ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
2 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
3 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
4 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
5 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
6 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
7 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
8 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
9 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
10 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
11 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
12 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
13 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
14 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
15 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
16 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
17 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
18 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
19 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
20 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
21 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
22 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
23 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
24 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
25 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
26 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
27 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
28 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
29 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
30 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
31 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
32 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
33 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
34 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
35 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
36 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
37 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
38 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
39 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
40 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
41 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
42 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
43 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
44 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
45 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
46 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
47 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
48 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
49 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
50 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
51 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
52 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
53 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
54 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
55 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
56 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
57 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
58 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
59 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
60 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
61 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
62 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
63 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
64 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
65 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
66 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
67 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
68 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
69 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
70 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
71 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
72 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
73 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
74 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
75 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
76 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
77 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
78 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
79 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
80 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
81 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
82 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
83 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
84 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
85 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
86 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
87 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
88 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
89 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
90 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
91 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
92 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
93 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
94 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
95 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
96 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
97 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
98 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
99 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
100 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
101 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
102 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
103 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
104 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
105 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
106 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
107 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
108 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
109 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
110 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
111 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
112 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
113 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
114 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
115 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
116 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
117 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
118 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
119 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
120 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
121 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
122 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
123 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
124 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
125 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
126 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
127 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
128 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
129 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
130 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
131 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
132 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
133 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
134 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
135 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
136 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
137 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
138 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
139 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
140 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
141 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
142 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
143 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
144 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
145 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
146 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
147 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
148 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
149 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
150 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
151 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
152 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
153 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
154 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
155 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
156 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
157 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
158 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
159 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
160 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
161 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
162 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
163 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
164 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
165 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
166 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
167 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
168 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
169 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
170 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
171 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
172 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
173 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
174 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
175 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
176 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
177 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
178 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
179 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
180 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
181 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
182 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
183 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
184 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
185 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
186 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
187 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
188 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
189 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
190 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
191 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
192 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
193 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
194 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
195 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
196 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
197 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
198 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
199 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
200 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
201 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
202 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
203 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
204 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
205 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
206 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
207 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
208 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
209 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
210 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
211 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
212 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
213 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
214 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
215 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
216 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
217 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
218 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
219 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
220 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
221 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
222 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
223 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
224 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
225 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
226 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
227 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
228 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
229 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
230 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
231 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
232 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
233 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
234 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
235 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
236 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
237 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
238 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
239 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
240 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
241 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
242 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
243 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
244 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
245 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
246 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
247 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
248 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
249 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
250 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
251 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
252 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
253 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
254 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
255 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
256 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
257 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
258 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
259 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
260 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
261 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
262 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
263 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
264 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
265 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
266 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
267 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
268 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
269 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
270 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
271 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
272 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
273 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
274 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
275 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
276 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
277 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
278 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
279 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
280 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
281 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
282 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
283 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
284 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
285 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
286 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
287 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
288 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
289 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
290 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
291 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
292 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
293 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
294 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
295 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
296 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
297 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
298 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
299 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
300 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
301 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
302 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
303 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
304 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
305 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
306 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
307 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
308 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
309 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
310 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
311 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
312 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
313 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
314 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
315 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
316 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
317 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
318 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
319 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
320 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
321 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
322 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
323 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
324 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
325 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
326 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
327 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
328 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
329 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
330 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
331 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
332 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
333 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
334 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
335 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
336 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
337 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
338 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
339 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
340 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
341 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
342 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
343 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
344 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
345 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
346 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
347 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
348 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
349 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
350 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
351 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
352 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
353 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
354 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
355 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
356 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
357 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
358 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
359 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
360 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
361 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
362 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
363 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
364 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
365 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
366 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
367 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
368 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
369 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
370 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
371 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
372 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
373 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
374 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
375 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
376 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
377 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
378 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
379 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
380 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
381 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
382 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
383 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
384 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
385 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
386 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
387 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
388 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
389 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
390 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
391 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
392 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
393 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
394 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
395 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
396 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
397 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
398 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
399 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
400 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
401 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
402 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
403 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
404 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
405 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
406 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
407 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
408 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
409 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
410 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
411 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
412 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
413 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
414 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
415 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
416 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
417 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
418 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
419 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
420 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
421 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
422 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
423 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
424 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
425 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
426 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
427 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
428 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
429 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
430 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
431 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
432 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
433 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
434 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
435 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
436 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
437 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
438 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
439 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
440 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
441 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
442 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
443 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
444 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
445 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
446 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
447 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
448 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
449 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
450 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
451 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
452 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
453 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
454 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
455 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
456 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
457 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
458 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
459 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
460 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
461 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
462 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
463 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
464 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
465 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
466 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
467 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส พลาธิการ
468 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
469 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
470 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
471 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
472 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
473 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
474 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
475 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
476 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
477 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
478 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
479 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
480 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
481 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
482 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
483 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
484 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
485 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
486 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
487 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
488 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
489 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
490 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
491 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
492 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
493 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
494 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
495 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
496 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
497 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
498 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
499 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
500 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
501 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
502 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
503 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
504 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
505 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
506 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
507 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
508 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
509 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
510 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
511 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
512 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
513 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดอินฟาเรด พลาธิการ
514 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน พลาธิการ
515 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
516 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
517 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
518 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั่นขวดน้ำดื่ม พลาธิการ
519 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
520 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
521 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
522 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
523 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ พลาธิการ
524 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
525 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
526 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
527 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
528 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
529 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
530 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
531 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
532 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
533 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
534 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจฉุกเฉินแแบใช้มือบีบสำหรับเด็กเล็ก พลาธิการ
535 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
536 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
537 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
538 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
539 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
540 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
541 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
542 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
543 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
544 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
545 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 9 มิถุนายน 3106 01058/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aciclovir ๒๕๐ mg powder for solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 8 มิถุนายน 3106 01040/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
3 20 เมษายน 3106 00876/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 15 กรกฎาคม 2563 01071/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 23 มิถุนายน 2563 01103/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 23 มิถุนายน 2563 01104/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 23 มิถุนายน 2563 01105/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 23 มิถุนายน 2563 01107/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ heparin sodium ๒๕๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 23 มิถุนายน 2563 01109/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ limaprost ๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 23 มิถุนายน 2563 01110/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 22 มิถุนายน 2563 01086/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 22 มิถุนายน 2563 01087/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 22 มิถุนายน 2563 01089/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 22 มิถุนายน 2563 01090/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 22 มิถุนายน 2563 01092/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 22 มิถุนายน 2563 01094/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 22 มิถุนายน 2563 01097/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 22 มิถุนายน 2563 01096/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 22 มิถุนายน 2563 01101/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 22 มิถุนายน 2563 01102/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 19 มิถุนายน 2563 01076/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gliclazide ๖๐ mg modified-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 19 มิถุนายน 2563 01077/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 19 มิถุนายน 2563 01079/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ apixaban ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
24 19 มิถุนายน 2563 01081/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ mL oromucosal solution, ๑๐๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 19 มิถุนายน 2563 01082/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ essential phospholipids ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 19 มิถุนายน 2563 01083/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 19 มิถุนายน 2563 01084/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 19 มิถุนายน 2563 01085/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 17 มิถุนายน 2563 01072/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน $ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 17 มิถุนายน 2563 01073/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 17 มิถุนายน 2563 01074/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bupivacaine hydrochloride ๕๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 15 มิถุนายน 2563 01069/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iodixanol ๖๕๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 15 มิถุนายน 2563 01070/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 12 มิถุนายน 2563 01067/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluconazole ๒๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 12 มิถุนายน 2563 01068/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 10 มิถุนายน 2563 01066/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 9 มิถุนายน 2563 01060/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 9 มิถุนายน 2563 01057/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ macrogol ๔๐๐๐ ๑๑๘ g + potassium chloride ๑.๔๘๕ g + sodium bicarbonate ๓.๓๗ g + sodium chloride ๒.๙๓ g + sodium sulfate ๑๑.๓๗ g powder for oral solution, ๑๓๗.๑๕๕ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 9 มิถุนายน 2563 01059/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nefopam hydrochloride ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 9 มิถุนายน 2563 01061/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 9 มิถุนายน 2563 01062/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 9 มิถุนายน 2563 01063/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 9 มิถุนายน 2563 01064/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piroxicam betadex ๑๙๑.๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 9 มิถุนายน 2563 01065/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enalapril maleate ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
45 8 มิถุนายน 2563 01042/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 8 มิถุนายน 2563 01043/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 8 มิถุนายน 2563 01044/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 8 มิถุนายน 2563 01045/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 8 มิถุนายน 2563 01046/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 8 มิถุนายน 2563 01047/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 8 มิถุนายน 2563 01048/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 8 มิถุนายน 2563 01049/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
53 8 มิถุนายน 2563 01050/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 8 มิถุนายน 2563 01052/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simvastatin ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 8 มิถุนายน 2563 01053/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 8 มิถุนายน 2563 01055/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 8 มิถุนายน 2563 01051/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 8 มิถุนายน 2563 01054/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 8 มิถุนายน 2563 01056/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 8 มิถุนายน 2563 01039/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 8 มิถุนายน 2563 01041/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loratadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 5 มิถุนายน 2563 01031/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 5 มิถุนายน 2563 01034/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diquafosol sodium ๓ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 5 มิถุนายน 2563 01036/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 5 มิถุนายน 2563 01027/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 5 มิถุนายน 2563 01028/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 5 มิถุนายน 2563 01029/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 5 มิถุนายน 2563 01030/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 5 มิถุนายน 2563 01032/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 5 มิถุนายน 2563 01033/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 5 มิถุนายน 2563 01035/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 5 มิถุนายน 2563 01038/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 5 มิถุนายน 2563 01025/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bimatoprost ๓๐ mg/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๔ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 5 มิถุนายน 2563 01037/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 5 มิถุนายน 2563 01026/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 1 มิถุนายน 2563 01023/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ carbetocin ๑๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 1 มิถุนายน 2563 01024/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetazolamide ๒๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
78 1 มิถุนายน 2563 01022/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 29 พฤษภาคม 2563 00927/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 29 พฤษภาคม 2563 01020/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อsulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
81 29 พฤษภาคม 2563 01021/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อpantoprazole ๔๐ mg powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 29 พฤษภาคม 2563 01019/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfamethoxazole ๔๐๐ mg/๕ mL + trimethoprim ๘๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 29 พฤษภาคม 2563 DS147/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 29 พฤษภาคม 2563 DS146/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 29 พฤษภาคม 2563 DS145/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 29 พฤษภาคม 2563 DS152/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 29 พฤษภาคม 2563 DS155/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSTERILE GEL จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 29 พฤษภาคม 2563 DS153/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 29 พฤษภาคม 2563 DS150/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 29 พฤษภาคม 2563 DS154/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 29 พฤษภาคม 2563 DS151/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 29 พฤษภาคม 2563 DS149/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 29 พฤษภาคม 2563 DS148/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 28 พฤษภาคม 2563 01018/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 27 พฤษภาคม 2563 01001/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 27 พฤษภาคม 2563 01000/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 27 พฤษภาคม 2563 01003/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 27 พฤษภาคม 2563 01004/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 27 พฤษภาคม 2563 01005/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BDDE-crosslinked sodium hyaluronate ๖๐ mg/๓ mL gel for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 27 พฤษภาคม 2563 01009/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ biotin ๑๕๐ mcg + calcium pantothenate ๖.๔ mg + cyanocobalamin ๒๐ mg + folic acid ๓๐๐ mcg + nicotinamide ๒๐ mg + pyridoxine ๒ mg + riboflavin ๑.๗ mg + thiamine ๑.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 27 พฤษภาคม 2563 01011/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 27 พฤษภาคม 2563 01012/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 27 พฤษภาคม 2563 01014/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 27 พฤษภาคม 2563 01002/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อurea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 27 พฤษภาคม 2563 01006/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อorphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 27 พฤษภาคม 2563 01007/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อalendronic acid ๗๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
107 27 พฤษภาคม 2563 01008/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อhyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 27 พฤษภาคม 2563 01010/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อtriamcinolone acetonide ๕๕ mcg/๑ dose nasal spray, solution, ๑๒๐ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 27 พฤษภาคม 2563 01013/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อdigoxin ๒๕๐ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 27 พฤษภาคม 2563 01015/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อzinc sulfate ๒๕ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 27 พฤษภาคม 2563 01017/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 27 พฤษภาคม 2563 DS144/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 26 พฤษภาคม 2563 00997/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ limaprost ๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 26 พฤษภาคม 2563 00999/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
115 26 พฤษภาคม 2563 00996/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ repaglinide ๑ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 26 พฤษภาคม 2563 00998/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อezetimibe ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 25 พฤษภาคม 2563 00991/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 25 พฤษภาคม 2563 00994/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 25 พฤษภาคม 2563 00992/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 25 พฤษภาคม 2563 00995/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 25 พฤษภาคม 2563 00993/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 22 พฤษภาคม 2563 00984/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 22 พฤษภาคม 2563 00985/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 22 พฤษภาคม 2563 00986/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 22 พฤษภาคม 2563 00987/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 22 พฤษภาคม 2563 00988/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๕๐๐ mg + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 22 พฤษภาคม 2563 00989/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 22 พฤษภาคม 2563 00990/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 22 พฤษภาคม 2563 DS143/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใสใส่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 21 พฤษภาคม 2563 00983/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 20 พฤษภาคม 2563 00982/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diosmin+Hesperidin จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 19 พฤษภาคม 2563 00976/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 19 พฤษภาคม 2563 00977/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๖๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 19 พฤษภาคม 2563 DS142/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปสีชาโปร่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 19 พฤษภาคม 2563 00975/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 19 พฤษภาคม 2563 00981/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 19 พฤษภาคม 2563 00979/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 19 พฤษภาคม 2563 00980/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 19 พฤษภาคม 2563 00978/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dibasic sodium phosphate ๗ g/๑๑๘ mL + monobasic sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘ mL rectal solution, ๑๓๓ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 18 พฤษภาคม 2563 00973/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 18 พฤษภาคม 2563 00974/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tranexamic acid ๕๐ mg/๑ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 12 พฤษภาคม 2563 00958/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefotaxime ๑ g powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 12 พฤษภาคม 2563 00959/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glipizide ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
144 12 พฤษภาคม 2563 00960/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 12 พฤษภาคม 2563 00962/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 12 พฤษภาคม 2563 00963/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acitretin ๒๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
147 12 พฤษภาคม 2563 00965/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 12 พฤษภาคม 2563 00969/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 12 พฤษภาคม 2563 00971/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dienogest ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 12 พฤษภาคม 2563 00972/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 12 พฤษภาคม 2563 00961/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ suxamethonium chloride ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 12 พฤษภาคม 2563 00967/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 12 พฤษภาคม 2563 00964/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 12 พฤษภาคม 2563 00970/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 12 พฤษภาคม 2563 00966/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 12 พฤษภาคม 2563 00968/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ midazolam ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 8 พฤษภาคม 2563 00957/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 8 พฤษภาคม 2563 00952/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 8 พฤษภาคม 2563 00953/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 8 พฤษภาคม 2563 00955/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 8 พฤษภาคม 2563 00956/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อbetahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 8 พฤษภาคม 2563 00954/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcolchicine ๖๐๐ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 7 พฤษภาคม 2563 00947/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
164 7 พฤษภาคม 2563 00948/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metoprolol ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 7 พฤษภาคม 2563 00949/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 7 พฤษภาคม 2563 00950/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 7 พฤษภาคม 2563 00951/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 5 พฤษภาคม 2563 00941/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 5 พฤษภาคม 2563 00942/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 5 พฤษภาคม 2563 00946/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glycopyrronium ๒๐๐ mcg/๑ mL solution for injection/infusion, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 5 พฤษภาคม 2563 00944/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 1 พฤษภาคม 2563 00940/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 1 พฤษภาคม 2563 00939/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risperidone ๒ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 1 พฤษภาคม 2563 DS137/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
175 1 พฤษภาคม 2563 DS135/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
176 1 พฤษภาคม 2563 DS140/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 1 พฤษภาคม 2563 DS139/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 1 พฤษภาคม 2563 DS138/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 1 พฤษภาคม 2563 DS141/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 1 พฤษภาคม 2563 DS136/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 30 เมษายน 2563 00931/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
182 30 เมษายน 2563 00932/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ eperisone hydrochloride ๕๐ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 30 เมษายน 2563 00933/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 30 เมษายน 2563 00934/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 30 เมษายน 2563 00935/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 30 เมษายน 2563 00936/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ water solution for injection, ๑๐ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 30 เมษายน 2563 00937/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 30 เมษายน 2563 00938/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 29 เมษายน 2563 00926/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ topiramate ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 29 เมษายน 2563 00928/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ agomelatine ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 29 เมษายน 2563 00930/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 29 เมษายน 2563 00925/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bupivacaine hydrochloride ๒๐ mg/๔ mL solution for injection, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 29 เมษายน 2563 00929/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 28 เมษายน 2563 00922/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vonoprazan ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 28 เมษายน 2563 00924/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcipotriol ๕ mg/๑๐๐ g ointment, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 28 เมษายน 2563 00923/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 28 เมษายน 2563 00921/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lopinavir ๒๐๐ mg + ritonavir ๕๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 27 เมษายน 2563 00919/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iron sucrose ๑๐๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 27 เมษายน 2563 00920/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 24 เมษายน 2563 00916/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๒๕ mg/๒.๕ mL solution for injection, ๒.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 24 เมษายน 2563 00917/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies immunoglobulin (horse) ๑๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 24 เมษายน 2563 00918/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 24 เมษายน 2563 00915/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 23 เมษายน 2563 00900/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 23 เมษายน 2563 00901/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ telbivudine ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 23 เมษายน 2563 00902/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 23 เมษายน 2563 00905/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 23 เมษายน 2563 00906/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 23 เมษายน 2563 00907/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 23 เมษายน 2563 00904/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 23 เมษายน 2563 00909/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 23 เมษายน 2563 00911/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 23 เมษายน 2563 00912/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 23 เมษายน 2563 00913/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 23 เมษายน 2563 00914/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 23 เมษายน 2563 00903/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ montelukast ๕ mg chewable tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 23 เมษายน 2563 00910/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pirenoxine ๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, suspension, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 23 เมษายน 2563 DS134/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนปัสสาวะ จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
219 23 เมษายน 2563 00908/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 21 เมษายน 2563 00891/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 21 เมษายน 2563 00893/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 21 เมษายน 2563 00894/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 21 เมษายน 2563 00896/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 21 เมษายน 2563 00898/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 21 เมษายน 2563 00899/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๕ mg + paracetamol ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 21 เมษายน 2563 00892/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 21 เมษายน 2563 00895/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 21 เมษายน 2563 00897/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 20 เมษายน 2563 00878/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 20 เมษายน 2563 00880/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 20 เมษายน 2563 00882/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
232 20 เมษายน 2563 00879/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
233 20 เมษายน 2563 00871/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
234 20 เมษายน 2563 00873/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ senna ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
235 20 เมษายน 2563 00874/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
236 20 เมษายน 2563 00877/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
237 20 เมษายน 2563 00881/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
238 20 เมษายน 2563 00883/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
239 20 เมษายน 2563 00884/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
240 20 เมษายน 2563 00886/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
241 20 เมษายน 2563 00888/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
242 20 เมษายน 2563 00889/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
243 20 เมษายน 2563 00875/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
244 20 เมษายน 2563 00890/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pioglitazone ๓๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
245 20 เมษายน 2563 00885/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
246 20 เมษายน 2563 00887/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
247 20 เมษายน 2563 00872/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
248 16 เมษายน 2563 00862/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ desloratadine ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 16 เมษายน 2563 00863/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 16 เมษายน 2563 00864/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estradiol ๖๐ mg/๑๐๐ g gel, ๘๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 16 เมษายน 2563 00866/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 16 เมษายน 2563 00868/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 16 เมษายน 2563 00861/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 16 เมษายน 2563 00865/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 16 เมษายน 2563 00867/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 16 เมษายน 2563 00870/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 16 เมษายน 2563 00869/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitriol ๐.๒๕ mcg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
258 15 เมษายน 2563 00858/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicergoline ๑๐ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
259 15 เมษายน 2563 DS133/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
260 15 เมษายน 2563 00860/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๘๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 15 เมษายน 2563 00859/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
262 13 เมษายน 2563 DS131/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
263 13 เมษายน 2563 DS132/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
264 9 เมษายน 2563 00854/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
265 9 เมษายน 2563 00856/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
266 9 เมษายน 2563 00855/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bambuterol hydrochloride ๑๐ mg table จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 9 เมษายน 2563 00857/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
268 9 เมษายน 2563 00853/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
269 9 เมษายน 2563 DS130/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กดลิ้น จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
270 7 เมษายน 2563 00851/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ folic acid ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
271 7 เมษายน 2563 00852/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
272 7 เมษายน 2563 00850/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
273 3 เมษายน 2563 00849/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
274 1 เมษายน 2563 00836/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
275 1 เมษายน 2563 00839/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ methyldopa ๒๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
276 1 เมษายน 2563 00840/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 1 เมษายน 2563 00842/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
278 1 เมษายน 2563 00844/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 1 เมษายน 2563 00845/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bupivacaine hydrochloride ๕๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
280 1 เมษายน 2563 00847/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ canagliflozin ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 1 เมษายน 2563 00848/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ thiamine ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
282 1 เมษายน 2563 00837/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluconazole 200 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 1 เมษายน 2563 00838/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
284 1 เมษายน 2563 00846/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clonazepam ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
285 1 เมษายน 2563 00843/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
286 1 เมษายน 2563 00841/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 1 เมษายน 2563 00835/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๕ mg + paracetamol ๓๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
288 31 มีนาคม 2563 DS127/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
289 31 มีนาคม 2563 DS125/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
290 31 มีนาคม 2563 DS124/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
291 31 มีนาคม 2563 DS126/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
292 31 มีนาคม 2563 DS129/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
293 31 มีนาคม 2563 DS128/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 30 มีนาคม 2563 00700/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 30 มีนาคม 2563 00833/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
296 30 มีนาคม 2563 00832/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ulfamethoxazole ๔๐๐ mg/๕ mL + trimethoprim ๘๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 27 มีนาคม 2563 00831/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
298 26 มีนาคม 2563 00826/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 26 มีนาคม 2563 00827/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
300 26 มีนาคม 2563 00828/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 26 มีนาคม 2563 00829/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
302 26 มีนาคม 2563 DS122/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
303 24 มีนาคม 2563 00790/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
304 24 มีนาคม 2563 00784/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
305 24 มีนาคม 2563 00785/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
306 24 มีนาคม 2563 00786/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 24 มีนาคม 2563 00787/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
308 24 มีนาคม 2563 00788/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loxoprofen ๖๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
309 24 มีนาคม 2563 00789/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 24 มีนาคม 2563 00792/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
311 24 มีนาคม 2563 00793/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
312 24 มีนาคม 2563 00797/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
313 24 มีนาคม 2563 00798/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
314 24 มีนาคม 2563 00800/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
315 24 มีนาคม 2563 00801/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
316 24 มีนาคม 2563 00803/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
317 24 มีนาคม 2563 00804/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
318 24 มีนาคม 2563 00806/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 24 มีนาคม 2563 00807/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
320 24 มีนาคม 2563 00810/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 24 มีนาคม 2563 00791/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
322 24 มีนาคม 2563 00794/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 24 มีนาคม 2563 00795/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
324 24 มีนาคม 2563 00799/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 24 มีนาคม 2563 00805/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alendronic acid ๗๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
326 24 มีนาคม 2563 00808/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
327 24 มีนาคม 2563 00809/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
328 24 มีนาคม 2563 00811/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
329 24 มีนาคม 2563 00812/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
330 24 มีนาคม 2563 00813/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
331 24 มีนาคม 2563 00814/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
332 24 มีนาคม 2563 00815/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
333 24 มีนาคม 2563 00816/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
334 24 มีนาคม 2563 00817/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
335 24 มีนาคม 2563 00818/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
336 24 มีนาคม 2563 00819/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
337 24 มีนาคม 2563 00820/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aspirin ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
338 24 มีนาคม 2563 00821/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
339 24 มีนาคม 2563 00822/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simvastatin ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
340 24 มีนาคม 2563 00823/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
341 24 มีนาคม 2563 00824/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
342 24 มีนาคม 2563 00825/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
343 24 มีนาคม 2563 DS117/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
344 24 มีนาคม 2563 DS118/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
345 24 มีนาคม 2563 DS121/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
346 24 มีนาคม 2563 00796/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
347 24 มีนาคม 2563 00802/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
348 24 มีนาคม 2563 DS120/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
349 23 มีนาคม 2563 00778/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
350 23 มีนาคม 2563 00780/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
351 23 มีนาคม 2563 00782/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
352 23 มีนาคม 2563 00783/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
353 23 มีนาคม 2563 00781/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๖๐ g/๑.๘๗๕ L + dextrose ๑๒๐ g/๑.๘๗๕ L + lipids ๗๕ g/๑.๘๗๕ L emulsion for infusion, ๑.๘๗๕ L bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
354 23 มีนาคม 2563 DS115/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
355 23 มีนาคม 2563 00779/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
356 20 มีนาคม 2563 00777/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ peginterferon alfa-๒a ๑๘๐ mcg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
357 19 มีนาคม 2563 00775/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
358 19 มีนาคม 2563 00772/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
359 19 มีนาคม 2563 00774/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
360 19 มีนาคม 2563 00776/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefazolin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
361 19 มีนาคม 2563 00773/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
362 18 มีนาคม 2563 00758/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
363 18 มีนาคม 2563 00759/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ essential phospholipids ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
364 18 มีนาคม 2563 00765/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
365 18 มีนาคม 2563 00769/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
366 18 มีนาคม 2563 00771/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
367 18 มีนาคม 2563 00757/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
368 18 มีนาคม 2563 00762/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
369 18 มีนาคม 2563 00764/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
370 18 มีนาคม 2563 00766/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
371 18 มีนาคม 2563 00767/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
372 18 มีนาคม 2563 00760/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ erythromycin ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
373 18 มีนาคม 2563 00763/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ montelukast ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
374 18 มีนาคม 2563 00761/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
375 18 มีนาคม 2563 00768/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atracurium besilate ๒๕ mg/๒.๕ mL solution for injection/infusion, ๒.๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
376 18 มีนาคม 2563 00770/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vonoprazan ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
377 17 มีนาคม 2563 00756/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
378 16 มีนาคม 2563 00750/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
379 16 มีนาคม 2563 00752/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ furosemide ๒๕๐ mg/๒๕ mL solution for injection, ๒๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
380 16 มีนาคม 2563 00753/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dexamethasone ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + neomycin sulfate ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL ear/eye drops, solution, ๔ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
381 16 มีนาคม 2563 00754/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alendronic acid ๗๐ mg + colecalciferol ๕๖๐๐ iu tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
382 16 มีนาคม 2563 00751/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ofloxacin ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL ear drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
383 16 มีนาคม 2563 00755/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ferrous fumarate ๒๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
384 12 มีนาคม 2563 00745/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
385 12 มีนาคม 2563 00748/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glyceryl trinitrate ๕๐ mg/๑๐ mL solution for infusion, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
386 12 มีนาคม 2563 00749/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
387 12 มีนาคม 2563 00746/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dexamethasone ๔ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
388 12 มีนาคม 2563 00747/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
389 11 มีนาคม 2563 00740/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
390 11 มีนาคม 2563 00741/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
391 11 มีนาคม 2563 00742/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
392 11 มีนาคม 2563 00737/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
393 11 มีนาคม 2563 00738/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
394 11 มีนาคม 2563 00744/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
395 11 มีนาคม 2563 00736/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๘๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
396 11 มีนาคม 2563 00743/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
397 11 มีนาคม 2563 00739/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ procaterol ๒๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
398 10 มีนาคม 2563 DS114/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
399 9 มีนาคม 2563 00727/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
400 9 มีนาคม 2563 00730/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
401 9 มีนาคม 2563 00735/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
402 9 มีนาคม 2563 00729/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lamivudine ๑๕๐ mg + nevirapine ๒๐๐ mg + zidovudine ๒๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
403 9 มีนาคม 2563 00732/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
404 9 มีนาคม 2563 00733/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อrisedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
405 9 มีนาคม 2563 DS111/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
406 9 มีนาคม 2563 00728/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ empagliflozin ๑๐ mg + linagliptin ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
407 9 มีนาคม 2563 00731/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ digoxin ๕๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
408 9 มีนาคม 2563 00734/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ efavirenz ๖๐๐ mg + emtricitabine ๒๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
409 9 มีนาคม 2563 DS112/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
410 6 มีนาคม 2563 00722/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tiotropium ๑๘ mcg inhalation powder, hard capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
411 6 มีนาคม 2563 00726/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
412 6 มีนาคม 2563 00725/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
413 6 มีนาคม 2563 00724/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
414 6 มีนาคม 2563 00723/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
415 4 มีนาคม 2563 00712/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pramipexole dihydrochloride monohydrate ๐.๒๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
416 4 มีนาคม 2563 00713/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อestradiol valerate ๑ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
417 4 มีนาคม 2563 00716/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
418 4 มีนาคม 2563 00717/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
419 4 มีนาคม 2563 00718/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
420 4 มีนาคม 2563 00719/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
421 4 มีนาคม 2563 00720/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ propofol ๒๐๐ mg/๒๐ mL emulsion for injection/infusion, ๒๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
422 4 มีนาคม 2563 00714/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
423 4 มีนาคม 2563 00721/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
424 4 มีนาคม 2563 00715/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
425 3 มีนาคม 2563 00694/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
426 3 มีนาคม 2563 00695/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
427 3 มีนาคม 2563 00705/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
428 3 มีนาคม 2563 00706/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
429 3 มีนาคม 2563 00710/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
430 3 มีนาคม 2563 00696/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
431 3 มีนาคม 2563 00698/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fenofibrate ๑๔๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
432 3 มีนาคม 2563 00701/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
433 3 มีนาคม 2563 00702/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/๑ dose nasal spray, solution, ๑๒๐ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
434 3 มีนาคม 2563 00707/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ desloratadine ๕๐๐ mcg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
435 3 มีนาคม 2563 00708/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
436 3 มีนาคม 2563 00709/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
437 3 มีนาคม 2563 00711/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
438 3 มีนาคม 2563 00697/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clonazepam ๕๐๐ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
439 3 มีนาคม 2563 00703/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metoprolol ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
440 3 มีนาคม 2563 00704/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
441 3 มีนาคม 2563 00699/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
442 2 มีนาคม 2563 00692/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rifampicin ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
443 2 มีนาคม 2563 00691/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
444 2 มีนาคม 2563 00693/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rebamipide ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
445 28 กุมภาพันธ์ 2563 00685/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
446 28 กุมภาพันธ์ 2563 00686/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
447 28 กุมภาพันธ์ 2563 00687/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
448 28 กุมภาพันธ์ 2563 00688/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
449 28 กุมภาพันธ์ 2563 00689/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
450 28 กุมภาพันธ์ 2563 00690/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
451 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS105/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
452 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS106/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
453 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS109/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
454 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS104/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ใบมีดและหัวกรอสำหรับตัดแต่งเนื้อเยื่อและกรอกระดูกจำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
455 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS101/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
456 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS100/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
457 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS110/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
458 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS107/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ กองเภสัชกรรม
459 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS099/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
460 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS098/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
461 28 กุมภาพันธ์ 2563 DS103/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
462 27 กุมภาพันธ์ 2563 00680/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
463 27 กุมภาพันธ์ 2563 00681/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
464 27 กุมภาพันธ์ 2563 00682/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
465 27 กุมภาพันธ์ 2563 00684/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
466 27 กุมภาพันธ์ 2563 00683/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ trihexyphenidyl hydrochloride ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
467 26 กุมภาพันธ์ 2563 00678/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mosapride ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
468 25 กุมภาพันธ์ 2563 00676/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
469 25 กุมภาพันธ์ 2563 00677/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
470 24 กุมภาพันธ์ 2563 00675/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
471 21 กุมภาพันธ์ 2563 00664/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
472 21 กุมภาพันธ์ 2563 00665/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
473 21 กุมภาพันธ์ 2563 00668/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
474 21 กุมภาพันธ์ 2563 00669/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
475 21 กุมภาพันธ์ 2563 00670/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
476 21 กุมภาพันธ์ 2563 00671/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
477 21 กุมภาพันธ์ 2563 00674/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
478 21 กุมภาพันธ์ 2563 00666/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
479 21 กุมภาพันธ์ 2563 00673/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ magnesium sulfate ๑ g/๒ mL solution for injection/infusion, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
480 21 กุมภาพันธ์ 2563 00672/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
481 21 กุมภาพันธ์ 2563 00667/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ledipasvir ๙๐ mg + sofosbuvir ๔๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
482 20 กุมภาพันธ์ 2563 DS096/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
483 18 กุมภาพันธ์ 2563 00648/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
484 18 กุมภาพันธ์ 2563 00650/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
485 18 กุมภาพันธ์ 2563 00654/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๒๐๐ mg/๓ g granules for oral solution, ๓ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
486 18 กุมภาพันธ์ 2563 00643/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
487 18 กุมภาพันธ์ 2563 00644/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
488 18 กุมภาพันธ์ 2563 00645/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
489 18 กุมภาพันธ์ 2563 00649/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
490 18 กุมภาพันธ์ 2563 00651/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
491 18 กุมภาพันธ์ 2563 00652/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
492 18 กุมภาพันธ์ 2563 00657/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
493 18 กุมภาพันธ์ 2563 00659/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
494 18 กุมภาพันธ์ 2563 00662/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
495 18 กุมภาพันธ์ 2563 00658/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
496 14 กุมภาพันธ์ 2563 00632/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
497 14 กุมภาพันธ์ 2563 00635/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabeprazole sodium ๒๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
498 14 กุมภาพันธ์ 2563 00636/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
499 14 กุมภาพันธ์ 2563 00637/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
500 14 กุมภาพันธ์ 2563 00638/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diphtheria toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
501 14 กุมภาพันธ์ 2563 00639/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
502 14 กุมภาพันธ์ 2563 00640/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
503 14 กุมภาพันธ์ 2563 00633/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
504 14 กุมภาพันธ์ 2563 00641/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
505 14 กุมภาพันธ์ 2563 00642/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
506 13 กุมภาพันธ์ 2563 00630/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ naproxen ๒๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
507 13 กุมภาพันธ์ 2563 00631/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
508 12 กุมภาพันธ์ 2563 00626/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
509 12 กุมภาพันธ์ 2563 00627/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
510 12 กุมภาพันธ์ 2563 00628/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
511 12 กุมภาพันธ์ 2563 00629/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
512 12 กุมภาพันธ์ 2563 00625/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
513 12 กุมภาพันธ์ 2563 00624/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผงใบฟาทะลายโจร ๒๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
514 11 กุมภาพันธ์ 2563 00623/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
515 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS093/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
516 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS095/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
517 11 กุมภาพันธ์ 2563 00622/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
518 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS092/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
519 11 กุมภาพันธ์ 2563 DS094/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
520 7 กุมภาพันธ์ 2563 00619/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mitomycin ๒ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
521 7 กุมภาพันธ์ 2563 00621/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
522 7 กุมภาพันธ์ 2563 00618/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
523 7 กุมภาพันธ์ 2563 00616/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
524 7 กุมภาพันธ์ 2563 00617/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
525 7 กุมภาพันธ์ 2563 00620/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
526 6 กุมภาพันธ์ 2563 00615/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
527 6 กุมภาพันธ์ 2563 DS091/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ กองเภสัชกรรม
528 5 กุมภาพันธ์ 2563 00607/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
529 5 กุมภาพันธ์ 2563 00608/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
530 5 กุมภาพันธ์ 2563 00609/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
531 5 กุมภาพันธ์ 2563 00610/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
532 5 กุมภาพันธ์ 2563 00612/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ topiramate ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
533 5 กุมภาพันธ์ 2563 00611/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
534 5 กุมภาพันธ์ 2563 00614/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
535 4 กุมภาพันธ์ 2563 00598/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
536 4 กุมภาพันธ์ 2563 00599/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
537 4 กุมภาพันธ์ 2563 00600/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ celecoxib ๒๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
538 4 กุมภาพันธ์ 2563 00602/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
539 4 กุมภาพันธ์ 2563 00601/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
540 4 กุมภาพันธ์ 2563 00603/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
541 4 กุมภาพันธ์ 2563 00604/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
542 4 กุมภาพันธ์ 2563 00605/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
543 3 กุมภาพันธ์ 2563 00586/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
544 3 กุมภาพันธ์ 2563 00587/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loxoprofen ๖๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
545 3 กุมภาพันธ์ 2563 00588/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๑.๕ g film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
546 3 กุมภาพันธ์ 2563 00590/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
547 3 กุมภาพันธ์ 2563 00591/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
548 3 กุมภาพันธ์ 2563 00592/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
549 3 กุมภาพันธ์ 2563 00597/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
550 3 กุมภาพันธ์ 2563 00593/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๒๕๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
551 3 กุมภาพันธ์ 2563 00594/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
552 3 กุมภาพันธ์ 2563 00595/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zinc sulfate ๒๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
553 3 กุมภาพันธ์ 2563 00596/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
554 3 กุมภาพันธ์ 2563 00589/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
555 31 มกราคม 2563 00574/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
556 31 มกราคม 2563 00576/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
557 31 มกราคม 2563 00580/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
558 31 มกราคม 2563 00582/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
559 31 มกราคม 2563 DS087/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
560 31 มกราคม 2563 00577/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iodixanol ๖๕๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
561 31 มกราคม 2563 00578/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
562 31 มกราคม 2563 00581/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
563 31 มกราคม 2563 00583/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
564 31 มกราคม 2563 00585/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
565 31 มกราคม 2563 00579/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
566 31 มกราคม 2563 00584/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
567 31 มกราคม 2563 DS074/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
568 31 มกราคม 2563 DS082/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
569 31 มกราคม 2563 DS081/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
570 31 มกราคม 2563 DS073/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
571 31 มกราคม 2563 00575/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
572 31 มกราคม 2563 DS075/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายยางห้ามเลือดในหลอดอาหาร จำนวน 1รายการ กองเภสัชกรรม
573 31 มกราคม 2563 DS080/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
574 31 มกราคม 2563 DS089/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSTERILE GEL จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
575 31 มกราคม 2563 DS086/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ กองเภสัชกรรม
576 31 มกราคม 2563 DS085/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
577 31 มกราคม 2563 DS077/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
578 31 มกราคม 2563 DS076/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
579 31 มกราคม 2563 DS090/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
580 31 มกราคม 2563 DS078/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
581 31 มกราคม 2563 DS084/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ กองเภสัชกรรม
582 31 มกราคม 2563 DS083/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเทปกาวใช้ยึดติดแผล จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
583 31 มกราคม 2563 DS079/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
584 31 มกราคม 2563 DS088/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
585 30 มกราคม 2563 00562/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ telbivudine ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
586 30 มกราคม 2563 00564/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
587 30 มกราคม 2563 00566/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
588 30 มกราคม 2563 00567/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
589 30 มกราคม 2563 00568/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
590 30 มกราคม 2563 00569/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
591 30 มกราคม 2563 00570/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
592 30 มกราคม 2563 00572/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
593 30 มกราคม 2563 00559/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
594 30 มกราคม 2563 00560/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
595 30 มกราคม 2563 00561/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
596 30 มกราคม 2563 00563/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
597 30 มกราคม 2563 00565/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
598 30 มกราคม 2563 00573/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ linagliptin ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
599 30 มกราคม 2563 00571/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
600 28 มกราคม 2563 00553/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
601 28 มกราคม 2563 00554/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bilastine ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
602 28 มกราคม 2563 00556/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๖๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
603 28 มกราคม 2563 00558/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
604 28 มกราคม 2563 00557/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
605 27 มกราคม 2563 00552/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
606 27 มกราคม 2563 DS071/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
607 24 มกราคม 2563 00541/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
608 24 มกราคม 2563 00543/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
609 24 มกราคม 2563 00547/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose กองเภสัชกรรม
610 24 มกราคม 2563 00549/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย กองเภสัชกรรม
611 24 มกราคม 2563 00540/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ haloperidol ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ ราย กองเภสัชกรรม
612 24 มกราคม 2563 00542/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
613 24 มกราคม 2563 00545/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
614 24 มกราคม 2563 00546/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ prednisolone ๑ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายกา กองเภสัชกรรม
615 24 มกราคม 2563 00548/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
616 24 มกราคม 2563 00550/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํา กองเภสัชกรรม
617 24 มกราคม 2563 00551/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
618 24 มกราคม 2563 00544/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
619 22 มกราคม 2563 00535/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
620 22 มกราคม 2563 00539/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํา กองเภสัชกรรม
621 22 มกราคม 2563 00531/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
622 22 มกราคม 2563 00534/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๗๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
623 22 มกราคม 2563 00536/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
624 22 มกราคม 2563 00532/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ allopurinol ๓๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
625 22 มกราคม 2563 00533/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr กองเภสัชกรรม
626 22 มกราคม 2563 00537/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brompheniramine maleate ๔ mg + phenylephrine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
627 22 มกราคม 2563 00538/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
628 21 มกราคม 2563 00521/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
629 21 มกราคม 2563 00523/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
630 21 มกราคม 2563 00526/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
631 21 มกราคม 2563 00528/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
632 21 มกราคม 2563 00530/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน กองเภสัชกรรม
633 21 มกราคม 2563 00522/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
634 21 มกราคม 2563 00524/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
635 21 มกราคม 2563 00527/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
636 21 มกราคม 2563 00529/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
637 21 มกราคม 2563 00525/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
638 17 มกราคม 2563 00508/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ losartan potassium ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา กองเภสัชกรรม
639 17 มกราคม 2563 00511/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
640 17 มกราคม 2563 00513/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
641 17 มกราคม 2563 00517/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
642 17 มกราคม 2563 00518/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
643 17 มกราคม 2563 00519/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
644 17 มกราคม 2563 00514/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lupentixol ๕๐๐ mcg + melitracen ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
645 17 มกราคม 2563 00515/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
646 17 มกราคม 2563 00507/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
647 17 มกราคม 2563 00509/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
648 17 มกราคม 2563 00512/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ guaifenesin ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
649 17 มกราคม 2563 00510/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
650 17 มกราคม 2563 00516/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
651 15 มกราคม 2563 DS070/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
652 14 มกราคม 2563 00494/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อepoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr กองเภสัชกรรม
653 14 มกราคม 2563 00495/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อketorolac tromethamine ๓๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จ กองเภสัชกรรม
654 14 มกราคม 2563 00497/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี กองเภสัชกรรม
655 14 มกราคม 2563 00499/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
656 14 มกราคม 2563 00500/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrisedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ กองเภสัชกรรม
657 14 มกราคม 2563 00501/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
658 14 มกราคม 2563 00502/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ กองเภสัชกรรม
659 14 มกราคม 2563 00503/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
660 14 มกราคม 2563 00504/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for in กองเภสัชกรรม
661 14 มกราคม 2563 00498/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
662 14 มกราคม 2563 00505/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
663 14 มกราคม 2563 00506/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
664 13 มกราคม 2563 00493/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
665 10 มกราคม 2563 00489/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
666 10 มกราคม 2563 00491/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcefoperazone ๑ g + sulbactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection จำ กองเภสัชกรรม
667 10 มกราคม 2563 00492/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranitidine ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
668 10 มกราคม 2563 DS069/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกฉีดยา กองเภสัชกรรม
669 10 มกราคม 2563 DS067/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
670 10 มกราคม 2563 DS068/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
671 9 มกราคม 2563 00479/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnaproxen ๒๗๕ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
672 9 มกราคม 2563 00480/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อsodium chloride ๖๐๐ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
673 9 มกราคม 2563 00481/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
674 9 มกราคม 2563 00482/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
675 9 มกราคม 2563 00484/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcanagliflozin ๓๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
676 9 มกราคม 2563 00485/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL a กองเภสัชกรรม
677 9 มกราคม 2563 00486/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อhyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จำนวน กองเภสัชกรรม
678 9 มกราคม 2563 00487/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
679 9 มกราคม 2563 00488/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อacetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา กองเภสัชกรรม
680 9 มกราคม 2563 00483/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ กองเภสัชกรรม
681 9 มกราคม 2563 00490/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
682 7 มกราคม 2563 00465/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
683 7 มกราคม 2563 00467/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อurea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
684 7 มกราคม 2563 00469/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrepaglinide ๑ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
685 7 มกราคม 2563 00474/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อfluconazole ๒๐๐ mg capsule, hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
686 7 มกราคม 2563 00475/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อaflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จำนวน ๑ รายก กองเภสัชกรรม
687 7 มกราคม 2563 00476/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อmultivitamins powder and solvent for solution for injection/infusion จำน กองเภสัชกรรม
688 7 มกราคม 2563 00477/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อciprofloxacin ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL จำนวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
689 7 มกราคม 2563 00478/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcolistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี กองเภสัชกรรม
690 6 มกราคม 2563 00463/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อliraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จำนวน กองเภสัชกรรม
691 2 มกราคม 2563 DS066/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
692 27 ธันวาคม 2562 DS062/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
693 27 ธันวาคม 2562 DS060/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
694 27 ธันวาคม 2562 DS059/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
695 27 ธันวาคม 2562 DS058/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
696 27 ธันวาคม 2562 DS057/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล กองเภสัชกรรม
697 27 ธันวาคม 2562 DS064/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา กองเภสัชกรรม
698 27 ธันวาคม 2562 DS065/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
699 27 ธันวาคม 2562 DS063/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
700 27 ธันวาคม 2562 DS061/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
701 24 ธันวาคม 2562 00459/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
702 20 ธันวาคม 2562 00432/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
703 19 ธันวาคม 2562 00429/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
704 11 ธันวาคม 2562 00388/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อfentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จำนวน ๑ รายกา กองเภสัชกรรม
705 11 ธันวาคม 2562 00388.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
706 2 ธันวาคม 2562 DS049/63 ซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ กองเภสัชกรรม
707 2 ธันวาคม 2562 DS048/63 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
708 2 ธันวาคม 2562 DS055/63 ซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
709 2 ธันวาคม 2562 DS054/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
710 2 ธันวาคม 2562 DS050/63 ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง กองเภสัชกรรม
711 2 ธันวาคม 2562 DS045/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
712 2 ธันวาคม 2562 DS043/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
713 2 ธันวาคม 2562 DS042/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
714 2 ธันวาคม 2562 DS053/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ กองเภสัชกรรม
715 28 พฤศจิกายน 2562 DS041/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
716 25 พฤศจิกายน 2562 00320.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ketamine ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
717 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00010/63 ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ กองเภสัชกรรม
718 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00009/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
719 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00008/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 2 กรกฎาคม 2563 ER0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
2 2 กรกฎาคม 2563 ER0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
3 1 กรกฎาคม 2563 EYE0031-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
4 1 กรกฎาคม 2563 OR0156-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
5 1 กรกฎาคม 2563 OR0158-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
6 1 กรกฎาคม 2563 EYE0032-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
7 1 กรกฎาคม 2563 EYE0030-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
8 30 มิถุนายน 2563 OR0152-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
9 30 มิถุนายน 2563 OR0153-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
10 30 มิถุนายน 2563 OR0150-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
11 30 มิถุนายน 2563 OR0159-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
12 30 มิถุนายน 2563 OR0151-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
13 30 มิถุนายน 2563 CS0038-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
14 30 มิถุนายน 2563 OR0149-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
15 29 มิถุนายน 2563 OR0136-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
16 26 มิถุนายน 2563 OR0162-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
17 26 มิถุนายน 2563 OR0154-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
18 25 มิถุนายน 2563 OR0148-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
19 23 มิถุนายน 2563 GY0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
20 22 มิถุนายน 2563 GY0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
21 18 มิถุนายน 2563 OR0130-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
22 18 มิถุนายน 2563 OR0135-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
23 15 มิถุนายน 2563 CS0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
24 15 มิถุนายน 2563 WICU0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
25 15 มิถุนายน 2563 ER0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
26 15 มิถุนายน 2563 OR0145-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
27 12 มิถุนายน 2563 OR0147-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
28 11 มิถุนายน 2563 LB0094-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
29 5 มิถุนายน 2563 OR0141-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
30 4 มิถุนายน 2563 OR0142-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
31 2 มิถุนายน 2563 OR0139-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
32 2 มิถุนายน 2563 PT0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
33 2 มิถุนายน 2563 LB0093-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
34 1 มิถุนายน 2563 OR0138-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
35 1 มิถุนายน 2563 LB0090-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
36 1 มิถุนายน 2563 LB0089-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
37 1 มิถุนายน 2563 LB0092-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
38 29 พฤษภาคม 2563 ER0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
39 29 พฤษภาคม 2563 CS0033-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
40 29 พฤษภาคม 2563 LB0085-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
41 29 พฤษภาคม 2563 LB0084-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
42 29 พฤษภาคม 2563 LB0083-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
43 29 พฤษภาคม 2563 LB0091-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
44 29 พฤษภาคม 2563 LB0086-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
45 29 พฤษภาคม 2563 LB0087-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
46 29 พฤษภาคม 2563 LB0088-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
47 28 พฤษภาคม 2563 OR0134-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
48 22 พฤษภาคม 2563 OR0131-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
49 19 พฤษภาคม 2563 GY0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
50 19 พฤษภาคม 2563 OR0128-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
51 18 พฤษภาคม 2563 GY0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
52 18 พฤษภาคม 2563 OR0129-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
53 15 พฤษภาคม 2563 OR0107-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
54 14 พฤษภาคม 2563 LB0082-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
55 14 พฤษภาคม 2563 OR0127-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
56 14 พฤษภาคม 2563 ER0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
57 14 พฤษภาคม 2563 CS0031-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
58 14 พฤษภาคม 2563 LB0081-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
59 14 พฤษภาคม 2563 LB0080-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
60 14 พฤษภาคม 2563 CS0030-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
61 12 พฤษภาคม 2563 LB0078-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
62 12 พฤษภาคม 2563 LB0077-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
63 12 พฤษภาคม 2563 LB0079-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
64 7 พฤษภาคม 2563 OR0126-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
65 7 พฤษภาคม 2563 OR0124-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
66 7 พฤษภาคม 2563 WICU0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
67 7 พฤษภาคม 2563 LB0076-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
68 7 พฤษภาคม 2563 LB0074-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
69 7 พฤษภาคม 2563 OR0123-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
70 7 พฤษภาคม 2563 LB0073-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
71 5 พฤษภาคม 2563 OR0125-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
72 1 พฤษภาคม 2563 IC0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
73 30 เมษายน 2563 OR0119-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
74 30 เมษายน 2563 LB0072-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
75 30 เมษายน 2563 OR0120-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
76 30 เมษายน 2563 CS0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
77 29 เมษายน 2563 OR0110-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
78 29 เมษายน 2563 OR0121-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
79 29 เมษายน 2563 OR0122-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
80 29 เมษายน 2563 CS0032-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
81 29 เมษายน 2563 ER0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
82 29 เมษายน 2563 OR0137-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
83 27 เมษายน 2563 OR0118-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
84 27 เมษายน 2563 MW0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
85 27 เมษายน 2563 OR115-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
86 24 เมษายน 2563 OR0117-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
87 23 เมษายน 2563 OR0112-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
88 23 เมษายน 2563 OR0113-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
89 23 เมษายน 2563 OR0116-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
90 22 เมษายน 2563 EYE0026-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
91 22 เมษายน 2563 EYE0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
92 22 เมษายน 2563 EYE0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
93 22 เมษายน 2563 EYE0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
94 21 เมษายน 2563 CS0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
95 20 เมษายน 2563 OR0108-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
96 17 เมษายน 2563 OR0109-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
97 17 เมษายน 2563 OR0111-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
98 16 เมษายน 2563 ER0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
99 15 เมษายน 2563 OR0105-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
100 15 เมษายน 2563 OR0106-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
101 15 เมษายน 2563 WICU0017-13 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
102 10 เมษายน 2563 CS0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
103 8 เมษายน 2563 OR0102-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
104 8 เมษายน 2563 IC0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
105 7 เมษายน 2563 OR0104-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
106 7 เมษายน 2563 LB0075-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
107 3 เมษายน 2563 LB0071-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
108 3 เมษายน 2563 OR0103-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
109 2 เมษายน 2563 WICU0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
110 2 เมษายน 2563 LB0068-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
111 2 เมษายน 2563 LB0069-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
112 2 เมษายน 2563 LB0070-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
113 1 เมษายน 2563 WICU0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
114 31 มีนาคม 2563 CS0026-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
115 31 มีนาคม 2563 LB0065-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
116 31 มีนาคม 2563 LB0066-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
117 31 มีนาคม 2563 LB0067-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
118 31 มีนาคม 2563 OR0100-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
119 26 มีนาคม 2563 LB0064-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
120 25 มีนาคม 2563 OR0099-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
121 24 มีนาคม 2563 LB0062-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
122 24 มีนาคม 2563 LB0063-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
123 24 มีนาคม 2563 OR0097-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
124 24 มีนาคม 2563 OR0098-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
125 23 มีนาคม 2563 OR0094-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
126 23 มีนาคม 2563 OR0096-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
127 23 มีนาคม 2563 OR0095-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
128 20 มีนาคม 2563 WICU0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
129 19 มีนาคม 2563 ER0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
130 17 มีนาคม 2563 OR0074-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
131 16 มีนาคม 2563 CS0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
132 16 มีนาคม 2563 OR0092-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
133 16 มีนาคม 2563 OR0093-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
134 13 มีนาคม 2563 CS0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
135 12 มีนาคม 2563 OR0089-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
136 12 มีนาคม 2563 OR0091-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
137 12 มีนาคม 2563 OR0090-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
138 9 มีนาคม 2563 WICU0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
139 6 มีนาคม 2563 OR0088-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
140 6 มีนาคม 2563 WICU0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
141 5 มีนาคม 2563 IC0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
142 4 มีนาคม 2563 LB0060-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
143 4 มีนาคม 2563 LB0061-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
144 4 มีนาคม 2563 OR0084-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
145 3 มีนาคม 2563 CS0022-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
146 3 มีนาคม 2563 EYE0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
147 3 มีนาคม 2563 EYE0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
148 3 มีนาคม 2563 EYE0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
149 3 มีนาคม 2563 LB0052-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
150 3 มีนาคม 2563 LB0053-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
151 3 มีนาคม 2563 LB0054-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
152 3 มีนาคม 2563 LB0055-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
153 3 มีนาคม 2563 LB0056-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
154 3 มีนาคม 2563 LB0057-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
155 3 มีนาคม 2563 LB0058-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
156 3 มีนาคม 2563 LB0059-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
157 3 มีนาคม 2563 OR0086-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
158 3 มีนาคม 2563 OR0087-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
159 3 มีนาคม 2563 CS0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
160 2 มีนาคม 2563 OR0081-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
161 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0079-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
162 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0080-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
163 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0082-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
164 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0083-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
165 28 กุมภาพันธ์ 2563 OR0085-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
166 25 กุมภาพันธ์ 2563 ER0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
167 25 กุมภาพันธ์ 2563 OR0077-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
168 25 กุมภาพันธ์ 2563 OR0078-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
169 24 กุมภาพันธ์ 2563 OR0075-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
170 24 กุมภาพันธ์ 2563 OR0076-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
171 19 กุมภาพันธ์ 2563 OR0072-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
172 19 กุมภาพันธ์ 2563 OR0073-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
173 18 กุมภาพันธ์ 2563 CS0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
174 18 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
175 18 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
176 18 กุมภาพันธ์ 2563 OR0062-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
177 17 กุมภาพันธ์ 2563 CS0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
178 17 กุมภาพันธ์ 2563 WICU0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
179 13 กุมภาพันธ์ 2563 OR0071-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
180 13 กุมภาพันธ์ 2563 PT0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
181 11 กุมภาพันธ์ 2563 CS0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
182 11 กุมภาพันธ์ 2563 ER0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
183 11 กุมภาพันธ์ 2563 LB0051-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
184 11 กุมภาพันธ์ 2563 OR0066-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
185 11 กุมภาพันธ์ 2563 OR0070-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
186 7 กุมภาพันธ์ 2563 DT0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
187 7 กุมภาพันธ์ 2563 IC0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
188 7 กุมภาพันธ์ 2563 CS0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
189 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0043-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
190 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0044-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
191 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0045-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
192 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0046-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
193 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0048-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
194 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0049-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
195 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0050-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
196 6 กุมภาพันธ์ 2563 OR0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
197 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0047-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
198 6 กุมภาพันธ์ 2563 LB0042-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
199 5 กุมภาพันธ์ 2563 DT0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
200 5 กุมภาพันธ์ 2563 ER0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
201 5 กุมภาพันธ์ 2563 ER0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
202 5 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
203 5 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
204 5 กุมภาพันธ์ 2563 EYE0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
205 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0060-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
206 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0061-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
207 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0063-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
208 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0064-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
209 5 กุมภาพันธ์ 2563 OR0065-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
210 3 กุมภาพันธ์ 2563 OR0069-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
211 31 มกราคม 2563 OR0068-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
212 30 มกราคม 2563 OR0067-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
213 22 มกราคม 2563 CS0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
214 22 มกราคม 2563 CS0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
215 21 มกราคม 2563 OR0058-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
216 21 มกราคม 2563 OR0059-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
217 20 มกราคม 2563 CS0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
218 20 มกราคม 2563 ER0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
219 16 มกราคม 2563 OR0057-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
220 15 มกราคม 2563 OR0036-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
221 15 มกราคม 2563 OR0056-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
222 14 มกราคม 2563 DT0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
223 14 มกราคม 2563 DT0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
224 14 มกราคม 2563 LB0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
225 14 มกราคม 2563 LB0036-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
226 14 มกราคม 2563 LB0037-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
227 14 มกราคม 2563 LB0040-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
228 14 มกราคม 2563 LB0041-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
229 14 มกราคม 2563 LB0038-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
230 14 มกราคม 2563 LB0034-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
231 14 มกราคม 2563 LB0039-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
232 14 มกราคม 2563 MW0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
233 13 มกราคม 2563 EYE0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
234 13 มกราคม 2563 EYE0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
235 13 มกราคม 2563 GY0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
236 13 มกราคม 2563 GY0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
237 10 มกราคม 2563 OR0055-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
238 9 มกราคม 2563 ER0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
239 9 มกราคม 2563 CS0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
240 9 มกราคม 2563 CS0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
241 9 มกราคม 2563 EYE0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
242 9 มกราคม 2563 EYE0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
243 9 มกราคม 2563 EYE0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
244 9 มกราคม 2563 LB0032-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
245 9 มกราคม 2563 OR0049-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
246 9 มกราคม 2563 OR0050-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
247 9 มกราคม 2563 OR0051-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
248 9 มกราคม 2563 OR0052-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
249 9 มกราคม 2563 OR0048-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
250 9 มกราคม 2563 EYE0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
251 9 มกราคม 2563 LB0033-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
252 9 มกราคม 2563 WICU0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
253 8 มกราคม 2563 OR0053-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
254 8 มกราคม 2563 OR0054-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
255 20 ธันวาคม 2562 DT0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
256 20 ธันวาคม 2562 DT0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13 รายการ สป.สายแพทย์
257 20 ธันวาคม 2562 WICU0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
258 19 ธันวาคม 2562 OR0047-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
259 18 ธันวาคม 2562 OR0046-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
260 17 ธันวาคม 2562 DT0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
261 17 ธันวาคม 2562 LB0031-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
262 16 ธันวาคม 2562 OR0045-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
263 9 ธันวาคม 2562 CS0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
264 9 ธันวาคม 2562 OR0037-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
265 9 ธันวาคม 2562 OR0044-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
266 6 ธันวาคม 2562 OR0042-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
267 4 ธันวาคม 2562 LB0030-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
268 3 ธันวาคม 2562 LB0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
269 3 ธันวาคม 2562 LB0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
270 3 ธันวาคม 2562 LB0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
271 3 ธันวาคม 2562 OR0040-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
272 3 ธันวาคม 2562 OR0041-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
273 2 ธันวาคม 2562 EYE0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
274 2 ธันวาคม 2562 ER0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
275 2 ธันวาคม 2562 EYE0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
276 2 ธันวาคม 2562 EYE0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
277 2 ธันวาคม 2562 OR0034-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
278 2 ธันวาคม 2562 OR0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
279 2 ธันวาคม 2562 OR0038-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
280 2 ธันวาคม 2562 OR0039-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
281 29 พฤศจิกายน 2562 CS0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
282 29 พฤศจิกายน 2562 LB0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
283 29 พฤศจิกายน 2562 LB0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
284 29 พฤศจิกายน 2562 LB0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
285 29 พฤศจิกายน 2562 LB0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
286 29 พฤศจิกายน 2562 LB0026-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
287 28 พฤศจิกายน 2562 CS0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
288 27 พฤศจิกายน 2562 OR0043-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
289 25 พฤศจิกายน 2562 CS0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
290 25 พฤศจิกายน 2562 CS0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
291 25 พฤศจิกายน 2562 WICU0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
292 22 พฤศจิกายน 2562 OR0033-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
293 22 พฤศจิกายน 2562 WICU0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
294 21 พฤศจิกายน 2562 ER0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
295 21 พฤศจิกายน 2562 ER0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
296 21 พฤศจิกายน 2562 ER0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
297 20 พฤศจิกายน 2562 ER0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
298 20 พฤศจิกายน 2562 OR0031-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
299 19 พฤศจิกายน 2562 CS0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
300 19 พฤศจิกายน 2562 CS0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
301 18 พฤศจิกายน 2562 OR0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
302 18 พฤศจิกายน 2562 OR0030-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
303 14 พฤศจิกายน 2562 OR0026-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
304 14 พฤศจิกายน 2562 WICU0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
305 11 พฤศจิกายน 2562 LB0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
306 11 พฤศจิกายน 2562 OR0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
307 11 พฤศจิกายน 2562 OR0032-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
308 8 พฤศจิกายน 2562 LB0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
309 8 พฤศจิกายน 2562 LB0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
310 8 พฤศจิกายน 2562 LB0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
311 8 พฤศจิกายน 2562 LB0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
312 8 พฤศจิกายน 2562 LB0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
313 8 พฤศจิกายน 2562 OR0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
314 7 พฤศจิกายน 2562 CS0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
315 7 พฤศจิกายน 2562 LB0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
316 7 พฤศจิกายน 2562 WICU0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
317 6 พฤศจิกายน 2562 LB0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
318 6 พฤศจิกายน 2562 LB0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
319 4 พฤศจิกายน 2562 DT0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
320 4 พฤศจิกายน 2562 ER0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
321 4 พฤศจิกายน 2562 ER0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
322 4 พฤศจิกายน 2562 ER0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
323 4 พฤศจิกายน 2562 OR0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
324 4 พฤศจิกายน 2562 OR0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
325 1 พฤศจิกายน 2562 CS0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
326 1 พฤศจิกายน 2562 ND0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
327 31 ตุลาคม 2562 EYE0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
328 31 ตุลาคม 2562 EYE0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
329 31 ตุลาคม 2562 EYE0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
330 31 ตุลาคม 2562 EYE0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
331 31 ตุลาคม 2562 OR0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
332 31 ตุลาคม 2562 OR0019-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
333 31 ตุลาคม 2562 OR0020-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
334 31 ตุลาคม 2562 OR0021-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
335 31 ตุลาคม 2562 OR0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
336 28 ตุลาคม 2562 ER0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
337 28 ตุลาคม 2562 OR0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
338 25 ตุลาคม 2562 LB0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
339 25 ตุลาคม 2562 OR0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
340 24 ตุลาคม 2562 MW0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
341 24 ตุลาคม 2562 OR0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
342 24 ตุลาคม 2562 OR0018-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
343 21 ตุลาคม 2562 LB0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
344 21 ตุลาคม 2562 OR0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
345 17 ตุลาคม 2562 DT0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
346 17 ตุลาคม 2562 OR0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
347 16 ตุลาคม 2562 DT0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
348 16 ตุลาคม 2562 PT0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
349 15 ตุลาคม 2562 LB0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
350 15 ตุลาคม 2562 LB0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
351 11 ตุลาคม 2562 LB0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
352 11 ตุลาคม 2562 OR0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
353 11 ตุลาคม 2562 OR0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
354 10 ตุลาคม 2562 GY0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
355 8 ตุลาคม 2562 IC0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
356 8 ตุลาคม 2562 OR0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
357 7 ตุลาคม 2562 LB0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ สป.สายแพทย์
358 7 ตุลาคม 2562 LB0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
359 7 ตุลาคม 2562 LB0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
360 7 ตุลาคม 2562 LB0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
361 7 ตุลาคม 2562 LB0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
362 7 ตุลาคม 2562 LB0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
363 7 ตุลาคม 2562 CS0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
364 7 ตุลาคม 2562 LB0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
365 4 ตุลาคม 2562 DT0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
366 4 ตุลาคม 2562 DT0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
367 4 ตุลาคม 2562 OR0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
368 4 ตุลาคม 2562 OR0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
369 4 ตุลาคม 2562 OR0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
370 4 ตุลาคม 2562 OR0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
371 4 ตุลาคม 2562 OR0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
372 4 ตุลาคม 2562 OR0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
373 2 ตุลาคม 2562 CS0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
374 2 ตุลาคม 2562 CS0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
375 2 ตุลาคม 2562 EYE0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
376 2 ตุลาคม 2562 EYE0004-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
377 2 ตุลาคม 2562 OR0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ สป.สายแพทย์
378 1 ตุลาคม 2562 ER0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
379 1 ตุลาคม 2562 WICU0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
380 30 กันยายน 2562 ER0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
381 30 กันยายน 2562 ER0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
382 30 กันยายน 2562 EYE0001-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
383 30 กันยายน 2562 EYE0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
384 7 พฤษภาคม 2020 LB0075-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
2 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
3 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
4 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
5 17 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
6 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
7 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายาง พลาธิการ
8 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
9 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
10 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
11 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
12 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลม พลาธิการ
13 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
14 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
15 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
16 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
17 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
18 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
19 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
20 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
21 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
22 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
23 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
24 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
25 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
26 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
27 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
28 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
29 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
30 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
31 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
32 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
33 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
34 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
35 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
36 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
37 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
38 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
39 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
40 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
41 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
42 2 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
43 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
44 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
45 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
46 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
47 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
48 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
49 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
50 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
51 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
52 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
53 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
54 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
55 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
56 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
57 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
58 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
59 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
60 28 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
61 28 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์