ข้อมูลประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเฃิญชวนงานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi พลาธิการ
2 21 กรกฎาคม 2564 เอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi พลาธิการ
3 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
4 21 กรกฎาคม 2564 เอกสารประกวดราคางานจัดซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
5 22 มีนาคม 2564 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ พลาธิการ
6 23 กุมภาพันธ์ 2564 test พลาธิการ
7 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้ พลาธิการ
8 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมวัดความอิ่มตัวของอ พลาธิการ
9 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พลาธิการ
10 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พลาธิการ