ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ พลาธิการ
2 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานก พลาธิการ
3 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเ พลาธิการ
4 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พลาธิการ
5 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พลาธิการ
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 7 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) พลาธิการ
2 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พลาธิการ
3 15 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
4 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
5 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
6 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
7 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
8 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
9 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
10 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 5 เครื่อง พลาธิการ
11 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องใส่แปรงล้างมือแสตนเลส พลาธิการ
12 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
13 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
14 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
15 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
16 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
17 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
18 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
19 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นเกล็ดเลือด พลาธิการ
20 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ พลาธิการ
21 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ พลาธิการ
22 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
23 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
24 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
25 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
26 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
27 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดานกระจกไวท์บอร์ดห้องผ่าตัด พลาธิการ
28 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
29 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก พลาธิการ
30 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 119 รายการ พลาธิการ
31 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
32 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
33 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 3 รายการ พลาธิการ
34 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ากำมะหยี่สำหรับทำฉากถ่ายภาพ 4 รายการ พลาธิการ
35 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
36 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
37 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 รายการ พลาธิการ
38 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
39 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
40 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ พลาธิการ
41 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัดชนิดคู่แบบแขวนเพดาน พลาธิการ
42 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
43 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำห้องพัก พลาธิการ
44 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
45 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
46 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
47 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
48 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
49 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
50 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
51 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
52 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกระดกล็อคประตูอลูมิเนียม พลาธิการ
53 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 5 รายการ พลาธิการ
54 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติกสำหรับคลัง สป. พลาธิการ
55 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
56 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อน 2 รายการ พลาธิการ
57 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
58 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 1 รายการ พลาธิการ
59 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
60 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บถ้วยชามห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
61 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายชุดระบบ Nurse call พลาธิการ
62 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูห้องทันตกรรม พลาธิการ
63 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
64 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
65 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
66 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
67 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
68 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
69 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ พลาธิการ
70 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
71 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
72 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
73 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาธิการ
74 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
75 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
76 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
77 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 14 รายการ พลาธิการ
78 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสายรัดตัวผู้ป่วย พลาธิการ
79 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
80 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
81 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มลม 1 เครื่อง พลาธิการ
82 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ชุดไส้กรองเซรามิค พลาธิการ
83 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก 1 รายการ พลาธิการ
84 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผ้าม่านหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
85 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
86 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ พลาธิการ
87 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
88 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 116 รายการ พลาธิการ
89 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
90 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
91 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
92 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาปิดรางระบายน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
93 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกริ่งไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
94 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
95 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเตรียมรับเสด็จ พลาธิการ
96 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
97 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 รายการ พลาธิการ
98 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
99 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
100 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ พลาธิการ
101 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพหมายเลข320/30 พลาธิการ
102 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
103 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
104 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 61 รายการ พลาธิการ
105 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 54 รายการ พลาธิการ
106 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
107 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
108 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ พลาธิการ
109 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
110 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 19 รายการ พลาธิการ
111 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
112 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน หก.เภสัชกรรม พลาธิการ
113 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวดและฝ้าเพดานชั้นบนห้องน้ำ ห้อง 1/8044 พลาธิการ
114 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
115 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าหุ้มเก้าอี้ 80 ชุด พลาธิการ
116 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
117 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
118 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแบบคัดแยก 3 รายการ พลาธิการ
119 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
120 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
121 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
122 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำเตรียมการรับเสด็จ พลาธิการ
123 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นทางเดินเข้าบ้านพักชั้นนายพัน พลาธิการ
124 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บรองเท้าหลังห้องจ่ายยา พลาธิการ
125 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 27 รายการ พลาธิการ
126 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
127 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ พลาธิการ
128 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
129 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติกเกอร์และทำตรายาง พลาธิการ
130 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 1/3) พลาธิการ
131 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
132 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
133 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
134 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
135 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่ พลาธิการ
136 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
137 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
138 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
139 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
140 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบกล้องวงจรปิด พลาธิการ
141 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
142 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
143 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้แช่ยา 1 รายการ พลาธิการ
144 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
145 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
146 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
147 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
148 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและฝ่ามือ พลาธิการ
149 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
150 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
151 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
152 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
153 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
154 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
155 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
156 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
157 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
158 29 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
159 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ พลาธิการ
160 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
161 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 3 รายการ พลาธิการ
162 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 4 รายการ พลาธิการ
163 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
164 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
165 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ พลาธิการ
166 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง พลาธิการ
167 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
168 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
169 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
170 15 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
171 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 134 รายการ พลาธิการ
172 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
173 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
174 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
175 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจุดลำโพง พลาธิการ
176 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
177 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
178 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง งวด 4 พลาธิการ
179 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ พลาธิการ
180 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
181 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
182 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
183 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
184 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
185 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
186 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
187 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
188 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำที่แยกขยะ 11 รายการ พลาธิการ
189 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
190 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พลาธิการ
191 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง พลาธิการ
192 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
193 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
194 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
195 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
196 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พลาธิการ
197 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
198 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
199 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
200 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
201 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
202 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 1 รายการ พลาธิการ
203 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
204 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
205 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
206 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
207 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
208 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
209 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
210 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
211 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
212 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ 2 รายการ พลาธิการ
213 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล พลาธิการ
214 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานไฟฟ้าชนิดนั่งพิงปั่น พลาธิการ
215 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
216 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
217 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
218 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
219 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
220 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
221 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
222 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
223 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
224 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
225 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดควบคุมแรงดันระบบไปป์ไลน์ออกซิเจน พลาธิการ
226 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
227 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
228 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
229 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
230 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
231 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
232 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
233 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ พลาธิการ
234 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พลาธิการ
235 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
236 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
237 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 42 รายการ พลาธิการ
238 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
239 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
240 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
241 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหนีไฟ พลาธิการ
242 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
243 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลาธิการ
244 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
245 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธีโครงการอบรมโรคเอดส์ พลาธิการ
246 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
247 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำขอบกันน้ำล้น 2 จุด พลาธิการ
248 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่กล้องวงจรปิด พลาธิการ
249 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 4 รายการ พลาธิการ
250 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
251 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
252 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 2 เครื่อง พลาธิการ
253 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
254 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
255 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ พลาธิการ
256 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่วางขวดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ พลาธิการ
257 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
258 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
259 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
260 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
261 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านชนิดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่าน พลาธิการ
262 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ พลาธิการ
263 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
264 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
265 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
266 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
267 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
268 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
269 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
270 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
271 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
272 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
273 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
274 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
275 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
276 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบระบายอากาศและเติมอากาศ อาคารหมายเลข 320/28 (ห้องพิเศษ 1-8) พลาธิการ
277 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
278 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
279 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสนับสนุน โครงการปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
280 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
281 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย 10 รายการ พลาธิการ
282 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
283 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
284 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
285 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
286 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย2รายการ พลาธิการ
287 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
288 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
289 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
290 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
291 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
292 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
293 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
294 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
295 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
296 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพต้อนรับทหารใหม่ พลาธิการ
297 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
298 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
299 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
300 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
301 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก 2 1/2 ตัน FTS พลาธิการ
302 27 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
303 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
304 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
305 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
306 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
307 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
308 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนก้านโยกสวิตซ์เท้ายูนิตทำฟัน พลาธิการ
309 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
310 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 5 รายการ พลาธิการ
311 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
312 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
313 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ พลาธิการ
314 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 169 รายการ พลาธิการ
315 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
316 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
317 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
318 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พลาธิการ
319 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
320 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
321 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
322 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
323 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
324 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
325 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
326 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย 15 รายการ พลาธิการ
327 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
328 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
329 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
330 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
331 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
332 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
333 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอ่างล้างมือ 9 รายการ พลาธิการ
334 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
335 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
336 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
337 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
338 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
339 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำตรายาง พลาธิการ
340 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
341 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาแรงดันชนิดอัตโนมัติ พลาธิการ
342 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเลื่อนห้องผู้รับบริการกองทันตกรรม พลาธิการ
343 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทาสีฉากตะกั่วป้องกันรังสีแผนกรังสีกรรม พลาธิการ
344 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
345 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัด พลาธิการ
346 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
347 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม พลาธิการ
348 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
349 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
350 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
351 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA พลาธิการ
352 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
353 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
354 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
355 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
356 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง โครงการ Surasak Green Clean Hospital พลาธิการ
357 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร พลาธิการ
358 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ พลาธิการ
359 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
360 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง พลาธิการ
361 8 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
362 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
363 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 2/3) พลาธิการ
364 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่ยา พลาธิการ
365 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถ่ายเอกสาร พลาธิการ
366 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
367 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
368 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
369 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
370 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
371 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
372 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
373 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร 21 รายการ พลาธิการ
374 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น พลาธิการ
375 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
376 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
377 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
378 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
379 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทางทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
380 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ พลาธิการ
381 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
382 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
383 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
384 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
385 24 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
386 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
387 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
388 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
389 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
390 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
391 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
392 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
393 21 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
394 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
395 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
396 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
397 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
398 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
399 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
400 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
401 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
402 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
403 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
404 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
405 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
406 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
407 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
408 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
409 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
410 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
411 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
412 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
413 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
414 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
415 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
416 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
417 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
418 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
419 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง พลาธิการ
420 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
421 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
422 10 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
423 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
424 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
425 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
426 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
427 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
428 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
429 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
430 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
431 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
432 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
433 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
434 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
435 2 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
436 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
437 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
438 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
439 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
440 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
441 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
442 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
443 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
444 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
445 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
446 28 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
447 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
448 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
449 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
450 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
451 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
452 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
453 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
454 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
455 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
456 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
457 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้น พลาธิการ
458 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
459 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
460 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
461 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
462 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
463 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
464 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
465 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
466 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
467 17 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
468 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
469 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
470 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
471 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
472 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
473 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
474 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
475 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
476 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
477 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
478 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
479 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
480 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
481 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
482 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
483 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
484 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
485 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
486 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
487 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
488 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
489 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
490 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
491 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
492 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
493 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
494 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
495 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
496 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
497 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
498 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
499 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
500 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
501 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
502 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
503 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
504 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
505 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
506 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
507 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
508 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
509 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
510 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
511 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
512 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
513 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
514 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
515 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
516 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
517 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
518 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
519 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
520 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
521 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
522 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
523 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
524 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
525 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
526 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
527 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
528 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
529 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
530 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
531 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
532 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
533 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง พลาธิการ
534 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
535 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
536 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
537 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
538 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
539 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
540 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
541 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
542 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
543 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
544 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
545 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
546 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
547 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
548 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
549 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
550 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
551 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
552 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
553 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
554 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
555 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
556 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
557 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
558 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
559 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
560 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
561 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
562 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
563 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
564 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
565 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
566 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
567 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
568 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
569 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
570 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
571 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
572 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
573 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
574 22 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
575 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
576 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
577 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
578 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
579 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
580 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
581 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
582 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
583 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
584 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
585 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
586 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
587 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
588 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
589 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
590 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
591 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
592 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
593 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
594 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
595 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
596 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
597 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
598 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
599 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
600 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
601 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
602 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
603 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
604 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
605 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
606 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
607 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
608 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
609 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
610 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
611 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
612 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
613 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
614 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
615 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
616 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
617 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
618 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
619 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
620 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
621 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
622 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
623 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
624 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
625 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
626 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
627 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
628 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
629 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
630 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
631 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
632 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
633 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
634 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
635 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
636 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
637 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
638 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
639 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
640 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
641 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
642 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
643 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
644 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
645 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
646 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
647 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
648 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
649 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
650 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
651 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
652 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
653 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
654 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
655 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
656 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
657 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
658 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
659 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
660 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
661 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
662 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
663 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
664 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
665 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
666 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
667 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
668 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
669 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
670 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
671 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
672 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
673 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
674 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
675 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
676 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
677 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
678 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
679 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
680 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
681 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
682 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
683 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
684 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
685 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
686 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
687 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
688 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
689 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
690 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
691 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
692 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
693 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
694 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
695 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
696 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
697 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
698 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
699 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
700 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
701 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
702 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
703 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
704 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
705 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
706 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
707 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
708 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
709 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
710 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
711 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
712 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
713 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
714 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
715 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
716 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
717 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
718 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
719 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
720 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
721 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
722 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
723 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
724 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
725 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
726 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
727 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
728 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
729 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
730 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
731 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
732 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
733 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
734 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
735 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
736 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
737 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
738 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
739 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
740 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
741 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
742 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
743 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
744 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
745 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
746 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
747 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
748 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
749 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
750 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
751 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
752 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
753 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
754 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
755 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
756 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
757 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
758 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
759 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
760 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
761 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
762 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
763 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
764 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
765 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
766 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
767 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
768 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
769 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
770 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
771 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
772 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
773 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
774 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
775 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
776 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
777 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
778 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
779 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
780 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
781 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
782 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
783 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
784 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
785 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
786 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
787 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
788 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
789 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
790 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
791 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
792 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
793 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
794 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
795 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
796 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
797 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
798 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
799 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
800 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
801 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
802 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
803 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
804 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
805 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
806 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
807 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
808 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
809 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
810 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
811 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
812 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
813 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
814 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
815 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
816 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
817 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
818 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
819 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
820 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
821 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
822 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
823 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
824 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
825 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
826 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
827 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
828 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
829 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
830 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
831 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
832 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
833 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
834 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
835 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
836 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
837 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
838 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
839 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
840 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
841 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
842 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
843 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
844 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
845 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
846 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
847 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
848 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
849 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
850 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
851 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
852 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
853 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
854 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
855 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
856 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
857 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
858 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
859 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
860 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
861 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
862 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
863 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
864 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
865 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
866 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
867 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
868 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
869 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
870 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
871 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
872 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
873 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
874 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
875 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
876 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
877 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
878 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
879 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
880 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
881 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
882 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
883 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
884 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
885 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
886 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
887 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
888 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
889 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
890 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
891 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
892 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
893 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
894 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
895 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
896 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
897 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
898 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
899 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
900 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
901 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
902 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
903 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
904 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
905 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
906 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
907 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
908 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
909 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
910 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
911 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
912 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
913 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
914 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
915 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
916 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
917 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
918 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
919 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
920 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
921 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
922 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
923 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
924 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
925 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
926 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
927 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
928 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
929 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
930 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
931 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
932 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
933 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
934 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
935 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
936 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
937 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
938 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
939 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
940 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
941 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
942 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
943 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
944 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
945 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
946 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
947 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
948 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
949 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
950 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
951 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
952 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
953 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
954 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
955 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
956 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
957 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
958 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
959 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
960 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
961 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
962 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
963 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
964 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
965 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
966 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
967 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
968 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
969 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
970 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
971 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
972 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
973 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
974 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
975 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
976 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
977 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
978 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
979 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
980 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
981 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
982 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
983 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
984 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
985 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
986 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
987 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
988 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
989 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
990 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
991 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
992 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
993 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
994 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
995 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
996 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
997 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
998 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
999 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1000 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
1001 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
1002 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
1003 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1004 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
1005 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
1006 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
1007 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
1008 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1009 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1010 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
1011 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1012 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1013 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1014 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1015 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
1016 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1017 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1018 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
1019 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
1020 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1021 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1022 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
1023 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1024 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
1025 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1026 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
1027 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
1028 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1029 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1030 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1031 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1032 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1033 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
1034 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1035 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1036 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1037 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1038 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1039 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1040 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1041 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1042 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1043 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
1044 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส พลาธิการ
1045 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1046 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1047 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1048 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1049 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1050 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
1051 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
1052 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1053 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1054 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1055 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1056 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
1057 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
1058 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1059 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1060 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1061 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1062 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1063 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1064 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
1065 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
1066 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1067 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1068 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1069 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
1070 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
1071 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1072 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1073 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1074 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1075 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1076 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
1077 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
1078 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1079 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
1080 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1081 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
1082 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
1083 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1084 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1085 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1086 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1087 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1088 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1089 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่ิปั้มลม พลาธิการ
1090 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พลาธิการ
1091 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
1092 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
1093 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
1094 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดอินฟาเรด พลาธิการ
1095 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน พลาธิการ
1096 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
1097 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1098 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1099 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั่นขวดน้ำดื่ม พลาธิการ
1100 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1101 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1102 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1103 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
1104 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ พลาธิการ
1105 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1106 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
1107 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1108 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1109 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1110 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
1111 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
1112 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
1113 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
1114 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1115 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจฉุกเฉินแแบใช้มือบีบสำหรับเด็กเล็ก พลาธิการ
1116 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1117 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1118 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
1119 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1120 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
1121 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
1122 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1123 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1124 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
1125 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1126 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1127 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 16 มีนาคม 2564 0698/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 16 มีนาคม 2564 0699/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา gemigliptin 50 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 16 มีนาคม 2564 0701/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acitretin 25 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 15 มีนาคม 2564 0695// ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metadoxine 500 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 15 มีนาคม 2564 0696/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dapagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 15 มีนาคม 2564 0697/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา thiopental sodium 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 11 มีนาคม 2564 0685/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 11 มีนาคม 2564 DS093/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 10 มีนาคม 2564 0682/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 9 มีนาคม 2564 0673/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ampicillin 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 9 มีนาคม 2564 0675/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ceftazidime 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 9 มีนาคม 2564 0676/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา potassium chloride 1.5 g/10 mL solution for injection, 10 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 5 มีนาคม 2564 0668/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 5 มีนาคม 2564 0664/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 2 มีนาคม 2564 0651/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 2 มีนาคม 2564 0652/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา triamcinolone acetonide 100 mg/100 mL cutaneous emulsion, 30 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 1 มีนาคม 2564 0643/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อGabapentin 300 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 1 มีนาคม 2564 0642/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อaflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 1 มีนาคม 2564 0641/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 1 มีนาคม 2564 0649/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 1 มีนาคม 2564 0649/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 25 กุมภาพันธ์ 2564 0635/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 25 กุมภาพันธ์ 2564 0637/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 25 กุมภาพันธ์ 2564 0638/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 25 กุมภาพันธ์ 2564 0639/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 25 กุมภาพันธ์ 2564 0633/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg./ml.,2.4 ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 25 กุมภาพันธ์ 2564 0636/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา esomeprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 25 กุมภาพันธ์ 2564 0632/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อLipidosterolic extr of Seerenoa repens 160 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 25 กุมภาพันธ์ 2564 0634/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อKetorolac tromethamine 30 mg./ml. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 25 กุมภาพันธ์ 2564 0640/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อcalcitonin 200 IU/1 dose, 28 doses จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 25 กุมภาพันธ์ 2564 DS091/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 25 กุมภาพันธ์ 2564 DS090/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 25 กุมภาพันธ์ 2564 DS089/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 25 กุมภาพันธ์ 2564 DS087/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 25 กุมภาพันธ์ 2564 DS088/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 25 กุมภาพันธ์ 2564 DS092/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Alcohol Swab Blister 0.35g,10 pcs. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 24 กุมภาพันธ์ 2564 0626/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ doxofylline ๔๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 24 กุมภาพันธ์ 2564 0627/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา topiramate 50 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 24 กุมภาพันธ์ 2564 0628/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 24 กุมภาพันธ์ 2564 0629/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา nicotinic acid 50 mg coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 24 กุมภาพันธ์ 2564 0630/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา nefopam hydrochloride 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 24 กุมภาพันธ์ 2564 0631/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา bilastine 20 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 23 กุมภาพันธ์ 2564 0621/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 23 กุมภาพันธ์ 2564 0624/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 23 กุมภาพันธ์ 2564 0625/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 23 กุมภาพันธ์ 2564 0623/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 23 กุมภาพันธ์ 2564 DS085/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Permanent Cath.no.33 (Palindrome 33/Kitw/slot) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 22 กุมภาพันธ์ 2564 0614/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อrivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 22 กุมภาพันธ์ 2564 0618/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อdiclofenac sodium ๒๕ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง กองเภสัชกรรม
50 22 กุมภาพันธ์ 2564 0619/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metoprolol tartrate ๑๐๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 22 กุมภาพันธ์ 2564 0620/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ diltiazem hydrochloride ๙๐ mg prolonged-release capsule, hard จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 22 กุมภาพันธ์ 2564 0607/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 22 กุมภาพันธ์ 2564 0608/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา doxazosin 4 mg prolonged-release tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 22 กุมภาพันธ์ 2564 0610/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา silodosin 4 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 22 กุมภาพันธ์ 2564 0611/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 22 กุมภาพันธ์ 2564 0613/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 22 กุมภาพันธ์ 2564 0612/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 22 กุมภาพันธ์ 2564 0616/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 22 กุมภาพันธ์ 2564 0617/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา procaterol 25 mcg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 19 กุมภาพันธ์ 2564 0606/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 19 กุมภาพันธ์ 2564 DS084/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 17 กุมภาพันธ์ 2564 0591/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/1 ml,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 17 กุมภาพันธ์ 2564 0590/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 15 กุมภาพันธ์ 2564 0581/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trelagliptin 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 15 กุมภาพันธ์ 2564 0579/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin Hcl 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 15 กุมภาพันธ์ 2564 0584/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 11 กุมภาพันธ์ 2564 0577/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 11 กุมภาพันธ์ 2564 0576/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 11 กุมภาพันธ์ 2564 0574/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา pravastatin sodium 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 11 กุมภาพันธ์ 2564 0571/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา risedronate sodium 150 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 11 กุมภาพันธ์ 2564 0569/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ibandronic acid 3 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 11 กุมภาพันธ์ 2564 0565/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา iron sucrose 100 mg/5 mL solution for injection, 5 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 11 กุมภาพันธ์ 2564 0570/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin alfa 4000 iu/1ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 11 กุมภาพันธ์ 2564 0567/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Parecoxib 40 mg/2 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 11 กุมภาพันธ์ 2564 0573/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcystein 200 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 11 กุมภาพันธ์ 2564 0572/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 11 กุมภาพันธ์ 2564 0568/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา capsaicin 25 mg/100 g gel, 35 g tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 10 กุมภาพันธ์ 2564 0563/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 10 กุมภาพันธ์ 2564 0560/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา edoxaban 60 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 10 กุมภาพันธ์ 2564 0564/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levofloxacin(1.5g/100 ml)5 ml eye drop สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 10 กุมภาพันธ์ 2564 0566/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 10 กุมภาพันธ์ 2564 0561/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fentanyl ๑๐๐ mcg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 10 กุมภาพันธ์ 2564 0559/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อpseudoephedrine hydrochloride 60 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 9 กุมภาพันธ์ 2564 0557/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies immunoglobulin(horse) 200 iu/1ml,5 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 9 กุมภาพันธ์ 2564 0558/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 8 กุมภาพันธ์ 2564 0556/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human Erythropoietin alpha 5000 สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 5 กุมภาพันธ์ 2564 0553/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lansoprazole 30 mg gastro-resistant capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 5 กุมภาพันธ์ 2564 0554/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อmagnesium sulfate ๑ g/๒ mL solution for injection/infusion, ๒ mL ampoule จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 5 กุมภาพันธ์ 2564 0555/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mosapride citrate 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 4 กุมภาพันธ์ 2564 0549/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nalbuphine HCL 10 mg/ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 4 กุมภาพันธ์ 2564 0551/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 5 mg/ml,100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 4 กุมภาพันธ์ 2564 0550/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg inj สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 4 กุมภาพันธ์ 2564 0545/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 4 กุมภาพันธ์ 2564 0547/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 4 กุมภาพันธ์ 2564 0544/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 4 กุมภาพันธ์ 2564 0546/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFelodipine 10 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 3 กุมภาพันธ์ 2564 0543/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin gargine 300 units/ml 1.5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 3 กุมภาพันธ์ 2564 0542/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 2 กุมภาพันธ์ 2564 0541/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 2 กุมภาพันธ์ 2564 0540/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide prefilled pen 250 mcg/ml,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 2 กุมภาพันธ์ 2564 0538/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 1 กุมภาพันธ์ 2564 0532/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg/ml,2.4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 1 กุมภาพันธ์ 2564 0533/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 1 กุมภาพันธ์ 2564 0537/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 1 กุมภาพันธ์ 2564 0535/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5000 iu,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 1 กุมภาพันธ์ 2564 0536/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 1 กุมภาพันธ์ 2564 0534/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 30 มกราคม 2564 0431/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin alfa 3000 iu/0.3 mL solution for injection, 0.3 mL prefilled syr จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 29 มกราคม 2564 DS082/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 29 มกราคม 2564 DS077/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 29 มกราคม 2564 DS074/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 29 มกราคม 2564 DS080/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 29 มกราคม 2564 DS079/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 29 มกราคม 2564 DS075/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ U-CATH NO.14 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 29 มกราคม 2564 DS081/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 29 มกราคม 2564 0531/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 10%,30 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 29 มกราคม 2564 0529/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metadoxine 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 29 มกราคม 2564 0530/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nicardipine HCL 10 mg/10 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 29 มกราคม 2564 0528/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 29 มกราคม 2564 0527/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 29 มกราคม 2564 DS081/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 29 มกราคม 2564 DS083/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 29 มกราคม 2564 DS078/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 26 มกราคม 2564 0524/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dapagliflozin 10 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 26 มกราคม 2564 0525/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Desloratadine 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 25 มกราคม 2564 0523/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา celecoxib 200 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 25 มกราคม 2564 DS073/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 23 มกราคม 2564 0419/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sennoside B 7.5 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 22 มกราคม 2564 0515/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาolodaterol 2.5 mcg/1 dose + tiotropium 2.5 mcg/1 dose inhalation solution, 60 dose actuation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 22 มกราคม 2564 0516/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา codeine phosphate 10 mg + guaifenesin 100 mg capsule, soft, 1 capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 22 มกราคม 2564 0517/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา loxoprofen 60 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 22 มกราคม 2564 0520/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cilostazol 100 mg prolonged-release capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 22 มกราคม 2564 0521/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 22 มกราคม 2564 0522/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา telbivudine 600 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 22 มกราคม 2564 0519/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 22 มกราคม 2564 0518/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 21 มกราคม 2564 0511/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 21 มกราคม 2564 0512/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา antazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + tetryzoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops, solution, 10 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 21 มกราคม 2564 0505/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 21 มกราคม 2564 0514/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcipopotriol 50 mcg/gm 30 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 21 มกราคม 2564 0504/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine Hcl 1% 50 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 21 มกราคม 2564 0509/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา valsartan 160 mg + amlodipine 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 21 มกราคม 2564 0507/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา senna glycosides 300 mg capsule hard สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 21 มกราคม 2564 0513/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyl salicylate 10.2 gm/100 gm,30 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 21 มกราคม 2564 0510/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine 1.5 mg/1 ml,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 21 มกราคม 2564 0508/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperisone 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 20 มกราคม 2564 DS071/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CVC. SET 3-LUMEN จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 20 มกราคม 2564 0503/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา omeprazole 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 19 มกราคม 2564 0502/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 19 มกราคม 2564 0500/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine(HBsAg)20 mcg/1 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 19 มกราคม 2564 0501/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxofylline 400 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 18 มกราคม 2564 0397/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 17 มกราคม 2564 0393/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 15 มกราคม 2564 0498/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 15 มกราคม 2564 0495/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin 4 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 15 มกราคม 2564 0496/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 15 มกราคม 2564 0493/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 15 มกราคม 2564 0491/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 600 mg(Effervescent)สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 15 มกราคม 2564 0499/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies vaccine(vero cell)2.5 iu สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 15 มกราคม 2564 0490/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane 70 %,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 15 มกราคม 2564 0494/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 15 มกราคม 2564 0492/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 14 มกราคม 2564 0489/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iodixanol 320 mg/1 ml 50 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 12 มกราคม 2564 0487/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 12 มกราคม 2564 0484/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 12 มกราคม 2564 0478/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 12 มกราคม 2564 0480/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 12 มกราคม 2564 0481/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin beta 5000 iu 0.3 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 12 มกราคม 2564 0486/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1,500,000 iu สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 12 มกราคม 2564 0485/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา orphennadrine 35 mg+paracetamol 450 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 12 มกราคม 2564 0483/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefuroxime axeyil 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 12 มกราคม 2564 0476/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivaroxaban 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 12 มกราคม 2564 0477/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rebamipide 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 12 มกราคม 2564 0479/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trospium Cl 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 12 มกราคม 2564 0482/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
176 11 มกราคม 2564 0475/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ca.polysterene sulfonate 5 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 11 มกราคม 2564 0474/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide prefilled pen 250 mcg/ml,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 8 มกราคม 2564 0473/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 8 มกราคม 2564 0471/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 8 มกราคม 2564 0472/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 8 มกราคม 2564 0470/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pravastatin 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 7 มกราคม 2564 0469/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา hepatitis B surface antigen immunoglobulin 180 iu/1 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 6 มกราคม 2564 0467/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 6 มกราคม 2564 0468/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iopromide 300 mg/ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 5 มกราคม 2564 0462/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 5 มกราคม 2564 0461/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 5 มกราคม 2564 0466/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone 0.05%+salicyclic acid 3%,5 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 5 มกราคม 2564 0464/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา orphenadrine 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 5 มกราคม 2564 0463/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aflibercept 2 mg(40 mg/ml) สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 5 มกราคม 2564 0460/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bupivacaine Hcl 0.5%,4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 5 มกราคม 2564 0465/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ticagrelor 90 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 4 มกราคม 2564 DS069/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 4 มกราคม 2564 0450/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ triamcinolone acetonide 55 mcg/1 dose nasal spray, solution, 120 dose bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 4 มกราคม 2564 0443/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 4 มกราคม 2564 0446/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 4 มกราคม 2564 0447/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 4 มกราคม 2564 0452/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 4 มกราคม 2564 0448/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา estradiol valerate 1 mg coated tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 4 มกราคม 2564 0454/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา risedronate sodium 150 mg film-coated สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 4 มกราคม 2564 0453/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา vancomycin 500 mg powder for solution for infusion สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 4 มกราคม 2564 0455/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusionสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 4 มกราคม 2564 0445/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 4 มกราคม 2564 0444/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 4 มกราคม 2564 0458/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 4 มกราคม 2564 0459/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 4 มกราคม 2564 0456/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 4 มกราคม 2564 0457/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ezetimibe 10 mg+simvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 4 มกราคม 2564 0449/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 30 ธันวาคม 2563 DS063/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 30 ธันวาคม 2563 DS065/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ RED DOT (ADULT) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 30 ธันวาคม 2563 DS066/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 30 ธันวาคม 2563 DS067/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 30 ธันวาคม 2563 DS060/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 30 ธันวาคม 2563 DS062/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 30 ธันวาคม 2563 0439/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 30 ธันวาคม 2563 0430/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา repaglinide 1 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 30 ธันวาคม 2563 DS068/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Autoclave Tape 3/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 30 ธันวาคม 2563 0437/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 30 ธันวาคม 2563 DS059/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 30 ธันวาคม 2563 DS061/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 30 ธันวาคม 2563 0434/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 30 ธันวาคม 2563 0442/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 30 ธันวาคม 2563 DS064/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 30 ธันวาคม 2563 0432/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา empagliflozin 10 mg+linagliptin 5 mg film-coated tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 30 ธันวาคม 2563 0436/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา prednisolone 1 g/100 ml eye drops,solution 5 ml bottle สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 30 ธันวาคม 2563 0435/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 30 ธันวาคม 2563 0433/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 30 ธันวาคม 2563 0438/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา capsaicin 0.025%,35 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 30 ธันวาคม 2563 0440/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Timolol maleate 0.5%,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 30 ธันวาคม 2563 0441/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyldopa 250 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 28 ธันวาคม 2563 0429/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
232 28 ธันวาคม 2563 0428/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70%,450 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
233 25 ธันวาคม 2563 DS058/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
234 25 ธันวาคม 2563 0426/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
235 25 ธันวาคม 2563 0427/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา amino acids 75g/1.477 L + dextrose 187 g/1.477 L + lipids 56 g/1.477 L emulsion for infusion,1.477 L bagสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
236 25 ธันวาคม 2563 0424/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
237 25 ธันวาคม 2563 0425/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ibandronate sodium 1 mg/1 ml,3ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
238 24 ธันวาคม 2563 0423/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา PROCATEROL HCL 25 mcg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
239 23 ธันวาคม 2563 0422/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
240 23 ธันวาคม 2563 0421/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
241 23 ธันวาคม 2563 0420/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา donepezil hydrochloride 10 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
242 23 ธันวาคม 2563 0436/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bimatoprost 300 mcg/mL + Timolol 5 mg/ml, 0.4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
243 22 ธันวาคม 2563 0412/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
244 22 ธันวาคม 2563 0417/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lidocain hydrochloride 10 g/100 ml oromucosal solution 50 ml bottle สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
245 22 ธันวาคม 2563 0408/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 ml gel for injection,3 ml prefilled syrสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
246 22 ธันวาคม 2563 0409/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iopamidol 30.62 g/50 ml solution for injection,50 ml vial สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
247 22 ธันวาคม 2563 0415/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา bilastine 20 mg tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
248 22 ธันวาคม 2563 0416/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies immunoglobulin(horse)1000 iu/5 ml solution for injection 5 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 22 ธันวาคม 2563 0407/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 22 ธันวาคม 2563 0413/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 22 ธันวาคม 2563 0410/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 22 ธันวาคม 2563 0411/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 22 ธันวาคม 2563 0414/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Esomeprazole 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 21 ธันวาคม 2563 DS057/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Redovac 200 ccLL จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 21 ธันวาคม 2563 DS056/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 21 ธันวาคม 2563 DS055/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 21 ธันวาคม 2563 0403/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 50 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
258 21 ธันวาคม 2563 0406/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dapagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
259 21 ธันวาคม 2563 0404/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rosuvastatin 20 mg film-coated tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
260 21 ธันวาคม 2563 0402/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 21 ธันวาคม 2563 0405/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
262 18 ธันวาคม 2563 0395/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
263 18 ธันวาคม 2563 0396/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
264 18 ธันวาคม 2563 0401/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
265 18 ธันวาคม 2563 0399/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
266 18 ธันวาคม 2563 0398/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 160 mcg + formoterol 4.5 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 18 ธันวาคม 2563 0400/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iron sucrose 2 g/100 ml,5 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
268 17 ธันวาคม 2563 0392/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
269 17 ธันวาคม 2563 0388/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
270 17 ธันวาคม 2563 0380/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Chloride 0.9%, 1000 ml. (900 mg/100 mL) สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
271 17 ธันวาคม 2563 0383/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา hyaluronate sodium 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.4 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
272 17 ธันวาคม 2563 0391/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acitretin 25 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
273 17 ธันวาคม 2563 0381/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Canagliflozin 300 mg film-coated tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
274 17 ธันวาคม 2563 0394/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
275 17 ธันวาคม 2563 0390/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา metoprolol tartrate 100 mg tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
276 17 ธันวาคม 2563 0382/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา pregabalin 75 mg capsule,hard สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 17 ธันวาคม 2563 0387/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
278 17 ธันวาคม 2563 0389/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 17 ธันวาคม 2563 0384/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
280 17 ธันวาคม 2563 0385/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา chondroitin 600 mg + glucosamine 750 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 17 ธันวาคม 2563 0385/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Chondroitin 600 mg + glucosamine 750 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
282 17 ธันวาคม 2563 0386/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 15 ธันวาคม 2563 0374/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
284 15 ธันวาคม 2563 0376/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
285 15 ธันวาคม 2563 0378/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
286 15 ธันวาคม 2563 0377/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mosapride citrate 5 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 15 ธันวาคม 2563 0372/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา acemtacin 90 mg prolonged-release capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
288 15 ธันวาคม 2563 0373/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperisone 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
289 15 ธันวาคม 2563 0379/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nefopam hydrochloride 20 mg/2 ml inj สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
290 14 ธันวาคม 2563 0280/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
291 14 ธันวาคม 2563 0368/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg./ml.,2.4 ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
292 14 ธันวาคม 2563 0366/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
293 14 ธันวาคม 2563 0371/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection,0.4 ml prefilled syr สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 14 ธันวาคม 2563 0365/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sulfinpyrazone 100 mg tablet สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 14 ธันวาคม 2563 0369/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
296 14 ธันวาคม 2563 0370/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 60 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 9 ธันวาคม 2563 0363/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alfacalcidal (alpha hydroxy VitD3) 0.5 mcg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
298 9 ธันวาคม 2563 0362/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 9 ธันวาคม 2563 0364/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dabigatran etexilate 150 mg capsule,hard สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
300 8 ธันวาคม 2563 0354/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 8 ธันวาคม 2563 0356/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
302 8 ธันวาคม 2563 0360/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
303 8 ธันวาคม 2563 0358/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
304 8 ธันวาคม 2563 0357/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
305 8 ธันวาคม 2563 0361/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac sodium 25 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
306 8 ธันวาคม 2563 0353/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loxoprofen sod. 60 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 8 ธันวาคม 2563 0351/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
308 8 ธันวาคม 2563 0352/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา alprazolam 0.5 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
309 8 ธันวาคม 2563 0350/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา fentanyl 100 mcg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 7 ธันวาคม 2563 0343/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
311 7 ธันวาคม 2563 0349/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา vinpocetine 10 mg tablet จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
312 7 ธันวาคม 2563 0334/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Linagliptin 5 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
313 7 ธันวาคม 2563 0339/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
314 7 ธันวาคม 2563 0335/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
315 7 ธันวาคม 2563 0336/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
316 7 ธันวาคม 2563 0348/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
317 7 ธันวาคม 2563 0347/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
318 7 ธันวาคม 2563 0341/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 7 ธันวาคม 2563 0344/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
320 7 ธันวาคม 2563 0340/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 7 ธันวาคม 2563 0338/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iodixanol 320 mg/1 mL, 50 ml. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
322 7 ธันวาคม 2563 0337/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin 4 mgสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 7 ธันวาคม 2563 0342/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sacubitril 49 mg. + Valsartan 51 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
324 7 ธันวาคม 2563 0345/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 7 ธันวาคม 2563 0346/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
326 4 ธันวาคม 2563 0332/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sevoflurane 250 ml. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
327 4 ธันวาคม 2563 0333/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water for injection 1000 ml. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
328 3 ธันวาคม 2563 0330/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา brimonidine tartrate 150 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จํานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
329 3 ธันวาคม 2563 0324/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
330 3 ธันวาคม 2563 0328/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
331 3 ธันวาคม 2563 0326/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
332 3 ธันวาคม 2563 0325/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
333 3 ธันวาคม 2563 0327/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEFAZOLIN 1 gm. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
334 3 ธันวาคม 2563 0329/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEFTAZIDIME 1 gm. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
335 3 ธันวาคม 2563 0331/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranolazine prolonged release 500 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
336 2 ธันวาคม 2563 0322/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoledronic acid 5mg/100ml. INJ.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
337 2 ธันวาคม 2563 0323/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GLUCOSAMINE 500 MG. capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
338 1 ธันวาคม 2563 0321/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aflibercept 2 mg (40 mg/ml) สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
339 30 พฤศจิกายน 2563 DS043/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BD Syringe InsulinU100 30G 8mm.1ml.B/P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
340 30 พฤศจิกายน 2563 DS044/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
341 30 พฤศจิกายน 2563 DS045/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
342 30 พฤศจิกายน 2563 DS046/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
343 30 พฤศจิกายน 2563 DS048/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
344 30 พฤศจิกายน 2563 DS050/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
345 30 พฤศจิกายน 2563 DS052/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
346 30 พฤศจิกายน 2563 DS053/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
347 30 พฤศจิกายน 2563 DS054/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ MICROMIST NEBULIZER MASK ADULT จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
348 30 พฤศจิกายน 2563 DS047/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
349 30 พฤศจิกายน 2563 DS049/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
350 30 พฤศจิกายน 2563 DS051/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
351 30 พฤศจิกายน 2563 0308/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
352 30 พฤศจิกายน 2563 0309/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
353 30 พฤศจิกายน 2563 0319/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
354 30 พฤศจิกายน 2563 0318/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
355 30 พฤศจิกายน 2563 0315/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
356 30 พฤศจิกายน 2563 0314/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
357 30 พฤศจิกายน 2563 0316/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pravastatin 40 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
358 30 พฤศจิกายน 2563 0311/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา influenza type A virus vaccine virus 15 mcg/0.5 ml + influenza type B virus vaccine virus 15 mcg /0.5 ml suspension for injection 0.5 ml prefilled syrสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
359 30 พฤศจิกายน 2563 0312/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
360 30 พฤศจิกายน 2563 0320/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
361 30 พฤศจิกายน 2563 0317/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
362 30 พฤศจิกายน 2563 0313/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
363 30 พฤศจิกายน 2563 0310/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
364 26 พฤศจิกายน 2563 DS042/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ JACKSON8 TRACHEOSTOMY TUBE (SILVER) 8MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
365 26 พฤศจิกายน 2563 0307/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Betahistine dihydrochloride 24 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
366 26 พฤศจิกายน 2563 0306/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lipidosterolic extract of Seerenoa repens 160 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
367 26 พฤศจิกายน 2563 0301/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
368 26 พฤศจิกายน 2563 0302/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
369 26 พฤศจิกายน 2563 0304/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
370 26 พฤศจิกายน 2563 0300/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
371 26 พฤศจิกายน 2563 0299/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aluminumhydroxide gel 36.635 mg.+Ca.Carbonate 200 mg.G.+SODIUM BICARBONATE 50 MG.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
372 26 พฤศจิกายน 2563 0303/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
373 26 พฤศจิกายน 2563 0305/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tiotropium Br 18 mcg/capsuleสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
374 25 พฤศจิกายน 2563 DS041/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
375 25 พฤศจิกายน 2563 0298/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
376 24 พฤศจิกายน 2563 0295/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
377 24 พฤศจิกายน 2563 0297/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
378 24 พฤศจิกายน 2563 0296/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LACTULOSE 100 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
379 23 พฤศจิกายน 2563 0292/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acetazolamide 250 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
380 23 พฤศจิกายน 2563 0288/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา celecoxib 200 mg capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
381 23 พฤศจิกายน 2563 0294/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bilastine 20 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
382 23 พฤศจิกายน 2563 0293/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Budesonide160 mcg.+ Formoterol 4.5 mcg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
383 23 พฤศจิกายน 2563 0296/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin human 100 iu/1 mL, 10 ml. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
384 23 พฤศจิกายน 2563 0291/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin 50 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
385 23 พฤศจิกายน 2563 0289/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
386 18 พฤศจิกายน 2563 อ.0001/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
387 18 พฤศจิกายน 2563 อ0003/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
388 18 พฤศจิกายน 2563 อ0002/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
389 18 พฤศจิกายน 2563 0287/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Eperisone hydrochloride 50 mg coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
390 18 พฤศจิกายน 2563 0285/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Esomeprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
391 18 พฤศจิกายน 2563 0284/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา vancomycin 500 mg powder for solution for infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
392 18 พฤศจิกายน 2563 0283/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
393 18 พฤศจิกายน 2563 0270/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Doxazosin meselate 4 mg prolonged-release tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
394 18 พฤศจิกายน 2563 0272/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
395 18 พฤศจิกายน 2563 0277/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
396 18 พฤศจิกายน 2563 0280/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
397 18 พฤศจิกายน 2563 0271/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxytocin 10 unit/ml., 1 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
398 18 พฤศจิกายน 2563 0273/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsuleสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
399 18 พฤศจิกายน 2563 0274/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rupatadine 10 mgสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
400 18 พฤศจิกายน 2563 0275/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dulaglutide 1.5mg/0.5mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
401 18 พฤศจิกายน 2563 0276/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Somatostatin acetatate 3000 mcg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
402 18 พฤศจิกายน 2563 0278/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MEBEVERINE HCL 200 MG.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
403 18 พฤศจิกายน 2563 0281/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PIPERACILLIN 4 gm.+TAZOBACTAM 500 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
404 18 พฤศจิกายน 2563 0286/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
405 18 พฤศจิกายน 2563 0279/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
406 18 พฤศจิกายน 2563 0289/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
407 17 พฤศจิกายน 2563 DS040/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
408 17 พฤศจิกายน 2563 0267/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
409 17 พฤศจิกายน 2563 0268/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
410 17 พฤศจิกายน 2563 0269/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg./ 4 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
411 16 พฤศจิกายน 2563 0263/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acitretin 25 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
412 16 พฤศจิกายน 2563 0266/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา venlafaxine 75 mg prolonged-release capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
413 16 พฤศจิกายน 2563 0265/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac tromethamine 30 mg./ml. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
414 16 พฤศจิกายน 2563 0261/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIDAZOLAM 5 mg./ml.,1ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
415 16 พฤศจิกายน 2563 0264/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nebivolol HCl 5 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
416 16 พฤศจิกายน 2563 0262/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
417 13 พฤศจิกายน 2563 DS039/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
418 13 พฤศจิกายน 2563 0258/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
419 13 พฤศจิกายน 2563 0254/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
420 13 พฤศจิกายน 2563 0246/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
421 13 พฤศจิกายน 2563 0260/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CARBAMAZEPINE_200_mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
422 13 พฤศจิกายน 2563 0256/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.1% Lotion, 30 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
423 13 พฤศจิกายน 2563 0251/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranolazine prolonged release 500 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
424 13 พฤศจิกายน 2563 0247/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopar 100 mg.+ Benserazide HCL 25 mg. CR cap. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
425 13 พฤศจิกายน 2563 0245/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tranexamic acid 250 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
426 13 พฤศจิกายน 2563 0259/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
427 13 พฤศจิกายน 2563 0250/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
428 13 พฤศจิกายน 2563 0255/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
429 13 พฤศจิกายน 2563 0257/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
430 13 พฤศจิกายน 2563 0249/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
431 13 พฤศจิกายน 2563 0248/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
432 13 พฤศจิกายน 2563 0250/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atropine sulfate 10 mg/1 mL, 5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
433 13 พฤศจิกายน 2563 0253/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate Na 150 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
434 12 พฤศจิกายน 2563 0242/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
435 12 พฤศจิกายน 2563 0243/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
436 12 พฤศจิกายน 2563 0244/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg.+Paracetamol 450 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
437 11 พฤศจิกายน 2563 0239/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
438 11 พฤศจิกายน 2563 0237/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา apixaban ๕ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
439 11 พฤศจิกายน 2563 0241/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ibandronate sodium 1 mg/1 mL, 3 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
440 11 พฤศจิกายน 2563 0240/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
441 11 พฤศจิกายน 2563 0238/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg. สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
442 10 พฤศจิกายน 2563 0232/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา enalapril maleate ๒๐ mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
443 10 พฤศจิกายน 2563 033/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา pregabalin ๕๐ mg capsule,hard จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
444 10 พฤศจิกายน 2563 0234/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
445 10 พฤศจิกายน 2563 0224/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pethidine HCl 50 mg./ml.,1 ml solution for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
446 10 พฤศจิกายน 2563 0235/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
447 10 พฤศจิกายน 2563 0236/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
448 10 พฤศจิกายน 2563 0231/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
449 9 พฤศจิกายน 2563 0225/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
450 9 พฤศจิกายน 2563 0229/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Macrogol 4000 ,118 g. + KCL 1.485 g.+NaCl 2.93 g.+NaHCO 337 g.+NaSO4, 11.37 g. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
451 9 พฤศจิกายน 2563 0226/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VaxigripTetra 1 dose,0.5 ml syringe จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
452 9 พฤศจิกายน 2563 0230/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PROCATEROL HCL.25 mcg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
453 9 พฤศจิกายน 2563 0228/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEFTAZIDIME 1 gm.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
454 9 พฤศจิกายน 2563 0227/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
455 6 พฤศจิกายน 2563 0223/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
456 5 พฤศจิกายน 2563 DS003/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ TEGADERM6*7CM.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
457 5 พฤศจิกายน 2563 0219/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
458 5 พฤศจิกายน 2563 0221/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
459 5 พฤศจิกายน 2563 0220/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nefopam hydrochloride 20mg/2ml Inj. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
460 5 พฤศจิกายน 2563 0217/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PHENOBARBITAL 60 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
461 5 พฤศจิกายน 2563 0222/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา chondroitin 600 mg + glucosamine 750 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
462 4 พฤศจิกายน 2563 0214/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
463 4 พฤศจิกายน 2563 0207/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
464 4 พฤศจิกายน 2563 0204/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
465 4 พฤศจิกายน 2563 0215/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin ๑๐ mg film-coated จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
466 4 พฤศจิกายน 2563 0205/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
467 4 พฤศจิกายน 2563 0212/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
468 4 พฤศจิกายน 2563 0208/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
469 4 พฤศจิกายน 2563 0209/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
470 4 พฤศจิกายน 2563 0213/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
471 4 พฤศจิกายน 2563 0216/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
472 4 พฤศจิกายน 2563 0206/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 17 beta-estradiol 60 mg./80 gm. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
473 4 พฤศจิกายน 2563 0203/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 300 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
474 4 พฤศจิกายน 2563 0202/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Desloratadine 5 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
475 4 พฤศจิกายน 2563 0211/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
476 4 พฤศจิกายน 2563 0210/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5000 IU, 0.3 ML.สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
477 3 พฤศจิกายน 2563 0199/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา alogliptin ๒๕ mg + pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
478 3 พฤศจิกายน 2563 0201/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา botulinum toxin type A 100 unit จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
479 3 พฤศจิกายน 2563 0197/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aflibercept 2 mg (40 mg/ml) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
480 3 พฤศจิกายน 2563 0200/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefuroxime axetil 500 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
481 3 พฤศจิกายน 2563 0198/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา capsaicin 0.025%, 35 gm. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
482 3 พฤศจิกายน 2563 0196/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา THEOPHYLLINE 200 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
483 2 พฤศจิกายน 2563 0186/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabies immunoglobulin(horse)๒๐๐ iu/๑ ml, ๕ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
484 2 พฤศจิกายน 2563 0185/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา erythropoietin alfa 10000 iu/1 mL.,300 mcl. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
485 2 พฤศจิกายน 2563 0184/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Absorbable aescin 20 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
486 2 พฤศจิกายน 2563 DS038/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
487 2 พฤศจิกายน 2563 0193/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
488 2 พฤศจิกายน 2563 0195/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
489 2 พฤศจิกายน 2563 0194/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
490 2 พฤศจิกายน 2563 0190/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
491 2 พฤศจิกายน 2563 0192/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Naloxone 0.4 mg./1 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
492 2 พฤศจิกายน 2563 0191/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoledronic acid 5mg/100ml. INJ. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
493 2 พฤศจิกายน 2563 0188/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipidosterolic extr of Seerenoa repens 160 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
494 2 พฤศจิกายน 2563 0187/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
495 30 ตุลาคม 2563 0180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
496 30 ตุลาคม 2563 0182/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lidocaine hydrochloride 20 mg/1 mL, 100 ml.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
497 30 ตุลาคม 2563 DS032/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
498 30 ตุลาคม 2563 DS031/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ COLD HOT PACK จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
499 30 ตุลาคม 2563 DS035/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
500 30 ตุลาคม 2563 DS037/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ STERILE GEL 5 GM.(POSE-JEL) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
501 30 ตุลาคม 2563 DS033/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
502 30 ตุลาคม 2563 DS029/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ TREE-WAY (Connecta Plus3) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
503 30 ตุลาคม 2563 DS034/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
504 30 ตุลาคม 2563 DS036/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
505 30 ตุลาคม 2563 0183/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
506 29 ตุลาคม 2563 0178/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
507 29 ตุลาคม 2563 0177/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate (7.5% , 7.5 g/100 mL) , 50 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
508 29 ตุลาคม 2563 0176/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
509 29 ตุลาคม 2563 0179/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
510 28 ตุลาคม 2563 0174/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
511 28 ตุลาคม 2563 0172/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
512 28 ตุลาคม 2563 0175/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1%, 20 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
513 28 ตุลาคม 2563 0171/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DILTIAZEM HCL 90 mg.. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
514 28 ตุลาคม 2563 0170/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 300 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
515 28 ตุลาคม 2563 0169/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา amino acids 60 g/1.875 L + glucose 120 g/1.875 L + lipids 75 g/1.875 L + nitrogen 8.6 g/1.875 Lจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
516 28 ตุลาคม 2563 DS028/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
517 28 ตุลาคม 2563 0173/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา rabeprazole sodium ๒๐ mg gastro-resistant tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
518 27 ตุลาคม 2563 0168/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
519 27 ตุลาคม 2563 0167/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
520 27 ตุลาคม 2563 0165/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
521 27 ตุลาคม 2563 0166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin + Metformin 50+1000 mg, จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
522 27 ตุลาคม 2563 0166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin + Metformin 50+1000 mg, จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
523 27 ตุลาคม 2563 0166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vildagliptin + Metformin 50+1000 mg, จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
524 26 ตุลาคม 2563 0164/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
525 26 ตุลาคม 2563 0163/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin 4 mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
526 22 ตุลาคม 2563 0160/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
527 22 ตุลาคม 2563 0162/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา diphtheria toxoid 2 Lf/500 mcL + tetanus toxoid 7.5 Lf/500 mcL จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
528 22 ตุลาคม 2563 0161/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
529 22 ตุลาคม 2563 0159/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
530 22 ตุลาคม 2563 0158/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 500 mg.+Clavulanic acid 125 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
531 22 ตุลาคม 2563 DS027/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
532 21 ตุลาคม 2563 0156/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
533 21 ตุลาคม 2563 0155/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
534 21 ตุลาคม 2563 0154/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose, 140 doses จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
535 21 ตุลาคม 2563 0153/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
536 20 ตุลาคม 2563 0150/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
537 20 ตุลาคม 2563 0148/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
538 20 ตุลาคม 2563 0152/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
539 20 ตุลาคม 2563 0151/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
540 20 ตุลาคม 2563 0149/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextran70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3% ,0.8 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
541 19 ตุลาคม 2563 0144/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
542 19 ตุลาคม 2563 0146/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
543 19 ตุลาคม 2563 0145/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SULFASALAZINE 500 MG. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
544 19 ตุลาคม 2563 0147/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iron sucrose 2 g/100 mL, 5 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
545 16 ตุลาคม 2563 0141/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
546 16 ตุลาคม 2563 0141/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Zoledronic acid ๕ mg/๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
547 16 ตุลาคม 2563 0140/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
548 16 ตุลาคม 2563 0139/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
549 16 ตุลาคม 2563 0143/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Celecoxib 200 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
550 16 ตุลาคม 2563 0142/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
551 15 ตุลาคม 2563 0137/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
552 15 ตุลาคม 2563 0134/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
553 15 ตุลาคม 2563 0135/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bisoprolol fumarate 5 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
554 15 ตุลาคม 2563 0138/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D-5-W 100 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
555 15 ตุลาคม 2563 0136/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา senna glycosides 300 mg capsule hard table จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
556 15 ตุลาคม 2563 0133/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg.+Paracetamol 450 mg.จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
557 14 ตุลาคม 2563 0131/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
558 14 ตุลาคม 2563 0132/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
559 14 ตุลาคม 2563 0130/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
560 14 ตุลาคม 2563 0129/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
561 14 ตุลาคม 2563 0128/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine HCl 1%, 50 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
562 12 ตุลาคม 2563 0123/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
563 12 ตุลาคม 2563 0124/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERGOTAMINE TARTRATE ๑ mg+CAFFEINE ๑๐๐ mg จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
564 12 ตุลาคม 2563 0125/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
565 12 ตุลาคม 2563 0127/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg./ 4 ml. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
566 12 ตุลาคม 2563 0126/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาRisedronate Na 150 mg. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
567 12 ตุลาคม 2563 DS022/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
568 12 ตุลาคม 2563 DS023/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
569 12 ตุลาคม 2563 DS025/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
570 12 ตุลาคม 2563 DS024/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
571 12 ตุลาคม 2563 DS026/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
572 9 ตุลาคม 2563 0119/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
573 9 ตุลาคม 2563 0118/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin meselate ๔ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
574 9 ตุลาคม 2563 0120/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol ๑๐๐ mg จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
575 9 ตุลาคม 2563 0122/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pirenoxine( ๕ mg/๑๐๐ ml),๕ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
576 9 ตุลาคม 2563 0121/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
577 9 ตุลาคม 2563 0117/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Colistimethate sodium(COLISTIN 150 mg.)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
578 8 ตุลาคม 2563 0109/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
579 8 ตุลาคม 2563 0111/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
580 8 ตุลาคม 2563 0107/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
581 8 ตุลาคม 2563 0105/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
582 8 ตุลาคม 2563 0106/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
583 8 ตุลาคม 2563 0110/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
584 8 ตุลาคม 2563 0113/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
585 8 ตุลาคม 2563 0114/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
586 8 ตุลาคม 2563 0116/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
587 8 ตุลาคม 2563 0108/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๐.๙%Sodium chloride ๑๐๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
588 8 ตุลาคม 2563 0112/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zinc sulfate ๒๕ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
589 8 ตุลาคม 2563 0115/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาGLUCOSE ๕๐%,๕๐ ml จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
590 8 ตุลาคม 2563 0359/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
591 7 ตุลาคม 2563 0103/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
592 7 ตุลาคม 2563 0100/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
593 7 ตุลาคม 2563 0104/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Griseofulvin ๕๐๐ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
594 7 ตุลาคม 2563 0102/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine(vero cell)๒.๕ IU จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
595 7 ตุลาคม 2563 0101/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/dose จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
596 7 ตุลาคม 2563 0099/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcipopotriol ๕๐ mcg/gm,๓๐ gm จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
597 6 ตุลาคม 2563 0097/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Afibercept 2 mg(40 mg/ml)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
598 6 ตุลาคม 2563 0096/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VaxigripTetra 1 dose,0.5 ml syringe จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
599 6 ตุลาคม 2563 0095/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipidosterolic extr of Seerenoa repens 160 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
600 6 ตุลาคม 2563 0093/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
601 6 ตุลาคม 2563 0092/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
602 6 ตุลาคม 2563 0090/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
603 6 ตุลาคม 2563 0091/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
604 6 ตุลาคม 2563 0094/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cetirizine hydrochloride ๕mg/๕ml,๖๐ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
605 6 ตุลาคม 2563 0089/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pramipexole ๐.๒๕ mg จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
606 6 ตุลาคม 2563 0098/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B Vaccine(HBsAg)๒๐ mcg/๑ ml จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
607 5 ตุลาคม 2563 DS010/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
608 5 ตุลาคม 2563 0021/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextran70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3% ,0.8 ml.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
609 5 ตุลาคม 2563 0019/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivaroxaban 20 mg.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
610 5 ตุลาคม 2563 0017/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate 300 mgจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
611 5 ตุลาคม 2563 0013/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง