ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 21 กรกฎาคม 2564 ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi พลาธิการ
2 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ พลาธิการ
3 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานก พลาธิการ
4 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเ พลาธิการ
5 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พลาธิการ
6 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบเขตของงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พลาธิการ
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศ TOR งานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกจัดซื้อสป.สายแพทย์
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้/เปลนอนพร้อมหุ้มเบาะ4รายการ พลาธิการ
2 6 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
3 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
4 31 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน1รายการ พลาธิการ
5 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์1รายการ พลาธิการ
6 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน พลาธิการ
7 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งวงจรปิด พลาธิการ
8 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO พลาธิการ
9 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อถังขยะขนาดใหญ่1รายการ พลาธิการ
10 11 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
11 11 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
12 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
13 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
14 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
15 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตูแผงกั้นทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
16 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
17 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น 2 คัน พลาธิการ
18 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
19 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
20 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
21 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
22 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
23 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประตูแผงกั้นทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
24 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
25 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่ง 2 คัน พลาธิการ
26 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
27 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
28 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นนั่ง 2 คัน พลาธิการ
29 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
30 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว พลาธิการ
31 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
32 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
33 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
34 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
35 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
36 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
37 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
38 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
39 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
40 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์1รายการ พลาธิการ
41 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
42 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
43 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (ตู้อะคริลิก) พลาธิการ
44 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
45 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
46 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
47 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
48 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (ตู้อะคริลิก) พลาธิการ
49 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
50 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
51 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
52 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นชักพลาสติก4ชั้นจำนวน4ตู้ พลาธิการ
53 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์2รายการ พลาธิการ
54 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
55 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
56 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
57 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
58 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอาคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
59 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค พลาธิการ
60 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
61 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
62 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
63 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
64 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค พลาธิการ
65 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
66 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
67 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยและชุดรับแขก พลาธิการ
68 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟสำหรับรักษาทารกตัวเหลืองในทารกแรกเกิด พลาธิการ
69 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ1รายการ พลาธิการ
70 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ พลาธิการ
71 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
72 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
73 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
74 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
75 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
76 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/48 พลาธิการ
77 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ อาคารหมายเลข 206/34 พลาธิการ
78 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
79 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
80 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
81 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
82 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
83 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 พลาธิการ
84 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
85 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคาร 393/54 พลาธิการ
86 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
87 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
88 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคารหมายเลข 393/54 พลาธิการ
89 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
90 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
91 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
92 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
93 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
94 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
95 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
96 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
97 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพดานหน้าห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
98 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
99 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
100 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
101 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
102 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
103 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
104 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพดานห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหหมายเลข 319/28 พลาธิการ
105 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
106 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
107 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์2รายการ พลาธิการ
108 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
109 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม3รายการ พลาธิการ
110 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
111 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
112 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
113 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
114 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
115 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
116 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
117 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
118 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
119 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
120 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
121 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
122 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
123 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
124 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
125 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
126 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
127 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
128 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
129 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
130 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
131 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
132 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
133 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
134 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
135 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
136 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แม่พิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
137 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
138 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
139 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
140 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
141 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 อาคารหมายเลข 205/14 พลาธิการ
142 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
143 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 อาคารหมายเลข 205/14 พลาธิการ
144 1 กรกฎาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
145 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
146 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
147 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
148 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
149 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
150 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
151 30 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
152 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ 1 รายการ พลาธิการ
153 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
154 28 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
155 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
156 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พลาธิการ
157 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
158 25 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน 2 บาน ช่องทางเข้า-ออก ห้องพยาธิ อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
159 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
160 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
161 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
162 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูน พลาธิการ
163 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 4 รายการ พลาธิการ
164 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องเตือนตู้แช่ยา พลาธิการ
165 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
166 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องส่องสว่างไฟฉุกเฉิน 1 รายการ พลาธิการ
167 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย พลาธิการ
168 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหมอนรองขาผู้ป่วยและหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
169 23 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 38 รายการ พลาธิการ
170 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 34 รายการ พลาธิการ
171 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
172 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถสามล้อ สกายแลป 1 คัน พลาธิการ
173 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมอนรองขาผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
174 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
175 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
176 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ พลาธิการ
177 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด2/3) พลาธิการ
178 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านกั้นเตียง พลาธิการ
179 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
180 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟตู้ควบคุมระบบสัญญาณฉุกเฉิน พลาธิการ
181 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
182 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนรางรินโรงจอดรถ และซ่อมเปลี่ยนสายเครื่องกรองน้ำ พลาธิการ
183 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน พลาธิการ
184 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้หัวเตียงหอผุ้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
185 18 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
186 15 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
187 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
188 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
189 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 1 รายการ พลาธิการ
190 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
191 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนโตร 2 รายการ พลาธิการ
192 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) พลาธิการ
193 14 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) พลาธิการ
194 11 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
195 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง1รายการ พลาธิการ
196 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ6รายการ พลาธิการ
197 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการ พลาธิการ
198 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
199 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรถเข็นสแตนเลสและทำท่อระบายน้ำสแตนเลส พลาธิการ
200 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
201 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะขนาดใหญ่ 4 รายการ พลาธิการ
202 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ พลาธิการ
203 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
204 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
205 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
206 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขนรักษาการณ์ พลาธิการ
207 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไซเรนรถพยาบาล 1 รายการ พลาธิการ
208 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอนสำหรับผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
209 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ พลาธิการ
210 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร 1 เครื่อง พลาธิการ
211 8 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง พลาธิการ
212 7 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
213 7 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
214 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ พลาธิการ
215 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ พลาธิการ
216 4 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
217 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
218 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดล็อคประตู 2 รายการ พลาธิการ
219 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ พลาธิการ
220 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
221 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
222 1 มิถุนายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอ่างล้างอุปกรณ์ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
223 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 9 รายการ พลาธิการ
224 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
225 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
226 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
227 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
228 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 1 เครื่อง พลาธิการ
229 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
230 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
231 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงคลุมเท้า 1 รายการ พลาธิการ
232 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะเจาะเลือกและฉากกั้นใส พลาธิการ
233 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
234 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูเลื่อนห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
235 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
236 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดโคลนตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
237 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
238 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
239 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
240 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
241 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงร่างกาย 3 รายการ พลาธิการ
242 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
243 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
244 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
245 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 7 รายการ พลาธิการ
246 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
247 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อระบบจ่ายก๊าซออกซิเจน พลาธิการ
248 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
249 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
250 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร พลาธิการ
251 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
252 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
253 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
254 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 64 รายการ พลาธิการ
255 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
256 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2/3) พลาธิการ
257 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
258 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
259 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.วางระดับ 7 รายการ พลาธิการ
260 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง พลาธิการ
261 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 1 รายการ พลาธิการ
262 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
263 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
264 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติกเกอร์และตรายาง พลาธิการ
265 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ พลาธิการ
266 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พลาธิการ
267 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
268 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกรอบบานกระจกโภชนาการและซ่อมเปลี่ยนลอนอลูมิเนียน พลาธิการ
269 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนลูกลอยถังพักน้ำ พลาธิการ
270 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายท่อน้ำเครื่องล้างกรอง 1 รายการ พลาธิการ
271 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานซักรีดและโภชนาการ 5 รายการ พลาธิการ
272 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบรรจุอุปกรณ์ปนเปิ้อน 3 รายการ พลาธิการ
273 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
274 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
275 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 เครื่อง พลาธิการ
276 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
277 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
278 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 25 รายการ พลาธิการ
279 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
280 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
281 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 2 เครื่อง พลาธิการ
282 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
283 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
284 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระแบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอาคารกายภาพ พลาธิการ
285 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
286 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
287 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนโตร 1 รายการ พลาธิการ
288 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
289 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
290 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 รายการ พลาธิการ
291 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
292 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบานประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน พลาธิการ
293 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
294 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
295 7 พฤษภาคม 2564 ผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟ พลาธิการ
296 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ พลาธิการ
297 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
298 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ พลาธิการ
299 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงประกอบอาหารงานโภชนาการ พลาธิการ
300 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
301 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 33 รายการ พลาธิการ
302 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร (สแตนเลส) 1 รายการ พลาธิการ
303 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนทางเข้าห้องฝังเข็มชาย พลาธิการ
304 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนทางเข้าห้องฝังเข็มชาย พลาธิการ
305 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
306 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
307 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
308 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
309 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัด 60 ตัว พลาธิการ
310 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
311 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
312 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
313 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
314 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
315 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 8 รายการ พลาธิการ
316 30 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
317 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ พลาธิการ
318 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม2รายการ พลาธิการ
319 28 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง1รายการ พลาธิการ
320 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมอนสำหรับผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
321 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือยางป้องกันสารเคมี1รายการ พลาธิการ
322 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำRO พลาธิการ
323 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน 13 รายการ พลาธิการ
324 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
325 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารกายภาพบำบัด) พลาธิการ
326 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
327 26 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
328 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ13รายการ พลาธิการ
329 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 81 รายการ พลาธิการ
330 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
331 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
332 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
333 23 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
334 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
335 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
336 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
337 21 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
338 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน2รายการ พลาธิการ
339 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
340 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
341 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า พลาธิการ
342 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ 8 รายการ พลาธิการ
343 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
344 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
345 19 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
346 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน17รายการ พลาธิการ
347 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนพื้นห้องน้ำชั้นบนและฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้อง 1/6037 อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
348 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสีบันไดคิ้วขอบผนัง อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
349 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
350 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูโรงพักขยะมูงฝอยและขยะอันตราย พลาธิการ
351 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและปั้มแรงดันสูง พลาธิการ
352 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
353 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
354 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
355 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
356 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
357 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
358 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะอันตราย พลาธิการ
359 16 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
360 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
361 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
362 9 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
363 7 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) พลาธิการ
364 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
365 2 เมษายน 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21รายการ พลาธิการ
366 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 50 คิวบิกฟุต 2 ตู้ พลาธิการ
367 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัดชนิดอลูมิเนียม อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
368 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเคาเตอร์พยาบาลและชั้นลอยของแผนกหอผู้ป่วยหนักเดิม หมายเลข 383/41 พลาธิการ
369 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม 6 รายการ พลาธิการ
370 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
371 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 รายการ พลาธิการ
372 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
373 2 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
374 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 250 ปอนด์ พลาธิการ
375 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
376 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียงคนไข้ 8 ตัว พลาธิการ
377 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
378 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
379 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมันของโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
380 1 เมษายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องตรวจสุขภาพ (ร้านพิกุลเดิม) อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
381 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
382 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
383 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
384 31 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
385 29 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
386 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง พลาธิการ
387 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ของเหลว ชนิด Syringe Pump พลาธิการ
388 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
389 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
390 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
391 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
392 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
393 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
394 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
395 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รายการ พลาธิการ
396 25 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
397 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง พลาธิการ
398 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจตาและหู 2 ชุด พลาธิการ
399 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
400 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
401 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
402 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
403 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย พลาธิการ
404 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
405 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
406 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมเพดาน 2 เครื่อง พลาธิการ
407 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ พลาธิการ
408 22 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจก พลาธิการ
409 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พลาธิการ
410 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 132 รายการ พลาธิการ
411 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ 2 เครื่อง พลาธิการ
412 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 ลิ้นชัก พลาธิการ
413 19 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
414 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 39 รายการ พลาธิการ
415 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
416 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
417 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
418 18 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
419 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารชั้นนายร้อย หมายเลข 392/54 พลาธิการ
420 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
421 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
422 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข ทบ.9660 พลาธิการ
423 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
424 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
425 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.3849 พลาธิการ
426 16 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 รายการ พลาธิการ
427 15 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
428 15 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
429 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
430 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ พลาธิการ
431 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS พลาธิการ
432 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 3 เครื่อง พลาธิการ
433 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
434 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ พลาธิการ
435 12 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) พลาธิการ
436 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
437 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
438 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ พลาธิการ
439 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 10 รายการ พลาธิการ
440 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
441 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 2 รายการ พลาธิการ
442 8 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 4 รายการ พลาธิการ
443 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
444 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
445 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุขัดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
446 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
447 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงล้างแผลสแตนเลสพร้อมฝาปิด พลาธิการ
448 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
449 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
450 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
451 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ข้างเตียง 4 ตัว พลาธิการ
452 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่ช้อนส้อมผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
453 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง พลาธิการ
454 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
455 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสงในห้องกายภาพบำบัด พลาธิการ
456 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
457 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนบ้านพัก รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
458 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงเอว 2 ชุด พลาธิการ
459 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
460 5 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 2/3) พลาธิการ
461 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินโม่ปูพื้นสวนสมุนไพร พลาธิการ
462 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
463 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ พลาธิการ
464 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
465 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
466 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร 1 รายการ พลาธิการ
467 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน พลาธิการ
468 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
469 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดตู้มุ้งลวดบานเลื่อนประตูตู้เก็บอาหารแผนกโภชนาการ อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
470 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
471 3 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
472 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ิงดูดฝุ่น 1 เครื่ิอง พลาธิการ
473 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 36 รายการ พลาธิการ
474 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
475 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
476 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายอะคริลิค พลาธิการ
477 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านพัก ผอ. อาคารหมายเลข 337/29 พลาธิการ
478 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงตากชั้น 2 หอผู้ป่วยหนัก อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
479 1 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
480 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
481 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
482 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
483 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
484 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
485 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 5 เครื่อง พลาธิการ
486 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องใส่แปรงล้างมือแสตนเลส พลาธิการ
487 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
488 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
489 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
490 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
491 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
492 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
493 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
494 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นเกล็ดเลือด พลาธิการ
495 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ พลาธิการ
496 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ พลาธิการ
497 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
498 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
499 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
500 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
501 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
502 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระดานกระจกไวท์บอร์ดห้องผ่าตัด พลาธิการ
503 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
504 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก พลาธิการ
505 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 119 รายการ พลาธิการ
506 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
507 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
508 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 3 รายการ พลาธิการ
509 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ากำมะหยี่สำหรับทำฉากถ่ายภาพ 4 รายการ พลาธิการ
510 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
511 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
512 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 รายการ พลาธิการ
513 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
514 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
515 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ พลาธิการ
516 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัดชนิดคู่แบบแขวนเพดาน พลาธิการ
517 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
518 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำห้องพัก พลาธิการ
519 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 1/3) พลาธิการ
520 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
521 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
522 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
523 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
524 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
525 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
526 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
527 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
528 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกระดกล็อคประตูอลูมิเนียม พลาธิการ
529 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 5 รายการ พลาธิการ
530 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติกสำหรับคลัง สป. พลาธิการ
531 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
532 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อน 2 รายการ พลาธิการ
533 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
534 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 1 รายการ พลาธิการ
535 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
536 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บถ้วยชามห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
537 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายชุดระบบ Nurse call พลาธิการ
538 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูห้องทันตกรรม พลาธิการ
539 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
540 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
541 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
542 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
543 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
544 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
545 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ พลาธิการ
546 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
547 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
548 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
549 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาธิการ
550 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
551 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
552 29 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
553 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 14 รายการ พลาธิการ
554 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสายรัดตัวผู้ป่วย พลาธิการ
555 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
556 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
557 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มลม 1 เครื่อง พลาธิการ
558 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ชุดไส้กรองเซรามิค พลาธิการ
559 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขก 1 รายการ พลาธิการ
560 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผ้าม่านหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
561 27 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
562 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ พลาธิการ
563 26 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
564 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 116 รายการ พลาธิการ
565 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
566 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
567 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
568 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาปิดรางระบายน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
569 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกริ่งไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
570 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
571 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเตรียมรับเสด็จ พลาธิการ
572 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
573 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 รายการ พลาธิการ
574 22 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
575 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
576 19 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ พลาธิการ
577 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพหมายเลข320/30 พลาธิการ
578 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
579 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
580 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 61 รายการ พลาธิการ
581 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 54 รายการ พลาธิการ
582 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
583 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
584 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ พลาธิการ
585 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
586 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 19 รายการ พลาธิการ
587 15 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
588 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน หก.เภสัชกรรม พลาธิการ
589 14 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวดและฝ้าเพดานชั้นบนห้องน้ำ ห้อง 1/8044 พลาธิการ
590 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
591 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าหุ้มเก้าอี้ 80 ชุด พลาธิการ
592 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
593 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
594 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแบบคัดแยก 3 รายการ พลาธิการ
595 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
596 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
597 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
598 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำเตรียมการรับเสด็จ พลาธิการ
599 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นทางเดินเข้าบ้านพักชั้นนายพัน พลาธิการ
600 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บรองเท้าหลังห้องจ่ายยา พลาธิการ
601 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 27 รายการ พลาธิการ
602 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
603 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ พลาธิการ
604 12 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอัลตราซาวด์เพื่อปรับปรุงเป็นห้องพัก จนท.ตรวจโรค พลาธิการ
605 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
606 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติกเกอร์และทำตรายาง พลาธิการ
607 11 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 1/3) พลาธิการ
608 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
609 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
610 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
611 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
612 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมู่ลี่ พลาธิการ
613 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
614 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
615 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
616 8 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
617 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบกล้องวงจรปิด พลาธิการ
618 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
619 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
620 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้แช่ยา 1 รายการ พลาธิการ
621 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
622 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
623 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
624 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
625 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและฝ่ามือ พลาธิการ
626 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
627 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
628 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
629 4 มกราคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
630 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
631 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
632 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
633 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
634 30 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
635 29 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
636 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ พลาธิการ
637 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
638 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 3 รายการ พลาธิการ
639 23 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 4 รายการ พลาธิการ
640 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
641 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
642 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ พลาธิการ
643 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง พลาธิการ
644 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
645 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
646 18 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
647 15 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
648 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 134 รายการ พลาธิการ
649 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
650 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
651 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
652 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจุดลำโพง พลาธิการ
653 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
654 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
655 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง งวด 4 พลาธิการ
656 14 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ พลาธิการ
657 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
658 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
659 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
660 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
661 9 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
662 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
663 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
664 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
665 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำที่แยกขยะ 11 รายการ พลาธิการ
666 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
667 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พลาธิการ
668 8 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง พลาธิการ
669 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
670 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
671 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
672 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
673 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พลาธิการ
674 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
675 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
676 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
677 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
678 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
679 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย 1 รายการ พลาธิการ
680 3 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
681 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
682 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
683 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
684 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
685 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
686 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
687 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
688 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
689 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ 2 รายการ พลาธิการ
690 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล พลาธิการ
691 1 ธันวาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานไฟฟ้าชนิดนั่งพิงปั่น พลาธิการ
692 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
693 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
694 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
695 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
696 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
697 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
698 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
699 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
700 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
701 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
702 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดควบคุมแรงดันระบบไปป์ไลน์ออกซิเจน พลาธิการ
703 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 1/3) พลาธิการ
704 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
705 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
706 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
707 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
708 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
709 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
710 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
711 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ พลาธิการ
712 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พลาธิการ
713 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
714 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
715 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 42 รายการ พลาธิการ
716 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
717 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
718 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
719 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหนีไฟ พลาธิการ
720 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
721 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลาธิการ
722 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
723 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธีโครงการอบรมโรคเอดส์ พลาธิการ
724 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
725 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำขอบกันน้ำล้น 2 จุด พลาธิการ
726 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่กล้องวงจรปิด พลาธิการ
727 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 4 รายการ พลาธิการ
728 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
729 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
730 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 2 เครื่อง พลาธิการ
731 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
732 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
733 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ พลาธิการ
734 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่วางขวดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ พลาธิการ
735 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
736 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
737 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
738 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
739 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านชนิดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่าน พลาธิการ
740 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ พลาธิการ
741 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
742 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
743 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
744 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
745 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสนับสนุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
746 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
747 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
748 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
749 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
750 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
751 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
752 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
753 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
754 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบระบายอากาศและเติมอากาศ อาคารหมายเลข 320/28 (ห้องพิเศษ 1-8) พลาธิการ
755 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
756 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
757 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสนับสนุน โครงการปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
758 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
759 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย 10 รายการ พลาธิการ
760 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
761 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
762 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
763 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
764 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย2รายการ พลาธิการ
765 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
766 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
767 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
768 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
769 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
770 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
771 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
772 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
773 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
774 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพต้อนรับทหารใหม่ พลาธิการ
775 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
776 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
777 30 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
778 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
779 29 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก 2 1/2 ตัน FTS พลาธิการ
780 27 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
781 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
782 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
783 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
784 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
785 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
786 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนก้านโยกสวิตซ์เท้ายูนิตทำฟัน พลาธิการ
787 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
788 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 5 รายการ พลาธิการ
789 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
790 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
791 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ พลาธิการ
792 26 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 169 รายการ พลาธิการ
793 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
794 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
795 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
796 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พลาธิการ
797 22 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
798 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
799 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
800 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
801 20 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
802 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
803 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
804 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย 15 รายการ พลาธิการ
805 19 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
806 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
807 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
808 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
809 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
810 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
811 16 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอ่างล้างมือ 9 รายการ พลาธิการ
812 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
813 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
814 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
815 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
816 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
817 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำตรายาง พลาธิการ
818 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
819 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาแรงดันชนิดอัตโนมัติ พลาธิการ
820 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเลื่อนห้องผู้รับบริการกองทันตกรรม พลาธิการ
821 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทาสีฉากตะกั่วป้องกันรังสีแผนกรังสีกรรม พลาธิการ
822 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
823 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัด พลาธิการ
824 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
825 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม พลาธิการ
826 15 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
827 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
828 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
829 14 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA พลาธิการ
830 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
831 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
832 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
833 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
834 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง โครงการ Surasak Green Clean Hospital พลาธิการ
835 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร พลาธิการ
836 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ พลาธิการ
837 9 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
838 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดกลาง พลาธิการ
839 8 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
840 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
841 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 2/3) พลาธิการ
842 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่ยา พลาธิการ
843 6 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถ่ายเอกสาร พลาธิการ
844 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
845 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
846 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
847 5 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
848 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
849 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
850 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
851 2 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร 21 รายการ พลาธิการ
852 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น พลาธิการ
853 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
854 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
855 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
856 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
857 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ทางทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
858 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ พลาธิการ
859 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
860 1 ตุลาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
861 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
862 30 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
863 24 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
864 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
865 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
866 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
867 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
868 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
869 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
870 23 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
871 21 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
872 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
873 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
874 18 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
875 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
876 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
877 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
878 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
879 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
880 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
881 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
882 16 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
883 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
884 14 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
885 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
886 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
887 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
888 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
889 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
890 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
891 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
892 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
893 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
894 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
895 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
896 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
897 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง พลาธิการ
898 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
899 11 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
900 10 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
901 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
902 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
903 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
904 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
905 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
906 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
907 8 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
908 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
909 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
910 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
911 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
912 3 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
913 2 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
914 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
915 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
916 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
917 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
918 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
919 1 กันยายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
920 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
921 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
922 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
923 31 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
924 28 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
925 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
926 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
927 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
928 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
929 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
930 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
931 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
932 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
933 25 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
934 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
935 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้น พลาธิการ
936 24 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
937 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
938 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
939 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
940 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
941 20 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
942 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
943 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
944 18 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
945 17 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
946 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
947 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
948 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
949 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
950 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
951 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
952 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
953 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
954 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
955 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
956 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
957 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
958 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
959 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
960 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
961 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
962 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
963 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
964 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
965 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
966 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
967 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
968 10 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
969 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
970 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
971 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
972 7 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
973 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
974 4 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
975 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
976 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
977 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
978 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
979 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
980 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
981 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
982 3 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
983 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
984 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
985 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
986 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
987 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
988 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
989 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
990 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
991 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
992 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
993 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
994 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
995 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
996 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
997 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
998 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
999 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1000 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1001 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1002 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1003 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
1004 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1005 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
1006 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
1007 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1008 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1009 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
1010 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
1011 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหารว่าง พลาธิการ
1012 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1013 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1014 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1015 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
1016 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
1017 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
1018 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
1019 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
1020 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1021 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1022 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1023 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1024 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1025 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
1026 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1027 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1028 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1029 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1030 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1031 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
1032 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
1033 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
1034 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1035 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1036 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1037 30 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1038 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1039 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1040 29 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1041 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1042 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1043 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
1044 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1045 26 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1046 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1047 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1048 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1049 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1050 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1051 24 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
1052 22 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1053 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1054 19 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
1055 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
1056 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1057 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1058 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
1059 18 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1060 17 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1061 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1062 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง พลาธิการ
1063 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
1064 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1065 16 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1066 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พลาธิการ
1067 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
1068 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1069 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
1070 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
1071 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1072 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1073 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1074 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1075 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
1076 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
1077 15 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1078 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1079 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1080 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1081 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1082 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1083 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1084 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
1085 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1086 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
1087 8 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1088 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1089 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1090 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1091 5 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1092 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
1093 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1094 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
1095 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1096 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1097 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
1098 4 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
1099 2 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1100 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1101 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1102 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
1103 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1104 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1105 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1106 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1107 1 มิถุนายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1108 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1109 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1110 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
1111 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
1112 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
1113 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1114 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1115 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
1116 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1117 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1118 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1119 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1120 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1121 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1122 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
1123 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1124 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1125 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
1126 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1127 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1128 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
1129 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
1130 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
1131 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1132 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
1133 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1134 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1135 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1136 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
1137 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1138 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1139 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1140 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
1141 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1142 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1143 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1144 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1145 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1146 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1147 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1148 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1149 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1150 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
1151 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
1152 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1153 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
1154 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1155 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
1156 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1157 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1158 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1159 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
1160 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
1161 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
1162 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1163 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
1164 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
1165 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1166 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1167 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1168 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1169 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1170 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1171 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1172 30 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1173 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1174 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1175 29 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1176 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
1177 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1178 28 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1179 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1180 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1181 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
1182 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
1183 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1184 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1185 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1186 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องโควิท พลาธิการ
1187 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1188 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1189 24 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1190 23 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
1191 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1192 22 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1193 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1194 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1195 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1196 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
1197 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1198 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดสว่านตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
1199 20 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1200 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1201 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
1202 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1203 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
1204 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1205 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
1206 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
1207 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1208 17 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1209 16 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1210 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1211 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1212 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
1213 15 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1214 14 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
1215 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1216 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
1217 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1218 13 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1219 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1220 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1221 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1222 10 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
1223 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
1224 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1225 9 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1226 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
1227 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
1228 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1229 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1230 8 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
1231 7 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1232 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1233 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1234 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1235 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1236 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
1237 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
1238 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
1239 2 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
1240 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
1241 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1242 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1243 1 เมษายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
1244 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1245 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1246 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1247 30 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1248 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
1249 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1250 27 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1251 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1252 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
1253 26 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1254 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
1255 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1256 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1257 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
1258 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1259 25 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1260 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1261 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1262 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1263 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1264 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลม พลาธิการ
1265 23 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
1266 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1267 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1268 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1269 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
1270 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1271 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1272 20 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1273 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1274 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
1275 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1276 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1277 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1278 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1279 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1280 18 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1281 16 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1282 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
1283 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย พลาธิการ
1284 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1285 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
1286 13 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1287 12 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1288 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
1289 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1290 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1291 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
1292 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1293 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1294 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
1295 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
1296 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1297 9 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
1298 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1299 6 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1300 5 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
1301 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1302 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1303 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1304 3 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1305 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1306 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1307 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1308 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1309 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1310 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1311 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1312 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
1313 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1314 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1315 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
1316 2 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
1317 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1318 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1319 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1320 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
1321 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
1322 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1323 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1324 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1325 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
1326 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1327 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1328 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1329 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1330 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1331 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1332 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1333 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
1334 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1335 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1336 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1337 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1338 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1339 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
1340 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1341 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
1342 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1343 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1344 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1345 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1346 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1347 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง พลาธิการ
1348 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
1349 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
1350 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1351 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
1352 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
1353 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
1354 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
1355 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1356 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1357 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1358 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1359 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
1360 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1361 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1362 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1363 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1364 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1365 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
1366 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1367 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
1368 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
1369 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
1370 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1371 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
1372 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
1373 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
1374 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1375 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1376 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1377 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
1378 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1379 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1380 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1381 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
1382 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
1383 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1384 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
1385 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1386 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
1387 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1388 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1389 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ พลาธิการ
1390 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1391 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1392 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
1393 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1394 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1395 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1396 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
1397 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
1398 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1399 31 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1400 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
1401 29 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1402 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
1403 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1404 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1405 28 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1406 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
1407 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
1408 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1409 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1410 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1411 27 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1412 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
1413 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1414 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1415 24 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1416 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1417 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1418 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1419 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
1420 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1421 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1422 23 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1423 21 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงทารก พลาธิการ
1424 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1425 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
1426 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
1427 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1428 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
1429 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
1430 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1431 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1432 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1433 17 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
1434 16 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
1435 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
1436 15 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1437 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1438 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1439 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1440 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
1441 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1442 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
1443 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
1444 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
1445 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1446 14 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1447 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1448 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1449 10 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
1450 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1451 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
1452 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1453 9 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1454 8 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1455 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
1456 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
1457 6 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
1458 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1459 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1460 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1461 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
1462 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1463 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1464 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1465 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1466 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1467 2 มกราคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
1468 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
1469 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1470 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1471 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1472 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1473 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะเสนอราคาซจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1474 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
1475 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
1476 27 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1477 26 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1478 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
1479 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
1480 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
1481 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1482 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
1483 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
1484 25 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
1485 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
1486 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1487 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1488 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
1489 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1490 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1491 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1492 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
1493 23 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
1494 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1495 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1496 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
1497 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
1498 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1499 19 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1500 18 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
1501 17 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1502 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ครอบหูเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
1503 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1504 16 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
1505 13 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
1506 12 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1507 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1508 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1509 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1510 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1511 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
1512 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1513 11 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1514 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1515 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1516 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1517 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1518 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1519 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1520 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1521 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
1522 9 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส พลาธิการ
1523 6 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1524 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1525 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1526 3 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1527 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1528 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
1529 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
1530 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1531 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1532 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1533 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1534 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
1535 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
1536 2 ธันวาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1537 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1538 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1539 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1540 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1541 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1542 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
1543 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
1544 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1545 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1546 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1547 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
1548 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
1549 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1550 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1551 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1552 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1553 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1554 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
1555 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
1556 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1557 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
1558 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1559 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
1560 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
1561 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1562 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1563 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1564 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1565 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1566 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1567 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่ิปั้มลม พลาธิการ
1568 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร พลาธิการ
1569 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
1570 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
1571 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
1572 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดอินฟาเรด พลาธิการ
1573 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกออกซิเจน พลาธิการ
1574 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
1575 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1576 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1577 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั่นขวดน้ำดื่ม พลาธิการ
1578 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1579 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
1580 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1581 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
1582 31 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ พลาธิการ
1583 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1584 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
1585 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1586 28 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1587 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1588 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
1589 24 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานโรงพักขยะ พลาธิการ
1590 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
1591 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
1592 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1593 21 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจฉุกเฉินแแบใช้มือบีบสำหรับเด็กเล็ก พลาธิการ
1594 17 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1595 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1596 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
1597 15 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1598 11 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
1599 10 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
1600 4 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1601 2 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1602 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
1603 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1604 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1605 1 ตุลาคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 23 สิงหาคม 2564 1246/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 23 สิงหาคม 2564 1252/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 19 สิงหาคม 2564 1239/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextran 70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3%,0.8 mlสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 18 สิงหาคม 2564 1238/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา K 20 meq + Phosphate 20 meq.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 17 สิงหาคม 2564 1232/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 17 สิงหาคม 2564 DS181/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 17 สิงหาคม 2564 1227/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acitretin 25 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 17 สิงหาคม 2564 1229/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Absorbable aescin 20 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 17 สิงหาคม 2564 1233/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diquafosol Sodium 3% Ophthalmic Sol.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 17 สิงหาคม 2564 1228/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nalbuphine HCL 10 mg/ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 17 สิงหาคม 2564 1235/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human normal immunoglobulin 2.5 g/2 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 17 สิงหาคม 2564 1236/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG. สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 13 สิงหาคม 2564 1217/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 13 สิงหาคม 2564 1221/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine(vero cell)2.5 iu.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 13 สิงหาคม 2564 1220/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefditoren 200 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 13 สิงหาคม 2564 1219/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin30% + Isophane70%,3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 13 สิงหาคม 2564 1226/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iron sucrose 2 g/100 ml,5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 13 สิงหาคม 2564 1216/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Apixaban 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 13 สิงหาคม 2564 1215/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gliclazide 60 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 13 สิงหาคม 2564 1224/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lotaprednol etabonate 0.5%,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 13 สิงหาคม 2564 1222/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 13 สิงหาคม 2564 1231/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 11 สิงหาคม 2564 1209/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 11 สิงหาคม 2564 1212/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DILTIAZEM HCL 90 MG.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 11 สิงหาคม 2564 1213/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRANEXAMIC ACID 50 mg/ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 11 สิงหาคม 2564 1210/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin 50 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 10 สิงหาคม 2564 1208/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 10 สิงหาคม 2564 1207/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 10 สิงหาคม 2564 1206/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 10 สิงหาคม 2564 1205/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Olodaterol 2.5 mcg/1 actuation + tiotropium 2.5 mcg/1 actuation สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 10 สิงหาคม 2564 1204/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Botulinum toxin type A 100 unit สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 9 สิงหาคม 2564 1202/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diclofenac sodium 25 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 9 สิงหาคม 2564 1200/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 9 สิงหาคม 2564 DS180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Optimax LDV syringe 1 ml (26Gx1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 9 สิงหาคม 2564 DS180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Optimax LDV syringe 1 ml (26Gx1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 9 สิงหาคม 2564 1201/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 9 สิงหาคม 2564 1203/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahisrine diHCL 24 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 6 สิงหาคม 2564 1196/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 6 สิงหาคม 2564 1198/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 6 สิงหาคม 2564 1199/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/dose MDI สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 6 สิงหาคม 2564 1194/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg/ml,2.4 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 6 สิงหาคม 2564 1197/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vancomycin 500 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 6 สิงหาคม 2564 1195/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucodamine 500 mg.capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 3 สิงหาคม 2564 1188/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา eriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 3 สิงหาคม 2564 1187/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 3 สิงหาคม 2564 1186/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา etoricoxib 60 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 3 สิงหาคม 2564 1183/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 3 สิงหาคม 2564 1182/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา efavirenz 600 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 3 สิงหาคม 2564 1184/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1%,20 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 3 สิงหาคม 2564 1185/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Telbivudine 600 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 3 สิงหาคม 2564 1189/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin Sodium 2 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 3 สิงหาคม 2564 1193/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Capsaicin 0.025% 35 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 3 สิงหาคม 2564 1191/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 10 mg/ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 3 สิงหาคม 2564 1192/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lansoprazole 30 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 2 สิงหาคม 2564 1178/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 2 สิงหาคม 2564 1180/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 2 สิงหาคม 2564 1176/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefazolin 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 2 สิงหาคม 2564 1179/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 2 สิงหาคม 2564 1177/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eperison 50 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 2 สิงหาคม 2564 1175/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5000 iu,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 30 กรกฎาคม 2564 1170/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 30 กรกฎาคม 2564 1167/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 30 กรกฎาคม 2564 1166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา bupivacaine hydrochloride 20 mg/4 mL solution for injection, 4 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 30 กรกฎาคม 2564 1173/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 30 กรกฎาคม 2564 1172/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 30 กรกฎาคม 2564 1164/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 30 กรกฎาคม 2564 1174/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 30 กรกฎาคม 2564 DS164/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CONNECTOR-Y 11/9MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 30 กรกฎาคม 2564 DS168/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 30 กรกฎาคม 2564 DS171/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 30 กรกฎาคม 2564 DS173/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ RED DOT (ADULT) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 30 กรกฎาคม 2564 DS165/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BD Syringe InsulinU100 31G 6mm.1ml.B/P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 30 กรกฎาคม 2564 DS167/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 30 กรกฎาคม 2564 DS172/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 30 กรกฎาคม 2564 DS175/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 30 กรกฎาคม 2564 DS178/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 30 กรกฎาคม 2564 DS179/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 30 กรกฎาคม 2564 DS166/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 30 กรกฎาคม 2564 DS176/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ BACTIGAS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 30 กรกฎาคม 2564 DS169/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 30 กรกฎาคม 2564 1171/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 30 กรกฎาคม 2564 1168/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nebivolol Hcl 5 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 30 กรกฎาคม 2564 1165/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Repaglinide 1 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 27 กรกฎาคม 2564 1163/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 27 กรกฎาคม 2564 1159/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 27 กรกฎาคม 2564 1157/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 27 กรกฎาคม 2564 1156/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 27 กรกฎาคม 2564 1155/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา triamcinolone acetonide 50 mg/5 mL suspension for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 27 กรกฎาคม 2564 1160/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 27 กรกฎาคม 2564 1162/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา insulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 27 กรกฎาคม 2564 1161/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 27 กรกฎาคม 2564 1158/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา vinpocetine 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 27 กรกฎาคม 2564 1154/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 22 กรกฎาคม 2564 1150/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 22 กรกฎาคม 2564 1151/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate sodium 35 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 22 กรกฎาคม 2564 1152/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 21 กรกฎาคม 2564 1149/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 20 กรกฎาคม 2564 1143/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 20 กรกฎาคม 2564 1145/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 20 กรกฎาคม 2564 1148/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 20 กรกฎาคม 2564 1142.1/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา midazolam 5 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 20 กรกฎาคม 2564 1147/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 20 กรกฎาคม 2564 DS162/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ DISP.SYRING 1ML.(Tuberculin) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 20 กรกฎาคม 2564 1146/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 20 กรกฎาคม 2564 1144/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mgSR capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 20 กรกฎาคม 2564 1142/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 80 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 19 กรกฎาคม 2564 1141/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา silodosin 4 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 16 กรกฎาคม 2564 1132/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 16 กรกฎาคม 2564 1135/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 16 กรกฎาคม 2564 1134/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bilastine 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 16 กรกฎาคม 2564 1138/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา iodixanol 320 mg/1 ml,50 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 16 กรกฎาคม 2564 1139/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา estriol 30 mcg + lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 16 กรกฎาคม 2564 1137/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 16 กรกฎาคม 2564 1136/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 16 กรกฎาคม 2564 1133/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 16 กรกฎาคม 2564 1140/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 16 กรกฎาคม 2564 1131/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 15 กรกฎาคม 2564 1129/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 15 กรกฎาคม 2564 1130/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 14 กรกฎาคม 2564 1126/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefoperazone 1 g + sulbactam 500 mg powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 14 กรกฎาคม 2564 1127/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 14 กรกฎาคม 2564 1128/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 13 กรกฎาคม 2564 1117/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 13 กรกฎาคม 2564 1118/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 13 กรกฎาคม 2564 1119/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 13 กรกฎาคม 2564 1120/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา liraglutide 18 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 13 กรกฎาคม 2564 1121/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 13 กรกฎาคม 2564 1123/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 13 กรกฎาคม 2564 1124/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา amino acids 75 g/1.477 L + dextrose 187 g/1.477 L + lipids 56 g/1.477 L emulsion for infusion, 1.477 L bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 13 กรกฎาคม 2564 1125/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 13 กรกฎาคม 2564 1122/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 13 กรกฎาคม 2564 DS160/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 13 กรกฎาคม 2564 DS161/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 12 กรกฎาคม 2564 1116/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา rebamipide 100 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 9 กรกฎาคม 2564 1111/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา lidocaine hydrochloride 400 mg/20 mL solution for injection, 20 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 9 กรกฎาคม 2564 1112/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 9 กรกฎาคม 2564 1113/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา calcitonin 200 iu/1 dose nasal spray, solution, 28 dose bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 9 กรกฎาคม 2564 1109/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 9 กรกฎาคม 2564 1108/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 9 กรกฎาคม 2564 1107/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 9 กรกฎาคม 2564 1114/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human Erythropoietin alpha 5000 สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 9 กรกฎาคม 2564 1115/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 9 กรกฎาคม 2564 1110/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Andrographis paniculata 250 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 7 กรกฎาคม 2564 1104/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 7 กรกฎาคม 2564 1100/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 7 กรกฎาคม 2564 1101/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 7 กรกฎาคม 2564 1103/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 7 กรกฎาคม 2564 1105/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 7 กรกฎาคม 2564 1102/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levetiracetam 500 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 7 กรกฎาคม 2564 1106/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PANTOPRAZOLE 40 MG injection สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 5 กรกฎาคม 2564 1090/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา bupivacaine hydrochloride 20 mg/4 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 5 กรกฎาคม 2564 1091/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 5 กรกฎาคม 2564 1092/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา antazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + tetryzoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops, solution, 10 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 5 กรกฎาคม 2564 1093/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา propofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 5 กรกฎาคม 2564 1094/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 5 กรกฎาคม 2564 1089/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 5 กรกฎาคม 2564 1097/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 5 กรกฎาคม 2564 1099/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risedronate Na 150 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 5 กรกฎาคม 2564 1098/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zinc sulfate 25 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 5 กรกฎาคม 2564 1096/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 5 กรกฎาคม 2564 1095/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ibandronate sodium 1 mg/1 ml, 3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 2 กรกฎาคม 2564 1153/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin Sandoz FCT 40 mg.สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 1 กรกฎาคม 2564 1080/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 1 กรกฎาคม 2564 1077/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา alfacalcidol 0.25 mcg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 1 กรกฎาคม 2564 1075/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา empagliflozin 10 mg + linagliptin 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 1 กรกฎาคม 2564 1073/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 1 กรกฎาคม 2564 1072/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 1 กรกฎาคม 2564 1085/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 1 กรกฎาคม 2564 1086/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 1 กรกฎาคม 2564 1074/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine tartrate 150 mg/100 ml eye drops สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 1 กรกฎาคม 2564 1078/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyl salicylate 10.2 gm/100 gm,30 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 30 มิถุนายน 2564 DS156/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 30 มิถุนายน 2564 DS150/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 30 มิถุนายน 2564 DS152/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 30 มิถุนายน 2564 1070/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
176 30 มิถุนายน 2564 1067/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 30 มิถุนายน 2564 1066/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา fluticasone propionate 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 30 มิถุนายน 2564 1064/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 30 มิถุนายน 2564 1076/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 30 มิถุนายน 2564 1079/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 30 มิถุนายน 2564 1081/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diacerein 50 mg capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 30 มิถุนายน 2564 1082/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 30 มิถุนายน 2564 1083/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 30 มิถุนายน 2564 1084/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 30 มิถุนายน 2564 1088/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 30 มิถุนายน 2564 1087/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา magnesium sulfate 1 g/2 mL solution for injection/infusion, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 30 มิถุนายน 2564 1071/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา tafluprost 1.5 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 30 มิถุนายน 2564 1069/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 30 มิถุนายน 2564 1065/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 30 มิถุนายน 2564 1063/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 30 มิถุนายน 2564 DS159/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Autoclave Tape 3/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 30 มิถุนายน 2564 DS154/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ FINGER SPLINT 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 30 มิถุนายน 2564 DS158/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ CAPD 2 stay safe 1.5% 2000 ml. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 30 มิถุนายน 2564 DS151/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 30 มิถุนายน 2564 DS153/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ไม้ค้ำยัน (L) NO.50 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 30 มิถุนายน 2564 DS155/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 30 มิถุนายน 2564 DS157/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 29 มิถุนายน 2564 1062/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acitretin 25 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 29 มิถุนายน 2564 1068/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 29 มิถุนายน 2564 1060/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 29 มิถุนายน 2564 1061/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 29 มิถุนายน 2564 1059/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Felodipine 10 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 28 มิถุนายน 2564 1058/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogesterone 10 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 28 มิถุนายน 2564 1056/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cloxacillin 1 gm สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 28 มิถุนายน 2564 1057/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rosuvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 25 มิถุนายน 2564 1054/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 25 มิถุนายน 2564 1055/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine HCL 25 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 25 มิถุนายน 2564 1053/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 160 mcg+Formoterol 4.5 mcg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 24 มิถุนายน 2564 1047/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 24 มิถุนายน 2564 1049/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 24 มิถุนายน 2564 1050/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin sandoz fct 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 24 มิถุนายน 2564 1046/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acemetacin 90 mg capule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 24 มิถุนายน 2564 1051/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefditoren 200 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 24 มิถุนายน 2564 1052/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dulaglutide 1.5 mg/0.5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 24 มิถุนายน 2564 1048/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 24 มิถุนายน 2564 1045/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 22 มิถุนายน 2564 1041/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 22 มิถุนายน 2564 1042/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 22 มิถุนายน 2564 1040/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 22 มิถุนายน 2564 1044/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Orphennadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 22 มิถุนายน 2564 1043/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin meselate 4 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 22 มิถุนายน 2564 1039/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin 75 mg สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 21 มิถุนายน 2564 1034/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา erythropoietin alfa ๑๐๐๐๐ iu/๑ ml,%๔๐๐ mcl สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 21 มิถุนายน 2564 1037/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 21 มิถุนายน 2564 1031/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 21 มิถุนายน 2564 1032/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 21 มิถุนายน 2564 1035/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 21 มิถุนายน 2564 1036/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 21 มิถุนายน 2564 1029/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 21 มิถุนายน 2564 1033/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epoetin beta 5000 iu,0.3 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 21 มิถุนายน 2564 1027/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin human 100 iu/1 ml,10 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
232 21 มิถุนายน 2564 1028/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HEPARIN Sod.25000 iu/5 ml สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง