 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไซเรนรถพยาบาล 1 รายการ พลาธิการ
224 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอนสำหรับผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
225 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ พลาธิการ
226 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร 1 เครื่อง พลาธิการ
227 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง พลาธิการ
228 7 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
229 7 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
230 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ พลาธิการ
231 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ พลาธิการ
232 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
233 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
234 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดล็อคประตู 2 รายการ พลาธิการ
235 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ พลาธิการ
236 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
237 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
238 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอ่างล้างอุปกรณ์ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
239 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 9 รายการ พลาธิการ
240 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
241 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
242 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
243 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
244 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 1 เครื่อง พลาธิการ
245 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
246 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
247 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงคลุมเท้า 1 รายการ พลาธิการ
248 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะเจาะเลือกและฉากกั้นใส พลาธิการ
249 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
250 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูเลื่อนห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
251 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
252 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดโคลนตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
253 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
254 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
255 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
256 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
257 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงร่างกาย 3 รายการ พลาธิการ
258 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
259 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
260 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
261 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 7 รายการ พลาธิการ
262 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
263 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อระบบจ่ายก๊าซออกซิเจน พลาธิการ
264 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
265 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
266 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร พลาธิการ
267 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
268 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
269 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
270 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 64 รายการ พลาธิการ
271 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
272 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2/3) พลาธิการ
273 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
274 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
275 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ 7 รายการ พลาธิการ
276 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง พลาธิการ
277 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 1 รายการ พลาธิการ
278 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
279 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
280 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติกเกอร์และตรายาง พลาธิการ
281 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ พลาธิการ
282 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พลาธิการ
283 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
284 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกรอบบานกระจกโภชนาการและซ่อมเปลี่ยนลอนอลูมิเนียน พลาธิการ
285 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนลูกลอยถังพักน้ำ พลาธิการ
286 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายท่อน้ำเครื่องล้างกรอง 1 รายการ พลาธิการ
287 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานซักรีดและโภชนาการ 5 รายการ พลาธิการ
288 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบรรจุอุปกรณ์ปนเปิ้อน 3 รายการ พลาธิการ
289 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
290 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
291 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 เครื่อง พลาธิการ
292 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
293 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
294 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 25 รายการ พลาธิการ
295 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
296 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
297 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 2 เครื่อง พลาธิการ
298 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
299 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
300 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระแบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอาคารกายภาพ พลาธิการ
301 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
302 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
303 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนโตร 1 รายการ พลาธิการ
304 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
305 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
306 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 รายการ พลาธิการ
307 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
308 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบานประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน พลาธิการ
309 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
310 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
311 7 พฤษภาคม 2564 ผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟ พลาธิการ
312 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ พลาธิการ
313 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
314 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ พลาธิการ
315 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงประกอบอาหารงานโภชนาการ พลาธิการ
316 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
317 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 33 รายการ พลาธิการ
318 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร (สแตนเลส) 1 รายการ พลาธิการ
319 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนทางเข้าห้องฝังเข็มชาย พลาธิการ
320 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนทางเข้าห้องฝังเข็มชาย พลาธิการ
321 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
322 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
323 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
324 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
325 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัด 60 ตัว พลาธิการ
326 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
327 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
328 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
329 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
330 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
331 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 8 รายการ พลาธิการ
332 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
333 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ พลาธิการ
334 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม2รายการ พลาธิการ
335 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง1รายการ พลาธิการ
336 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนสำหรับผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
337 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือยางป้องกันสารเคมี1รายการ พลาธิการ
338 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำRO พลาธิการ
339 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน 13 รายการ พลาธิการ
340 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
341 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารกายภาพบำบัด) พลาธิการ
342 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
343 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
344 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ13รายการ พลาธิการ
345 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 81 รายการ พลาธิการ
346 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
347 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
348 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
349 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
350 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
351 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
352 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
353 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
354 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน2รายการ พลาธิการ
355 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
356 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
357 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า พลาธิการ
358 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ 8 รายการ พลาธิการ
359 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
360 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
361 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
362 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน17รายการ พลาธิการ
363 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพื้นห้องน้ำชั้นบนและฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้อง 1/6037 อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
364 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสีบันไดคิ้วขอบผนัง อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
365 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
366 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงพักขยะมูงฝอยและขยะอันตราย พลาธิการ
367 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและปั้มแรงดันสูง พลาธิการ
368 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
369 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
370 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
371 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
372 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
373 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
374 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะอันตราย พลาธิการ
375 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
376 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
377 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
378 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
379 7 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) พลาธิการ
380 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
381 2 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21รายการ พลาธิการ
382 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 50 คิวบิกฟุต 2 ตู้ พลาธิการ
383 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัดชนิดอลูมิเนียม อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
384 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเคาเตอร์พยาบาลและชั้นลอยของแผนกหอผู้ป่วยหนักเดิม หมายเลข 383/41 พลาธิการ
385 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม 6 รายการ พลาธิการ
386 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
387 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 รายการ พลาธิการ
388 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
389 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
390 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 250 ปอนด์ พลาธิการ
391 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
392 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียงคนไข้ 8 ตัว พลาธิการ
393 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
394 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
395 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมันของโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
396 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องตรวจสุขภาพ (ร้านพิกุลเดิม) อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
397 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
398 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
399 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
400 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
401 29 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
402 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง พลาธิการ
403 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ของเหลว ชนิด Syringe Pump พลาธิการ
404 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
405 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
406 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
407 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
408 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
409 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
410 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
411 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รายการ พลาธิการ
412 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
413 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง พลาธิการ
414 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจตาและหู 2 ชุด พลาธิการ
415 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
416 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
417 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
418 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
419 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย พลาธิการ
420 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
421 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
422 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมเพดาน 2 เครื่อง พลาธิการ
