ข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 5 สิงหาคม 2564 duck กองเภสัชกรรม
2 29 กรกฎาคม 2564 Jdjdj พลาธิการ
3 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบปั๊มน้ำแบบ Venturi พลาธิการ
4 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
5 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมั พลาธิการ
6 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะ พลาธิการ
7 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมวัดความอิ่มตัวข พลาธิการ
8 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พลาธิการ
9 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พลาธิการ
10 10 กุมภาพันธ์ 2564 hacked by MalaikatHati สป.สายแพทย์
11 19 ธันวาคม 2563 H กองเภสัชกรรม
12 7 ตุลาคม 2563 abc พลาธิการ
13 11 สิงหาคม 2563 f พลาธิการ
14 20 มีนาคม 2563 G สป.สายแพทย์