ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 21 กรกฎาคม 2564 ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi พลาธิการ
2 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ พลาธิการ
3 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานก พลาธิการ
4 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเ พลาธิการ
5 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พลาธิการ
6 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พลาธิการ
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง1รายการ พลาธิการ
2 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ6รายการ พลาธิการ
3 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการ พลาธิการ
4 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
5 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
6 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
7 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ พลาธิการ
8 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม2รายการ พลาธิการ
9 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง1รายการ พลาธิการ
10 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนสำหรับผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
11 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือยางป้องกันสารเคมี1รายการ พลาธิการ
12 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำRO พลาธิการ
13 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน 13 รายการ พลาธิการ
14 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
15 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารกายภาพบำบัด) พลาธิการ
16 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
17 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ13รายการ พลาธิการ
18 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 81 รายการ พลาธิการ
19 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
20 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
21 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
22 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
23 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
24 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
25 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
26 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน2รายการ พลาธิการ
27 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
28 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
29 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า พลาธิการ
30 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ 8 รายการ พลาธิการ
31 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
32 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
33 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
34 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน17รายการ พลาธิการ
35 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพื้นห้องน้ำชั้นบนและฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้อง 1/6037 อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
36 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสีบันไดคิ้วขอบผนัง อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
37 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
38 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงพักขยะมูงฝอยและขยะอันตราย พลาธิการ
39 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและปั้มแรงดันสูง พลาธิการ
40 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
41 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
42 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
43 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
44 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
45 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
46 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะอันตราย พลาธิการ
47 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
48 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
49 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
50 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
51 7 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) พลาธิการ
52 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
53 2 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21รายการ พลาธิการ
54 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 50 คิวบิกฟุต 2 ตู้ พลาธิการ
55 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัดชนิดอลูมิเนียม อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
56 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเคาเตอร์พยาบาลและชั้นลอยของแผนกหอผู้ป่วยหนักเดิม หมายเลข 383/41 พลาธิการ
57 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม 6 รายการ พลาธิการ
58 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
59 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 รายการ พลาธิการ
60 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
61 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
62 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 250 ปอนด์ พลาธิการ
63 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
64 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียงคนไข้ 8 ตัว พลาธิการ
65 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
66 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
67 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมันของโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
68 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องตรวจสุขภาพ (ร้านพิกุลเดิม) อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
69 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
70 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
71 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
72 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
73 29 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
74 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง พลาธิการ
75 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ของเหลว ชนิด Syringe Pump พลาธิการ
76 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
77 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
78 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
79 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
80 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
81 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
82 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
83 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รายการ พลาธิการ
84 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
85 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง พลาธิการ
86 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจตาและหู 2 ชุด พลาธิการ
87 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
88 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
89 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
90 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
91 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย พลาธิการ
92 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
93 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
94 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมเพดาน 2 เครื่อง พลาธิการ
95 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ พลาธิการ
96 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจก พลาธิการ
97 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พลาธิการ
98 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 132 รายการ พลาธิการ
99 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ 2 เครื่อง พลาธิการ
100 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 ลิ้นชัก พลาธิการ
101 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
102 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 39 รายการ พลาธิการ
103 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
104 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
105 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
106 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
107 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารชั้นนายร้อย หมายเลข 392/54 พลาธิการ
108 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
109 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
110 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข ทบ.9660 พลาธิการ
111 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
112 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
113 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.3849 พลาธิการ
114 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 รายการ พลาธิการ
115 15 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
116 15 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
117 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
118 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
119 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS พลาธิการ
120 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 3 เครื่อง พลาธิการ
121 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
122 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ พลาธิการ
123 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) พลาธิการ
124 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
125 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
126 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ พลาธิการ
127 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 10 รายการ พลาธิการ
128 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
129 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 2 รายการ พลาธิการ
130 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 4 รายการ พลาธิการ
131 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
132 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
133 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุขัดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
134 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
135 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงล้างแผลสแตนเลสพร้อมฝาปิด พลาธิการ
136 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
137 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
138 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
139 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ข้างเตียง 4 ตัว พลาธิการ
140 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่ช้อนส้อมผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
141 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง พลาธิการ
142 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
143 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงในห้องกายภาพบำบัด พลาธิการ
144 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
145 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนบ้านพัก รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
146 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงเอว 2 ชุด พลาธิการ
147 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
148 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 2/3) พลาธิการ
149 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินโม่ปูพื้นสวนสมุนไพร พลาธิการ
150 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
151 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ พลาธิการ
152 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
153 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
154 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร 1 รายการ พลาธิการ
155 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน พลาธิการ
156 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
157 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดตู้มุ้งลวดบานเลื่อนประตูตู้เก็บอาหารแผนกโภชนาการ อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
158 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
159 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
160 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ิงดูดฝุ่น 1 เครื่ิอง พลาธิการ
161 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 36 รายการ พลาธิการ
162 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
163 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
164 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายอะคริลิค พลาธิการ
165 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านพัก ผอ. อาคารหมายเลข 337/29 พลาธิการ
166 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงตากชั้น 2 หอผู้ป่วยหนัก อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
167 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
168 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
169 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
170 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
171 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
172 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
173 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 5 เครื่อง พลาธิการ
174 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องใส่แปรงล้างมือแสตนเลส พลาธิการ
175 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
176 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
177 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
178 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
179 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
180 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
181 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
182 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นเกล็ดเลือด พลาธิการ
183 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ พลาธิการ
184 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ พลาธิการ
185 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
186 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
187 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
188 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
189 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
190 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดานกระจกไวท์บอร์ดห้องผ่าตัด พลาธิการ
191 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
192 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก พลาธิการ
193 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 119 รายการ พลาธิการ
194 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
195 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
196 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 3 รายการ พลาธิการ
197 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ากำมะหยี่สำหรับทำฉากถ่ายภาพ 4 รายการ พลาธิการ
198 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
199 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
200 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 รายการ พลาธิการ
201 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
202 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
203 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ พลาธิการ
204 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัดชนิดคู่แบบแขวนเพดาน พลาธิการ
205 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
206 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำห้องพัก พลาธิการ
207 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 1/3) พลาธิการ
208 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
209 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
210 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
211 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
212 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
213 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
214 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
215 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
216 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกระดกล็อคประตูอลูมิเนียม พลาธิการ
217 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 5 รายการ พลาธิการ
218 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติกสำหรับคลัง สป. พลาธิการ
219 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
220 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อน 2 รายการ พลาธิการ
221 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
222 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 1 รายการ พลาธิการ
223 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
224 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บถ้วยชามห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
225 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายชุดระบบ Nurse call พลาธิการ
226 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูห้องทันตกรรม พลาธิการ
227 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
228 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
229 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
230 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
231 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
232 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
233 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ พลาธิการ
234 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
235 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
236 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
237 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาธิการ
238 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
239 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
240 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
241 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 14 รายการ พลาธิการ
242 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสายรัดตัวผู้ป่วย พลาธิการ
243 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
244 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
245 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มลม 1 เครื่อง พลาธิการ
246 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ชุดไส้กรองเซรามิค พลาธิการ
247 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก 1 รายการ พลาธิการ
248 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผ้าม่านหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
249 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
250 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ พลาธิการ
251 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
252 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 116 รายการ พลาธิการ
253 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
254 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
255 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
256 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาปิดรางระบายน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
257 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกริ่งไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
258 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
259 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเตรียมรับเสด็จ พลาธิการ
260 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
261 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 รายการ พลาธิการ
262 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
263 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
264 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ พลาธิการ
265 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพหมายเลข320/30 พลาธิการ
266 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
267 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
268 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 61 รายการ พลาธิการ
269 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 54 รายการ พลาธิการ
270 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
271 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
272 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ พลาธิการ
273 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
274 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 19 รายการ พลาธิการ
275 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
276 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน หก.เภสัชกรรม พลาธิการ
277 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวดและฝ้าเพดานชั้นบนห้องน้ำ ห้อง 1/8044 พลาธิการ
278 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
279 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าหุ้มเก้าอี้ 80 ชุด พลาธิการ
280 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
281 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
282 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแบบคัดแยก 3 รายการ พลาธิการ
283 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
284 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
285 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
286 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำเตรียมการรับเสด็จ พลาธิการ
287 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นทางเดินเข้าบ้านพักชั้นนายพัน พลาธิการ
288 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บรองเท้าหลังห้องจ่ายยา พลาธิการ
289 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 27 รายการ พลาธิการ
290 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
291 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ พลาธิการ
292 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
293 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติกเกอร์และทำตรายาง พลาธิการ
294 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 1/3) พลาธิการ
295 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
296 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
297 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
298 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
299 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่ พลาธิการ
300 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
301 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
302 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
303 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
304 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบกล้องวงจรปิด พลาธิการ
305 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
306 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
307 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้แช่ยา 1 รายการ พลาธิการ
308 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
309 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
310 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
311 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
312 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและฝ่ามือ พลาธิการ
313 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
314 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
315 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
316 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
317 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
318 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
319 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
320 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
321 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
322 29 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
323 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ พลาธิการ
324 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
325 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 3 รายการ พลาธิการ
326 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 4 รายการ พลาธิการ
327 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
328 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
329 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ พลาธิการ
330 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง พลาธิการ
331 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
332 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
333 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
334 15 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
335 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 134 รายการ พลาธิการ
336 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
337 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
338 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
339 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจุดลำโพง พลาธิการ
340 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
341 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
342 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง งวด 4 พลาธิการ
343 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ พลาธิการ
344 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
345 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
346 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
347 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
348 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
349 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
350 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
351 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
352 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำที่แยกขยะ 11 รายการ พลาธิการ
353 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
354 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พลาธิการ
355 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง พลาธิการ
356 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
357 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
358 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
359 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
360 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พลาธิการ
361 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
362 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
363 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
364 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
365 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
366 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 1 รายการ พลาธิการ
367 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
368 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
369 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
370 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
371 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
372 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
373 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
374 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
375 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
376 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ 2 รายการ พลาธิการ
377 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล พลาธิการ
378 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานไฟฟ้าชนิดนั่งพิงปั่น พลาธิการ
379 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
380 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
381 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
382 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
383 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
384 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
385 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
386 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
387 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
388 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
389 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดควบคุมแรงดันระบบไปป์ไลน์ออกซิเจน พลาธิการ
390 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 1/3) พลาธิการ
391 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
392 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
393 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
394 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
395 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
396 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
397 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
398 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ พลาธิการ
399 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พลาธิการ
400 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
401 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
402 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 42 รายการ พลาธิการ
403 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
404 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
405 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
406 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหนีไฟ พลาธิการ
407 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
408 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลาธิการ
409 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
410 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธีโครงการอบรมโรคเอดส์ พลาธิการ
411 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
412 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำขอบกันน้ำล้น 2 จุด พลาธิการ
413 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่กล้องวงจรปิด พลาธิการ
414 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 4 รายการ พลาธิการ
415 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
416 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
417 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 2 เครื่อง พลาธิการ
418 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
419 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
420 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ พลาธิการ
421 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่วางขวดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ พลาธิการ
422 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
423 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
424 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
425 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
426 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านชนิดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่าน พลาธิการ
427 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ พลาธิการ
428 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
429 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
430 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
431 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
432 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
433 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
434 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
435 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
436 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
437 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
438 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
439 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
440 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
441 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบระบายอากาศและเติมอากาศ อาคารหมายเลข 320/28 (ห้องพิเศษ 1-8) พลาธิการ
442 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
443 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
444 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสนับสนุน โครงการปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
445 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
446 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย 10 รายการ พลาธิการ
447 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
448 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
449 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
450 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
451 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย2รายการ พลาธิการ
452 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
453 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
454 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
455 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
456 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
457 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
458 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
459 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
460 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
461 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพต้อนรับทหารใหม่ พลาธิการ
462 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
463 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
464 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
465 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
466 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก 2 1/2 ตัน FTS พลาธิการ
467 27 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
468 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
469 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
470 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
471 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
472 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
473 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนก้านโยกสวิตซ์เท้ายูนิตทำฟัน พลาธิการ
474 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
475 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 5 รายการ พลาธิการ
476 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
477 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
478 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ พลาธิการ
479 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 169 รายการ พลาธิการ
480 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
481 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
482 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
483 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พลาธิการ
484 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
485 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
486 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
487 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
488 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
489 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
490 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
491 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย 15 รายการ พลาธิการ
492 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
493 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
494 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
495 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
496 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
497 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
498 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอ่างล้างมือ 9 รายการ พลาธิการ
499 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
500 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
501 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
502 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
503 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
504 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำตรายาง พลาธิการ
505 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
506 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาแรงดันชนิดอัตโนมัติ พลาธิการ
507 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเลื่อนห้องผู้รับบริการกองทันตกรรม พลาธิการ
508 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทาสีฉากตะกั่วป้องกันรังสีแผนกรังสีกรรม พลาธิการ
509 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
510 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัด พลาธิการ
511 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
512 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม พลาธิการ
513 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
514 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
515 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
516 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA พลาธิการ
517 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
518 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
519 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
520 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
521 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง โครงการ Surasak Green Clean Hospital พลาธิการ
522 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร พลาธิการ
523 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ พลาธิการ
524 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
525 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง พลาธิการ
526 8 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
527 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
528 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 2/3) พลาธิการ
529 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่ยา พลาธิการ
530 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถ่ายเอกสาร พลาธิการ
531 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
532 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
533 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
534 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
535 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
536 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
537 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
538 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร 21 รายการ พลาธิการ
539 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น พลาธิการ
540 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
541 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
542 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
543 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
544 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทางทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
545 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ พลาธิการ
546 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
547 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
548 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
549 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
550 24 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
551 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
552 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
553 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
554 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
555 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
556 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
557 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
558 21 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
559 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
560 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
561 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
562 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
563 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
564 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
565 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
566 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
567 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
568 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
569 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
570 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
571 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
572 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
573 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
574 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
575 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
576 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
577 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
578 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
579 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
580 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
581 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
582 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
583 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
584 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง พลาธิการ
585 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
586 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
587 10 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
588 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
589 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
590 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
591 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
592 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
593 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
594 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
595 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
596 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
597 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
598 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
599 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
600 2 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
601 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
602 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
603 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
604 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
605 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
606 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
607 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
608 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
609 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
610 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
611 28 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
612 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
613 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
614 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
615 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
616 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
617 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
618 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
619 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
620 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
621 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
622 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้น พลาธิการ
623 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
624 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
625 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
626 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
627 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
628 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
629 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
630 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
631 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
632 17 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
633 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
634 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
635 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
636 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
637 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
638 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
639 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
640 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
641 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
642 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
643 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
644 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
645 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
646 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
647 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
648 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
649 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
650 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
651 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
652 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
653 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
654 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
655 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
656 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
657 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
658 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
659 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
660 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
661 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
662 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
663 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
664 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
665 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
666 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
667 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
668 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
669 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
670 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
671 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
672 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
673 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
674 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
675 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
676 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
677 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
678 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
679 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
680 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
681 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
682 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
683 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
684 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
685 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
686 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
687 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
688 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
689 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
690 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
691 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
692 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
693 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
694 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
695 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
696 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
697 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
698 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง พลาธิการ
699 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
700 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
701 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
702 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
703 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
704 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
705 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
706 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
707 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
708 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
709 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
710 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
711 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
712 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
713 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
714 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
715 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
716 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
717 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
718 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
719 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
720 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
721 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
722 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
723 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
724 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
725 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
726 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
727 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
728 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
729 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
730 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
731 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
732 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
733 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
734 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
735 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
736 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
737 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
738 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
739 22 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
740 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
741 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
742 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
743 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
744 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
745 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
746 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
747 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
748 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
749 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
750 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
751 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
752 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
753 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
754 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
755 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
756 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
757 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
758 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
759 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
760 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
761 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
762 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
763 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
764 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
765 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
766 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
767 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
768 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
769 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
770 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
771 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
772 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
773 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
774 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
775 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
776 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
777 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
778 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
779 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
780 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
781 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
782 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
783 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
784 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
785 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
786 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
787 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
788 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
789 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
790 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
791 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
792 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
793 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
794 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
795 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
796 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
797 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
798 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
799 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
800 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
801 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
802 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
803 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
804 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
805 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
806 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
807 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
808 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
809 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
810 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
811 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
812 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
813 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
814 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
815 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
816 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
817 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
818 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
819 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
820 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
821 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
822 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
823 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
824 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
825 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
826 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
827 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
828 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
829 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
830 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
831 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
832 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
833 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
834 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
835 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
836 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
837 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
838 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
839 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
840 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
841 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
842 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
843 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
844 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
845 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
846 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
847 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
848 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
849 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
850 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
851 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
852 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
853 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
854 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
855 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
856 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
857 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
858 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
859 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
860 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
861 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
862 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
863 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
864 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
865 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
866 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
867 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
868 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
869 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
870 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
871 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
872 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
873 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
874 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
875 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
876 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
877 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
878 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
879 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
880 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
881 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
882 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
883 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
884 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
885 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
886 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
887 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
888 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
889 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
890 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
891 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
892 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
893 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
894 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
895 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
896 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
897 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
898 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
899 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
900 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
901 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
902 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
903 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
904 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
905 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
906 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
907 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
908 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
909 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
910 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
911 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
912 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
913 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
914 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
915 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
916 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
917 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
918 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
919 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
920 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
921 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
922 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
923 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
924 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
925 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
926 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
927 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
928 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
929 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
930 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
931 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
932 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
933 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
934 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
935 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
936 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
937 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
938 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
939 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
940 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
941 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
942 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
943 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
944 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
945 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
946 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
947 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
948 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
949 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
950 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
951 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
952 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
953 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
954 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
955 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
956 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
957 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
958 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
959 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
960 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
961 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
962 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
963 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
964 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
965 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
966 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
967 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
968 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
969 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
970 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
971 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
972 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
973 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
974 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
975 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
976 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
977 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
978 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
979 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
980 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
981 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
982 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
983 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
984 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
985 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
986 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
987 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
988 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
989 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
990 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
991 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
992 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
993 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
994 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
995 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
996 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
997 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
998 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
999 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
1000 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1001 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1002 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
1003 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
1004 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1005 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1006 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1007 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
1008 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
1009 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1010 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1011 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1012 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
1013 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1014 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1015 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1016 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1017 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1018 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1019 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1020 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
1021 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1022 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1023 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1024 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1025 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1026 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
1027 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1028 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
1029 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1030 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1031 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1032 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1033 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1034 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
1035 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
1036 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
1037 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1038 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
1039 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
1040 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
1041 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
1042 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1043 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1044 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1045 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1046 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
1047 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1048 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1049 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1050 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1051 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1052 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
1053 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1054 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
1055 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
1056 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
1057 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1058 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
1059 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
1060 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
1061 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1062 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1063 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1064 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
1065 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1066 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1067 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1068 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
1069 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
1070 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1071 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
1072 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1073 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
1074 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1075 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1076 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
1077 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1078 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1079 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
1080 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1081 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1082 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1083 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
1084 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
1085 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1086 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1087 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
1088 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1089 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
1090 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1091 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1092 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1093 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
1094 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
1095 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1096 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1097 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1098 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1099 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
1100 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1101 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1102 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1103 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1104 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1105 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1106 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
1107 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1108 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1109 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1110 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
1111 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1112 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
1113 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
1114 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1115 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
1116 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
1117 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1118 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1119 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1120 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
1121 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
1122 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
1123 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1124 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1125 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1126 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1127 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
1128 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1129 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
1130 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
1131 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
1132 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1133 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1134 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1135 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1136 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
1137 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1138 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
1139 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1140 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1141 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1142 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
1143 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
1144 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
1145 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1146 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1147 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1148 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
1149 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1150 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1151 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1152 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1153 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1154 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
1155 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
1156 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1157 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1158 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1159 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1160 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1161 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
1162 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
1163 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1164 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1165 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
1166 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
1167 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
1168 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1169 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
1170 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
1171 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
1172 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
1173 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1174 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1175 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
1176 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1177 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1178 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1179 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1180 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
1181 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1182 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1183 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
1184 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
1185 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1186 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1187 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
1188 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1189 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
1190 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1191 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
1192 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
1193 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1194 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1195 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1196 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1197 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1198 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
1199 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1200 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1201 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1202 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1203 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1204 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1205 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1206 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1207 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1208 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
1209 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส พลาธิการ
1210 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1211 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1212 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1213 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1214 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1215 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
1216 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
1217 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1218 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1219 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1220 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1221 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
1222 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
1223 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1224 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1225 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1226 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1227 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1228 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1229 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
1230 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
1231 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1232 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1233 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1234 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
1235 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
1236 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1237 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1238 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1239 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1240 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1241 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
1242 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
1243 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1244 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
1245 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1246 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
1247 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
1248 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1249 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1250 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1251 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1252 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1253 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1254 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่ิปั้มลม พลาธิการ
1255 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พลาธิการ
1256 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
1257 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
1258 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
1259 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดอินฟาเรด พลาธิการ
1260 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน พลาธิการ
1261 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
1262 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1263 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1264 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั่นขวดน้ำดื่ม พลาธิการ
1265 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1266 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1267 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1268 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
1269 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ พลาธิการ
1270 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1271 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
1272 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1273 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1274 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1275 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
1276 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
1277 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
1278 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
1279 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1280 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจฉุกเฉินแแบใช้มือบีบสำหรับเด็กเล็ก พลาธิการ
1281 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1282 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1283 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
1284 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1285 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
1286 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
1287 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1288 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1289 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
1290 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1291 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1292 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 5 กรกฎาคม 2564 1090/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา bupivacaine hydrochloride 20 mg/4 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 5 กรกฎาคม 2564 1091/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 5 กรกฎาคม 2564 1092/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา antazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + tetryzoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops, solution, 10 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 5 กรกฎาคม 2564 1093/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา propofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 5 กรกฎาคม 2564 1094/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 1 กรกฎาคม 2564 1080/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 1 กรกฎาคม 2564 1077/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา alfacalcidol 0.25 mcg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 1 กรกฎาคม 2564 1075/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา empagliflozin 10 mg + linagliptin 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 1 กรกฎาคม 2564 1073/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 1 กรกฎาคม 2564 1072/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 1 กรกฎาคม 2564 1085/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 1 กรกฎาคม 2564 1086/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 30 มิถุนายน 2564 DS156/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 30 มิถุนายน 2564 DS150/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 30 มิถุนายน 2564 DS152/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 30 มิถุนายน 2564 1070/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 30 มิถุนายน 2564 1067/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 30 มิถุนายน 2564 1066/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา fluticasone propionate 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 30 มิถุนายน 2564 1064/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 30 มิถุนายน 2564 1076/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 30 มิถุนายน 2564 1079/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 30 มิถุนายน 2564 1081/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diacerein 50 mg capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 30 มิถุนายน 2564 1082/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 30 มิถุนายน 2564 1083/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 30 มิถุนายน 2564 1084/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 30 มิถุนายน 2564 1088/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 30 มิถุนายน 2564 1087/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา magnesium sulfate 1 g/2 mL solution for injection/infusion, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 30 มิถุนายน 2564 1071/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา tafluprost 1.5 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 29 มิถุนายน 2564 1062/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acitretin 25 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 29 มิถุนายน 2564 1068/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 25 มิถุนายน 2564 1054/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 21 มิถุนายน 2564 1034/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา erythropoietin alfa ๑๐๐๐๐ iu/๑ ml,%๔๐๐ mcl สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 18 มิถุนายน 2564 1026/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 18 มิถุนายน 2564 1025/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๑๗ beta-estradiol ๖๐ mg/๘๐ gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 18 มิถุนายน 2564 1024/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin ๕๐ mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 17 มิถุนายน 2564 1023/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 17 มิถุนายน 2564 1020/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 17 มิถุนายน 2564 1021/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies vaccine(vero cell)๒.๕ iu สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 16 มิถุนายน 2564 1018/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 16 มิถุนายน 2564 1019/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 15 มิถุนายน 2564 1016/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 15 มิถุนายน 2564 1015/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา glucosamine sulfate 500 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 15 มิถุนายน 2564 1014/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 15 มิถุนายน 2564 1014/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 15 มิถุนายน 2564 1013/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 15 มิถุนายน 2564 1011/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 15 มิถุนายน 2564 1010/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา loxoprofen 60 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 15 มิถุนายน 2564 1017/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 14 มิถุนายน 2564 1008/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา alfacalcidol 1 mcg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 14 มิถุนายน 2564 1009/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา caffeine 100 mg + ergotamine tartrate 1 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 11 มิถุนายน 2564 1005/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 11 มิถุนายน 2564 1007/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 10 มิถุนายน 2564 0999/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 10 มิถุนายน 2564 1003/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 10 มิถุนายน 2564 1004/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 10 มิถุนายน 2564 1000/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 10 มิถุนายน 2564 1001/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 10 มิถุนายน 2564 1002/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 10 มิถุนายน 2564 0995/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Perindopril arginine 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 10 มิถุนายน 2564 0997/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ampicillin Sodium 1 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 10 มิถุนายน 2564 0996/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide prefilled pen 250 mcg/ml, 3 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 10 มิถุนายน 2564 0998/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Repaglinide 1 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 10 มิถุนายน 2564 DS149/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 10 มิถุนายน 2564 DS148/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ STERILE GEL 5 GM. (POSE-JEL) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 9 มิถุนายน 2564 0993/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperisone 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 8 มิถุนายน 2564 0991/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 8 มิถุนายน 2564 0992/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone aetonide 0.1%,5 gm.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 7 มิถุนายน 2564 DS139/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CONNECTOR-Y 11/9MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 7 มิถุนายน 2564 DS143/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 7 มิถุนายน 2564 DS145/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 7 มิถุนายน 2564 DS147/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 7 มิถุนายน 2564 DS140/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 7 มิถุนายน 2564 DS141/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 7 มิถุนายน 2564 DS142/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS.(Z) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 7 มิถุนายน 2564 0989/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 7 มิถุนายน 2564 0987/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 7 มิถุนายน 2564 0981/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 7 มิถุนายน 2564 0985/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 7 มิถุนายน 2564 0988/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 7 มิถุนายน 2564 0990/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 7 มิถุนายน 2564 0980/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 7 มิถุนายน 2564 0983/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 7 มิถุนายน 2564 DS142/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS.(Z) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 7 มิถุนายน 2564 DS144/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 7 มิถุนายน 2564 0982/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา capsaicin 0.025%,35 gm.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 7 มิถุนายน 2564 0984/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/1 ml,(5 ml)สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 7 มิถุนายน 2564 0986/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 7 มิถุนายน 2564 0978/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 325 mg + tramadol 37.5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 7 มิถุนายน 2564 0979/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 4 มิถุนายน 2564 0973/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา teriparatide 600 mcg/2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 4 มิถุนายน 2564 0971/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 4 มิถุนายน 2564 0972/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 10 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 4 มิถุนายน 2564 0976/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 1 gm+Clavulenic 200 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 4 มิถุนายน 2564 0977/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavonoid fraction 1000 mg(Diosmin 900 mg + Hesperidin 100 mg)สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 4 มิถุนายน 2564 0974/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9%Sodium chloride 100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 4 มิถุนายน 2564 0975/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride 1 gm.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 2 มิถุนายน 2564 0970/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา nalbuphine hydrochloride 10 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 2 มิถุนายน 2564 0969/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 2 มิถุนายน 2564 0968/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 2 มิถุนายน 2564 0967/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 2 มิถุนายน 2564 0966/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา risedronate sodium 35 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 31 พฤษภาคม 2564 0964/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา mebeverine hydrochloride 200 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 31 พฤษภาคม 2564 0962/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา nebivolol 5 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 31 พฤษภาคม 2564 0961/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 31 พฤษภาคม 2564 0959/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diacerein 50 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 31 พฤษภาคม 2564 0958/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metoclopramide hydrochloride 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 31 พฤษภาคม 2564 0965/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 31 พฤษภาคม 2564 0963/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 31 พฤษภาคม 2564 0960/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 28 พฤษภาคม 2564 0954/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา procaterol 25 mcg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 28 พฤษภาคม 2564 0955/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 28 พฤษภาคม 2564 0952/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 28 พฤษภาคม 2564 0956/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcitonin 200 iu/1 dose,28 doses สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 28 พฤษภาคม 2564 0957/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iopromide 300 mg./ml. สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 28 พฤษภาคม 2564 0953/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 27 พฤษภาคม 2564 DS138/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 27 พฤษภาคม 2564 0948/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา rabies immunoglobulin (human) 300 iu/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 27 พฤษภาคม 2564 0949/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dibasic sodium phosphate 7 g/118 mL + monobasic sodium phosphate 19 g/118 mL rectal solution, 133 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 27 พฤษภาคม 2564 0945/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 27 พฤษภาคม 2564 0943/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 27 พฤษภาคม 2564 0947/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 27 พฤษภาคม 2564 0942/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ginkgo biloba extract 120 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 27 พฤษภาคม 2564 0944/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopar 100 mg+Benserazide HCL 25 mg.CR cap.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 27 พฤษภาคม 2564 0946/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B Vaccine(HBsAg)20 mcg/1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 27 พฤษภาคม 2564 0950/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg/100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 27 พฤษภาคม 2564 0951/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcipopotriol 50 mcg/gm,30 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 25 พฤษภาคม 2564 DS133/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 25 พฤษภาคม 2564 DS135/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 25 พฤษภาคม 2564 DS137/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 25 พฤษภาคม 2564 DS134/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CVC SET 3-LUMEN จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 25 พฤษภาคม 2564 0941/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gliclazide 60 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 24 พฤษภาคม 2564 0940/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 24 พฤษภาคม 2564 0936/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 24 พฤษภาคม 2564 0938/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 24 พฤษภาคม 2564 0937/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Linagliptin 5 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 24 พฤษภาคม 2564 0939/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin Sandoz FCT 40 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 21 พฤษภาคม 2564 DS132/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ DISP.NEEDLE 21x1 1/2(Agani) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 21 พฤษภาคม 2564 0932/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 21 พฤษภาคม 2564 0931/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Empagliflozin + Linagliptin 10+5 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 21 พฤษภาคม 2564 0933/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ezetimibe 10 mg+simvastatin 20 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 21 พฤษภาคม 2564 0934/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Agomelatine 25 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 21 พฤษภาคม 2564 0935/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 20 พฤษภาคม 2564 0922/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Piribedil 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 20 พฤษภาคม 2564 0926/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 20 พฤษภาคม 2564 0927/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 20 พฤษภาคม 2564 0925/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา fenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution, 200 dose actuation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 20 พฤษภาคม 2564 0923/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 20 พฤษภาคม 2564 0921/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metformin hydrochloride 1 g + vildagliptin 50 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 20 พฤษภาคม 2564 0924/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา calcium carbonate 80 mg/5 mL + sodium alginate 250 mg/5 mL + sodium bicarbonate 133.5 mg/5 mL oral suspension, 10 mL sachet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 20 พฤษภาคม 2564 0938/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 20 พฤษภาคม 2564 0920/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 20 พฤษภาคม 2564 0930/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 20 พฤษภาคม 2564 0928/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Latanoprost 50 mcg/1 ml,2.5 ml.eye drop สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 19 พฤษภาคม 2564 0917/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 19 พฤษภาคม 2564 0915/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranolazine prolonged relese 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 19 พฤษภาคม 2564 0919/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ibandronic acid 3 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 19 พฤษภาคม 2564 0918/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา vancomycin 500 mg powder for solution for infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 19 พฤษภาคม 2564 0916/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 19 พฤษภาคม 2564 0919.1/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Fentanyl 25 mcg/1 hr(transdermal patch,5.78 mg.patch)สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 18 พฤษภาคม 2564 DS128/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ APOLLO จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 18 พฤษภาคม 2564 DS126/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 18 พฤษภาคม 2564 DS131/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Permanent Cath.no.19 (Palindrome 19/36 Kitw/slot 8888145014) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 18 พฤษภาคม 2564 0913/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone phosphate 0.1%+ Neomycin sulfate 0.5%,4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 18 พฤษภาคม 2564 DS123/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 18 พฤษภาคม 2564 DS124/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 18 พฤษภาคม 2564 DS129/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ STERILE GEL 5 GM. (POSE-JEL) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 18 พฤษภาคม 2564 DS130/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 18 พฤษภาคม 2564 0914/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 18 พฤษภาคม 2564 DS125/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 17 พฤษภาคม 2564 0910/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา donepezil hydrochloride 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 17 พฤษภาคม 2564 0908/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 17 พฤษภาคม 2564 0912/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 17 พฤษภาคม 2564 0911/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 17 พฤษภาคม 2564 0909/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 14 พฤษภาคม 2564 0904/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
176 14 พฤษภาคม 2564 0905/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin alfa 4000 iu/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 14 พฤษภาคม 2564 0906/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 14 พฤษภาคม 2564 0907/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin gargine 300 units/ml,1.5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 13 พฤษภาคม 2564 0901/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา calcium polystyrene sulfonate 5 g powder for oral/rectal suspension, 5 g sachet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 13 พฤษภาคม 2564 0903/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา chondroitin 600 mg + glucosamine 750 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 13 พฤษภาคม 2564 0900/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 13 พฤษภาคม 2564 0902/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 11 พฤษภาคม 2564 0897/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา amphotericin b 50 mg powder for solution for infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 11 พฤษภาคม 2564 0893/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 11 พฤษภาคม 2564 0899/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 11 พฤษภาคม 2564 0896/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 11 พฤษภาคม 2564 0898/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefuroxime axetil 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 11 พฤษภาคม 2564 0892/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 5 mg/ml,100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 11 พฤษภาคม 2564 0894/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac sodium 25 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 11 พฤษภาคม 2564 0895/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Piperacillin 4 gm+Tazobactam 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 11 พฤษภาคม 2564 0898/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefuroxime axetil 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 7 พฤษภาคม 2564 0884/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 7 พฤษภาคม 2564 0890/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 7 พฤษภาคม 2564 0891/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 7 พฤษภาคม 2564 0885/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 7 พฤษภาคม 2564 0888/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 7 พฤษภาคม 2564 0887/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 7 พฤษภาคม 2564 0886/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 7 พฤษภาคม 2564 0889/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 7 พฤษภาคม 2564 DS122/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 7 พฤษภาคม 2564 DS121/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 5 พฤษภาคม 2564 0882/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 5 พฤษภาคม 2564 0883/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 3 พฤษภาคม 2564 0878/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 3 พฤษภาคม 2564 0880/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 3 พฤษภาคม 2564 0879/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 600 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 3 พฤษภาคม 2564 0877/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ezetimibe 10 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 3 พฤษภาคม 2564 0876/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carbomer 2 mg + Sorbitol 40 mg +Cetrimide 0.1 mg in 10 gmสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 3 พฤษภาคม 2564 0881/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 30 เมษายน 2564 0869/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection, 50 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 30 เมษายน 2564 0867/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา pravastatin sodium 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 30 เมษายน 2564 0866/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 30 เมษายน 2564 0865/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 30 เมษายน 2564 0864/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 30 เมษายน 2564 0862/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 30 เมษายน 2564 0861/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา fenofibrate 145 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 30 เมษายน 2564 0860/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา fenoterol hydrobromide 31.25 mg/100 mL + ipratropium bromide 12.5 mg/100 mL nebuliser solution, 4 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 30 เมษายน 2564 0859/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 30 เมษายน 2564 0858/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 30 เมษายน 2564 0874/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 30 เมษายน 2564 0870/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 30 เมษายน 2564 0868/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 30 เมษายน 2564 0873/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fucidic acid 2%,5 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 30 เมษายน 2564 0871/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sodium bicarbonate 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 30 เมษายน 2564 0875/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 30 เมษายน 2564 0872/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RABIES IMMUNOGLOBULIN 200 iu/1ml,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 30 เมษายน 2564 0863/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 160 mcg+Formoterol 4.5 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 29 เมษายน 2564 0856/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 29 เมษายน 2564 0857/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ergotamine tartrate 1 mg + Caffeine 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 28 เมษายน 2564 0854/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bromocryptine 2.5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 28 เมษายน 2564 0855/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
232 27 เมษายน 2564 DS120/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ TEGADERM 6x7 CM. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
233 27 เมษายน 2564 DS116/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ GAUZE-DRESSING (TOP) 4x6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
234 27 เมษายน 2564 DS114/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
235 27 เมษายน 2564 DS119/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Autoclave Tape 3/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
236 27 เมษายน 2564 DS117/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
237 27 เมษายน 2564 DS118/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
238 27 เมษายน 2564 DS115/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
239 27 เมษายน 2564 0853/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
240 27 เมษายน 2564 0851/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lercanidipine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
241 27 เมษายน 2564 0850/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mitomycin inj 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
242 27 เมษายน 2564 0852/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iopamidol 612.5 mg/ml,50 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
243 26 เมษายน 2564 0848/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
244 26 เมษายน 2564 0849/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone dipropionate 5 mg + Betamethasone disodium phosphate 2 mg/1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
245 23 เมษายน 2564 0838/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
246 23 เมษายน 2564 0846/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
247 23 เมษายน 2564 0839/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
248 23 เมษายน 2564 0841/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 23 เมษายน 2564 0842/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 23 เมษายน 2564 0847/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 23 เมษายน 2564 0843/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 23 เมษายน 2564 0844/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate Na 150 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 23 เมษายน 2564 0840/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 22 เมษายน 2564 0836/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sevoflurane 250 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 22 เมษายน 2564 0837/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nss 0.9%, 3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 21 เมษายน 2564 0834/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 21 เมษายน 2564 DS113/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
258 21 เมษายน 2564 0829/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา zinc sulfate 25 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
259 21 เมษายน 2564 0830/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
260 21 เมษายน 2564 0831/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 21 เมษายน 2564 0832/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อlevetiracetam 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
262 21 เมษายน 2564 0833/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
263 21 เมษายน 2564 0835/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
264 20 เมษายน 2564 0828/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
265 19 เมษายน 2564 DS107/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ RED DOT (ADULT) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
266 19 เมษายน 2564 DS110/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CAPD 2 stay safe 1.5% 2000 ml. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 19 เมษายน 2564 0825/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
268 19 เมษายน 2564 0827/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
269 19 เมษายน 2564 0823/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
270 19 เมษายน 2564 0824/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SIMETHICONE 80 MG สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
271 19 เมษายน 2564 0826/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flupentixol 500 mcg + melitracen 10 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
272 19 เมษายน 2564 DS111/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
273 19 เมษายน 2564 DS112/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
274 19 เมษายน 2564 DS109/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
275 19 เมษายน 2564 DS106/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
276 19 เมษายน 2564 0822/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 19 เมษายน 2564 DS108/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
278 16 เมษายน 2564 0816/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา gemigliptin 50 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 16 เมษายน 2564 0815/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ibandronic acid 3 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
280 16 เมษายน 2564 0812/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 16 เมษายน 2564 0810/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
282 16 เมษายน 2564 0809/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา azithromycin 250 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 16 เมษายน 2564 0808/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา capsaicin 0.025%, 35 gm จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
284 16 เมษายน 2564 0807/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
285 16 เมษายน 2564 0811/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
286 16 เมษายน 2564 0817/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 16 เมษายน 2564 0821/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CODEINE 10 mg+GUAIPHENESIN 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
288 16 เมษายน 2564 0818/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivaroxaban 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
289 16 เมษายน 2564 0813/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
290 16 เมษายน 2564 0819/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
291 16 เมษายน 2564 0814/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
292 16 เมษายน 2564 0820/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.1%lotion,30 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
293 9 เมษายน 2564 0799/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 9 เมษายน 2564 0806/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 9 เมษายน 2564 0805/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา allopurinol 300 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
296 9 เมษายน 2564 0804/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diquafosol sodium 3 g/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 9 เมษายน 2564 0801/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
298 9 เมษายน 2564 0802/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 9 เมษายน 2564 0800/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
300 9 เมษายน 2564 0798/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา teriparatide prefilled pen 250 mcg/ml,2.4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 9 เมษายน 2564 0797/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucosamine 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
302 9 เมษายน 2564 0803/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
303 7 เมษายน 2564 0795/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
304 7 เมษายน 2564 0789/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
305 7 เมษายน 2564 0793/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% sodium chloride 100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
306 7 เมษายน 2564 0791/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcipopotriol 50 mcg/gm 30 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 7 เมษายน 2564 0796/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
308 7 เมษายน 2564 0794/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา pilocarpine hcl 2%,15 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
309 7 เมษายน 2564 0792/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา repaglinide 1 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 7 เมษายน 2564 0790/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose 100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
311 5 เมษายน 2564 DS104/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
312 5 เมษายน 2564 DS105/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
313 5 เมษายน 2564 0776/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
314 5 เมษายน 2564 0777/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
315 5 เมษายน 2564 0779/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
316 5 เมษายน 2564 0780/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
317 5 เมษายน 2564 0782/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
318 5 เมษายน 2564 0778/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 5 เมษายน 2564 0783/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
320 5 เมษายน 2564 0784/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 5 เมษายน 2564 0785/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
322 5 เมษายน 2564 0787/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา calcitonin 200 iu/1 dose 28 doses สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 5 เมษายน 2564 0781/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
324 5 เมษายน 2564 0786/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg + simvastatin 20 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 5 เมษายน 2564 0788/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
326 31 มีนาคม 2564 0772/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา linagliptin 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
327 31 มีนาคม 2564 0773/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
328 31 มีนาคม 2564 0775/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา nebivolol 5 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
329 31 มีนาคม 2564 0774/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
330 31 มีนาคม 2564 0771/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
331 31 มีนาคม 2564 0770/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Empagliflozin + Linagliptin 10+5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
332 29 มีนาคม 2564 DS096/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
333 29 มีนาคม 2564 DS098/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
334 29 มีนาคม 2564 DS100/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
335 29 มีนาคม 2564 DS102/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
336 29 มีนาคม 2564 DS103/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CVC SET 3-LUMEN จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
337 29 มีนาคม 2564 DS099/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
338 29 มีนาคม 2564 0767/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
339 29 มีนาคม 2564 0769/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา agomelatine 25 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
340 29 มีนาคม 2564 0768/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ferrous fumarate 200 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
341 29 มีนาคม 2564 DS095/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Redovac 400 ccLL Bayonett จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
342 29 มีนาคม 2564 DS097/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
343 29 มีนาคม 2564 DS101/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
344 25 มีนาคม 2564 0746/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
345 25 มีนาคม 2564 0749/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา desloratadine 500 mcg/1 mL syrup, 60 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
346 25 มีนาคม 2564 0751/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
347 25 มีนาคม 2564 0754/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
348 25 มีนาคม 2564 0755/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา clobetasol propionate 50 mg/100 g ointment, 5 g tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
349 25 มีนาคม 2564 0756/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา benserazide 25 mg + levodopa 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
350 25 มีนาคม 2564 0747/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
351 25 มีนาคม 2564 0748/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
352 25 มีนาคม 2564 0753/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
353 25 มีนาคม 2564 0758/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา doxofylline 400 mg tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
354 25 มีนาคม 2564 0759/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา pravastatin sodium 40 mg tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
355 25 มีนาคม 2564 0760/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา hyoscine butylbromide 10 mg coated tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
356 25 มีนาคม 2564 0761/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
357 25 มีนาคม 2564 0765/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
358 25 มีนาคม 2564 0750/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
359 25 มีนาคม 2564 0766/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
360 25 มีนาคม 2564 0764/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
361 25 มีนาคม 2564 0745/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
362 25 มีนาคม 2564 0757/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin sandoz fct 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
363 25 มีนาคม 2564 0752/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tafluprost 1.5 mg/100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
364 25 มีนาคม 2564 0763/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Piperacillin 4 gm + Tazobactam 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
365 25 มีนาคม 2564 0762/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
366 24 มีนาคม 2564 0734/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา budesonide 160 mcg/1 dose + formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/1 dose inhalation powder, 60 dose inhalation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
367 24 มีนาคม 2564 0742/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 mL gel for injection, 3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
368 24 มีนาคม 2564 0743/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
369 24 มีนาคม 2564 0741/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
370 24 มีนาคม 2564 0744/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
371 24 มีนาคม 2564 0741/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
372 24 มีนาคม 2564 0737/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
373 24 มีนาคม 2564 0740/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
374 24 มีนาคม 2564 0736/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Piroxicam beta cyclodexin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
375 24 มีนาคม 2564 0733/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
376 24 มีนาคม 2564 0738/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxytocin 10 unit/ml,1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
377 24 มีนาคม 2564 0739/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahisrine diHCL 24 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
378 24 มีนาคม 2564 0735/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitafloxacin 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
379 23 มีนาคม 2564 0728/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
380 23 มีนาคม 2564 DS094/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
381 23 มีนาคม 2564 0732/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
382 23 มีนาคม 2564 0731/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
383 23 มีนาคม 2564 0727/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
384 23 มีนาคม 2564 0729/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies vaccine 2.5 iu สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
385 23 มีนาคม 2564 0730/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา estriol 30 mcg + lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
386 22 มีนาคม 2564 0726/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
387 22 มีนาคม 2564 0718/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
388 22 มีนาคม 2564 0723/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin alfa 4000 iu/1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
389 22 มีนาคม 2564 0722/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา alendronic acid 70 mg + colecalciferol 5600 iu สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
390 22 มีนาคม 2564 0717/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride 1000 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
391 22 มีนาคม 2564 0719/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
392 22 มีนาคม 2564 0720/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lercanidipine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
393 22 มีนาคม 2564 0721/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diltiazem hcl 90 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
394 22 มีนาคม 2564 0724/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Desloratadine 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
395 22 มีนาคม 2564 0725/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperisone 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
396 19 มีนาคม 2564 0714/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
397 19 มีนาคม 2564 0712/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulprostone 500 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
398 19 มีนาคม 2564 0716/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mosapride citrate 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
399 19 มีนาคม 2564 0713/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 20 mcg/1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
400 19 มีนาคม 2564 0715/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human normal immunoglobulin 2.5 g/2 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
401 18 มีนาคม 2564 0710/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CODEINE 10 mg+GUAIPHENESIN 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
402 18 มีนาคม 2564 0711/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Celecoxib 200 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
403 17 มีนาคม 2564 0709/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
404 17 มีนาคม 2564 0708/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา phospholipids from soya-beans 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
405 17 มีนาคม 2564 0705/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin gargine 300 units/ml,1.5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
406 17 มีนาคม 2564 0703/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified sodium hyaluronate 0.3%,0.4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
407 17 มีนาคม 2564 0706/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acemetacin 90 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
408 17 มีนาคม 2564 0707/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
409 17 มีนาคม 2564 0704/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIDAZOLAM 5 mg/ml,1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
410 16 มีนาคม 2564 0698/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
411 16 มีนาคม 2564 0699/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา gemigliptin 50 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
412 16 มีนาคม 2564 0701/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acitretin 25 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
413 16 มีนาคม 2564 0702/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาHydrocortisone 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
414 16 มีนาคม 2564 0700/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
415 15 มีนาคม 2564 0695// ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metadoxine 500 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
416 15 มีนาคม 2564 0696/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dapagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
417 15 มีนาคม 2564 0697/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา thiopental sodium 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
418 12 มีนาคม 2564 0691/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iodixanol 320 mg/1 ml,50 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
419 12 มีนาคม 2564 0693/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lanthanum chewable tab.500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
420 12 มีนาคม 2564 0690/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GLUCOSAMINE 500 mg. capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
421 12 มีนาคม 2564 0689/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
422 12 มีนาคม 2564 0694/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
423 12 มีนาคม 2564 0692/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dorzolamide Hcl 2%+Timolol maleate 0.5%,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
424 11 มีนาคม 2564 0685/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
425 11 มีนาคม 2564 DS093/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
426 11 มีนาคม 2564 0687/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
427 11 มีนาคม 2564 0684/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา efavirenz 600 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
428 11 มีนาคม 2564 0688/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone acetonide 55 mcg/dose สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
429 11 มีนาคม 2564 0686/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
430 10 มีนาคม 2564 0682/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
431 10 มีนาคม 2564 0679/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
432 10 มีนาคม 2564 0681/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg(effervescent) สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
433 10 มีนาคม 2564 0683/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
434 10 มีนาคม 2564 0680/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dulaglutide 0.5mg/0.5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
435 9 มีนาคม 2564 0673/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ampicillin 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
436 9 มีนาคม 2564 0675/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ceftazidime 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
437 9 มีนาคม 2564 0676/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา potassium chloride 1.5 g/10 mL solution for injection, 10 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
438 9 มีนาคม 2564 0672/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
439 9 มีนาคม 2564 0677/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
440 9 มีนาคม 2564 0670/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
441 9 มีนาคม 2564 0674/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
442 9 มีนาคม 2564 0678/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tetracaine HCL 0.5%,15 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
443 9 มีนาคม 2564 0671/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ezetimibe 10 mg+simvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
444 5 มีนาคม 2564 0668/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
445 5 มีนาคม 2564 0664/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
446 5 มีนาคม 2564 0667/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
447 5 มีนาคม 2564 0666/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
448 5 มีนาคม 2564 0665/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide prefilled pen 250 mcg/ml,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
449 4 มีนาคม 2564 0663/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
450 4 มีนาคม 2564 0662/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin 10 mg + Metformin xr 1000 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
451 3 มีนาคม 2564 0661/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loxoprofen sod 60 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
452 3 มีนาคม 2564 0660/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/dose MDI สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
453 2 มีนาคม 2564 0651/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
454 2 มีนาคม 2564 0652/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา triamcinolone acetonide 100 mg/100 mL cutaneous emulsion, 30 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
455 2 มีนาคม 2564 0656/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
456 2 มีนาคม 2564 0657/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+Isophane 70%,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
457 2 มีนาคม 2564 0658/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
458 2 มีนาคม 2564 0653/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyl salicylate 10.2 gm/100 gm,30 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
459 2 มีนาคม 2564 0654/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา repaglinide 1 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
460 2 มีนาคม 2564 0658/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefuroxime Na 750 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
461 2 มีนาคม 2564 0659/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sod.biphosphate 19 gm+Sod.phosphate 7 gm(118 ml)สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
462 1 มีนาคม 2564 0643/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อGabapentin 300 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
463 1 มีนาคม 2564 0642/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อaflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
464 1 มีนาคม 2564 0641/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
465 1 มีนาคม 2564 0649/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
466 1 มีนาคม 2564 0649/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
467 1 มีนาคม 2564 0646/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
468 1 มีนาคม 2564 0645/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
469 1 มีนาคม 2564 0648/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemfibrizil 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
470 1 มีนาคม 2564 0650/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carbomer 2 mg+Sorbitol 40 mg+Cetrimide 0.1 mg.in 10 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
471 1 มีนาคม 2564 0647/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone 0.05%+Salicyclic acid 3%,5 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
472 1 มีนาคม 2564 0644/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg + Paracetamol 450 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
473 25 กุมภาพันธ์ 2564 0635/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
474 25 กุมภาพันธ์ 2564 0637/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
475 25 กุมภาพันธ์ 2564 0638/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
476 25 กุมภาพันธ์ 2564 0639/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
477 25 กุมภาพันธ์ 2564 0633/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg./ml.,2.4 ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
478 25 กุมภาพันธ์ 2564 0636/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา esomeprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
479 25 กุมภาพันธ์ 2564 0632/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อLipidosterolic extr of Seerenoa repens 160 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
480 25 กุมภาพันธ์ 2564 0634/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อKetorolac tromethamine 30 mg./ml. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง