ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
2 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
3 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
4 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
5 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
6 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
7 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
8 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
9 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
10 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
11 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
12 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
13 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
14 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
15 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
16 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
17 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
18 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
19 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
20 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
21 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
22 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
23 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
24 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
25 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
26 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
27 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
28 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
29 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
30 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
31 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
32 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
33 27 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
34 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
35 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
36 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
37 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
38 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
39 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
40 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
41 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
42 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
43 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
44 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
45 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
46 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
47 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
48 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
49 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
50 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำตรายาง พลาธิการ
51 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
52 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
53 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
54 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง พลาธิการ
55 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
56 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
57 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
58 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
59 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
60 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
61 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น พลาธิการ
62 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
63 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
64 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
65 24 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
66 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
67 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
68 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
69 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
70 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
71 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
72 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
73 21 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
74 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
75 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
76 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
77 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
78 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
79 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
80 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
81 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
82 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
83 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
84 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
85 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
86 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
87 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
88 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
89 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
90 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
91 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
92 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
93 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
94 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
95 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
96 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
97 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
98 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
99 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง พลาธิการ
100 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
101 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
102 10 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
103 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
104 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
105 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
106 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
107 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
108 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
109 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
110 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
111 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
112 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
113 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
114 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
115 2 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
116 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
117 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
118 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
119 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
120 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
121 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
122 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
123 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
124 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
125 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
126 28 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
127 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
128 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
129 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
130 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
131 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
132 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
133 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
134 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
135 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
136 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
137 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้น พลาธิการ
138 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
139 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
140 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
141 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
142 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
143 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
144 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
145 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
146 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
147 17 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
148 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
149 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
150 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
151 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
152 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
153 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
154 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
155 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
156 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
157 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
158 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
159 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
160 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
161 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
162 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
163 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
164 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
165 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
166 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
167 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
168 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
169 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
170 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
171 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
172 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
173 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
174 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
175 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
176 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
177 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
178 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
179 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
180 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
181 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
182 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
183 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
184 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
185 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
186 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
187 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
188 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
189 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
190 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
191 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
192 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
193 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
194 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
195 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
196 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
197 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
198 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
199 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
200 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
201 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
202 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
203 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
204 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
205 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
206 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
207 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
208 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
209 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
210 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
211 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
212 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
213 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง พลาธิการ
214 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
215 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
216 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
217 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
218 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
219 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
220 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
221 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
222 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
223 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
224 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
225 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
226 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
227 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
228 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
229 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
230 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
231 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
232 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
233 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
234 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
235 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
236 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
237 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
238 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
239 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
240 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
241 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
242 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
243 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
244 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
245 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
246 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
247 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
248 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
249 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
250 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
251 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
252 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
253 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
254 22 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
255 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
256 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
257 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
258 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
259 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
260 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
261 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
262 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
263 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
264 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
265 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
266 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
267 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
268 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
269 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
270 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
271 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
272 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
273 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
274 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
275 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
276 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
277 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
278 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
279 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
280 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
281 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
282 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
283 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
284 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
285 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
286 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
287 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
288 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
289 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
290 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
291 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
292 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
293 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
294 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
295 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
296 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
297 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
298 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
299 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
300 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
301 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
302 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
303 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
304 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
305 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
306 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
307 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
308 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
309 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
310 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
311 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
312 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
313 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
314 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
315 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
316 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
317 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
318 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
319 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
320 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
321 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
322 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
323 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
324 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
325 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
326 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
327 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
328 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
329 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
330 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
331 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
332 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
333 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
334 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
335 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
336 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
337 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
338 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
339 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
340 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
341 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
342 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
343 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
344 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
345 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
346 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
347 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
348 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
349 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
350 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
351 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
352 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
353 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
354 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
355 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
356 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
357 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
358 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
359 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
360 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
361 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
362 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
363 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
364 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
365 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
366 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
367 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
368 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
369 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
370 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
371 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
372 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
373 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
374 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
375 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
376 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
377 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
378 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
379 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
380 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
381 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
382 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
383 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
384 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
385 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
386 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
387 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
388 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
389 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
390 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
391 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
392 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
393 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
394 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
395 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
396 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
397 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
398 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
399 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
400 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
401 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
402 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
403 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
404 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
405 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
406 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
407 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
408 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
409 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
410 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
411 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
412 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
413 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
414 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
415 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
416 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
417 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
418 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
419 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
420 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
421 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
422 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
423 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
424 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
425 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
426 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
427 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
428 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
429 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
430 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
431 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
432 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
433 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
434 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
435 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
436 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
437 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
438 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
439 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
440 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
441 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
442 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
443 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
444 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
445 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
446 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
447 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
448 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
449 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
450 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
451 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
452 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
453 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
454 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
455 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
456 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
457 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
458 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
459 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
460 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
461 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
462 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
463 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
464 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
465 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
466 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
467 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
468 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
469 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
470 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
471 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
472 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
473 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
474 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
475 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
476 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
477 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
478 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
479 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
480 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
481 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
482 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
483 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
484 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
485 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
486 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
487 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
488 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
489 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
490 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
491 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
492 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
493 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
494 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
495 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
496 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
497 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
498 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
499 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
500 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
501 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
502 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
503 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
504 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
505 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
506 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
507 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
508 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
509 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
510 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
511 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
512 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
513 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
514 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
515 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
516 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
517 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
518 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
519 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
520 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
521 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
522 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
523 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
524 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
525 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
526 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
527 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
528 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
529 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
530 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
531 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
532 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
533 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
534 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
535 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
536 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
537 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
538 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
539 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
540 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
541 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
542 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
543 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
544 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
545 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
546 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
547 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
548 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
549 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
550 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
551 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
552 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
553 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
554 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
555 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
556 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
557 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
558 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
559 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
560 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
561 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
562 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
563 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
564 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
565 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
566 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
567 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
568 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
569 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
570 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
571 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
572 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
573 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
574 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
575 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
576 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
577 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
578 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
579 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
580 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
581 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
582 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
583 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
584 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
585 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
586 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
587 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
588 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
589 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
590 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
591 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
592 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
593 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
594 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
595 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
596 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
597 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
598 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
599 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
600 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
601 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
602 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
603 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
604 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
605 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
606 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
607 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
608 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
609 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
610 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
611 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
612 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
613 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
614 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
615 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
616 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
617 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
618 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
619 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
620 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
621 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
622 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
623 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
624 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
625 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
626 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
627 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
628 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
629 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
630 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
631 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
632 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
633 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
634 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
635 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
636 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
637 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
638 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
639 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
640 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
641 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
642 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
643 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
644 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
645 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
646 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
647 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
648 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
649 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
650 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
651 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
652 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
653 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
654 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
655 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
656 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
657 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
658 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
659 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
660 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
661 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
662 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
663 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
664 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
665 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
666 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
667 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
668 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
669 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
670 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
671 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
672 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
673 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
674 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
675 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
676 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
677 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
678 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
679 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
680 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
681 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
682 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
683 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
684 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
685 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
686 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
687 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
688 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
689 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
690 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
691 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
692 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
693 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
694 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
695 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
696 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
697 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
698 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
699 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
700 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
701 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
702 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
703 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
704 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
705 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
706 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
707 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
708 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
709 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
710 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
711 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
712 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
713 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
714 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
715 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
716 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
717 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
718 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
719 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
720 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
721 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
722 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
723 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
724 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส พลาธิการ
725 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
726 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
727 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
728 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
729 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
730 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
731 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
732 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
733 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
734 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
735 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
736 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
737 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
738 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
739 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
740 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
741 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
742 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
743 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
744 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
745 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
746 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
747 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
748 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
749 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
750 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
751 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
752 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
753 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
754 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
755 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
756 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
757 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
758 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
759 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
760 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
761 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
762 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
763 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
764 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
765 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
766 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
767 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
768 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
769 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่ิปั้มลม พลาธิการ
770 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พลาธิการ
771 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
772 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
773 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
774 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดอินฟาเรด พลาธิการ
775 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน พลาธิการ
776 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
777 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
778 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
779 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั่นขวดน้ำดื่ม พลาธิการ
780 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
781 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
782 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
783 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
784 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ พลาธิการ
785 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
786 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
787 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
788 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
789 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
790 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
791 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
792 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
793 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
794 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
795 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจฉุกเฉินแแบใช้มือบีบสำหรับเด็กเล็ก พลาธิการ
796 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
797 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
798 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
799 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
800 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
801 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
802 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
803 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
804 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
805 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
806 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
807 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 30 ธันวาคม 2563 DS067/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 30 ธันวาคม 2563 DS060/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 30 ธันวาคม 2563 DS062/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 21 ธันวาคม 2563 DS057/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Redovac 200 ccLL จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 21 ธันวาคม 2563 DS056/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 21 ธันวาคม 2563 DS055/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 30 พฤศจิกายน 2563 DS043/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BD Syringe InsulinU100 30G 8mm.1ml.B/P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 30 พฤศจิกายน 2563 DS044/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 30 พฤศจิกายน 2563 DS045/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 30 พฤศจิกายน 2563 DS046/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 30 พฤศจิกายน 2563 DS048/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 30 พฤศจิกายน 2563 DS050/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 30 พฤศจิกายน 2563 DS052/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 30 พฤศจิกายน 2563 DS053/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 30 พฤศจิกายน 2563 DS054/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ MICROMIST NEBULIZER MASK ADULT จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 30 พฤศจิกายน 2563 DS047/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 30 พฤศจิกายน 2563 DS049/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 30 พฤศจิกายน 2563 DS051/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 26 พฤศจิกายน 2563 DS042/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ JACKSON8 TRACHEOSTOMY TUBE (SILVER) 8MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 25 พฤศจิกายน 2563 DS041/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 18 พฤศจิกายน 2563 อ.0001/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 18 พฤศจิกายน 2563 อ0003/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 18 พฤศจิกายน 2563 อ0002/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 17 พฤศจิกายน 2563 DS040/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 13 พฤศจิกายน 2563 DS039/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 5 พฤศจิกายน 2563 DS003/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ TEGADERM6*7CM.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 2 พฤศจิกายน 2563 0186/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies immunoglobulin(horse)๒๐๐ iu/๑ ml, ๕ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 2 พฤศจิกายน 2563 0185/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา erythropoietin alfa 10000 iu/1 mL.,300 mcl. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 2 พฤศจิกายน 2563 0184/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Absorbable aescin 20 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 2 พฤศจิกายน 2563 DS038/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 30 ตุลาคม 2563 0180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 30 ตุลาคม 2563 0182/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lidocaine hydrochloride 20 mg/1 mL, 100 ml.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 30 ตุลาคม 2563 DS032/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 30 ตุลาคม 2563 DS031/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ COLD HOT PACK จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 30 ตุลาคม 2563 DS035/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 30 ตุลาคม 2563 DS037/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ STERILE GEL 5 GM.(POSE-JEL) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 30 ตุลาคม 2563 DS033/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 30 ตุลาคม 2563 DS029/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ TREE-WAY (Connecta Plus3) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 30 ตุลาคม 2563 DS034/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 30 ตุลาคม 2563 DS036/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 29 ตุลาคม 2563 0178/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 29 ตุลาคม 2563 0177/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate (7.5% , 7.5 g/100 mL) , 50 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 29 ตุลาคม 2563 0176/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 28 ตุลาคม 2563 0174/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 28 ตุลาคม 2563 0172/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 28 ตุลาคม 2563 0175/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1%, 20 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 28 ตุลาคม 2563 0171/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DILTIAZEM HCL 90 mg.. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 28 ตุลาคม 2563 0170/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 300 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 28 ตุลาคม 2563 0169/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา amino acids 60 g/1.875 L + glucose 120 g/1.875 L + lipids 75 g/1.875 L + nitrogen 8.6 g/1.875 Lจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 28 ตุลาคม 2563 DS028/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 27 ตุลาคม 2563 0168/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 27 ตุลาคม 2563 0167/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 27 ตุลาคม 2563 0165/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 27 ตุลาคม 2563 0166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin + Metformin 50+1000 mg, จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 27 ตุลาคม 2563 0166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin + Metformin 50+1000 mg, จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 27 ตุลาคม 2563 0166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin + Metformin 50+1000 mg, จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 26 ตุลาคม 2563 0164/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 26 ตุลาคม 2563 0163/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin 4 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 22 ตุลาคม 2563 0160/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 22 ตุลาคม 2563 0162/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา diphtheria toxoid 2 Lf/500 mcL + tetanus toxoid 7.5 Lf/500 mcL จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 22 ตุลาคม 2563 0161/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 22 ตุลาคม 2563 0159/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 22 ตุลาคม 2563 0158/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 500 mg.+Clavulanic acid 125 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 22 ตุลาคม 2563 DS027/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 21 ตุลาคม 2563 0156/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 21 ตุลาคม 2563 0155/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 21 ตุลาคม 2563 0154/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose, 140 doses จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 21 ตุลาคม 2563 0153/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 20 ตุลาคม 2563 0150/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 20 ตุลาคม 2563 0148/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 20 ตุลาคม 2563 0152/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 20 ตุลาคม 2563 0151/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 20 ตุลาคม 2563 0149/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextran70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3% ,0.8 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 19 ตุลาคม 2563 0144/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 19 ตุลาคม 2563 0146/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 19 ตุลาคม 2563 0145/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SULFASALAZINE 500 MG. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 16 ตุลาคม 2563 0141/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 16 ตุลาคม 2563 0141/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 16 ตุลาคม 2563 0140/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 16 ตุลาคม 2563 0139/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 16 ตุลาคม 2563 0143/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Celecoxib 200 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 16 ตุลาคม 2563 0142/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 15 ตุลาคม 2563 0137/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 15 ตุลาคม 2563 0134/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 15 ตุลาคม 2563 0135/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 15 ตุลาคม 2563 0138/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D-5-W 100 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 15 ตุลาคม 2563 0136/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา senna glycosides 300 mg capsule hard table จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 15 ตุลาคม 2563 0133/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg.+Paracetamol 450 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 14 ตุลาคม 2563 0131/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 14 ตุลาคม 2563 0132/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 14 ตุลาคม 2563 0130/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 14 ตุลาคม 2563 0129/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 14 ตุลาคม 2563 0128/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine HCl 1%, 50 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 12 ตุลาคม 2563 0123/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 12 ตุลาคม 2563 0124/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERGOTAMINE TARTRATE ๑ mg+CAFFEINE ๑๐๐ mg จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 12 ตุลาคม 2563 0125/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 12 ตุลาคม 2563 0127/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg./ 4 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 12 ตุลาคม 2563 0126/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาRisedronate Na 150 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 12 ตุลาคม 2563 DS022/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 12 ตุลาคม 2563 DS023/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 12 ตุลาคม 2563 DS025/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 12 ตุลาคม 2563 DS024/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 12 ตุลาคม 2563 DS026/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 9 ตุลาคม 2563 0119/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 9 ตุลาคม 2563 0118/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin meselate ๔ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 9 ตุลาคม 2563 0120/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol ๑๐๐ mg จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 9 ตุลาคม 2563 0122/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pirenoxine( ๕ mg/๑๐๐ ml),๕ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 9 ตุลาคม 2563 0121/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 9 ตุลาคม 2563 0117/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Colistimethate sodium(COLISTIN 150 mg.)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 8 ตุลาคม 2563 0109/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 8 ตุลาคม 2563 0111/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 8 ตุลาคม 2563 0107/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 8 ตุลาคม 2563 0105/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 8 ตุลาคม 2563 0106/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 8 ตุลาคม 2563 0110/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 8 ตุลาคม 2563 0113/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 8 ตุลาคม 2563 0114/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 8 ตุลาคม 2563 0116/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 8 ตุลาคม 2563 0108/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๐.๙%Sodium chloride ๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 8 ตุลาคม 2563 0112/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zinc sulfate ๒๕ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 8 ตุลาคม 2563 0115/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาGLUCOSE ๕๐%,๕๐ ml จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 7 ตุลาคม 2563 0103/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 7 ตุลาคม 2563 0100/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 7 ตุลาคม 2563 0104/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Griseofulvin ๕๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 7 ตุลาคม 2563 0102/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine(vero cell)๒.๕ IU จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 7 ตุลาคม 2563 0101/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/dose จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 7 ตุลาคม 2563 0099/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcipopotriol ๕๐ mcg/gm,๓๐ gm จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 6 ตุลาคม 2563 0097/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Afibercept 2 mg(40 mg/ml)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 6 ตุลาคม 2563 0096/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VaxigripTetra 1 dose,0.5 ml syringe จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 6 ตุลาคม 2563 0095/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipidosterolic extr of Seerenoa repens 160 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 6 ตุลาคม 2563 0093/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 6 ตุลาคม 2563 0092/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 6 ตุลาคม 2563 0090/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 6 ตุลาคม 2563 0091/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 6 ตุลาคม 2563 0094/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cetirizine hydrochloride ๕mg/๕ml,๖๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 6 ตุลาคม 2563 0089/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pramipexole ๐.๒๕ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 6 ตุลาคม 2563 0098/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B Vaccine(HBsAg)๒๐ mcg/๑ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 5 ตุลาคม 2563 DS010/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 5 ตุลาคม 2563 0021/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextran70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3% ,0.8 ml.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 5 ตุลาคม 2563 0019/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivaroxaban 20 mg.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 5 ตุลาคม 2563 0017/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate 300 mgจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 5 ตุลาคม 2563 0013/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 5 ตุลาคม 2563 0016/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metadoxine 500 mgจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 5 ตุลาคม 2563 0083/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ezetimibe 10 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 5 ตุลาคม 2563 0009/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 5 ตุลาคม 2563 0007/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 5 ตุลาคม 2563 0053/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 5 ตุลาคม 2563 0055/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 5 ตุลาคม 2563 0042/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 5 ตุลาคม 2563 0077/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 5 ตุลาคม 2563 0022/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 5 ตุลาคม 2563 0023/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 5 ตุลาคม 2563 0034/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 5 ตุลาคม 2563 0035/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 5 ตุลาคม 2563 0059/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 5 ตุลาคม 2563 0061/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 5 ตุลาคม 2563 0074/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 5 ตุลาคม 2563 0071/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 5 ตุลาคม 2563 0079/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 5 ตุลาคม 2563 0041/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 5 ตุลาคม 2563 0072/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 5 ตุลาคม 2563 0067/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 5 ตุลาคม 2563 0018/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 5 ตุลาคม 2563 0087/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 5 ตุลาคม 2563 0084/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 5 ตุลาคม 2563 0081/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 5 ตุลาคม 2563 0080/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 5 ตุลาคม 2563 0069/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 5 ตุลาคม 2563 0030/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Esomeprazole ๔๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 5 ตุลาคม 2563 0039/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 5 ตุลาคม 2563 0025/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate ๑๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 5 ตุลาคม 2563 0064/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel ๗๕ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 5 ตุลาคม 2563 0062/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nefopam hydrochloride ๒๐ mg/๒ ml solution for injection ๒ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 5 ตุลาคม 2563 0066/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac sodium ๒๕ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 5 ตุลาคม 2563 0073/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sevoflurane ๑๐๐ ml/๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
176 5 ตุลาคม 2563 0075/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulprostone ๕๐๐ mcg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 5 ตุลาคม 2563 0076/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibandronic acid ๓ mg/๓ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 5 ตุลาคม 2563 0065/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iodixanol ๓๒๐ mg/๑ ml,๕๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 5 ตุลาคม 2563 0068/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline ๒๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 5 ตุลาคม 2563 0005/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac sodium cap ๑๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 5 ตุลาคม 2563 0058/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride ๕๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 5 ตุลาคม 2563 0057/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefuroxime axetil ๕๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 5 ตุลาคม 2563 0063/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Capsaicin ๐.๐๒๕%,๓๕ gm จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 5 ตุลาคม 2563 0020/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocain hydrochloride ๒๐ mg/๑ ml,๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 5 ตุลาคม 2563 0086/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Repaglinide ๑ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 5 ตุลาคม 2563 0085/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopar 100 mg.+ Benserazide HCL 25 mg. CR cap. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 5 ตุลาคม 2563 0082/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine ๖๐๐ mg(Effervescent) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 5 ตุลาคม 2563 0088/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ispaghula husk ๓.๕ gm/๕ gm จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 5 ตุลาคม 2563 0011/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 5 ตุลาคม 2563 0043/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 5 ตุลาคม 2563 0045/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 5 ตุลาคม 2563 0037/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 5 ตุลาคม 2563 0047/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 5 ตุลาคม 2563 0002/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 5 ตุลาคม 2563 0004/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 5 ตุลาคม 2563 0015/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 5 ตุลาคม 2563 0046/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 5 ตุลาคม 2563 0026/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 5 ตุลาคม 2563 0051/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride ๑ gm จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 5 ตุลาคม 2563 0044/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin ๕๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 5 ตุลาคม 2563 0033/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 5 ตุลาคม 2563 0008/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dulaglutide ๑.๕mg/๐.๕ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 5 ตุลาคม 2563 0056/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol ๑%,๒๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 5 ตุลาคม 2563 0040/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aciclovir ๒๕๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 5 ตุลาคม 2563 0050/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alendronic acid ๗๐ mg+colecalciferol ๕๖๐๐ IU จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 5 ตุลาคม 2563 0006/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 5 ตุลาคม 2563 0012/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Irbesartan ๓๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 5 ตุลาคม 2563 0024/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iron sucrose ๒ g/๑๐๐ ml,๕ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 5 ตุลาคม 2563 DS005/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 5 ตุลาคม 2563 DS005/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 5 ตุลาคม 2563 DS013/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 5 ตุลาคม 2563 DS001/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 5 ตุลาคม 2563 DS014/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ RED DOT (ADULT) .จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 5 ตุลาคม 2563 DS0016/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 5 ตุลาคม 2563 DS015/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 5 ตุลาคม 2563 DS018/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 5 ตุลาคม 2563 DS017/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 5 ตุลาคม 2563 DS019/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 5 ตุลาคม 2563 DS008/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 5 ตุลาคม 2563 DS007/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Tracheal Tube,Profile soft-seal cuff 8.0 (low pressure) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 5 ตุลาคม 2563 DS006/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 5 ตุลาคม 2563 DS012/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 5 ตุลาคม 2563 DS009/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 5 ตุลาคม 2563 DS002/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BD Syringe InsulinU100 30G 8mm.1ml.B/P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 5 ตุลาคม 2563 DS020/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 5 ตุลาคม 2563 DS021/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Autoclave Tape 3/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 5 ตุลาคม 2563 0032/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 5 ตุลาคม 2563 0014/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 5 ตุลาคม 2563 0028/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tolperisone ๕๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 5 ตุลาคม 2563 0049/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 5 ตุลาคม 2563 0054/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin Sandoz FCT 40 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
232 5 ตุลาคม 2563 0052/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg./ml.,2.4 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
233 5 ตุลาคม 2563 DS004/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ SKIN TRACTION KITS(ADULT) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
234 5 ตุลาคม 2563 DS011/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
235 3 กันยายน 2563 01331/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
236 26 สิงหาคม 2563 01315/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vonoprazan ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
237 26 สิงหาคม 2563 01316/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
238 26 สิงหาคม 2563 01318/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
239 26 สิงหาคม 2563 01321/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
240 26 สิงหาคม 2563 01322/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
241 26 สิงหาคม 2563 01325/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulprostone ๕๐๐ mcg powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
242 26 สิงหาคม 2563 01327/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ donepezil hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
243 25 สิงหาคม 2563 01309/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อfluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
244 25 สิงหาคม 2563 01310/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefditoren ๒๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
245 25 สิงหาคม 2563 01311/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
246 25 สิงหาคม 2563 01312/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
247 24 สิงหาคม 2563 01286/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
248 24 สิงหาคม 2563 01287/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 24 สิงหาคม 2563 01288/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 24 สิงหาคม 2563 01289/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 24 สิงหาคม 2563 01290/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 24 สิงหาคม 2563 01291/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 24 สิงหาคม 2563 01292/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อchondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 24 สิงหาคม 2563 01293/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 24 สิงหาคม 2563 01296/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 24 สิงหาคม 2563 01298/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 24 สิงหาคม 2563 01299/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
258 24 สิงหาคม 2563 01302/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
259 24 สิงหาคม 2563 01303/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
260 24 สิงหาคม 2563 01304/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 24 สิงหาคม 2563 01305/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cyproheptadine ๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
262 24 สิงหาคม 2563 01306/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
263 24 สิงหาคม 2563 01307/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
264 24 สิงหาคม 2563 01308/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
265 24 สิงหาคม 2563 01295/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
266 20 สิงหาคม 2563 01283/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 20 สิงหาคม 2563 01284/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อorphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -- กองเภสัชกรรม
268 19 สิงหาคม 2563 01282/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ essential phospholipids ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
269 17 สิงหาคม 2563 01267/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ limaprost ๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
270 17 สิงหาคม 2563 01269/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ agomelatine ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
271 17 สิงหาคม 2563 01271/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
272 17 สิงหาคม 2563 01273/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
273 17 สิงหาคม 2563 01276/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
274 17 สิงหาคม 2563 01279/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ olodaterol ๒.๕ mcg/๑ dose + tiotropium ๒.๕ mcg/๑ dose inhalation solution, ๖๐ dose actuation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
275 17 สิงหาคม 2563 01281/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
276 17 สิงหาคม 2563 01268/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 17 สิงหาคม 2563 01270/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
278 17 สิงหาคม 2563 01272/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 17 สิงหาคม 2563 01277/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
280 17 สิงหาคม 2563 01280/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 17 สิงหาคม 2563 01274/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dimenhydrinate ๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
282 17 สิงหาคม 2563 01275/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 13 สิงหาคม 2563 01265/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
284 13 สิงหาคม 2563 01266/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
285 11 สิงหาคม 2563 01252/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
286 11 สิงหาคม 2563 01253/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bisoprolol fumarate ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 11 สิงหาคม 2563 01255/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
288 11 สิงหาคม 2563 01256/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
289 11 สิงหาคม 2563 01257/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
290 11 สิงหาคม 2563 01258/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aspirin ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
291 11 สิงหาคม 2563 01259/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cisatracurium ๑๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
292 11 สิงหาคม 2563 01260/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gramicidin ๒๕ mcg/๑ mL + neomycin sulfate ๒ mg/๑ mL + polymyxin b sulfate ๕๐๐๐ iu/๑ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
293 11 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ mL oromucosal solution, ๑๐๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 11 สิงหาคม 2563 01254/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 11 สิงหาคม 2563 01262/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calamine ๑๐ g/๑๐๐ mL + zinc oxide ๕ g/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
296 11 สิงหาคม 2563 01264/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 11 สิงหาคม 2563 01263/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glucosamine sulfate ๕๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
298 10 สิงหาคม 2563 01250/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 10 สิงหาคม 2563 01251/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acemetacin ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
300 6 สิงหาคม 2563 DS194/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 3 สิงหาคม 2563 DS184/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
302 3 สิงหาคม 2563 01245/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๗ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
303 3 สิงหาคม 2563 01246/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
304 3 สิงหาคม 2563 01247/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
305 3 สิงหาคม 2563 01248/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
306 3 สิงหาคม 2563 01249/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 3 สิงหาคม 2563 DS185/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
308 3 สิงหาคม 2563 DS188/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
309 3 สิงหาคม 2563 DS192/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 3 สิงหาคม 2563 DS191/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
311 3 สิงหาคม 2563 DS190/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
312 3 สิงหาคม 2563 DS187/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
313 3 สิงหาคม 2563 DS186/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
314 3 สิงหาคม 2563 DS183/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
315 3 สิงหาคม 2563 DS193/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
316 31 กรกฎาคม 2563 01242/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
317 31 กรกฎาคม 2563 01243/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
318 31 กรกฎาคม 2563 DS182/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ยา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 31 กรกฎาคม 2563 01244/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
320 30 กรกฎาคม 2563 01240/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 30 กรกฎาคม 2563 01241/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bilastine ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
322 29 กรกฎาคม 2563 01239/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 24 กรกฎาคม 2563 01215/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
324 24 กรกฎาคม 2563 01216/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 24 กรกฎาคม 2563 01218/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
326 24 กรกฎาคม 2563 01219/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
327 24 กรกฎาคม 2563 01220/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
328 24 กรกฎาคม 2563 01221/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
329 24 กรกฎาคม 2563 01222/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, ๒.๕ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
330 24 กรกฎาคม 2563 01223/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dienogest ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
331 24 กรกฎาคม 2563 01224/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
332 24 กรกฎาคม 2563 01225/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
333 24 กรกฎาคม 2563 01226/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
334 24 กรกฎาคม 2563 01217/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefazolin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
335 24 กรกฎาคม 2563 01227/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabeprazole sodium ๒๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
336 24 กรกฎาคม 2563 01228/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
337 24 กรกฎาคม 2563 01230/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
338 24 กรกฎาคม 2563 01231/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
339 24 กรกฎาคม 2563 01232/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fusidic acid ๑ g/๑๐๐ g eye drops, solution, ๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
340 24 กรกฎาคม 2563 01229/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ezetimibe ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
341 24 กรกฎาคม 2563 01233/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
342 24 กรกฎาคม 2563 01224/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
343 24 กรกฎาคม 2563 01235/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
344 24 กรกฎาคม 2563 01236/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
345 24 กรกฎาคม 2563 01237/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
346 24 กรกฎาคม 2563 DS181/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
347 24 กรกฎาคม 2563 DS180/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
348 24 กรกฎาคม 2563 01238/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
349 23 กรกฎาคม 2563 01205/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
350 23 กรกฎาคม 2563 01206/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
351 23 กรกฎาคม 2563 01207/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
352 23 กรกฎาคม 2563 01208/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
353 23 กรกฎาคม 2563 01209/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextrose ๒.๐๒๕ g/๓.๓ g + potassium chloride ๒๒๕ mg/๓.๓ g + sodium chloride ๓๙๐ mg/๓.๓ g + sodium citrate dihydrate ๔๓๕ mg/๓.๓ g powder for oral solution, ๓.๓ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
354 23 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
355 23 กรกฎาคม 2563 01211/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
356 23 กรกฎาคม 2563 01214/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mosapride ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
357 23 กรกฎาคม 2563 01213/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
358 23 กรกฎาคม 2563 DS179/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
359 23 กรกฎาคม 2563 DS178/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
360 23 กรกฎาคม 2563 DS177/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
361 23 กรกฎาคม 2563 01212/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
362 23 กรกฎาคม 2563 DS176/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
363 21 กรกฎาคม 2563 01203/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
364 21 กรกฎาคม 2563 01204/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alendronic acid ๗๐ mg + colecalciferol ๕๖๐๐ iu tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
365 20 กรกฎาคม 2563 01197/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ isosorbide dinitrate ๕ mg sublingual tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
366 20 กรกฎาคม 2563 01199/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
367 20 กรกฎาคม 2563 01194/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
368 20 กรกฎาคม 2563 01196/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
369 20 กรกฎาคม 2563 01198/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
370 20 กรกฎาคม 2563 01195/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
371 20 กรกฎาคม 2563 01200/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
372 20 กรกฎาคม 2563 01201/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
373 20 กรกฎาคม 2563 01202/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aluminium hydroxide-magnesium carbonate co-dried gel ๓๒๕ mg + dicycloverine hydrochloride ๒.๕ mg + simeticone ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
374 17 กรกฎาคม 2563 01186/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
375 17 กรกฎาคม 2563 01188/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
376 17 กรกฎาคม 2563 01189/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iron sucrose ๑๐๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
377 17 กรกฎาคม 2563 01190/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
378 17 กรกฎาคม 2563 01193/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diphtheria toxoid ๒ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๗.๕ Lf/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
379 17 กรกฎาคม 2563 01182/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
380 17 กรกฎาคม 2563 01183/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
381 17 กรกฎาคม 2563 01185/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
382 17 กรกฎาคม 2563 01191/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
383 17 กรกฎาคม 2563 01192/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
384 17 กรกฎาคม 2563 01184/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ledipasvir ๙๐ mg + sofosbuvir ๔๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
385 17 กรกฎาคม 2563 01187/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
386 16 กรกฎาคม 2563 01169/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ topiramate ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
387 16 กรกฎาคม 2563 DS175/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายท่อนำอากาศเข้าสู่ปอด จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
388 15 กรกฎาคม 2563 01071/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
389 15 กรกฎาคม 2563 01179/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
390 15 กรกฎาคม 2563 01180/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
391 15 กรกฎาคม 2563 01181/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
392 14 กรกฎาคม 2563 01174/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amitriptyline hydrochloride ๒๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
393 14 กรกฎาคม 2563 01175/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
394 14 กรกฎาคม 2563 01171/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
395 14 กรกฎาคม 2563 01173/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
396 14 กรกฎาคม 2563 01176/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
397 14 กรกฎาคม 2563 01177/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
398 14 กรกฎาคม 2563 01178/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
399 14 กรกฎาคม 2563 01170/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
400 14 กรกฎาคม 2563 01172/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
401 14 กรกฎาคม 2563 01176.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
402 13 กรกฎาคม 2563 01165/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
403 13 กรกฎาคม 2563 01166/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zidovudine ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
404 13 กรกฎาคม 2563 01167/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
405 13 กรกฎาคม 2563 01168/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
406 13 กรกฎาคม 2563 DS174/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
407 9 กรกฎาคม 2563 01160/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
408 9 กรกฎาคม 2563 01163/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
409 9 กรกฎาคม 2563 01164/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enalapril maleate ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
410 9 กรกฎาคม 2563 01159/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
411 9 กรกฎาคม 2563 01161/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
412 9 กรกฎาคม 2563 01162/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ efavirenz ๖๐๐ mg + emtricitabine ๒๐๐ mg + tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
413 8 กรกฎาคม 2563 01152/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
414 8 กรกฎาคม 2563 01151/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
415 8 กรกฎาคม 2563 01150/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
416 8 กรกฎาคม 2563 01153/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nebivolol ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
417 8 กรกฎาคม 2563 01154/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diosmin ๙๐๐ mg + hesperidin ๑๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
418 8 กรกฎาคม 2563 01155/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sevoflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๕๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
419 8 กรกฎาคม 2563 01156/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
420 8 กรกฎาคม 2563 01158/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rifampicin ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
421 8 กรกฎาคม 2563 01157/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
422 3 กรกฎาคม 2563 01144/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
423 3 กรกฎาคม 2563 01145/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
424 3 กรกฎาคม 2563 01148/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
425 3 กรกฎาคม 2563 01147/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
426 3 กรกฎาคม 2563 01146/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
427 3 กรกฎาคม 2563 01143/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
428 3 กรกฎาคม 2563 01141/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iodixanol ๖๕๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
429 3 กรกฎาคม 2563 01140/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
430 3 กรกฎาคม 2563 01139/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mebeverine hydrochloride ๒๐๐ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
431 3 กรกฎาคม 2563 01149/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
432 3 กรกฎาคม 2563 DS173/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
433 3 กรกฎาคม 2563 01142/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ limaprost ๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
434 1 กรกฎาคม 2563 DS172/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
435 1 กรกฎาคม 2563 DS171/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
436 1 กรกฎาคม 2563 DS169/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
437 1 กรกฎาคม 2563 DS168/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
438 1 กรกฎาคม 2563 DS167/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
439 1 กรกฎาคม 2563 DS165/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
440 1 กรกฎาคม 2563 DS160/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
441 1 กรกฎาคม 2563 DS166/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
442 1 กรกฎาคม 2563 DS170/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
443 1 กรกฎาคม 2563 DS163/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
444 1 กรกฎาคม 2563 DS161/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
445 1 กรกฎาคม 2563 DS162/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
446 1 กรกฎาคม 2563 DS164/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
447 30 มิถุนายน 2563 01128/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๐.๒๗๘ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
448 30 มิถุนายน 2563 01133/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies immunoglobulin (horse) ๑๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
449 30 มิถุนายน 2563 01127/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ezetimibe ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
450 30 มิถุนายน 2563 01129/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
451 30 มิถุนายน 2563 01137/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
452 30 มิถุนายน 2563 01130/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
453 30 มิถุนายน 2563 01131/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clobetasol propionate ๕๐ mg/๑๐๐ g cream, ๑๐๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
454 30 มิถุนายน 2563 01132/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
455 30 มิถุนายน 2563 01134/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
456 30 มิถุนายน 2563 01136/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
457 30 มิถุนายน 2563 01138/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg prolonged-release tablet จําวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
458 30 มิถุนายน 2563 01135/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
459 30 มิถุนายน 2563 01131.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betamethasone 100 mg/100 mL cutaneous solution, 30 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
460 29 มิถุนายน 2563 01125/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
461 29 มิถุนายน 2563 01126/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
462 26 มิถุนายน 2563 01124/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glucosamine sulfate ๕๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
463 26 มิถุนายน 2563 01123/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
464 25 มิถุนายน 2563 01116/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
465 25 มิถุนายน 2563 01117/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
466 25 มิถุนายน 2563 01118/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
467 25 มิถุนายน 2563 01119/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
468 25 มิถุนายน 2563 01120/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
469 25 มิถุนายน 2563 01121/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rosuvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
470 25 มิถุนายน 2563 01122/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
471 25 มิถุนายน 2563 DS159/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
472 24 มิถุนายน 2563 01112/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acemetacin ๙๐ mg prolonged-release capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
473 24 มิถุนายน 2563 01113/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
474 24 มิถุนายน 2563 01114/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
475 24 มิถุนายน 2563 01115/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อatorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
476 24 มิถุนายน 2563 01111/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
477 23 มิถุนายน 2563 01103/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
478 23 มิถุนายน 2563 01104/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
479 23 มิถุนายน 2563 01105/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
480 23 มิถุนายน 2563 01107/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ heparin sodium ๒๕๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
481 23 มิถุนายน 2563 01109/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ limaprost ๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
482 23 มิถุนายน 2563 01110/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
483 23 มิถุนายน 2563 01108/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dabigatran etexilate ๑๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
484 23 มิถุนายน 2563 01106/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
485 22 มิถุนายน 2563 01086/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
486 22 มิถุนายน 2563 01087/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
487 22 มิถุนายน 2563 01089/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
488 22 มิถุนายน 2563 01090/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
489 22 มิถุนายน 2563 01092/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
490 22 มิถุนายน 2563 01094/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
491 22 มิถุนายน 2563 01097/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
492 22 มิถุนายน 2563 01096/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
493 22 มิถุนายน 2563 01101/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
494 22 มิถุนายน 2563 01102/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
495 22 มิถุนายน 2563 01088/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
496 22 มิถุนายน 2563 01091/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
497 22 มิถุนายน 2563 01093/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
498 22 มิถุนายน 2563 01100/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
499 22 มิถุนายน 2563 01098/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ folic acid ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
500 22 มิถุนายน 2563 01095/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
501 19 มิถุนายน 2563 01076/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gliclazide ๖๐ mg modified-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
502 19 มิถุนายน 2563 01077/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
503 19 มิถุนายน 2563 01079/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ apixaban ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
504 19 มิถุนายน 2563 01081/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ mL oromucosal solution, ๑๐๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
505 19 มิถุนายน 2563 01082/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ essential phospholipids ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
506 19 มิถุนายน 2563 01083/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
507 19 มิถุนายน 2563 01084/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
508 19 มิถุนายน 2563 01085/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ chondroitin sulfate sodium ๖๐๐ mg + glucosamine sulfate ๗๕๐ mg powder for oral solution จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
509 19 มิถุนายน 2563 01078/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ carbomer ๒ mg/๑ g + cetrimide ๑๐๐ mcg/๑ g eye gel, ๑๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
510 19 มิถุนายน 2563 01080/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
511 19 มิถุนายน 2563 DS157/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสำหรับต่อถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
512 19 มิถุนายน 2563 DS158/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
513 19 มิถุนายน 2563 อ.00016/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyoscine butylbromide ๒๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
514 19 มิถุนายน 2563 อ.00017/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextrose ๕๐ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๒๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
515 17 มิถุนายน 2563 01072/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน $ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
516 17 มิถุนายน 2563 01073/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
517 17 มิถุนายน 2563 01074/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bupivacaine hydrochloride ๕๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
518 17 มิถุนายน 2563 01075/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ phenobarbital ๖๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
519 17 มิถุนายน 2563 01075.1/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
520 17 มิถุนายน 2563 DS156/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
521 16 มิถุนายน 2563 อ.00012/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calamine ๑๐ g/๑๐๐ mL + zinc oxide ๕ g/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
522 16 มิถุนายน 2563 อ.00013/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simeticone ๘๐ mg chewable tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
523 16 มิถุนายน 2563 อ.00014/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
524 16 มิถุนายน 2563 อ.00015/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
525 15 มิถุนายน 2563 01069/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iodixanol ๖๕๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
526 15 มิถุนายน 2563 01070/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
527 15 มิถุนายน 2563 01099/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitriol ๐.๒๕ mcg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
528 12 มิถุนายน 2563 01067/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluconazole ๒๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
529 12 มิถุนายน 2563 01068/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
530 10 มิถุนายน 2563 01066/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
531 9 มิถุนายน 2563 01060/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
532 9 มิถุนายน 2563 01057/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ macrogol ๔๐๐๐ ๑๑๘ g + potassium chloride ๑.๔๘๕ g + sodium bicarbonate ๓.๓๗ g + sodium chloride ๒.๙๓ g + sodium sulfate ๑๑.๓๗ g powder for oral solution, ๑๓๗.๑๕๕ g sachet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
533 9 มิถุนายน 2563 01059/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nefopam hydrochloride ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
534 9 มิถุนายน 2563 01061/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
535 9 มิถุนายน 2563 01062/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
536 9 มิถุนายน 2563 01063/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
537 9 มิถุนายน 2563 01064/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piroxicam betadex ๑๙๑.๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
538 9 มิถุนายน 2563 01065/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enalapril maleate ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
539 9 มิถุนายน 2563 01058/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aciclovir ๒๕๐ mg powder for solution for infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
540 8 มิถุนายน 2563 01040/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
541 8 มิถุนายน 2563 01042/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
542 8 มิถุนายน 2563 01043/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
543 8 มิถุนายน 2563 01044/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
544 8 มิถุนายน 2563 01045/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
545 8 มิถุนายน 2563 01046/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
546 8 มิถุนายน 2563 01047/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
547 8 มิถุนายน 2563 01048/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
548 8 มิถุนายน 2563 01049/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
549 8 มิถุนายน 2563 01050/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
550 8 มิถุนายน 2563 01052/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simvastatin ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
551 8 มิถุนายน 2563 01053/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
552 8 มิถุนายน 2563 01055/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
553 8 มิถุนายน 2563 01051/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
554 8 มิถุนายน 2563 01054/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
555 8 มิถุนายน 2563 01056/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
556 8 มิถุนายน 2563 01039/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
557 8 มิถุนายน 2563 01041/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loratadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
558 5 มิถุนายน 2563 01031/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
559 5 มิถุนายน 2563 01034/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diquafosol sodium ๓ g/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
560 5 มิถุนายน 2563 01036/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
561 5 มิถุนายน 2563 01027/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
562 5 มิถุนายน 2563 01028/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
563 5 มิถุนายน 2563 01029/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
564 5 มิถุนายน 2563 01030/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
565 5 มิถุนายน 2563 01032/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
566 5 มิถุนายน 2563 01033/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
567 5 มิถุนายน 2563 01035/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
568 5 มิถุนายน 2563 01038/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
569 5 มิถุนายน 2563 01025/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bimatoprost ๓๐ mg/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๔ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
570 5 มิถุนายน 2563 01037/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
571 5 มิถุนายน 2563 01026/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
572 1 มิถุนายน 2563 01023/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ carbetocin ๑๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
573 1 มิถุนายน 2563 01024/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetazolamide ๒๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
574 1 มิถุนายน 2563 01022/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
575 29 พฤษภาคม 2563 00927/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
576 29 พฤษภาคม 2563 01020/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อsulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
577 29 พฤษภาคม 2563 01021/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อpantoprazole ๔๐ mg powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
578 29 พฤษภาคม 2563 01019/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfamethoxazole ๔๐๐ mg/๕ mL + trimethoprim ๘๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
579 29 พฤษภาคม 2563 DS147/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
580 29 พฤษภาคม 2563 DS146/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
581 29 พฤษภาคม 2563 DS145/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
582 29 พฤษภาคม 2563 DS152/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
583 29 พฤษภาคม 2563 DS155/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSTERILE GEL จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
584 29 พฤษภาคม 2563 DS153/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
585 29 พฤษภาคม 2563 DS150/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
586 29 พฤษภาคม 2563 DS154/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
587 29 พฤษภาคม 2563 DS151/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
588 29 พฤษภาคม 2563 DS149/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
589 29 พฤษภาคม 2563 DS148/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
590 28 พฤษภาคม 2563 01018/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
591 27 พฤษภาคม 2563 01001/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
592 27 พฤษภาคม 2563 01000/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
593 27 พฤษภาคม 2563 01003/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ benserazide ๒๕ mg + levodopa ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
594 27 พฤษภาคม 2563 01004/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
595 27 พฤษภาคม 2563 01005/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BDDE-crosslinked sodium hyaluronate ๖๐ mg/๓ mL gel for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
596 27 พฤษภาคม 2563 01009/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ biotin ๑๕๐ mcg + calcium pantothenate ๖.๔ mg + cyanocobalamin ๒๐ mg + folic acid ๓๐๐ mcg + nicotinamide ๒๐ mg + pyridoxine ๒ mg + riboflavin ๑.๗ mg + thiamine ๑.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
597 27 พฤษภาคม 2563 01011/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ g gel, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
598 27 พฤษภาคม 2563 01012/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
599 27 พฤษภาคม 2563 01014/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
600 27 พฤษภาคม 2563 01002/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อurea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
601 27 พฤษภาคม 2563 01006/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อorphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
602 27 พฤษภาคม 2563 01007/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อalendronic acid ๗๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
603 27 พฤษภาคม 2563 01008/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อhyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
604 27 พฤษภาคม 2563 01010/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อtriamcinolone acetonide ๕๕ mcg/๑ dose nasal spray, solution, ๑๒๐ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
605 27 พฤษภาคม 2563 01013/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อdigoxin ๒๕๐ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
606 27 พฤษภาคม 2563 01015/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อzinc sulfate ๒๕ mg capsule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
607 27 พฤษภาคม 2563 01017/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
608 27 พฤษภาคม 2563 DS144/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
609 27 พฤษภาคม 2563 01016/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
610 26 พฤษภาคม 2563 00997/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ limaprost ๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
611 26 พฤษภาคม 2563 00999/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ budesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol fumarate dihydrate ๔.๕ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
612 26 พฤษภาคม 2563 00996/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ repaglinide ๑ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
613 26 พฤษภาคม 2563 00998/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อezetimibe ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
614 25 พฤษภาคม 2563 00991/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
615 25 พฤษภาคม 2563 00994/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
616 25 พฤษภาคม 2563 00992/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
617 25 พฤษภาคม 2563 00995/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
618 25 พฤษภาคม 2563 00993/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
619 22 พฤษภาคม 2563 00984/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
620 22 พฤษภาคม 2563 00985/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
621 22 พฤษภาคม 2563 00986/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
622 22 พฤษภาคม 2563 00987/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
623 22 พฤษภาคม 2563 00988/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๕๐๐ mg + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
624 22 พฤษภาคม 2563 00989/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
625 22 พฤษภาคม 2563 00990/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๐.๔ mL solution for injection, ๐.๔ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
626 22 พฤษภาคม 2563 DS143/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใสใส่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
627 21 พฤษภาคม 2563 00983/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
628 20 พฤษภาคม 2563 00982/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diosmin+Hesperidin จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
629 19 พฤษภาคม 2563 00976/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
630 19 พฤษภาคม 2563 00977/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๖๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
631 19 พฤษภาคม 2563 DS142/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปสีชาโปร่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
632 19 พฤษภาคม 2563 00975/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
633 19 พฤษภาคม 2563 00981/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
634 19 พฤษภาคม 2563 00979/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
635 19 พฤษภาคม 2563 00980/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
636 19 พฤษภาคม 2563 00978/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dibasic sodium phosphate ๗ g/๑๑๘ mL + monobasic sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘ mL rectal solution, ๑๓๓ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
637 18 พฤษภาคม 2563 00973/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
638 18 พฤษภาคม 2563 00974/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tranexamic acid ๕๐ mg/๑ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
639 12 พฤษภาคม 2563 00958/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefotaxime ๑ g powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
640 12 พฤษภาคม 2563 00959/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glipizide ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
641 12 พฤษภาคม 2563 00960/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
642 12 พฤษภาคม 2563 00962/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitonin ๒๐๐ iu/๑ dose nasal spray, solution, ๒๘ dose bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
643 12 พฤษภาคม 2563 00963/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acitretin ๒๕ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
644 12 พฤษภาคม 2563 00965/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
645 12 พฤษภาคม 2563 00969/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sacubitril ๔๙ mg + valsartan ๕๑ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
646 12 พฤษภาคม 2563 00971/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dienogest ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
647 12 พฤษภาคม 2563 00972/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
648 12 พฤษภาคม 2563 00961/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ suxamethonium chloride ๕๐๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
649 12 พฤษภาคม 2563 00967/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
650 12 พฤษภาคม 2563 00964/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ betahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
651 12 พฤษภาคม 2563 00970/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
652 12 พฤษภาคม 2563 00966/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
653 12 พฤษภาคม 2563 00968/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ midazolam ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
654 8 พฤษภาคม 2563 00957/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dorzolamide ๒ g/๑๐๐ mL + timolol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
655 8 พฤษภาคม 2563 00952/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
656 8 พฤษภาคม 2563 00953/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
657 8 พฤษภาคม 2563 00955/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
658 8 พฤษภาคม 2563 00956/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อbetahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
659 8 พฤษภาคม 2563 00954/63 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcolchicine ๖๐๐ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
660 7 พฤษภาคม 2563 00947/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pregabalin ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
661 7 พฤษภาคม 2563 00948/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metoprolol ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
662 7 พฤษภาคม 2563 00949/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
663 7 พฤษภาคม 2563 00950/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
664 7 พฤษภาคม 2563 00951/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
665 5 พฤษภาคม 2563 00941/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies immunoglobulin (human) ๓๐๐ iu/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
666 5 พฤษภาคม 2563 00942/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
667 5 พฤษภาคม 2563 00946/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glycopyrronium ๒๐๐ mcg/๑ mL solution for injection/infusion, ๑ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
668 5 พฤษภาคม 2563 00944/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hepatitis B virus vaccine ๒๐ mcg/๑ mL suspension for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
669 1 พฤษภาคม 2563 00940/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
670 1 พฤษภาคม 2563 00939/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ risperidone ๒ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
671 1 พฤษภาคม 2563 DS137/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
672 1 พฤษภาคม 2563 DS135/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
673 1 พฤษภาคม 2563 DS140/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
674 1 พฤษภาคม 2563 DS139/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
675 1 พฤษภาคม 2563 DS138/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
676 1 พฤษภาคม 2563 DS141/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
677 1 พฤษภาคม 2563 DS136/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
678 30 เมษายน 2563 00931/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
679 30 เมษายน 2563 00932/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ eperisone hydrochloride ๕๐ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
680 30 เมษายน 2563 00933/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
681 30 เมษายน 2563 00934/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcium carbonate ๘๐ mg/๕ mL + sodium alginate ๒๕๐ mg/๕ mL + sodium bicarbonate ๑๓๓.๕ mg/๕ mL oral suspension, ๑๐ mL จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
682 30 เมษายน 2563 00935/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
683 30 เมษายน 2563 00936/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ water solution for injection, ๑๐ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
684 30 เมษายน 2563 00937/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
685 30 เมษายน 2563 00938/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dextran ๗๐ ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL + hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๘ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
686 29 เมษายน 2563 00926/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ topiramate ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
687 29 เมษายน 2563 00928/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ agomelatine ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
688 29 เมษายน 2563 00930/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
689 29 เมษายน 2563 00925/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bupivacaine hydrochloride ๒๐ mg/๔ mL solution for injection, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
690 29 เมษายน 2563 00929/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ranolazine ๕๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
691 28 เมษายน 2563 00922/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vonoprazan ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
692 28 เมษายน 2563 00924/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcipotriol ๕ mg/๑๐๐ g ointment, ๓๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
693 28 เมษายน 2563 00923/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
694 28 เมษายน 2563 00921/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lopinavir ๒๐๐ mg + ritonavir ๕๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
695 27 เมษายน 2563 00919/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iron sucrose ๑๐๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
696 27 เมษายน 2563 00920/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
697 24 เมษายน 2563 00916/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๒๕ mg/๒.๕ mL solution for injection, ๒.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
698 24 เมษายน 2563 00917/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies immunoglobulin (horse) ๑๐๐๐ iu/๕ mL solution for injection, ๕ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
699 24 เมษายน 2563 00918/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
700 24 เมษายน 2563 00915/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ potassium chloride ๑.๕ g/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
701 23 เมษายน 2563 00900/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
702 23 เมษายน 2563 00901/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ telbivudine ๖๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
703 23 เมษายน 2563 00902/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
704 23 เมษายน 2563 00905/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
705 23 เมษายน 2563 00906/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
706 23 เมษายน 2563 00907/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
707 23 เมษายน 2563 00904/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
708 23 เมษายน 2563 00909/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
709 23 เมษายน 2563 00911/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
710 23 เมษายน 2563 00912/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
711 23 เมษายน 2563 00913/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
712 23 เมษายน 2563 00914/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
713 23 เมษายน 2563 00903/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ montelukast ๕ mg chewable tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
714 23 เมษายน 2563 00910/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pirenoxine ๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, suspension, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
715 23 เมษายน 2563 DS134/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนปัสสาวะ จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
716 23 เมษายน 2563 00908/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
717 21 เมษายน 2563 00891/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
718 21 เมษายน 2563 00893/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
719 21 เมษายน 2563 00894/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
720 21 เมษายน 2563 00896/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
721 21 เมษายน 2563 00898/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
722 21 เมษายน 2563 00899/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๕ mg + paracetamol ๕๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
723 21 เมษายน 2563 00892/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
724 21 เมษายน 2563 00895/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
725 21 เมษายน 2563 00897/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
726 20 เมษายน 2563 00878/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
727 20 เมษายน 2563 00880/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
728 20 เมษายน 2563 00882/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
729 20 เมษายน 2563 00879/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vinpocetine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
730 20 เมษายน 2563 00871/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
731 20 เมษายน 2563 00873/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ senna ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
732 20 เมษายน 2563 00874/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
733 20 เมษายน 2563 00877/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
734 20 เมษายน 2563 00881/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
735 20 เมษายน 2563 00883/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL cutaneous emulsion, ๓๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
736 20 เมษายน 2563 00884/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ginkgo biloba extract ๑๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
737 20 เมษายน 2563 00886/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
738 20 เมษายน 2563 00888/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๐ mg + guaifenesin ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
739 20 เมษายน 2563 00889/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
740 20 เมษายน 2563 00875/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ capsaicin ๒๕ mg/๑๐๐ g gel, ๓๕ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
741 20 เมษายน 2563 00876/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
742 20 เมษายน 2563 00890/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pioglitazone ๓๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
743 20 เมษายน 2563 00885/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
744 20 เมษายน 2563 00887/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
745 20 เมษายน 2563 00872/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
746 16 เมษายน 2563 00862/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ desloratadine ๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
747 16 เมษายน 2563 00863/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
748 16 เมษายน 2563 00864/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estradiol ๖๐ mg/๑๐๐ g gel, ๘๐ g tube จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
749 16 เมษายน 2563 00866/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
750 16 เมษายน 2563 00868/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
751 16 เมษายน 2563 00861/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
752 16 เมษายน 2563 00865/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
753 16 เมษายน 2563 00867/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
754 16 เมษายน 2563 00870/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
755 16 เมษายน 2563 00869/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ calcitriol ๐.๒๕ mcg capsule, soft จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
756 15 เมษายน 2563 00858/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicergoline ๑๐ mg coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
757 15 เมษายน 2563 DS133/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
758 15 เมษายน 2563 00860/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๘๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
759 15 เมษายน 2563 00859/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
760 13 เมษายน 2563 DS131/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
761 13 เมษายน 2563 DS132/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
762 9 เมษายน 2563 00854/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผู้ป่วย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
763 9 เมษายน 2563 00856/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
764 9 เมษายน 2563 00855/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bambuterol hydrochloride ๑๐ mg table จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
765 9 เมษายน 2563 00857/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ mL solution for injection, ๐.๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
766 9 เมษายน 2563 00853/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
767 9 เมษายน 2563 DS130/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กดลิ้น จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
768 7 เมษายน 2563 00851/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ folic acid ๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
769 7 เมษายน 2563 00852/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aflibercept ๔๐ mg/๑ mL solution for injection, ๒๗๘ mcL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
770 7 เมษายน 2563 00850/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
771 3 เมษายน 2563 00849/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
772 1 เมษายน 2563 00836/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
773 1 เมษายน 2563 00839/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ methyldopa ๒๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
774 1 เมษายน 2563 00840/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfuzosin hydrochloride ๑๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
775 1 เมษายน 2563 00842/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diacerein ๕๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
776 1 เมษายน 2563 00844/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
777 1 เมษายน 2563 00845/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bupivacaine hydrochloride ๕๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL vial จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
778 1 เมษายน 2563 00847/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ canagliflozin ๓๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
779 1 เมษายน 2563 00848/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ thiamine ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
780 1 เมษายน 2563 00837/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluconazole 200 mg capsule, hard จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
781 1 เมษายน 2563 00838/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ brimonidine tartrate ๑๕๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
782 1 เมษายน 2563 00846/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clonazepam ๒ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
783 1 เมษายน 2563 00843/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
784 1 เมษายน 2563 00841/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
785 1 เมษายน 2563 00835/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ codeine phosphate ๑๕ mg + paracetamol ๓๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ กองเภสัชกรรม
786 31 มีนาคม 2563 DS127/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
787 31 มีนาคม 2563 DS125/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
788 31 มีนาคม 2563 DS124/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อต่อรูปตัว Y จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
789 31 มีนาคม 2563 DS126/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ กองเภสัชกรรม
790 31 มีนาคม 2563 DS129/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
791 31 มีนาคม 2563 DS128/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
792 30 มีนาคม 2563 00700/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
793 30 มีนาคม 2563 00833/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
794 30 มีนาคม 2563 00832/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ulfamethoxazole ๔๐๐ mg/๕ mL + trimethoprim ๘๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
795 27 มีนาคม 2563 00831/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
796 26 มีนาคม 2563 00826/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
797 26 มีนาคม 2563 00827/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
798 26 มีนาคม 2563 00828/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
799 26 มีนาคม 2563 00829/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
800 26 มีนาคม 2563 DS122/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
801 24 มีนาคม 2563 00790/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
802 24 มีนาคม 2563 00784/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ mL solution for injection, ๒.๔ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
803 24 มีนาคม 2563 00785/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estriol ๓๐ mcg + lactobacillus acidophilus agent ๐.๑ billion organisms vaginal tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
804 24 มีนาคม 2563 00786/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ paracetamol ๓๒๕ mg + tramadol hydrochloride ๓๗.๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
805 24 มีนาคม 2563 00787/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
806 24 มีนาคม 2563 00788/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ loxoprofen ๖๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
807 24 มีนาคม 2563 00789/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
808 24 มีนาคม 2563 00792/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
809 24 มีนาคม 2563 00793/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
810 24 มีนาคม 2563 00797/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
811 24 มีนาคม 2563 00798/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
812 24 มีนาคม 2563 00800/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
813 24 มีนาคม 2563 00801/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
814 24 มีนาคม 2563 00803/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lipidosterolic extract of serenoa repens ๑๖๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
815 24 มีนาคม 2563 00804/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
816 24 มีนาคม 2563 00806/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
817 24 มีนาคม 2563 00807/63 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
818 24 มีนาคม 2563 00810/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ liraglutide ๑๘ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
819 24 มีนาคม 2563 00791/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tafluprost ๑.๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
820 24 มีนาคม 2563 00794/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
821 24 มีนาคม 2563 00795/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
822 24 มีนาคม 2563 00799/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
823 24 มีนาคม 2563 00805/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alendronic acid ๗๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
824 24 มีนาคม 2563 00808/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pravastatin sodium ๔๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
825 24 มีนาคม 2563 00809/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
826 24 มีนาคม 2563 00811/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ibandronic acid ๓ mg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
827 24 มีนาคม 2563 00812/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
828 24 มีนาคม 2563 00813/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
829 24 มีนาคม 2563 00814/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
830 24 มีนาคม 2563 00815/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
831 24 มีนาคม 2563 00816/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diclofenac sodium ๒๕ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
832 24 มีนาคม 2563 00817/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
833 24 มีนาคม 2563 00818/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
834 24 มีนาคม 2563 00819/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
835 24 มีนาคม 2563 00820/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ aspirin ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
836 24 มีนาคม 2563 00821/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
837 24 มีนาคม 2563 00822/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ simvastatin ๑๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
838 24 มีนาคม 2563 00823/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
839 24 มีนาคม 2563 00824/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
840 24 มีนาคม 2563 00825/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefixime ๑๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
841 24 มีนาคม 2563 DS117/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ กองเภสัชกรรม
842 24 มีนาคม 2563 DS118/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ กองเภสัชกรรม
843 24 มีนาคม 2563 DS121/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ กองเภสัชกรรม
844 24 มีนาคม 2563 00796/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
845 24 มีนาคม 2563 00802/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
846 24 มีนาคม 2563 DS120/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ กองเภสัชกรรม
847 23 มีนาคม 2563 00778/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
848 23 มีนาคม 2563 00780/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
849 23 มีนาคม 2563 00782/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
850 23 มีนาคม 2563 00783/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ botulinum toxin type A ๑๐๐ iu powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
851 23 มีนาคม 2563 00781/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ amino acids ๖๐ g/๑.๘๗๕ L + dextrose ๑๒๐ g/๑.๘๗๕ L + lipids ๗๕ g/๑.๘๗๕ L emulsion for infusion, ๑.๘๗๕ L bag จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
852 23 มีนาคม 2563 DS115/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMASK จำนวน 1 รายการ กองเภสัชกรรม
853 23 มีนาคม 2563 00779/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
854 20 มีนาคม 2563 00777/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ peginterferon alfa-๒a ๑๘๐ mcg/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
855 19 มีนาคม 2563 00775/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
856 19 มีนาคม 2563 00772/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
857 19 มีนาคม 2563 00774/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
858 19 มีนาคม 2563 00776/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefazolin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
859 19 มีนาคม 2563 00773/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
860 18 มีนาคม 2563 00758/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
861 18 มีนาคม 2563 00759/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ essential phospholipids ๓๐๐ mg capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
862 18 มีนาคม 2563 00765/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
863 18 มีนาคม 2563 00769/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin hydrochloride ๑ g + vildagliptin ๕๐ mg filmcoated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
864 18 มีนาคม 2563 00771/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cefuroxime ๕๐๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
865 18 มีนาคม 2563 00757/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
866 18 มีนาคม 2563 00762/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
867 18 มีนาคม 2563 00764/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alfacalcidol ๐.๕ mcg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
868 18 มีนาคม 2563 00766/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ampicillin ๑ g powder for solution for injection จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
869 18 มีนาคม 2563 00767/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ rupatadine ๑๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
870 18 มีนาคม 2563 00760/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ erythromycin ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
871 18 มีนาคม 2563 00763/63