423 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ พลาธิการ
424 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจก พลาธิการ
425 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พลาธิการ
426 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 132 รายการ พลาธิการ
427 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ 2 เครื่อง พลาธิการ
428 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 ลิ้นชัก พลาธิการ
429 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
430 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 39 รายการ พลาธิการ
431 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
432 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
433 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
434 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
435 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารชั้นนายร้อย หมายเลข 392/54 พลาธิการ
436 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
437 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
438 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข ทบ.9660 พลาธิการ
439 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
440 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
441 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.3849 พลาธิการ
442 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 รายการ พลาธิการ
443 15 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
444 15 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
445 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
446 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
447 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS พลาธิการ
448 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 3 เครื่อง พลาธิการ
449 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
450 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ พลาธิการ
451 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) พลาธิการ
452 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
453 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
454 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ พลาธิการ
455 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 10 รายการ พลาธิการ
456 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
457 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 2 รายการ พลาธิการ
458 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 4 รายการ พลาธิการ
459 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
460 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
461 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุขัดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
462 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
463 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงล้างแผลสแตนเลสพร้อมฝาปิด พลาธิการ
464 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
465 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
466 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
467 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ข้างเตียง 4 ตัว พลาธิการ
468 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่ช้อนส้อมผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
469 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง พลาธิการ
470 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
471 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงในห้องกายภาพบำบัด พลาธิการ
472 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
473 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนบ้านพัก รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
474 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงเอว 2 ชุด พลาธิการ
475 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
476 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 2/3) พลาธิการ
477 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินโม่ปูพื้นสวนสมุนไพร พลาธิการ
478 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
479 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ พลาธิการ
480 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
481 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
482 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร 1 รายการ พลาธิการ
483 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน พลาธิการ
484 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
485 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดตู้มุ้งลวดบานเลื่อนประตูตู้เก็บอาหารแผนกโภชนาการ อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
486 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
487 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
488 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ิงดูดฝุ่น 1 เครื่ิอง พลาธิการ
489 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 36 รายการ พลาธิการ
490 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
491 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
492 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายอะคริลิค พลาธิการ
493 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านพัก ผอ. อาคารหมายเลข 337/29 พลาธิการ
494 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงตากชั้น 2 หอผู้ป่วยหนัก อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
495 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
496 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
497 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
498 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
499 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
500 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
501 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 5 เครื่อง พลาธิการ
502 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องใส่แปรงล้างมือแสตนเลส พลาธิการ
503 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
504 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
505 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
506 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
507 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
508 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
509 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
510 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นเกล็ดเลือด พลาธิการ
511 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ พลาธิการ
512 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ พลาธิการ
513 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
514 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
515 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
516 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
517 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
518 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดานกระจกไวท์บอร์ดห้องผ่าตัด พลาธิการ
519 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
520 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก พลาธิการ
521 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 119 รายการ พลาธิการ
522 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
523 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
524 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 3 รายการ พลาธิการ
525 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ากำมะหยี่สำหรับทำฉากถ่ายภาพ 4 รายการ พลาธิการ
526 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
527 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
528 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 รายการ พลาธิการ
529 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
530 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
531 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ พลาธิการ
532 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัดชนิดคู่แบบแขวนเพดาน พลาธิการ
533 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
534 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำห้องพัก พลาธิการ
535 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 1/3) พลาธิการ
536 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
537 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
538 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
539 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
540 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
541 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
542 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
543 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
544 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกระดกล็อคประตูอลูมิเนียม พลาธิการ
545 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 5 รายการ พลาธิการ
546 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติกสำหรับคลัง สป. พลาธิการ
547 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
548 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อน 2 รายการ พลาธิการ
549 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
550 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 1 รายการ พลาธิการ
551 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
552 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บถ้วยชามห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
553 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายชุดระบบ Nurse call พลาธิการ
554 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูห้องทันตกรรม พลาธิการ
555 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
556 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
557 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
558 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
559 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
560 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
561 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ พลาธิการ
562 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
563 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
564 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
565 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาธิการ
566 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
567 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
568 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
569 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 14 รายการ พลาธิการ
570 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสายรัดตัวผู้ป่วย พลาธิการ
571 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
572 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
573 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มลม 1 เครื่อง พลาธิการ
574 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ชุดไส้กรองเซรามิค พลาธิการ
575 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก 1 รายการ พลาธิการ
576 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผ้าม่านหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
577 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
578 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ พลาธิการ
579 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
580 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 116 รายการ พลาธิการ
581 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
582 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
583 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
584 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาปิดรางระบายน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
585 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกริ่งไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
586 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
587 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเตรียมรับเสด็จ พลาธิการ
588 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
589 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 รายการ พลาธิการ
590 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
591 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
592 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ พลาธิการ
593 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพหมายเลข320/30 พลาธิการ
594 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
595 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
596 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 61 รายการ พลาธิการ
597 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 54 รายการ พลาธิการ
598 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
599 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
600 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ พลาธิการ
601 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
602 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 19 รายการ พลาธิการ
603 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
604 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน หก.เภสัชกรรม พลาธิการ
605 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวดและฝ้าเพดานชั้นบนห้องน้ำ ห้อง 1/8044 พลาธิการ
606 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
607 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าหุ้มเก้าอี้ 80 ชุด พลาธิการ
608 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
609 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
610 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแบบคัดแยก 3 รายการ พลาธิการ
611 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
612 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
613 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
614 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำเตรียมการรับเสด็จ พลาธิการ
615 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นทางเดินเข้าบ้านพักชั้นนายพัน พลาธิการ
616 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บรองเท้าหลังห้องจ่ายยา พลาธิการ
617 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 27 รายการ พลาธิการ
618 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
619 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ พลาธิการ
620 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอัลตราซาวด์เพื่อปรับปรุงเป็นห้องพัก จนท.ตรวจโรค พลาธิการ
621 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
622 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติกเกอร์และทำตรายาง พลาธิการ
623 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 1/3) พลาธิการ
624 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
625 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
626 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
627 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
628 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่ พลาธิการ
629 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
630 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
631 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
632 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
633 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบกล้องวงจรปิด พลาธิการ
634 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
635 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
636 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้แช่ยา 1 รายการ พลาธิการ
637 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
638 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
639 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
640 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
641 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและฝ่ามือ พลาธิการ
642 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
643 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
644 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
645 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
646 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
647 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
648 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
649 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
650 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
651 29 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
652 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ พลาธิการ
653 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
654 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 3 รายการ พลาธิการ
655 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 4 รายการ พลาธิการ
656 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
657 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
658 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ พลาธิการ
659 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง พลาธิการ
660 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
661 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
662 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
663 15 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
664 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 134 รายการ พลาธิการ
665 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
666 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
667 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
668 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจุดลำโพง พลาธิการ
669 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
670 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
671 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง งวด 4 พลาธิการ
672 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ พลาธิการ
673 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
674 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
675 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
676 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
677 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
678 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
679 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
680 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
681 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำที่แยกขยะ 11 รายการ พลาธิการ
682 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
683 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พลาธิการ
684 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง พลาธิการ
685 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
686 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
687 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
688 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
689 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พลาธิการ
690 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
691 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
692 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
693 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
694 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
695 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 1 รายการ พลาธิการ
696 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
697 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
698 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
699 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
700 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
701 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
702 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
703 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
704 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
705 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ 2 รายการ พลาธิการ
706 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล พลาธิการ
707 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานไฟฟ้าชนิดนั่งพิงปั่น พลาธิการ
708 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
709 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
710 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
711 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
712 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
713 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
714 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
715 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
716 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
717 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
718 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดควบคุมแรงดันระบบไปป์ไลน์ออกซิเจน พลาธิการ
719 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 1/3) พลาธิการ
720 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
721 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
722 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
723 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
724 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
725 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
726 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
727 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ พลาธิการ
728 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พลาธิการ
729 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
730 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
731 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 42 รายการ พลาธิการ
732 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
733 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
734 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
735 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหนีไฟ พลาธิการ
736 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
737 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลาธิการ
738 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
739 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธีโครงการอบรมโรคเอดส์ พลาธิการ
740 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
741 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำขอบกันน้ำล้น 2 จุด พลาธิการ
742 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่กล้องวงจรปิด พลาธิการ
743 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 4 รายการ พลาธิการ
744 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
745 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
746 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 2 เครื่อง พลาธิการ
747 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
748 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
749 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ พลาธิการ
750 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่วางขวดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ พลาธิการ
751 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
752 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
753 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
754 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
755 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านชนิดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่าน พลาธิการ
756 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ พลาธิการ
757 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
758 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
759 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
760 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
761 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
762 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
763 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
764 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
765 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
766 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
767 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
768 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
769 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
770 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบระบายอากาศและเติมอากาศ อาคารหมายเลข 320/28 (ห้องพิเศษ 1-8) พลาธิการ
771 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
772 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
773 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสนับสนุน โครงการปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
774 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
775 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย 10 รายการ พลาธิการ
776 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
777 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
778 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
779 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
780 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย2รายการ พลาธิการ
781 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
782 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
783 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
784 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
785 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
786 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
787 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
788 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
789 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
790 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพต้อนรับทหารใหม่ พลาธิการ
791 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
792 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
793 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
794 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
795 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก 2 1/2 ตัน FTS พลาธิการ
796 27 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
797 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
798 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
799 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
800 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
801 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
802 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนก้านโยกสวิตซ์เท้ายูนิตทำฟัน พลาธิการ
803 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
804 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 5 รายการ พลาธิการ
805 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
806 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
807 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ พลาธิการ
808 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 169 รายการ พลาธิการ
809 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
810 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
811 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
812 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พลาธิการ
813 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
814 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
815 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
816 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
817 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
818 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
819 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
820 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย 15 รายการ พลาธิการ
821 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
822 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
823 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
824 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
825 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
826 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
827 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอ่างล้างมือ 9 รายการ พลาธิการ
828 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
829 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
830 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
831 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
832 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
833 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำตรายาง พลาธิการ
834 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
835 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาแรงดันชนิดอัตโนมัติ พลาธิการ
836 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเลื่อนห้องผู้รับบริการกองทันตกรรม พลาธิการ
837 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทาสีฉากตะกั่วป้องกันรังสีแผนกรังสีกรรม พลาธิการ
838 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
839 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัด พลาธิการ
840 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
841 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม พลาธิการ
842 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
843 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
844 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
845 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA พลาธิการ
846 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
847 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
848 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
849 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
850 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง โครงการ Surasak Green Clean Hospital พลาธิการ
851 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร พลาธิการ
852 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ พลาธิการ
853 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
854 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง พลาธิการ
855 8 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
856 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
857 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 2/3) พลาธิการ
858 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่ยา พลาธิการ
859 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถ่ายเอกสาร พลาธิการ
860 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
861 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
862 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
863 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
864 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
865 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
866 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
867 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร 21 รายการ พลาธิการ
868 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น พลาธิการ
869 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
870 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
871 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
872 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
873 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทางทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
874 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ พลาธิการ
875 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
876 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
877 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
878 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
879 28 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องกำเนิดไฟ้า 500 KVA พลาธิการ
880 24 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
881 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
882 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
883 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
884 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
885 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
886 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
887 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
888 21 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
889 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
890 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
891 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
892 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
893 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
894 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
895 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
896 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
897 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
898 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
899 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
900 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
901 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
902 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
903 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
904 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
905 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
906 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
907 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
908 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
909 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
910 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
911 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
912 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
913 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
914 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง พลาธิการ
915 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
916 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
917 10 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
918 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
919 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
920 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
921 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
922 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
923 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
924 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
925 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
926 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
927 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
928 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
929 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
930 2 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
931 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
932 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
933 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
934 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
935 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
936 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
937 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
938 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
939 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
940 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
941 28 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
942 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
943 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
944 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
945 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
946 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
947 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
948 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
949 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
950 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
951 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
952 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้น พลาธิการ
953 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
954 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
955 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
956 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
957 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
958 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
959 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
960 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
961 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
962 17 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
963 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
964 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
965 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
966 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
967 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
968 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
969 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
970 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
971 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
972 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
973 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
974 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
975 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
976 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
977 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
978 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
979 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
980 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
981 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
982 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
983 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
984 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
985 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
986 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
987 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
988 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
989 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
990 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
991 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
992 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
993 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
994 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
995 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
996 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
997 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
998 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
999 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
1000 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1001 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1002 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
1003 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
1004 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
1005 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1006 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1007 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1008 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
1009 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1010 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1011 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
1012 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1013 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1014 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
1015 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1016 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1017 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1018 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1019 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1020 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
1021 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1022 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
1023 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
1024 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1025 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1026 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
1027 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
1028 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง พลาธิการ
1029 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1030 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1031 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1032 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
1033 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
1034 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
1035 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
1036 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
1037 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1038 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1039 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1040 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1041 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1042 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
1043 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1044 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1045 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1046 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1047 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1048 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
1049 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
1050 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
1051 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1052 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1053 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1054 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1055 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1056 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1057 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1058 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1059 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1060 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
1061 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1062 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1063 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1064 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1065 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1066 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1067 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1068 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
1069 22 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1070 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1071 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
1072 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
1073 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1074 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1075 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
1076 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1077 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1078 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1079 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
1080 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
1081 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1082 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1083 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
1084 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
1085 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1086 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
1087 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
1088 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1089 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1090 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1091 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1092 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
1093 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
1094 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1095 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1096 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1097 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1098 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1099 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1100 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1101 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
1102 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1103 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
1104 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1105 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1106 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1107 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1108 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1109 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
1110 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1111 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
1112 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1113 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1114 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
1115 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
1116 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1117 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1118 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1119 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
1120 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1121 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1122 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1123 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1124 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1125 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1126 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1127 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
1128 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
1129 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
1130 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1131 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1132 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
1133 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1134 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1135 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1136 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1137 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1138 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1139 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
1140 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1141 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1142 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
1143 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1144 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1145 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
1146 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
1147 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
1148 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1149 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
1150 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1151 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1152 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1153 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
1154 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1155 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1156 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1157 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
1158 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1159 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1160 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1161 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1162 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1163 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1164 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1165 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1166 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1167 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
1168 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
1169 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1170 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
1171 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1172 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
1173 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1174 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1175 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1176 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
1177 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
1178 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
1179 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1180 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
1181 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
1182 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1183 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1184 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1185 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1186 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1187 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1188 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1189 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1190 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1191 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1192 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1193 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
1194 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1195 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1196 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1197 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1198 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
1199 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
1200 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1201 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1202 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1203 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
1204 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1205 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1206 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1207 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
1208 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1209 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1210 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1211 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1212 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1213 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
1214 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1215 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
1216 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1217 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1218 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
1219 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1220 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
1221 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1222 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
1223 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
1224 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1225 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1226 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1227 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1228 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1229 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
1230 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1231 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
1232 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1233 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
1234 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1235 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1236 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1237 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1238 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1239 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
1240 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
1241 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1242 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1243 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
1244 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
1245 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1246 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1247 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
1248 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1249 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1250 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1251 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1252 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1253 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
1254 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
1255 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
1256 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
1257 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
1258 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1259 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1260 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
1261 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1262 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1263 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1264 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1265 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
1266 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1267 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1268 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1269 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
1270 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1271 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
1272 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1273 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1274 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
1275 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1276 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1277 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1278 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1279 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1280 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1281 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
1282 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
1283 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1284 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1285 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1286 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
1287 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1288 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1289 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1290 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1291 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
1292 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1293 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1294 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1295 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1296 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1297 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1298 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1299 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
1300 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1301 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1302 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
1303 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1304 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1305 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
1306 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1307 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1308 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
1309 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1310 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1311 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
1312 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
1313 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1314 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
1315 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1316 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1317 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
1318 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1319 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1320 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1321 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1322 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1323 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1324 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1325 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1326 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1327 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1328 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1329 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
1330 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1331 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1332 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
1333 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
1334 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1335 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1336 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1337 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
1338 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
1339 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1340 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1341 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1342 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
1343 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1344 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1345 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1346 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1347 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1348 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1349 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1350 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
1351 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1352 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1353 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1354 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1355 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1356 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
1357 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1358 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
1359 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1360 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1361 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1362 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1363 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1364 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
1365 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
1366 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
1367 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1368 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
1369 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
1370 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
1371 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
1372 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1373 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1374 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1375 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1376 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
1377 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1378 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1379 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1380 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1381 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1382 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
1383 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1384 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
1385 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
1386 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
1387 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1388 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
1389 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
1390 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
1391 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1392 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1393 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1394 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
1395 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1396 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1397 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1398 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
1399 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
1400 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1401 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
1402 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1403 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
1404 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1405 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1406 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
1407 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1408 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1409 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
1410 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1411 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1412 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1413 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
1414 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
1415 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1416 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1417 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
1418 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1419 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
1420 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1421 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1422 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1423 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
1424 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
1425 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1426 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1427 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1428 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1429 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
1430 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1431 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1432 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1433 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1434 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1435 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1436 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
1437 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1438 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1439 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1440 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
1441 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1442 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
1443 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
1444 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1445 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
1446 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
1447 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1448 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1449 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1450 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
1451 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
1452 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
1453 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1454 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1455 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1456 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1457 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
1458 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1459 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
1460 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
1461 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
1462 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1463 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1464 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1465 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1466 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
1467 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1468 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
1469 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1470 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1471 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1472 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
1473 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
1474 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
1475 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1476 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1477 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1478 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
1479 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1480 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1481 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1482 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1483 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1484 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
1485 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
1486 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1487 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1488 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1489 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1490 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1491 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
1492 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
1493 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1494 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1495 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
1496 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
1497 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
1498 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1499 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
1500 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
1501 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
1502 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
1503 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1504 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1505 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
1506 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1507 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1508 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1509 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1510 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
1511 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1512 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1513 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
1514 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
1515 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1516 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1517 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
1518 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1519 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
1520 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1521 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
1522 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
1523 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1524 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1525 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1526 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1527 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1528 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
1529 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1530 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1531 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1532 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1533 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1534 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1535 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1536 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1537 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1538 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
1539 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส พลาธิการ
1540 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1541 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1542 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1543 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1544 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1545 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
1546 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
1547 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1548 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1549 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1550 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1551 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
1552 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
1553 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1554 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1555 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1556 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1557 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1558 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1559 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
1560 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
1561 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1562 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1563 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1564 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
1565 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
1566 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1567 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1568 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1569 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1570 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1571 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
1572 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
1573 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1574 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
1575 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1576 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
1577 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
1578 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1579 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1580 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1581 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1582 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1583 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1584 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่ิปั้มลม พลาธิการ
1585 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พลาธิการ
1586 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
1587 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
1588 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
1589 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดอินฟาเรด พลาธิการ
1590 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน พลาธิการ
1591 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
1592 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1593 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1594 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั่นขวดน้ำดื่ม พลาธิการ
1595 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1596 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1597 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1598 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
1599 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ พลาธิการ
1600 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1601 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
1602 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1603 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1604 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1605 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
1606 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
1607 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
1608 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
1609 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1610 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจฉุกเฉินแแบใช้มือบีบสำหรับเด็กเล็ก พลาธิการ
1611 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1612 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1613 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
1614 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1615 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
1616 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
1617 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1618 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1619 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
1620 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1621 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1622 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 20 กันยายน 2564 1334/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRANEXAMIC ACID 50 mg/ml,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 17 กันยายน 2564 1332/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 17 กันยายน 2564 1322/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Somatostatin acetatate 3000 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 17 กันยายน 2564 1327/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levetiracetam 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 17 กันยายน 2564 1328/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 500 mg+Clavulanic acid 125 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 17 กันยายน 2564 1329/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 17 กันยายน 2564 1333/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 0.9%,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 17 กันยายน 2564 1330/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alfacalcidol(alpha hydroxy vitd3)1 mcg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 17 กันยายน 2564 1325/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา calcitonin 200 iu/1 dose,28 doses สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 17 กันยายน 2564 1323/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา alendronic acid 70 mg+colecalciferol 5600 iu สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 17 กันยายน 2564 1324/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 333 mg.+Valpoic acid 145 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 16 กันยายน 2564 1321/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 16 กันยายน 2564 1320/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Donepezil HCL 10 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 13 กันยายน 2564 1318/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา telbivudine 600 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 13 กันยายน 2564 1317/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 13 กันยายน 2564 1319/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา aciclovir 250 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 10 กันยายน 2564 1316/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา betamethasone dipropionate 50 mg/100 g + salicylic acid 3 g/100 g ointment, 5 g tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 10 กันยายน 2564 1313/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 10 กันยายน 2564 1312/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 10 กันยายน 2564 1315/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา carbomer 2 mg/1 g + cetrimide 100 mcg/1 g eye gel, 10 g tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 10 กันยายน 2564 1314/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 10 กันยายน 2564 1311/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 9 กันยายน 2564 1310/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 9 กันยายน 2564 1309/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 9 กันยายน 2564 1308/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 8 กันยายน 2564 1301/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา sulfinpyrazone 100 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 8 กันยายน 2564 1298/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 8 กันยายน 2564 1296/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 8 กันยายน 2564 1295/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา olodaterol 2.5 mcg/1 dose + tiotropium 2.5 mcg/1 dose inhalation solution, 60 dose actuation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 8 กันยายน 2564 1299/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 8 กันยายน 2564 1306/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 8 กันยายน 2564 1305/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 8 กันยายน 2564 1297/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 8 กันยายน 2564 1307/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxyfylline 400 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 8 กันยายน 2564 1303/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา senna glycosides 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 8 กันยายน 2564 1304/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine HCL 25 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 8 กันยายน 2564 1300/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 30 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 8 กันยายน 2564 1302/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา agomelatine 25 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 7 กันยายน 2564 1290/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา bimatoprost 30 mg/100 mL + timolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 0.4 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 7 กันยายน 2564 1293/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 7 กันยายน 2564 1289/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 7 กันยายน 2564 1294/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 600 mgสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 7 กันยายน 2564 1292/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clonazepam 2 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 7 กันยายน 2564 1291/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 6 กันยายน 2564 1284/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 6 กันยายน 2564 1288/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 6 กันยายน 2564 1285/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 6 กันยายน 2564 1286/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 6 กันยายน 2564 1283/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 6 กันยายน 2564 1287/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 3 กันยายน 2564 1281/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา triamcinolone acetonide 55 mcg/1 dose nasal spray, solution, 120 dose bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 3 กันยายน 2564 1280/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedrinate Na 150 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 3 กันยายน 2564 1282/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Celecoxib 200 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 2 กันยายน 2564 1279/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 2 กันยายน 2564 1278/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา etoricoxib 60 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 2 กันยายน 2564 1277/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 1 กันยายน 2564 1276/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 1 กันยายน 2564 1275/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา eperisone hydrochloride 50 mg coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 1 กันยายน 2564 1272/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 1 กันยายน 2564 1273/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sod.alginate 500 mg+Sod.bicaeb.267 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 1 กันยายน 2564 1274/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine 1.5 mg/1 ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 31 สิงหาคม 2564 1266/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bupivacaine Hydrochloride 0.5% solution for Injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 31 สิงหาคม 2564 1268/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา pravastatin 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 31 สิงหาคม 2564 1270/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 31 สิงหาคม 2564 1269/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lansoprazole 30 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 31 สิงหาคม 2564 1267/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil potassium tablet 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 31 สิงหาคม 2564 1271/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 27 สิงหาคม 2564 1265/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 26 สิงหาคม 2564 1259/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา limaprost 5 mcg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 26 สิงหาคม 2564 1263/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา losartan potassium 50 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 26 สิงหาคม 2564 1258/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 26 สิงหาคม 2564 1260/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketoanalogue to isoleucine 64 mg+Leucine 101 mh+Phenyalanine 68 mg+etc+L-Lysine acetate 105 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 26 สิงหาคม 2564 1262/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin Sandoz FCT 40 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 26 สิงหาคม 2564 1264/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alfacalcidol 0.25 mcg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 26 สิงหาคม 2564 1261/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride 500 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 24 สิงหาคม 2564 1255/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 24 สิงหาคม 2564 1257/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 24 สิงหาคม 2564 1256/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Donepezil HCL 10 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 23 สิงหาคม 2564 1246/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 23 สิงหาคม 2564 1252/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 23 สิงหาคม 2564 1253/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 23 สิงหาคม 2564 1245/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 23 สิงหาคม 2564 1249/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 23 สิงหาคม 2564 1250/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 23 สิงหาคม 2564 1248/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 23 สิงหาคม 2564 1251/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricxib 90 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 23 สิงหาคม 2564 1247/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Liraglutide 6 mg/ml,3 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 23 สิงหาคม 2564 1254/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavonoid fraction 1000 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 20 สิงหาคม 2564 1243/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 20 สิงหาคม 2564 1241/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 20 สิงหาคม 2564 1240/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg/ml,3 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 20 สิงหาคม 2564 1242/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 1 gm+clavulenic 200 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 20 สิงหาคม 2564 1244/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trospium Cl 20 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 19 สิงหาคม 2564 1239/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextran 70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3%,0.8 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 19 สิงหาคม 2564 DS182/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 19 สิงหาคม 2564 DS184/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Autoclave Tape 3/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 19 สิงหาคม 2564 DS183/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Nutri-Bag 500 ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 18 สิงหาคม 2564 1238/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา K 20 meq + Phosphate 20 meq.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 18 สิงหาคม 2564 1237/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin HCL 500 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 17 สิงหาคม 2564 1232/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 17 สิงหาคม 2564 DS181/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 17 สิงหาคม 2564 1227/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acitretin 25 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 17 สิงหาคม 2564 1229/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Absorbable aescin 20 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 17 สิงหาคม 2564 1233/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diquafosol Sodium 3% Ophthalmic Sol.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 17 สิงหาคม 2564 1228/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nalbuphine HCL 10 mg/ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 17 สิงหาคม 2564 1235/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human normal immunoglobulin 2.5 g/2 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 17 สิงหาคม 2564 1236/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG. สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 17 สิงหาคม 2564 1234/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 17 สิงหาคม 2564 1230/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 13 สิงหาคม 2564 1217/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 13 สิงหาคม 2564 1221/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine(vero cell)2.5 iu.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 13 สิงหาคม 2564 1220/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefditoren 200 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 13 สิงหาคม 2564 1219/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin30% + Isophane70%,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 13 สิงหาคม 2564 1226/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iron sucrose 2 g/100 ml,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 13 สิงหาคม 2564 1216/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Apixaban 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 13 สิงหาคม 2564 1215/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gliclazide 60 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 13 สิงหาคม 2564 1224/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lotaprednol etabonate 0.5%,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 13 สิงหาคม 2564 1222/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 13 สิงหาคม 2564 1231/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 13 สิงหาคม 2564 1225/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 13 สิงหาคม 2564 1223/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 13 สิงหาคม 2564 1218/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phospholipids from soya-beans 300 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 11 สิงหาคม 2564 1209/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 11 สิงหาคม 2564 1212/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DILTIAZEM HCL 90 MG.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 11 สิงหาคม 2564 1213/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRANEXAMIC ACID 50 mg/ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 11 สิงหาคม 2564 1210/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin 50 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 11 สิงหาคม 2564 1214/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 11 สิงหาคม 2564 1211/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา aciclovir 250 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 10 สิงหาคม 2564 1208/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 10 สิงหาคม 2564 1207/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 10 สิงหาคม 2564 1206/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 10 สิงหาคม 2564 1205/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Olodaterol 2.5 mcg/1 actuation + tiotropium 2.5 mcg/1 actuation สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 10 สิงหาคม 2564 1204/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Botulinum toxin type A 100 unit สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 9 สิงหาคม 2564 1202/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diclofenac sodium 25 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 9 สิงหาคม 2564 1200/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 9 สิงหาคม 2564 DS180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Optimax LDV syringe 1 ml (26Gx1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 9 สิงหาคม 2564 DS180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Optimax LDV syringe 1 ml (26Gx1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 9 สิงหาคม 2564 1201/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 9 สิงหาคม 2564 1203/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahisrine diHCL 24 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 6 สิงหาคม 2564 1196/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 6 สิงหาคม 2564 1198/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 6 สิงหาคม 2564 1199/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/dose MDI สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 6 สิงหาคม 2564 1194/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg/ml,2.4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 6 สิงหาคม 2564 1197/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vancomycin 500 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 6 สิงหาคม 2564 1195/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucodamine 500 mg.capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 3 สิงหาคม 2564 1188/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา eriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 3 สิงหาคม 2564 1187/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 3 สิงหาคม 2564 1186/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา etoricoxib 60 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 3 สิงหาคม 2564 1183/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 3 สิงหาคม 2564 1182/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา efavirenz 600 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 3 สิงหาคม 2564 1184/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1%,20 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 3 สิงหาคม 2564 1185/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Telbivudine 600 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 3 สิงหาคม 2564 1189/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin Sodium 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 3 สิงหาคม 2564 1193/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Capsaicin 0.025% 35 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 3 สิงหาคม 2564 1191/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 3 สิงหาคม 2564 1192/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 2 สิงหาคม 2564 1178/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 2 สิงหาคม 2564 1180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 2 สิงหาคม 2564 1176/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefazolin 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 2 สิงหาคม 2564 1179/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 2 สิงหาคม 2564 1177/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperison 50 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 2 สิงหาคม 2564 1175/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5000 iu,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 30 กรกฎาคม 2564 1170/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 30 กรกฎาคม 2564 1167/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 30 กรกฎาคม 2564 1166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา bupivacaine hydrochloride 20 mg/4 mL solution for injection, 4 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 30 กรกฎาคม 2564 1173/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 30 กรกฎาคม 2564 1172/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 30 กรกฎาคม 2564 1164/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 30 กรกฎาคม 2564 1174/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 30 กรกฎาคม 2564 DS164/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CONNECTOR-Y 11/9MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 30 กรกฎาคม 2564 DS168/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 30 กรกฎาคม 2564 DS171/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 30 กรกฎาคม 2564 DS173/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ RED DOT (ADULT) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 30 กรกฎาคม 2564 DS165/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BD Syringe InsulinU100 31G 6mm.1ml.B/P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 30 กรกฎาคม 2564 DS167/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
176 30 กรกฎาคม 2564 DS172/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 30 กรกฎาคม 2564 DS175/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 30 กรกฎาคม 2564 DS178/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 30 กรกฎาคม 2564 DS179/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 30 กรกฎาคม 2564 DS166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 30 กรกฎาคม 2564 DS176/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BACTIGAS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 30 กรกฎาคม 2564 DS169/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 30 กรกฎาคม 2564 1171/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 30 กรกฎาคม 2564 1168/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nebivolol Hcl 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 30 กรกฎาคม 2564 1165/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Repaglinide 1 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 30 กรกฎาคม 2564 DS177/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 30 กรกฎาคม 2564 DS174/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 30 กรกฎาคม 2564 DS170/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 27 กรกฎาคม 2564 1163/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 27 กรกฎาคม 2564 1159/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 27 กรกฎาคม 2564 1157/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 27 กรกฎาคม 2564 1156/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 27 กรกฎาคม 2564 1155/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา triamcinolone acetonide 50 mg/5 mL suspension for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 27 กรกฎาคม 2564 1160/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 27 กรกฎาคม 2564 1162/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา insulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 27 กรกฎาคม 2564 1161/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 27 กรกฎาคม 2564 1158/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา vinpocetine 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 27 กรกฎาคม 2564 1154/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 22 กรกฎาคม 2564 1150/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 22 กรกฎาคม 2564 1151/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate sodium 35 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 22 กรกฎาคม 2564 1152/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 21 กรกฎาคม 2564 1149/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 20 กรกฎาคม 2564 1143/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 20 กรกฎาคม 2564 1145/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 20 กรกฎาคม 2564 1148/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 20 กรกฎาคม 2564 1142.1/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา midazolam 5 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 20 กรกฎาคม 2564 1147/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 20 กรกฎาคม 2564 DS162/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ DISP.SYRING 1ML.(Tuberculin) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 20 กรกฎาคม 2564 1146/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 20 กรกฎาคม 2564 1144/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mgSR capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 20 กรกฎาคม 2564 1142/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 80 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 20 กรกฎาคม 2564 1148.1/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 19 กรกฎาคม 2564 1141/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin 4 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 16 กรกฎาคม 2564 1132/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 16 กรกฎาคม 2564 1135/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 16 กรกฎาคม 2564 1134/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 16 กรกฎาคม 2564 1138/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iodixanol 320 mg/1 ml,50 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 16 กรกฎาคม 2564 1139/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา estriol 30 mcg + lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 16 กรกฎาคม 2564 1137/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย