ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
2 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
3 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
4 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
5 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
6 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
7 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
8 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
9 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
10 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
11 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
12 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
13 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
14 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
15 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
16 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
17 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
18 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
19 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
20 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
21 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
22 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
23 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
24 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
25 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
26 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
27 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
28 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
29 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
30 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
31 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
32 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
33 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
34 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
35 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
36 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
37 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
38 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
39 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
40 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
41 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
42 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
43 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
44 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
45 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
46 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
47 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
48 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
49 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
50 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
51 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
52 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
53 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
54 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
55 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
56 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
57 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
58 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
59 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
60 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
61 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
62 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
63 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
64 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
65 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
66 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
67 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
68 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
69 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
70 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
71 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
72 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
73 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
74 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
75 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
76 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
77 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
78 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
79 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
80 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
81 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
82 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
83 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
84 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
85 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
86 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
87 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
88 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
89 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
90 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
91 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
92 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
93 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
94 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
95 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
96 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
97 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
98 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
99 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
100 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
101 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
102 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
103 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
104 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
105 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
106 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
107 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
108 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
109 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
110 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
111 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
112 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
113 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
114 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
115 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
116 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
117 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
118 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
119 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
120 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
121 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
122 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
123 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
124 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
125 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
126 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
127 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
128 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
129 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
130 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
131 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
132 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
133 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
134 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
135 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
136 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
137 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
138 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
139 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
140 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
141 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
142 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
143 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
144 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
145 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
146 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
147 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
148 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
149 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
150 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
151 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
152 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
153 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
154 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
155 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
156 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
157 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
158 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
159 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
160 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
161 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
162 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
163 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
164 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
165 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
166 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
167 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
168 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
169 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
170 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
171 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
172 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
173 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
174 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
175 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
176 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
177 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
178 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
179 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
180 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 28 มกราคม 3106 00557/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 5 กุมภาพันธ์ 2563 00607/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 5 กุมภาพันธ์ 2563 00608/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
4 5 กุมภาพันธ์ 2563 00609/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
5 5 กุมภาพันธ์ 2563 00610/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 5 กุมภาพันธ์ 2563 00612/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ topiramate ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
7 4 กุมภาพันธ์ 2563 00598/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 4 กุมภาพันธ์ 2563 00599/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 4 กุมภาพันธ์ 2563 00600/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ celecoxib ๒๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
10 4 กุมภาพันธ์ 2563 00602/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 4 กุมภาพันธ์ 2563 00601/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 4 กุมภาพันธ์ 2563 00603/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 4 กุมภาพันธ์ 2563 00604/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 4 กุมภาพันธ์ 2563 00605/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 3 กุมภาพันธ์ 2563 00586/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 3 กุมภาพันธ์ 2563 00587/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loxoprofen ๖๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 3 กุมภาพันธ์ 2563 00588/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๑.๕ g film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 3 กุมภาพันธ์ 2563 00590/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 3 กุมภาพันธ์ 2563 00591/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 3 กุมภาพันธ์ 2563 00592/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 3 กุมภาพันธ์ 2563 00597/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 3 กุมภาพันธ์ 2563 00593/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๒๕๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 3 กุมภาพันธ์ 2563 00594/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 3 กุมภาพันธ์ 2563 00595/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zinc sulfate ๒๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
25 3 กุมภาพันธ์ 2563 00596/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 3 กุมภาพันธ์ 2563 00589/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 31 มกราคม 2563 00574/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 31 มกราคม 2563 00576/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 31 มกราคม 2563 00580/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 31 มกราคม 2563 00582/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 31 มกราคม 2563 00577/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iodixanol ๖๕๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 31 มกราคม 2563 00578/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 31 มกราคม 2563 00581/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 31 มกราคม 2563 00583/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 31 มกราคม 2563 00585/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 31 มกราคม 2563 00579/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 31 มกราคม 2563 00584/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 30 มกราคม 2563 00562/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ telbivudine ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 30 มกราคม 2563 00564/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 30 มกราคม 2563 00566/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 30 มกราคม 2563 00567/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 30 มกราคม 2563 00568/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 30 มกราคม 2563 00569/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 30 มกราคม 2563 00570/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 30 มกราคม 2563 00572/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 30 มกราคม 2563 00559/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 30 มกราคม 2563 00560/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 30 มกราคม 2563 00561/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 30 มกราคม 2563 00563/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 30 มกราคม 2563 00565/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 30 มกราคม 2563 00573/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ linagliptin ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 28 มกราคม 2563 00553/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 28 มกราคม 2563 00554/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bilastine ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 28 มกราคม 2563 00556/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๖๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 28 มกราคม 2563 00558/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 27 มกราคม 2563 00552/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
57 24 มกราคม 2563 00541/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 24 มกราคม 2563 00543/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
59 24 มกราคม 2563 00547/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose กองเภสัชกรรม
60 24 มกราคม 2563 00549/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diosmin ๔๕๐ mg + hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย กองเภสัชกรรม
61 24 มกราคม 2563 00540/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ haloperidol ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ ราย กองเภสัชกรรม
62 24 มกราคม 2563 00542/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 24 มกราคม 2563 00545/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 24 มกราคม 2563 00546/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ prednisolone ๑ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายกา กองเภสัชกรรม
65 24 มกราคม 2563 00548/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 24 มกราคม 2563 00550/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํา กองเภสัชกรรม
67 24 มกราคม 2563 00551/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 24 มกราคม 2563 00544/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 22 มกราคม 2563 00535/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 22 มกราคม 2563 00539/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํา กองเภสัชกรรม
71 22 มกราคม 2563 00531/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 22 มกราคม 2563 00534/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๗๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
73 22 มกราคม 2563 00536/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 22 มกราคม 2563 00532/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ allopurinol ๓๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 22 มกราคม 2563 00533/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr กองเภสัชกรรม
76 22 มกราคม 2563 00537/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brompheniramine maleate ๔ mg + phenylephrine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 22 มกราคม 2563 00538/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 21 มกราคม 2563 00521/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 21 มกราคม 2563 00523/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
80 21 มกราคม 2563 00526/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 21 มกราคม 2563 00528/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 21 มกราคม 2563 00530/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน กองเภสัชกรรม
83 21 มกราคม 2563 00522/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 21 มกราคม 2563 00524/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
85 21 มกราคม 2563 00527/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 21 มกราคม 2563 00529/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 17 มกราคม 2563 00508/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ losartan potassium ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา กองเภสัชกรรม
88 17 มกราคม 2563 00511/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 17 มกราคม 2563 00513/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
90 17 มกราคม 2563 00517/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 17 มกราคม 2563 00518/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 17 มกราคม 2563 00519/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 17 มกราคม 2563 00514/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lupentixol ๕๐๐ mcg + melitracen ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
94 17 มกราคม 2563 00515/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
95 17 มกราคม 2563 00507/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 17 มกราคม 2563 00509/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
97 17 มกราคม 2563 00512/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ guaifenesin ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 17 มกราคม 2563 00510/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 17 มกราคม 2563 00516/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 14 มกราคม 2563 00494/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อepoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr กองเภสัชกรรม
101 14 มกราคม 2563 00495/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อketorolac tromethamine ๓๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จ กองเภสัชกรรม
102 14 มกราคม 2563 00497/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี กองเภสัชกรรม
103 14 มกราคม 2563 00499/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 14 มกราคม 2563 00500/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrisedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ กองเภสัชกรรม
105 14 มกราคม 2563 00501/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 14 มกราคม 2563 00502/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉ กองเภสัชกรรม
107 14 มกราคม 2563 00503/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 14 มกราคม 2563 00504/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for in กองเภสัชกรรม
109 14 มกราคม 2563 00498/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 14 มกราคม 2563 00505/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 14 มกราคม 2563 00506/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 13 มกราคม 2563 00493/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 10 มกราคม 2563 00489/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 10 มกราคม 2563 00491/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcefoperazone ๑ g + sulbactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection จำ กองเภสัชกรรม
115 10 มกราคม 2563 00492/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranitidine ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 10 มกราคม 2563 DS069/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกฉีดยา กองเภสัชกรรม
117 9 มกราคม 2563 00479/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnaproxen ๒๗๕ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 9 มกราคม 2563 00480/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อsodium chloride ๖๐๐ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
119 9 มกราคม 2563 00481/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 9 มกราคม 2563 00482/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 9 มกราคม 2563 00484/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcanagliflozin ๓๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
122 9 มกราคม 2563 00485/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL a กองเภสัชกรรม
123 9 มกราคม 2563 00486/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อhyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จำนวน กองเภสัชกรรม
124 9 มกราคม 2563 00487/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 9 มกราคม 2563 00488/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อacetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา กองเภสัชกรรม
126 9 มกราคม 2563 00483/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ กองเภสัชกรรม
127 9 มกราคม 2563 00490/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 7 มกราคม 2563 00465/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 7 มกราคม 2563 00467/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อurea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 7 มกราคม 2563 00469/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrepaglinide ๑ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 7 มกราคม 2563 00474/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อfluconazole ๒๐๐ mg capsule, hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 7 มกราคม 2563 00475/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อaflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จำนวน ๑ รายก กองเภสัชกรรม
133 7 มกราคม 2563 00476/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อmultivitamins powder and solvent for solution for injection/infusion จำน กองเภสัชกรรม
134 7 มกราคม 2563 00477/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อciprofloxacin ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL จำนวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
135 7 มกราคม 2563 00478/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcolistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี กองเภสัชกรรม
136 6 มกราคม 2563 00463/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อliraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จำนวน กองเภสัชกรรม
137 2 มกราคม 2563 DS066/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
138 27 ธันวาคม 2562 DS062/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
139 27 ธันวาคม 2562 DS060/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
140 27 ธันวาคม 2562 DS059/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
141 27 ธันวาคม 2562 DS058/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
142 27 ธันวาคม 2562 DS057/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล กองเภสัชกรรม
143 27 ธันวาคม 2562 DS064/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา กองเภสัชกรรม
144 27 ธันวาคม 2562 DS065/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
145 27 ธันวาคม 2562 DS063/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
146 27 ธันวาคม 2562 DS061/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
147 24 ธันวาคม 2562 00459/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 20 ธันวาคม 2562 00432/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 19 ธันวาคม 2562 00429/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 11 ธันวาคม 2562 00388/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อfentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จำนวน ๑ รายกา กองเภสัชกรรม
151 11 ธันวาคม 2562 00388.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 2 ธันวาคม 2562 DS049/63 ซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ กองเภสัชกรรม
153 2 ธันวาคม 2562 DS048/63 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
154 2 ธันวาคม 2562 DS048/63 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
155 2 ธันวาคม 2562 DS055/63 ซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
156 2 ธันวาคม 2562 DS054/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
157 2 ธันวาคม 2562 DS050/63 ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง กองเภสัชกรรม
158 2 ธันวาคม 2562 DS045/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
159 2 ธันวาคม 2562 DS043/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
160 2 ธันวาคม 2562 DS042/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
161 2 ธันวาคม 2562 DS053/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ กองเภสัชกรรม
162 28 พฤศจิกายน 2562 DS041/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
163 25 พฤศจิกายน 2562 00320.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ketamine ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00010/63 ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ กองเภสัชกรรม
165 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00009/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
166 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00008/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 22 มกราคม 2563 CS0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
2 22 มกราคม 2563 CS0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
3 21 มกราคม 2563 OR0058-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
4 21 มกราคม 2563 OR0059-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
5 20 มกราคม 2563 CS0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
6 20 มกราคม 2563 ER0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
7 16 มกราคม 2563 OR0057-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
8 15 มกราคม 2563 OR0036-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
9 15 มกราคม 2563 OR0056-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
10 14 มกราคม 2563 DT0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
11 14 มกราคม 2563 DT0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
12 14 มกราคม 2563 LB0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
13 14 มกราคม 2563 LB0036-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
14 14 มกราคม 2563 LB0037-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
15 14 มกราคม 2563 LB0040-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
16 14 มกราคม 2563 LB0041-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
17 14 มกราคม 2563 LB0038-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
18 14 มกราคม 2563 LB0034-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
19 14 มกราคม 2563 LB0039-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
20 14 มกราคม 2563 MW0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
21 13 มกราคม 2563 EYE0016-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
22 13 มกราคม 2563 EYE0017-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
23 13 มกราคม 2563 GY0003-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
24 13 มกราคม 2563 GY0002-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
25 10 มกราคม 2563 OR0055-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
26 9 มกราคม 2563 ER0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
27 9 มกราคม 2563 CS0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
28 9 มกราคม 2563 CS0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
29 9 มกราคม 2563 EYE0013-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
30 9 มกราคม 2563 EYE0014-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
31 9 มกราคม 2563 EYE0015-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
32 9 มกราคม 2563 LB0032-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
33 9 มกราคม 2563 OR0049-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
34 9 มกราคม 2563 OR0050-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
35 9 มกราคม 2563 OR0051-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
36 9 มกราคม 2563 OR0052-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
37 9 มกราคม 2563 OR0048-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
38 9 มกราคม 2563 EYE0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
39 9 มกราคม 2563 LB0033-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
40 9 มกราคม 2563 WICU0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
41 8 มกราคม 2563 OR0053-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
42 8 มกราคม 2563 OR0054-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
43 20 ธันวาคม 2562 DT0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
44 20 ธันวาคม 2562 DT0007-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13 รายการ สป.สายแพทย์
45 20 ธันวาคม 2562 WICU0006-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
46 17 ธันวาคม 2562 DT0008-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
47 17 ธันวาคม 2562 LB0031-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
48 9 ธันวาคม 2562 CS0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
49 4 ธันวาคม 2562 LB0030-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
50 3 ธันวาคม 2562 LB0027-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
51 3 ธันวาคม 2562 LB0028-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
52 3 ธันวาคม 2562 LB0029-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
53 2 ธันวาคม 2562 EYE0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
54 2 ธันวาคม 2562 ER0012-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
55 2 ธันวาคม 2562 EYE0009-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
56 2 ธันวาคม 2562 EYE0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
57 2 ธันวาคม 2562 OR0034-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
58 2 ธันวาคม 2562 OR0035-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
59 29 พฤศจิกายน 2562 CS0005-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
60 29 พฤศจิกายน 2562 LB0025-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
61 29 พฤศจิกายน 2562 LB0022-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
62 29 พฤศจิกายน 2562 LB0023-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9 รายการ สป.สายแพทย์
63 29 พฤศจิกายน 2562 LB0024-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
64 29 พฤศจิกายน 2562 LB0026-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
65 28 พฤศจิกายน 2562 CS0011-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
66 21 พฤศจิกายน 2562 ER0010-63 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 27 มกราคม 3106 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
2 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลื่อยยนต์ พลาธิการ
3 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
4 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
5 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
6 29 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
7 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
8 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
9 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
10 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
11 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
12 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
13 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
14 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
15 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
16 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
17 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
18 21 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อนมผงทารก พลาธิการ
19 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
20 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
21 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
22 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
23 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
24 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
25 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
26 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
27 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
28 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
29 16 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
30 15 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
31 15 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
32 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
33 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
34 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
35 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
36 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
37 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
38 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
39 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
40 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
41 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
42 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
43 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
44 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
45 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
46 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
47 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
48 8 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
49 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
50 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
51 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
52 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
53 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
54 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
55 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
56 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
57 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
58 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
59 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
60 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
61 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
62 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
63 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
64 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
65 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
66 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
67 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
68 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
69 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
70 26 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
71 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
72 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
73 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
74 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
75 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
76 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
77 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
78 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
79 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
80 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
81 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
82 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
83 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
84 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
85 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
86 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
87 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
88 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
89 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
90 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
91 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
92 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
93 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
94 18 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
95 17 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
96 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่ครอบหูลดเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
97 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
98 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
99 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
100 13 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเคื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
101 12 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
102 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
103 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
104 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
105 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
106 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
107 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
108 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
109 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
110 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
111 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
112 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
113 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
114 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
115 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
116 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
117 6 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
118 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
119 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
120 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
121 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
122 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
123 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
124 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
125 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
126 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
127 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
128 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
129 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
130 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
131 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
132 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
133 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
134 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
135 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
136 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
137 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
138 26 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
139 26 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
140 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
141 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
142 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
143 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
144 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
145 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
146 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
147 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
148 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
149 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
150 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
151 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
152 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
153 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
154 14 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
155 13 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
156 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
157 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
158 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
159 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
160 1 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
161 28 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
162 28 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
163 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
164 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
165 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
166 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
167 21 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
168 21 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
169 17 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
170 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
171 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
172 11 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
173 10 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
174 2 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
175 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
176 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
177 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
178 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 5 กุมภาพันธ์ 2563 00607/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ranolazine 500 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 5 กุมภาพันธ์ 2563 00608/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diacerein 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 5 กุมภาพันธ์ 2563 00609/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefixime 100 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 5 กุมภาพันธ์ 2563 00610/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 5 กุมภาพันธ์ 2563 00612/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ topiramate 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 4 กุมภาพันธ์ 2563 00598/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 4 กุมภาพันธ์ 2563 00599/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 4 กุมภาพันธ์ 2563 00600/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ celecoxib 200 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 4 กุมภาพันธ์ 2563 00602/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 4 กุมภาพันธ์ 2563 00601/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 4 กุมภาพันธ์ 2563 00603/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 4 กุมภาพันธ์ 2563 00604/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 4 กุมภาพันธ์ 2563 00605/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ clindamycin 600 mg/4 mL solution for injection/infusion, 4 mL ampoule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 3 กุมภาพันธ์ 2563 00586/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ calcium carbonate 80 mg/5 mL + sodium alginate 250 mg/5 mL + sodium bicarbonate 133.5 mg/5 mL oral suspension, 10 mL sachet จํานวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
15 3 กุมภาพันธ์ 2563 00587/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ loxoprofen 60 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 3 กุมภาพันธ์ 2563 00588/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ calcium carbonate 1.5 g film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 3 กุมภาพันธ์ 2563 00590/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 3 กุมภาพันธ์ 2563 00591/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rivaroxaban 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 3 กุมภาพันธ์ 2563 00592/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hepatitis B virus vaccine 20 mcg/1 mL suspension for injection, 1 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 3 กุมภาพันธ์ 2563 00597/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide 25 mg + levodopa 100 mg prolonged-release capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 3 กุมภาพันธ์ 2563 00593/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ paracetamol 250 mg/5 mL syrup, 60 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
22 3 กุมภาพันธ์ 2563 00594/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 3 กุมภาพันธ์ 2563 00595/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ zinc sulfate 25 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 3 กุมภาพันธ์ 2563 00596/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 3 กุมภาพันธ์ 2563 00589/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ clopidogrel 75 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 31 มกราคม 2563 00574/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 31 มกราคม 2563 00576/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 31 มกราคม 2563 00580/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ dextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 31 มกราคม 2563 00582/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 31 มกราคม 2563 00577/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection, 50 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 31 มกราคม 2563 00578/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 31 มกราคม 2563 00581/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 31 มกราคม 2563 00583/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 31 มกราคม 2563 00585/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ nebivolol 5 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 31 มกราคม 2563 00579/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 31 มกราคม 2563 00584/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ potassium chloride 500 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 30 มกราคม 2563 00562/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ telbivudine 600 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 30 มกราคม 2563 00564/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL vial จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 30 มกราคม 2563 00566/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 30 มกราคม 2563 00567/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ theophylline 200 mg prolonged-release tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
41 30 มกราคม 2563 00568/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 30 มกราคม 2563 00569/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 30 มกราคม 2563 00570/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sitafloxacin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 30 มกราคม 2563 00572/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefuroxime 500 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 30 มกราคม 2563 00559/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 30 มกราคม 2563 00560/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 30 มกราคม 2563 00561/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 30 มกราคม 2563 00563/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 30 มกราคม 2563 00565/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 30 มกราคม 2563 00573/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ linagliptin 5 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 28 มกราคม 2563 00554/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ bilastine 20 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 28 มกราคม 2563 00556/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ etoricoxib 60 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 28 มกราคม 2563 00558/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 28 มกราคม 2563 00557/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 27 มกราคม 2563 00552/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ orphenadrine citrate 35 mg + paracetamol 450 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดย กองเภสัชกรรม
56 24 มกราคม 2563 00541/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ gemigliptin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 24 มกราคม 2563 00543/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 24 มกราคม 2563 00547/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จํา กองเภสัชกรรม
59 24 มกราคม 2563 00549/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิ กองเภสัชกรรม
60 24 มกราคม 2563 00540/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ haloperidol 5 mg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule จํานวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
61 24 มกราคม 2563 00542/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 24 มกราคม 2563 00545/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 24 มกราคม 2563 00546/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ prednisolone 1 g/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานวน 1 รายการ โ กองเภสัชกรรม
64 24 มกราคม 2563 00548/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 24 มกราคม 2563 00550/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ibandronic acid 3 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled syr จํานว กองเภสัชกรรม
66 24 มกราคม 2563 00551/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 24 มกราคม 2563 00544/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 22 มกราคม 2563 00535/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 22 มกราคม 2563 00539/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brimonidine tartrate 200 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานว กองเภสัชกรรม
70 22 มกราคม 2563 00531/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 22 มกราคม 2563 00534/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pregabalin 75 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 22 มกราคม 2563 00536/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ alfacalcidol 0.5 mcg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 22 มกราคม 2563 00532/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ allopurinol 300 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 22 มกราคม 2563 00533/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin alfa 4000 iu/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr จ กองเภสัชกรรม
75 22 มกราคม 2563 00537/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ brompheniramine maleate 4 mg + phenylephrine hydrochloride 10 mg filmcoated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 22 มกราคม 2563 00538/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 21 มกราคม 2563 00521/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 21 มกราคม 2563 00523/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อdiclofenac sodium 25 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
79 21 มกราคม 2563 00526/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 21 มกราคม 2563 00528/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 21 มกราคม 2563 00530/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection จํานวน 1 ร กองเภสัชกรรม
82 21 มกราคม 2563 00522/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 21 มกราคม 2563 00524/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pravastatin sodium 40 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 21 มกราคม 2563 00527/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 21 มกราคม 2563 00529/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ triamcinolone acetonide 100 mg/100 mL cutaneous emulsion, 30 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 17 มกราคม 2563 00508/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ losartan potassium 100 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองเภสัชกรรม
87 17 มกราคม 2563 00511/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 17 มกราคม 2563 00513/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ betahistine dihydrochloride 24 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
89 17 มกราคม 2563 00517/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 17 มกราคม 2563 00518/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 17 มกราคม 2563 00519/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 17 มกราคม 2563 00514/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ lupentixol 500 mcg + melitracen 10 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โ กองเภสัชกรรม
93 17 มกราคม 2563 00515/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ กองเภสัชกรรม
94 17 มกราคม 2563 00507/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 17 มกราคม 2563 00509/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ pregabalin 50 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 17 มกราคม 2563 00512/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ guaifenesin 100 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 17 มกราคม 2563 00510/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 17 มกราคม 2563 00516/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 14 มกราคม 2563 00494/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จ กองเภสัชกรรม
100 14 มกราคม 2563 00495/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ketorolac tromethamine 30 mg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule จำน กองเภสัชกรรม
101 14 มกราคม 2563 00497/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เ กองเภสัชกรรม
102 14 มกราคม 2563 00499/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 14 มกราคม 2563 00500/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ risedronate sodium 150 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เ กองเภสัชกรรม
104 14 มกราคม 2563 00501/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 14 มกราคม 2563 00502/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพา กองเภสัชกรรม
106 14 มกราคม 2563 00503/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 14 มกราคม 2563 00504/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for inje กองเภสัชกรรม
108 14 มกราคม 2563 00498/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 14 มกราคม 2563 00505/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 14 มกราคม 2563 00506/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 13 มกราคม 2563 00493/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 10 มกราคม 2563 00489/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 10 มกราคม 2563 00491/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ cefoperazone 1 g + sulbactam 500 mg powder for solution for injection จำนว กองเภสัชกรรม
114 10 มกราคม 2563 00492/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ranitidine 150 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 10 มกราคม 2563 DS069/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อกระบอกฉีดยา กองเภสัชกรรม
116 9 มกราคม 2563 00479/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ naproxen 275 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 9 มกราคม 2563 00480/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ sodium chloride 600 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 9 มกราคม 2563 00482/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 9 มกราคม 2563 00481/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 9 มกราคม 2563 00484/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 9 มกราคม 2563 00485/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ rabies immunoglobulin (human) 300 iu/2 mL solution for injection, 2 mL amp กองเภสัชกรรม
122 9 มกราคม 2563 00486/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ hyaluronate sodium 300 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน 1 กองเภสัชกรรม
123 9 มกราคม 2563 00487/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 9 มกราคม 2563 00488/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ กองเภสัชกรรม
125 9 มกราคม 2563 00483/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ tafluprost 1.5 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จํานวน 1 รา กองเภสัชกรรม
126 9 มกราคม 2563 00490/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 7 มกราคม 2563 00465/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 7 มกราคม 2563 00467/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ urea 10 g/100 g cream, 30 g tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 7 มกราคม 2563 00469/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ repaglinide 1 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 7 มกราคม 2563 00474/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fluconazole 200 mg capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 7 มกราคม 2563 00475/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL vial จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
132 7 มกราคม 2563 00476/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ multivitamins powder and solvent for solution for injection/infusion จำนวน กองเภสัชกรรม
133 7 มกราคม 2563 00477/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ciprofloxacin 200 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL จำนวน 1 รายการ โ กองเภสัชกรรม
134 7 มกราคม 2563 00478/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ colistin 150 mg powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ กองเภสัชกรรม
135 6 มกราคม 2563 00463/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ liraglutide 18 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 กองเภสัชกรรม
136 2 มกราคม 2563 DS066/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
137 27 ธันวาคม 2562 DS062/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
138 27 ธันวาคม 2562 DS060/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
139 27 ธันวาคม 2562 DS059/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ กองเภสัชกรรม
140 27 ธันวาคม 2562 DS058/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
141 27 ธันวาคม 2562 DS057/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล กองเภสัชกรรม
142 27 ธันวาคม 2562 DS064/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเทปกาวตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา กองเภสัชกรรม
143 27 ธันวาคม 2562 DS065/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
144 27 ธันวาคม 2562 DS063/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
145 27 ธันวาคม 2562 DS061/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
146 24 ธันวาคม 2562 00459/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 20 ธันวาคม 2562 00432/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 19 ธันวาคม 2562 00429/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 11 ธันวาคม 2562 00388/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ fentanyl 100 mcg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
150 11 ธันวาคม 2562 00388.1/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 2 ธันวาคม 2562 DS049/63 ซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ กองเภสัชกรรม
152 2 ธันวาคม 2562 DS055/63 ซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง กองเภสัชกรรม
153 2 ธันวาคม 2562 DS054/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ กองเภสัชกรรม
154 2 ธันวาคม 2562 DS050/63 ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง กองเภสัชกรรม
155 2 ธันวาคม 2562 DS045/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
156 2 ธันวาคม 2562 DS043/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
157 2 ธันวาคม 2562 DS048/63 ซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง กองเภสัชกรรม
158 2 ธันวาคม 2562 DS042/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
159 2 ธันวาคม 2562 DS053/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ กองเภสัชกรรม
160 28 พฤศจิกายน 2562 DS041/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
161 25 พฤศจิกายน 2562 00320.1/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ ketamine 500 mg/10 mL solution for injection, 10 mL vial จํานวน 1 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00010/63 ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ กองเภสัชกรรม
163 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00009/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
164 20 พฤศจิกายน 2562 อ.00008/63 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 23 มกราคม 2563 CS0016-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
2 23 มกราคม 2563 CS0017-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
3 22 มกราคม 2563 OR0058-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
4 22 มกราคม 2563 OR0059-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
5 21 มกราคม 2563 CS0015-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
6 21 มกราคม 2563 ER0014-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
7 17 มกราคม 2563 OR0057-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
8 16 มกราคม 2563 OR0036-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
9 16 มกราคม 2563 OR0056-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
10 15 มกราคม 2563 DT0009-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
11 15 มกราคม 2563 DT0010-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
12 15 มกราคม 2563 LB0035-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ สป.สายแพทย์
13 15 มกราคม 2563 LB0036-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11 รายการ สป.สายแพทย์
14 15 มกราคม 2563 LB0037-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
15 15 มกราคม 2563 LB0040-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ สป.สายแพทย์
16 15 มกราคม 2563 LB0041-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ สป.สายแพทย์
17 15 มกราคม 2563 LB0038-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
18 15 มกราคม 2563 MW0002-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
19 14 มกราคม 2563 EYE0016-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
20 14 มกราคม 2563 EYE0017-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
21 14 มกราคม 2563 GY0003-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
22 14 มกราคม 2563 GY0002-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
23 13 มกราคม 2563 OR0055-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
24 10 มกราคม 2563 CS0013-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
25 10 มกราคม 2563 CS0014-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
26 10 มกราคม 2563 ER0013-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
27 10 มกราคม 2563 EYE0013-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
28 10 มกราคม 2563 EYE0014-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
29 10 มกราคม 2563 EYE0015-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
30 10 มกราคม 2563 LB0032-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
31 10 มกราคม 2563 OR0048-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
32 10 มกราคม 2563 OR0050-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
33 10 มกราคม 2563 OR0049-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
34 10 มกราคม 2563 OR0051-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
35 10 มกราคม 2563 OR0052-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ สป.สายแพทย์
36 10 มกราคม 2563 EYE0012-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
37 10 มกราคม 2563 LB0033-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
38 10 มกราคม 2563 LB0034-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
39 10 มกราคม 2563 WICU0008-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์
40 9 มกราคม 2563 OR0053-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
41 9 มกราคม 2563 OR0054-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
42 8 มกราคม 2563 LB0039-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ สป.สายแพทย์
43 23 ธันวาคม 2562 DT0006-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ สป.สายแพทย์
44 23 ธันวาคม 2562 DT0007-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13 รายการ สป.สายแพทย์
45 23 ธันวาคม 2562 WICU0006-63 สัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ สป.สายแพทย์