ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แผนกพลาธิการ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 6 กันยายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้/เปลนอนพร้อมหุ้มเบาะ4รายการ พลาธิการ
2 31 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
3 31 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
4 31 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน1รายการ พลาธิการ
5 27 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO พลาธิการ
6 27 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งผ้าม่าน พลาธิการ
7 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
8 27 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรทัศน์1รายการ พลาธิการ
9 27 สิงหาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อถังขยะขนาดใหญ่1รายการ พลาธิการ
10 6 สิงหาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
11 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
12 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พลาธิการ
13 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
14 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อประตูกั้นแผงทางเดิน 1 รายการ พลาธิการ
15 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พลาธิการ
16 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้ลิ้นชัก 3 รายการ พลาธิการ
17 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อรถเข็น 2 คัน พลาธิการ
18 27 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ พลาธิการ
19 23 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว พลาธิการ
20 23 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถงมมือไนไตรล์ พลาธิการ
21 23 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
22 23 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 รายการ พลาธิการ
23 23 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ พลาธิการ
24 23 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 78 รายการ พลาธิการ
25 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์1รายการ พลาธิการ
26 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำอาหารโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
27 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
28 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้ความดันบวก (อะคริลิก) พลาธิการ
29 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
30 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
31 20 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสป.สิ้นเปลือง 138 รายการ พลาธิการ
32 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อลิ้นชักพลาสติก4ชั้นจำนวน4ตู้ พลาธิการ
33 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์2รายการ พลาธิการ
34 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
35 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการสร้างพลังยับยั้งสารเสพติด พลาธิการ
36 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
37 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
38 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสายสัญญาณกล้องวงจรปิด พลาธิการ
39 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้ชั้นลอยหลังห้องตรวจ 5 ห้องตรวจโรค อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
40 16 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
41 15 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
42 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยและชุดรับแขก พลาธิการ
43 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโคมไฟสำหรับรักษาทารกตัวเหลืองในทารกแรกเกิด พลาธิการ
44 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ1รายการ พลาธิการ
45 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นล่างศูนย์สิ่งพิมพ์ อาคารหมายเลข 206/14 พลาธิการ
46 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
47 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 รายการ พลาธิการ
48 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายาง พลาธิการ
49 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
50 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
51 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมลงสู่ห้องตรวจตึกกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 พลาธิการ
52 12 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
53 12 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนเพดานห้องพักหมายเลข 1/9124 อาคารหมายเลข 393/54 พลาธิการ
54 12 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพ อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
55 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
56 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไส้กรองเซรามิค 3 รายการ พลาธิการ
57 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
58 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็น 1 รายการ พลาธิการ
59 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
60 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ พลาธิการ
61 8 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทาสีเพดานหน้าห้องตรวจจักษุและหน้าห้องแยกโรค อาคารหมายเลข 319/28 พลาธิการ
62 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
63 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์2รายการ พลาธิการ
64 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
65 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม3รายการ พลาธิการ
66 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
67 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องดึงความชื้นในระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พลาธิการ
68 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องพ่นหัวกรอฟัน พลาธิการ
69 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
70 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
71 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
72 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
73 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทาสีขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยใน อาคาารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
74 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
75 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเคาน์เตอร์ทะเบียน พลาธิการ
76 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
77 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
78 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูห้องน้ำหญิงหอผู้ป่วยอายุรกรรม และซ่อมฝาตู้เก็บของห้องโภชนาการ พลาธิการ
79 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แม่พิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
80 5 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
81 2 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญทำอาหารโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
82 1 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
83 1 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลืองโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อน พลาธิการ
84 1 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงห้องประชุม 1 หมายเลข 205/14 พลาธิการ
85 1 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
86 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
87 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
88 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
89 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
90 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
91 28 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
92 28 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสาวเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
93 28 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ 1 รายการ พลาธิการ
94 25 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
95 25 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พลาธิการ
96 25 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
97 25 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน 2 บาน ช่องทางเข้า-ออก ห้องพยาธิ อาคารหมายเลข 318/28 พลาธิการ
98 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 38 รายการ พลาธิการ
99 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมหมอนรองขาผู้ป่วยและหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
100 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย พลาธิการ
101 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่เครื่องส่องสว่างไฟฉุกเฉิน 1 รายการ พลาธิการ
102 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
103 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนตู้แช่ยา พลาธิการ
104 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทางการแพทย์ 4 รายการ พลาธิการ
105 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูน พลาธิการ
106 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
107 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
108 23 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
109 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
110 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า 34 รายการ พลาธิการ
111 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
112 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถสามล้อ สกายแลป 1 คัน พลาธิการ
113 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำหมอนรองขาผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
114 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
115 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
116 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
117 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน พลาธิการ
118 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนรางรินโรงจอดรถ และซ่อมเปลี่ยนสายเครื่องกรองน้ำ พลาธิการ
119 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
120 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟตู้ควบคุมระบบสัญญาณฉุกเฉิน พลาธิการ
121 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
122 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งผ้าม่านกั้นเตียง พลาธิการ
123 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2/3) พลาธิการ
124 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ พลาธิการ
125 15 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
126 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
127 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษกราพฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
128 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 1 รายการ พลาธิการ
129 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
130 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนโตร 2 รายการ พลาธิการ
131 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) พลาธิการ
132 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) พลาธิการ
133 11 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
134 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง1รายการ พลาธิการ
135 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง1รายการ พลาธิการ
136 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า3รายการ พลาธิการ
137 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
138 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัยซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
139 8 มิถุนายน 2564 ช้อมูลสาระสำคัญซื้อถังขยะขนาดใหญ่ 4 รายการ พลาธิการ
140 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ พลาธิการ
141 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
142 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
143 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
144 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดเย็บปลอกแขนรักษาการณ์ พลาธิการ
145 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงรถเข็นสแตนเลสและทำท่อระบายน้ำสแตนเลส พลาธิการ
146 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมไซเรนรถพยาบาล 1 รายการ พลาธิการ
147 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปลอกหมอนสำหรับผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
148 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ พลาธิการ
149 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องปั่นอาหาร 1 เครื่อง พลาธิการ
150 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง พลาธิการ
151 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
152 7 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
153 7 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
154 4 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ พลาธิการ
155 4 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ พลาธิการ
156 4 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
157 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
158 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ล็อคประตู 2 รายการ พลาธิการ
159 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ พลาธิการ
160 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัยซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
161 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
162 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงอ่างล้างอุปกรณ์ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
163 31 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร 9 รายการ พลาธิการ
164 31 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
165 31 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
166 31 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
167 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
168 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 1 เครื่อง พลาธิการ
169 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
170 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
171 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงคลุมเท้า 1 รายการ พลาธิการ
172 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำโต๊ะเจาะเลือดและฉากกั้นใส พลาธิการ
173 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
174 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูเลื่อนห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
175 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
176 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างดูดโคลนตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
177 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
178 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมอนผู้ป่วยหุ้มหนังเทียม พลาธิการ
179 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
180 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
181 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์พยุงร่างกาย 3 รายการ พลาธิการ
182 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
183 27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำโต๊ะเจาะเลือดและฉากกั้นใส พลาธิการ
184 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ 4 รายการ พลาธิการ
185 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
186 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 7 รายการ พลาธิการ
187 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
188 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างรื้อระบบจ่ายก๊าซออกซิเจน พลาธิการ
189 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
190 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
191 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร พลาธิการ
192 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
193 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
194 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
195 17 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 64 รายการ พลาธิการ
196 17 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซือ้อะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
197 17 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2/3) พลาธิการ
198 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
199 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 14 รายการ พลาธิการ
200 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสป.วางระดับ 7 รายการ พลาธิการ
201 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง พลาธิการ
202 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
203 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
204 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
205 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำสติกเกอร์และตรายาง พลาธิการ
206 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ พลาธิการ
207 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พลาธิการ
208 14 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
209 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนกรอบบานกระจกโภชนาการและซ่อมเปลี่ยนลอนอลูมิเนียม พลาธิการ
210 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนลูกลอยถังพักน้ำ พลาธิการ
211 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสายท่อน้ำเครื่องล้างกรอง 1 รายการ พลาธิการ
212 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานซักรีดและโภชนาการ 5 รายการ พลาธิการ
213 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุบรรจุอุปกรณ์ปนเปื้อน 3 รายการ พลาธิการ
214 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
215 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
216 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 เครื่อง พลาธิการ
217 13 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
218 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
219 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 25 รายการ พลาธิการ
220 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
221 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
222 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 2 เครื่อง พลาธิการ
223 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
224 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
225 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอาคารกายภาพ พลาธิการ
226 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
227 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
228 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมืไนโตร 1 รายการ พลาธิการ
229 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
230 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
231 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 รายการ พลาธิการ
232 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
233 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงบานประตูกระจกอะลูมิเนียมบานเลื่อน พลาธิการ
234 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
235 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้าง สป.ทันตกรรม 12 รายการ พลาธิการ
236 7 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟ พลาธิการ
237 7 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ พลาธิการ
238 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
239 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ พลาธิการ
240 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูโรงประกอบอาหารงานโภชนาการ พลาธิการ
241 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
242 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 33 รายการ พลาธิการ
243 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร (สแตนเลส) 1 รายการ พลาธิการ
244 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
245 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
246 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
247 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อรองเท้าทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
248 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัด 60 ตัว พลาธิการ
249 6 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
250 3 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 รายการ พลาธิการ
251 30 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ พลาธิการ
252 30 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
253 30 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
254 30 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร 8 รายการ พลาธิการ
255 30 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
256 28 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมยานพาหนะ พลาธิการ
257 28 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม2รายการ พลาธิการ
258 28 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง1รายการ พลาธิการ
259 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมอนสำหรับผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
260 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือยางป้องกันสารเคมี 1 รายการ พลาธิการ
261 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำRO พลาธิการ
262 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน 13 รายการ พลาธิการ
263 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
264 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารกายภาพบำบัด) พลาธิการ
265 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
266 26 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
267 23 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสป.วางระดับ13รายการ พลาธิการ
268 23 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 81 รายการ พลาธิการ
269 23 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
270 23 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
271 23 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
272 23 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
273 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
274 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
275 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ พลาธิการ
276 21 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
277 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน2รายการ พลาธิการ
278 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ พลาธิการ
279 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
280 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า พลาธิการ
281 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ 8 รายการ พลาธิการ
282 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
283 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
284 19 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
285 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน17รายการ พลาธิการ
286 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนพื้นห้องน้ำชั้นบนและฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้อง 1/6037 อาคารหมายเลข 344/29 พลาธิการ
287 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนสีบันไดคิ้วขอบผนัง อาคารหมายเลข 185/09 พลาธิการ
288 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
289 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูโรงพักขยะมูลฝอยและขยะอันตราย พลาธิการ
290 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าและปั้มแรงดันสูง พลาธิการ
291 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
292 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
293 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
294 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
295 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
296 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
297 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
298 16 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะอันตราย พลาธิการ
299 9 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
300 9 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
301 9 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
302 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
303 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21รายการ พลาธิการ
304 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 50 คิวบิกฟุต 2 ตู้ พลาธิการ
305 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัดชนิดอลูมิเนียม อาคารหมายเลข 185/29 พลาธิการ
306 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดเคาเตอร์พยาบาลและชั้นลอยของแผนกหอผู้ป่วยหนักเดิม หมายเลข 383/41 พลาธิการ
307 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม 6 รายการ พลาธิการ
308 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง พลาธิการ
309 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 รายการ พลาธิการ
310 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
311 2 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
312 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 250 ปอนด์ พลาธิการ
313 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
314 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโต๊ะคร่อมเตียงคนไข้ 8 ตัว พลาธิการ
315 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 1 รายการ พลาธิการ
316 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 50 รายการ พลาธิการ
317 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างล้างบ่อดักไขมันของโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
318 1 เมษายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องตรวจสุขภาพ (ร้านพิกุลเดิม) อาคารหมายเลข 320/28 พลาธิการ
319 31 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร 10 รายการ พลาธิการ
320 31 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
321 31 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
322 31 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
323 29 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
324 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง พลาธิการ
325 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องให้ของเหลว ชนิด Syringe Pump พลาธิการ
326 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
327 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป (สีน้ำเงิน) พลาธิการ
328 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
329 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
330 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
331 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
332 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
333 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 รายการ พลาธิการ
334 25 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
335 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง พลาธิการ
336 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเครื่องมือตรวจตาและหู 2 ชุด พลาธิการ
337 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
338 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
339 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้และชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ พลาธิการ
340 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
341 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย พลาธิการ
342 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
343 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
344 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมเพดาน 2 เครื่อง พลาธิการ
345 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ พลาธิการ
346 22 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจก พลาธิการ
347 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง 132 รายการ พลาธิการ
348 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดูดเสมหะใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ 2 เครื่อง พลาธิการ
349 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉินแบบ 4 ลิ้นชัก พลาธิการ
350 19 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
351 18 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 39 รายการ พลาธิการ
352 18 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง พลาธิการ
353 18 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ พลาธิการ
354 18 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
355 18 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
356 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมอาคารชั้นนายร้อย หมายเลข 392/54 พลาธิการ
357 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
358 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
359 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข ทบ.9660 พลาธิการ
360 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
361 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
362 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.3849 พลาธิการ
363 16 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 รายการ พลาธิการ
364 15 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
365 12 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS พลาธิการ
366 12 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 3 เครื่อง พลาธิการ
367 12 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
368 12 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ พลาธิการ
369 12 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) พลาธิการ
370 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
371 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
372 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ พลาธิการ
373 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 10 รายการ พลาธิการ
374 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
375 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งผ้าม่าน 2 รายการ พลาธิการ
376 8 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 4 รายการ พลาธิการ
377 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
378 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
379 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุขัดพื้น 3 รายการ พลาธิการ
380 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
381 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตะแกรงล้างแผลสแตนเลสพร้อมฝาปิด พลาธิการ
382 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
383 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
384 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
385 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้ข้างเตียง 4 ตัว พลาธิการ
386 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อซองใส่ช้อนส้อมผู้ป่วย 1 รายการ พลาธิการ
387 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง พลาธิการ
388 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
389 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งม่านปรับแสงในห้องกายภาพบำบัด พลาธิการ
390 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
391 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนบ้านพัก รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
392 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดึงเอว 2 ชุด พลาธิการ
393 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ พลาธิการ
394 5 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 2/3) พลาธิการ
395 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหินโม่ปูพื้นสวนสมุนไพร พลาธิการ
396 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
397 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ พลาธิการ
398 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมระบายอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
399 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
400 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้แช่อาหาร 1 รายการ พลาธิการ
401 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดฟิล์มกรองแสงสำนักงาน พลาธิการ
402 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
403 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดตู้มุ้งลวดบานเลื่อนประตูตู้เก็บอาหารแผนกโภชนาการ อาคารหมายเลข 339/29 พลาธิการ
404 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
405 3 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
406 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง พลาธิการ
407 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 36 รายการ พลาธิการ
408 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
409 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์น้ำดื่ม พลาธิการ
410 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายางและป้ายอะคริลิค พลาธิการ
411 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านพัก ผอ. อาคารหมายเลข 337/29 พลาธิการ
412 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงตากชั้น 2 หอผู้ป่วยหนัก อาคารหมายเลข 383/41 พลาธิการ
413 1 มีนาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ พลาธิการ
414 25 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ พลาธิการ
415 25 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
416 25 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
417 25 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
418 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องปั้มน้ำสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
419 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 5 เครื่อง พลาธิการ
420 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกล่องใส่แปรงล้างมือแสตนเลส พลาธิการ
421 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
422 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
423 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำอาหารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
424 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
425 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
426 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
427 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
428 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องปั่นเกล็ดเลือด พลาธิการ
429 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ พลาธิการ
430 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ พลาธิการ
431 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 34 รายการ พลาธิการ
432 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
433 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
434 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก พลาธิการ
435 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
436 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกระดานกระจกไวท์บอร์ดห้องผ่าตัด พลาธิการ
437 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
438 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษสำหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก พลาธิการ
439 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง 119 รายการ พลาธิการ
440 16 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
441 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
442 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือทันตกรรม 3 รายการ พลาธิการ
443 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อผ้ากำมะหยี่สำหรับทำฉากถ่ายภาพ 4 รายการ พลาธิการ
444 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
445 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
446 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 10 รายการ พลาธิการ
447 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
448 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
449 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ พลาธิการ
450 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัดชนิดคู่แบบแขวนเพดาน พลาธิการ
451 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้หัวเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
452 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายประจำห้องพัก พลาธิการ
453 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 1/3) พลาธิการ
454 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 รายการ พลาธิการ
455 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พลาธิการ
456 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
457 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง พลาธิการ
458 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ พลาธิการ
459 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
460 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
461 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง พลาธิการ
462 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดกระดกล็อคประตูอลูมิเนียม พลาธิการ
463 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 5 รายการ พลาธิการ
464 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระบะพลาสติกสำหรับคลัง สป. พลาธิการ
465 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
466 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อน 2 รายการ พลาธิการ
467 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
468 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 1 รายการ พลาธิการ
469 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือกายภาพบำบัด 1 รายการ พลาธิการ
470 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บถ้วยชามห้องฉุกเฉิน พลาธิการ
471 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างย้ายชุดระบบ Nurse call พลาธิการ
472 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงประตูห้องทันตกรรม พลาธิการ
473 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
474 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
475 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร พลาธิการ
476 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
477 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
478 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ พลาธิการ
479 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ พลาธิการ
480 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
481 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ พลาธิการ
482 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
483 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนบานพับตู้เก็บเวชภัณฑ์ พลาธิการ
484 29 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร 7 รายการ พลาธิการ
485 29 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
486 29 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
487 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 14 รายการ พลาธิการ
488 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสายรัดตัวผู้ป่วย พลาธิการ
489 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
490 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
491 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มลม 1 เครื่อง พลาธิการ
492 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ชุดไส้กรองเซรามิค พลาธิการ
493 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดรับแขก 1 รายการ พลาธิการ
494 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมผ้าม่านหอผู้ป่วยอายุรกรรม พลาธิการ
495 27 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ พลาธิการ
496 26 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ พลาธิการ
497 26 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ พลาธิการ
498 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง 116 รายการ พลาธิการ
499 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ พลาธิการ
500 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
501 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง พลาธิการ
502 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อฝาปิดรางระบายน้ำ 1 รายการ พลาธิการ
503 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติตดั้งกริ่งไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
504 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 1 รายการ พลาธิการ
505 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเตรียมรับเสด็จ พลาธิการ
506 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
507 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 รายการ พลาธิการ
508 22 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ พลาธิการ
509 19 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
510 19 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ พลาธิการ
511 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงร้านพิกุลเป็นห้องสุขภาพหมายเลข320/30 พลาธิการ
512 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
513 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
514 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 61 รายการ พลาธิการ
515 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 54 รายการ พลาธิการ
516 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและสติกเกอร์ พลาธิการ
517 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 รายการ พลาธิการ
518 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ พลาธิการ
519 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
520 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 19 รายการ พลาธิการ
521 15 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2 พลาธิการ
522 14 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน หก.เภสัชกรรม พลาธิการ
523 14 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวดและฝ้าเพดานชั้นบนห้องน้ำ ห้อง 1/8044 แฟลตประตูผา พลาธิการ
524 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า 18 รายการ พลาธิการ
525 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำผ้าหุ้มเก้าอี้ 80 ชุด พลาธิการ
526 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ 11 รายการ พลาธิการ
527 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ พลาธิการ
528 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถังขยะแบบคัดแยก 3 รายการ พลาธิการ
529 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
530 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
531 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ พลาธิการ
532 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำเตรียมการรับเสด็จ พลาธิการ
533 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมพื้นทางเดินเข้าบ้านพักชั้นนายพัน พลาธิการ
534 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมตู้เก็บรองเท้าหลังห้องจ่ายยา พลาธิการ
535 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 27 รายการ พลาธิการ
536 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
537 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ พลาธิการ
538 12 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงห้องตรวจอัลตราซาวด์เพื่อปรับปรุงเป็นห้องพัก จนท.ตรวจโรค พลาธิการ
539 11 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
540 11 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดสติกเกอร์และทำตรายาง พลาธิการ
541 11 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 1/3) พลาธิการ
542 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
543 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
544 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
545 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน พลาธิการ
546 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งมู่ลี่ พลาธิการ
547 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
548 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 5 รายการ พลาธิการ
549 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
550 8 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
551 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุประกอบกล้องวงจรปิด พลาธิการ
552 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
553 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
554 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ตู้แช่ยา 1 รายการ พลาธิการ
555 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมยานพาหนะ 2 คัน พลาธิการ
556 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย 5 รายการ พลาธิการ
557 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต พลาธิการ
558 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
559 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและฝ่ามือ พลาธิการ
560 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
561 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
562 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
563 4 มกราคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 41 รายการ พลาธิการ
564 30 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
565 30 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
566 30 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
567 30 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
568 30 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ พลาธิการ
569 29 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
570 23 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ พลาธิการ
571 23 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
572 23 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 3 รายการ พลาธิการ
573 23 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 4 รายการ พลาธิการ
574 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
575 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ พลาธิการ
576 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ พลาธิการ
577 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูลและขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง พลาธิการ
578 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
579 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ พลาธิการ
580 18 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
581 15 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
582 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง 134 รายการ พลาธิการ
583 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ พลาธิการ
584 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ พลาธิการ
585 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะ 1 รายการ พลาธิการ
586 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งจุดลำโพง พลาธิการ
587 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
588 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ พลาธิการ
589 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง งวด 4 พลาธิการ
590 14 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ พลาธิการ
591 9 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเฝือกพยุงขา2รายการ พลาธิการ
592 9 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ พลาธิการ
593 9 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
594 9 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
595 9 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
596 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์1รายการ พลาธิการ
597 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารตรวจสอบคลอรีนอิสระ1รายการ พลาธิการ
598 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุจัดทำที่แยกขยะ 11 รายการ พลาธิการ
599 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 29 รายการ พลาธิการ
600 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พลาธิการ
601 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเข็มขัดพยุงหลัง พลาธิการ
602 8 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ พลาธิการ
603 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน1รายการ พลาธิการ
604 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดหูฟัง6ชุด พลาธิการ
605 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง พลาธิการ
606 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน พลาธิการ
607 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
608 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 20 รายการ พลาธิการ
609 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
610 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
611 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
612 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
613 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย 1 รายการ พลาธิการ
614 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
615 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น1รายการ พลาธิการ
616 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม4รายการ พลาธิการ
617 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
618 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
619 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
620 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
621 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ 2 รายการ พลาธิการ
622 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล พลาธิการ
623 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานไฟฟ้าชนิดนั่งพิงปั่น พลาธิการ
624 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน3รายการ พลาธิการ
625 1 ธันวาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
626 30 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
627 30 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
628 30 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
629 30 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
630 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดและเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
631 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเข็ดขัดเสาไฟฟ้า พลาธิการ
632 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำรูป1รายการ พลาธิการ
633 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรทัศน์LEDขนาด24นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
634 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง พลาธิการ
635 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อจอคอมพิวเตอร์ 1 รายการ พลาธิการ
636 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดควบคุมแรงดันระบบไปป์ไลน์ออกซิเจน พลาธิการ
637 26 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 1/3) พลาธิการ
638 25 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
639 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
640 23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
641 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ พลาธิการ
642 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า9รายการ พลาธิการ
643 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องสำรองไฟ1รายการ พลาธิการ
644 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ พลาธิการ
645 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พลาธิการ
646 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
647 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
648 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 42 รายการ พลาธิการ
649 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด 15 รายการ พลาธิการ
650 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
651 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
652 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายหนีไฟ พลาธิการ
653 18 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ4รายการ พลาธิการ
654 17 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง พลาธิการ
655 17 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง 140 รายการ พลาธิการ
656 17 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายพิธีโครงการอบรมโรคเอดส์ พลาธิการ
657 16 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ13รายการ พลาธิการ
658 16 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำขอบกันน้ำล้น 2 จุด พลาธิการ
659 16 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอะไหล่กล้องวงจรปิด พลาธิการ
660 16 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายาง 4 รายการ พลาธิการ
661 13 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
662 13 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
663 13 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 2 เครื่อง พลาธิการ
664 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
665 13 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง พลาธิการ
666 13 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ พลาธิการ
667 13 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำที่วางขวดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ พลาธิการ
668 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุปรับปรุงระบบระบายอากาศ พลาธิการ
669 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสายโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
670 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
671 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ 9 รายการ พลาธิการ
672 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งผ้าม่านชนิดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่าน พลาธิการ
673 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ พลาธิการ
674 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ พลาธิการ
675 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ พลาธิการ
676 9 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
677 9 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำอาหารว่างสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
678 6 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันสนับสนุน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
679 6 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
680 6 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำสื่อเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พลาธิการ
681 6 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
682 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ พลาธิการ
683 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน5รายการ พลาธิการ
684 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
685 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
686 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม 1 รายการ พลาธิการ
687 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมระบบระบายอากาศและเติมอากาศ อาคารหมายเลข 320/28 (ห้องพิเศษ 1-8) พลาธิการ
688 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
689 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
690 4 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย โครงการ ปลอดยุง ปลอดโรค พลาธิการ
691 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
692 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย 10 รายการ พลาธิการ
693 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ พลาธิการ
694 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
695 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
696 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำอาหารว่าง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ พลาธิการ
697 3 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย2รายการ พลาธิการ
698 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรทัศน์LEDขนาด32นิ้ว1เครื่อง พลาธิการ
699 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ดป้อมยา รพ.ค่ายฯ พลาธิการ
700 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูห้องตรวจ6 พลาธิการ
701 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย1รายการ พลาธิการ
702 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง พลาธิการ
703 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ พลาธิการ
704 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
705 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
706 2 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูหน้าต่างอาคาร พลาธิการ
707 30 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างแสดงมหรสพต้อนรับทหารใหม่ พลาธิการ
708 30 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 2 รายการ พลาธิการ
709 30 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
710 30 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
711 29 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
712 29 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถบรรทุก 2 1/2 ตัน FTS พลาธิการ
713 27 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
714 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
715 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า2รายการ พลาธิการ
716 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์4รายการ พลาธิการ
717 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
718 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์จุดคัดกรอง พลาธิการ
719 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนก้านโยกสวิตซ์เท้ายูนิตทำฟัน พลาธิการ
720 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
721 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด 5 รายการ พลาธิการ
722 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 12 รายการ พลาธิการ
723 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
724 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ พลาธิการ
725 26 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 169 รายการ พลาธิการ
726 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษกราฟเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
727 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเทอร์มอล พลาธิการ
728 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างแสดงมหรสพ พลาธิการ
729 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พลาธิการ
730 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
731 20 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
732 20 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
733 20 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
734 20 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
735 19 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม พลาธิการ
736 19 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
737 19 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย 15 รายการ พลาธิการ
738 19 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
739 16 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พลาธิการ
740 16 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
741 16 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้และหุ้มเบาะ พลาธิการ
742 16 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 28 รายการ พลาธิการ
743 16 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ พลาธิการ
744 16 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอ่างล้างมือ 9 รายการ พลาธิการ
745 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
746 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์7รายการ พลาธิการ
747 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ1รายการ พลาธิการ
748 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
749 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายาง พลาธิการ
750 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนเสาอาคารล้างอุปกรณ์ห้องไตเทียม พลาธิการ
751 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตรวจเช็คระบบระบายอากาศ พลาธิการ
752 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาแรงดันชนิดอัตโนมัติ พลาธิการ
753 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูเลื่อนห้องผู้รับบริการกองทันตกรรม พลาธิการ
754 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมทาสีฉากตะกั่วป้องกันรังสีแผนกรังสีกรรม พลาธิการ
755 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
756 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัด พลาธิการ
757 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ พลาธิการ
758 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ทันตกรรม พลาธิการ
759 15 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
760 14 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง1รายการ พลาธิการ
761 14 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 2 รายการ พลาธิการ
762 14 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 750 KVA พลาธิการ
763 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์2รายการ พลาธิการ
764 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
765 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ 6 รายการ พลาธิการ
766 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
767 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหารว่าง โครงการ Surasak Green Clean Hospital พลาธิการ
768 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร พลาธิการ
769 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ พลาธิการ
770 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
771 8 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมรถเอกซเรย์ พลาธิการ
772 8 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
773 6 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
774 6 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 2/3) พลาธิการ
775 6 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้แช่ยา พลาธิการ
776 6 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมถ่ายเอกสาร พลาธิการ
777 5 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำป้ายโครงการ”Surasak Green&Clean Hospital” พลาธิการ
778 5 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องสำรองไฟ2เครื่อง พลาธิการ
779 5 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
780 5 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
781 2 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
782 2 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
783 2 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
784 2 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้าสมุนไพร 21 รายการ พลาธิการ
785 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็น พลาธิการ
786 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
787 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
788 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ พลาธิการ
789 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
790 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ทางทันตกรรม 2 รายการ พลาธิการ
791 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ พลาธิการ
792 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ยูนิตทันตกรรม พลาธิการ
793 1 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
794 30 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
795 30 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
796 24 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
797 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
798 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
799 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
800 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
801 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
802 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารกรองน้ำ พลาธิการ
803 23 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
804 21 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
805 18 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร, เครื่องดื่ม พลาธิการ
806 18 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายอบรม พลาธิการ
807 18 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำที่แขวนเสื้อกาวน์ตะกั่ว พลาธิการ
808 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
809 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
810 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
811 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
812 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
813 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
814 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุจัดอบรม พลาธิการ
815 16 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
816 14 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
817 14 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและบอร์ด พลาธิการ
818 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ พลาธิการ
819 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
820 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
821 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเตาไมโครเวฟทดแทน พลาธิการ
822 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สาย พลาธิการ
823 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
824 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์เรียกพยาบาล พลาธิการ
825 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
826 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พลาธิการ
827 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร พลาธิการ
828 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
829 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
830 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหูฟัง พลาธิการ
831 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พลาธิการ
832 11 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง พลาธิการ
833 10 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 3/4 พลาธิการ
834 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
835 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
836 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
837 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกการบีบตัวมดลูก พลาธิการ
838 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
839 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องนึ่ง พลาธิการ
840 8 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง พลาธิการ
841 3 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
842 3 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า พลาธิการ
843 3 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
844 3 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้รอตรวจ พลาธิการ
845 3 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
846 2 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปลอกหมอน พลาธิการ
847 1 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
848 1 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
849 1 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
850 1 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดต้นไม้ พลาธิการ
851 1 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
852 1 กันยายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
853 31 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกลึงเกลียวสแตนเลส พลาธิการ
854 31 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
855 31 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
856 31 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
857 28 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลม 6 เครื่อง พลาธิการ
858 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น พลาธิการ
859 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
860 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พลาธิการ
861 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง พลาธิการ
862 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้ตากภาชนะ พลาธิการ
863 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อจอคอมพิวเตอร์ทดแทน พลาธิการ
864 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
865 25 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
866 24 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง พลาธิการ
867 24 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างขัดพื้น พลาธิการ
868 24 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายางและกล่องป้าย พลาธิการ
869 20 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถังดับเพลิง พลาธิการ
870 20 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ พลาธิการ
871 20 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
872 20 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
873 20 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
874 18 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
875 18 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
876 18 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
877 17 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
878 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
879 13 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
880 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
881 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้องติดตั้งยานพาหนะ พลาธิการ
882 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
883 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
884 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พลาธิการ
885 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
886 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บปลอกแขนเวร พลาธิการ
887 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งกระจก พลาธิการ
888 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
889 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
890 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้แช่ยา พลาธิการ
891 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
892 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
893 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
894 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
895 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
896 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
897 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อป้ายหนีไฟ พลาธิการ
898 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
899 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
900 10 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
901 7 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
902 7 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
903 7 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
904 7 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
905 4 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 3/3 พลาธิการ
906 4 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
907 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
908 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
909 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
910 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
911 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อฉากกั้นทางเดิน พลาธิการ
912 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด พลาธิการ
913 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างย้ายกระจกตะกั่ว พลาธิการ
914 3 สิงหาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกล่องสแตนเลสใส่ผ้าเช็คมือ พลาธิการ
915 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
916 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
917 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูบ้านพักและตู้เก็บของ พลาธิการ
918 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้ 6 ตัว พลาธิการ
919 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนที่จับประตูสแตนเลส พลาธิการ
920 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
921 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
922 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
923 29 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุห้องพยาธิ พลาธิการ
924 29 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
925 29 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
926 29 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปั้มน้ำมันและอุปกรณ์ พลาธิการ
927 24 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
928 24 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
929 24 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้กระจก พลาธิการ
930 24 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
931 24 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พลาธิการ
932 20 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
933 20 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
934 20 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
935 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้องวงจรปิดทดแทน พลาธิการ
936 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
937 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดกุญแจบ้านพัก พลาธิการ
938 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า พลาธิการ
939 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
940 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
941 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลาธิการ
942 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พลาธิการ
943 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
944 17 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
945 15 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
946 14 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอก พลาธิการ
947 14 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเช็คมือ พลาธิการ
948 14 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ตั้งเวลาตู้อบเชื้อ พลาธิการ
949 14 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
950 14 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก พลาธิการ
951 13 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก พลาธิการ
952 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
953 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
954 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
955 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูห้องเก็บยา พลาธิการ
956 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
957 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
958 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
959 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
960 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
961 3 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
962 2 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
963 1 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทาสีอาคาร พลาธิการ
964 1 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสมุนไพรพอกเข่าโครงการสุขภาพ พลาธิการ
965 1 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูบ้านพัก 2 หลัง พลาธิการ
966 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
967 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
968 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
969 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
970 29 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
971 29 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
972 29 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถขนย้ายผู้ป่วย พลาธิการ
973 26 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
974 26 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
975 26 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
976 26 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์ พลาธิการ
977 26 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
978 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
979 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
980 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
981 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
982 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
983 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองห้องทันตกรรม พลาธิการ
984 22 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
985 19 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
986 19 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูบ้านพัก พลาธิการ
987 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง พลาธิการ
988 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
989 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
990 18 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ พลาธิการ
991 17 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พลาธิการ
992 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
993 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำตรายาง พลาธิการ
994 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกล่องบรรจุผ้าเช็คมือสแตนเลส พลาธิการ
995 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
996 16 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
997 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตั้ง พลาธิการ
998 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลม พลาธิการ
999 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1000 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง พลาธิการ
1001 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน พลาธิการ
1002 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1003 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกล้าสมุนไพร พลาธิการ
1004 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1005 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1006 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่หูฟัง พลาธิการ
1007 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุก่อสร้าง พลาธิการ
1008 15 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1009 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1010 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1011 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องตัดหญ้า พลาธิการ
1012 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1013 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1014 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องบำบัดน้ำเสีย พลาธิการ
1015 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับทางลาดซีเมนต์ พลาธิการ
1016 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1017 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1018 8 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1019 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1020 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1021 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1022 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมชุดกรองระบายอากาศระดับต่ำ พลาธิการ
1023 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1024 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1/3 พลาธิการ
1025 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1026 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1027 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศรถตู้ พลาธิการ
1028 4 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2/4 พลาธิการ
1029 2 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1030 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1031 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อขวดผลิตน้ำดื่ม พลาธิการ
1032 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเก้าอี้สำหรับแพทย์ พลาธิการ
1033 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1034 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเทปกันลื่น พลาธิการ
1035 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1036 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1037 1 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1038 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบระบายอากาศ 2/3 พลาธิการ
1039 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างย้ายราวสแตนเลส พลาธิการ
1040 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจก พลาธิการ
1041 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1042 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1043 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1044 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน พลาธิการ
1045 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย พลาธิการ
1046 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1047 28 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1048 28 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1049 28 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1050 26 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อประกันภัยรถพยาบาล พลาธิการ
1051 26 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1052 26 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1053 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ พลาธิการ
1054 25 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1055 22 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดสัญญาณดิจิตอล พลาธิการ
1056 22 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1057 22 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์วัดความเค็ม พลาธิการ
1058 22 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1059 20 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง พลาธิการ
1060 20 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำ RO พลาธิการ
1061 20 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
1062 20 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ้อมวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ พลาธิการ
1063 20 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1064 18 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1065 18 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1066 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมประตูและกุญแจ พลาธิการ
1067 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1068 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1069 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1070 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องตัดหญ้าทดแทน พลาธิการ
1071 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1072 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1073 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1074 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1075 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1076 15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1077 13 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1078 12 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1079 12 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ พลาธิการ
1080 7 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ พลาธิการ
1081 7 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมตั้งพื้น พลาธิการ
1082 7 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1083 7 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อ พลาธิการ
1084 7 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1085 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บซองผ้าบ่งชี้โรค พลาธิการ
1086 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1087 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1088 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1089 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พลาธิการ
1090 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด พลาธิการ
1091 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง (งวดที่ 2/3) พลาธิการ
1092 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1093 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงพื้นสำนักงาน พลาธิการ
1094 5 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมอาคารโรงรถและคลัง พลาธิการ
1095 1 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1096 1 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1097 1 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1098 30 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ พลาธิการ
1099 30 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1100 30 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1101 30 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1102 30 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1103 29 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1104 29 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1105 29 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1106 28 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างติดตั้งไฟไซเรนรถพยาบาล พลาธิการ
1107 28 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1108 28 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1109 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1110 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1111 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมศาลาถวายงาน พลาธิการ
1112 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูสวิง พลาธิการ
1113 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1114 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1115 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1116 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าห้องโควิท พลาธิการ
1117 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำกระจกใสขอบไม้กั้นผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1118 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1119 24 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง (งวดที่ 3/3) พลาธิการ
1120 23 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก พลาธิการ
1121 22 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1122 22 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1123 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1124 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1125 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1126 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 2/3 พลาธิการ
1127 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1128 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมชุดสว่านเจาะตัดและกรอกระดูก พลาธิการ
1129 20 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1130 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1131 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสมุนไพรลูกประคบ พลาธิการ
1132 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1133 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดปลวก งวด 4 พลาธิการ
1134 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1135 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพรมอัดเรียบปูพื้น พลาธิการ
1136 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนหลังคาโรงตากผ้า พลาธิการ
1137 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมมุ้งลวด พลาธิการ
1138 17 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1139 16 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1140 15 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พลาธิการ
1141 15 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด พลาธิการ
1142 15 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ่งไอน้ำ พลาธิการ
1143 15 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1144 14 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษวัดความดันลูกตา พลาธิการ
1145 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดกุญแจสแตนเลส พลาธิการ
1146 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1147 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1148 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1149 13 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1150 10 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1151 10 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1152 10 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 4 พลาธิการ
1153 9 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุติดตั้งโทรศัพท์ พลาธิการ
1154 9 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1155 9 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1156 8 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อต้นไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ พลาธิการ
1157 8 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย พลาธิการ
1158 8 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1159 8 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1160 8 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษเทอร์มอร์ พลาธิการ
1161 7 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้อ่างล้างของ พลาธิการ
1162 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1163 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1164 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน พลาธิการ
1165 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1166 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดเย็บปลอกแขน พลาธิการ
1167 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดแต่งต้นไม้ พลาธิการ
1168 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พลาธิการ
1169 2 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมร้อน พลาธิการ
1170 1 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำผ้าคลุมเตียง พลาธิการ
1171 1 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1172 1 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน พลาธิการ
1173 1 เมษายน 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดสำหรับแพทย์ พลาธิการ
1174 31 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1175 31 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1176 31 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1177 30 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1178 27 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อหลอดรังสียูวี พลาธิการ
1179 27 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1180 27 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ พลาธิการ
1181 26 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1182 26 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมรถส่งน้ำ พลาธิการ
1183 26 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1184 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท พลาธิการ
1185 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1186 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1187 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพรมดักฝุ่น พลาธิการ
1188 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1189 25 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1190 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1191 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1192 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1193 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1194 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลม พลาธิการ
1195 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องตรวจทางทวารหนัก 3 เครื่อง พลาธิการ
1196 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1197 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาทำความสะอาด, ซักผ้า พลาธิการ
1198 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1199 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อยางรถยนต์ พลาธิการ
1200 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกการตรวจคลื่นหัวใจ พลาธิการ
1201 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1202 20 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1203 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1204 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนแผ่นกรองพัดลม พลาธิการ
1205 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ พลาธิการ
1206 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1207 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโรงประกอบอาหาร พลาธิการ
1208 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1209 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1210 18 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1211 16 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1212 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดหมอนล็อคศีรษะสำหรับบอร์ด พลาธิการ
1213 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้าย พลาธิการ
1214 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1215 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดล็อคศรีษะแบบปรับขนาดได้ พลาธิการ
1216 13 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1217 12 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1218 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อทรายหยาบ พลาธิการ
1219 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1220 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1221 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ พลาธิการ
1222 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1223 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1224 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซใช้ในทางการแพทย์ พลาธิการ
1225 10 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อกล่องใส่ของ พลาธิการ
1226 9 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1227 9 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่ทดแทน พลาธิการ
1228 6 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1229 6 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1230 5 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 1/4 พลาธิการ
1231 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำห้องตรวจโรค พลาธิการ
1232 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1233 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1234 3 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1235 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม พลาธิการ
1236 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน พลาธิการ
1237 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1238 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1239 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลาธิการ
1240 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1241 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1242 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย พลาธิการ
1243 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1244 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1245 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นยางกระตุ้นกระแสไฟฟ้า พลาธิการ
1246 2 มีนาคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเก้าอี้ทรงสูง พลาธิการ
1247 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1248 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1249 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1250 28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน พลาธิการ
1251 27 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ไร้สายทดแทน พลาธิการ
1252 27 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1253 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1254 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์2 เครื่อง พลาธิการ
1255 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มน้ำ พลาธิการ
1256 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1257 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1258 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1259 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.สิ้นเปลือง พลาธิการ
1260 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1261 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1262 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1263 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดผ้าคลุมช่องปาก พลาธิการ
1264 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1265 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1266 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย พลาธิการ
1267 24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1268 21 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแผ่นผนึกด้วยความร้อน พลาธิการ
1269 21 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรางระบายน้ำ พลาธิการ
1270 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1271 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ พลาธิการ
1272 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1273 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1274 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1275 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1276 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1277 19 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมตู้เย็น พลาธิการ
1278 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.ทางทันตกรรม พลาธิการ
1279 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1280 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเย็บเต็นท์ผ้าใบ พลาธิการ
1281 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรางน้ำฝน พลาธิการ
1282 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแก้วบ้วนปากคนไข้ พลาธิการ
1283 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเปลนอนผู้ป่วย พลาธิการ
1284 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมครุภัณฑ์ พลาธิการ
1285 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1286 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1287 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1288 17 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเตาประกอบอาหารและรางระบายน้ำ พลาธิการ
1289 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1290 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1291 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1292 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1293 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดป้องกันติดเชื้อ พลาธิการ
1294 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดประกาศเสียงทดแทน พลาธิการ
1295 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1296 14 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 3/3 พลาธิการ
1297 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กรองอากาศ พลาธิการ
1298 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานซื้อปากคีบสำหรับจับแต่งเนื้อเยื่อปลายแหลม พลาธิการ
1299 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1300 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องกรอกระดูกความถี่สูง พลาธิการ
1301 7 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 ไกร พลาธิการ
1302 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมตู้แช่เลือด พลาธิการ
1303 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1304 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1305 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1306 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดป้องกันฝุ่นละออง พลาธิการ
1307 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ พลาธิการ
1308 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1309 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1310 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน 3 เครื่อง พลาธิการ
1311 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้เย็นทดแทน พลาธิการ
1312 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1313 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ใช้ห้องจ่ายกลาง พลาธิการ
1314 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1315 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เก็บเครื่องครัว พลาธิการ
1316 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ พลาธิการ
1317 6 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ พลาธิการ
1318 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลื่อยยนต์ พลาธิการ
1319 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1320 4 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พลาธิการ
1321 3 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาความพร้อมตรวจซ่อมแซมเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก พลาธิการ
1322 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1323 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1324 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1325 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำคู่มือการเรียนพลเสนารักษ์ พลาธิการ
1326 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ 1/3 พลาธิการ
1327 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1328 31 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1329 29 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสวิตซ์เรียกฉุกเฉิน พลาธิการ
1330 29 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1331 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสายไมโครโฟน พลาธิการ
1332 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อถุงมือไนไตรล์ พลาธิการ
1333 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1334 28 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1335 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นทดแทน พลาธิการ
1336 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมดูดอากาศทดแทน พลาธิการ
1337 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระติกน้ำร้อนทดแทน พลาธิการ
1338 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหน้ากากอนามัย พลาธิการ
1339 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1340 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 เครื่อง พลาธิการ
1341 27 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1342 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1343 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1344 24 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1345 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1346 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า พลาธิการ
1347 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย พลาธิการ
1348 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1349 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1350 23 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ประปา พลาธิการ
1351 21 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อนมผงทารก พลาธิการ
1352 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1353 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่ประกอบหูฟัง พลาธิการ
1354 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไขพาราฟิน พลาธิการ
1355 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1356 20 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย 2 เครื่อง พลาธิการ
1357 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อสารตรวจคลอรีนในน้ำ พลาธิการ
1358 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1359 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1360 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1361 17 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย พลาธิการ
1362 16 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ พลาธิการ
1363 15 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 2/3 พลาธิการ
1364 15 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1365 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1366 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1367 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1368 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมห้องอาบน้ำ พลาธิการ
1369 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1370 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างขัดพื้นหินขัด พลาธิการ
1371 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ พลาธิการ
1372 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระจกเงาพร้อมกรอบ พลาธิการ
1373 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1374 14 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1375 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1376 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1377 10 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 1/3 พลาธิการ
1378 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร พลาธิการ
1379 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างซ่อมอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ พลาธิการ
1380 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1381 9 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1382 8 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ พลาธิการ
1383 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง พลาธิการ
1384 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พลาธิการ
1385 6 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก พลาธิการ
1386 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1387 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พลาธิการ
1388 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมฉากกั้นห้อง พลาธิการ
1389 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1390 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1391 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1392 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1393 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาธิการ
1394 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1395 2 มกราคม 2563 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานออกกำลังกาย พลาธิการ
1396 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1397 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อประกันภัยรถยนต์ พลาธิการ
1398 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1399 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1400 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1401 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1402 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ พลาธิการ
1403 27 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1404 26 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1405 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์โอพีดีการ์ด พลาธิการ
1406 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมอ่างล้างจาน พลาธิการ
1407 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถเข็น พลาธิการ
1408 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1409 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมประปาบ้านพัก พลาธิการ
1410 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมห้องอาบน้ำผู้ป่วย พลาธิการ
1411 25 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดาน พลาธิการ
1412 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในโครงการยาเสพติด พลาธิการ
1413 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1414 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ พลาธิการ
1415 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดูดเสมหะ 2 ชุด พลาธิการ
1416 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อไมโครโฟน พลาธิการ
1417 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1418 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1419 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1420 23 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น พลาธิการ
1421 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1422 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายพิธี พลาธิการ
1423 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พลาธิการ
1424 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายไวนิล พลาธิการ
1425 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเลี้ยงอาหาร พลาธิการ
1426 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1427 19 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1428 18 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม พลาธิการ
1429 17 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน พลาธิการ
1430 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่ครอบหูลดเสียงแบบคาดศรีษะ พลาธิการ
1431 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1432 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
1433 16 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษพิมพ์ผลสำหรับเคร่ืองเป่าปอด พลาธิการ
1434 13 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเคื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลาธิการ
1435 12 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1436 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1437 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อโทรศัพท์ทดแทน พลาธิการ
1438 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อพัดลมทดแทน พลาธิการ
1439 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1440 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน พลาธิการ
1441 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พลาธิการ
1442 11 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมรถยนต์2คัน พลาธิการ
1443 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ พลาธิการ
1444 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย พลาธิการ
1445 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.วางระดับ พลาธิการ
1446 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1447 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1448 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1449 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พลาธิการ
1450 9 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดปรับอัตราการไหลแก๊ส3ชุด พลาธิการ
1451 6 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ พลาธิการ
1452 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า พลาธิการ
1453 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อผ้าใช้สำหรับผู้ป่วย พลาธิการ
1454 3 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารทางการแพทย์ พลาธิการ
1455 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1456 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดปลวก งวด 3 พลาธิการ
1457 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มลม พลาธิการ
1458 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อกระดาษ A5 พลาธิการ
1459 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย พลาธิการ
1460 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ พลาธิการ
1461 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1462 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพันแขน พลาธิการ
1463 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พลาธิการ
1464 2 ธันวาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องอบผ้า พลาธิการ
1465 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสาร พลาธิการ
1466 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำความสะอาดอาคาร พลาธิการ
1467 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ พลาธิการ
1468 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อก๊าซหุงต้ม พลาธิการ
1469 29 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1470 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ พลาธิการ
1471 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ พลาธิการ
1472 26 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พลาธิการ
1473 26 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1474 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสูบสิ่งปฏิกูล พลาธิการ
1475 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ 3 ตัว พลาธิการ
1476 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด พลาธิการ
1477 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อม สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1478 25 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พลาธิการ
1479 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พลาธิการ
1480 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1481 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำยาซักผ้า, ทำความสะอาด พลาธิการ
1482 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมปั้มน้ำ 2 เครื่อง พลาธิการ
1483 20 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1484 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดดึงอก พลาธิการ
1485 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงาน พลาธิการ
1486 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล พลาธิการ
1487 18 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ พลาธิการ
1488 14 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พลาธิการ
1489 13 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างล้างบ่อดักไขมัน พลาธิการ
1490 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อฝาครอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พลาธิการ
1491 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อชุดเก็บเนื้อเยื้อในโพรงมดลูก พลาธิการ
1492 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พลาธิการ
1493 11 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส พลาธิการ
1494 1 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิภายใน-ภายนอกและความชื้นในห้อง พลาธิการ
1495 28 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ พลาธิการ
1496 28 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมจักรยานยนต์นำสาร พลาธิการ
1497 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
1498 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
1499 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมท่อน้ำเพดานบ้านพัก พลาธิการ
1500 24 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนประตูบ้านพัก พลาธิการ
1501 21 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ2ชุด พลาธิการ
1502 21 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อ สป.ถาวรทันตกรรม พลาธิการ
1503 17 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ พลาธิการ
1504 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อซื้อเครื่องปั่นอาหาร พลาธิการ
1505 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเครื่องมือแพทย์2รายการ พลาธิการ
1506 15 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ พลาธิการ
1507 11 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดานห้องตรวจโรค พลาธิการ
1508 10 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน พลาธิการ
1509 2 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ พลาธิการ
1510 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเพดานคลังเก็บน้ำเก็บ พลาธิการ
1511 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมโซฟา พลาธิการ
1512 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างทำป้ายและตรายาง พลาธิการ
1513 1 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมรถยนต์ พลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองเภสัชกรรม
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เลขที่ รายการ ดาวน์โหลด แผนก
1 4 มกราคม 3107 0447/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
2 30 ตุลาคม 3106 DS032/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
3 23 สิงหาคม 2564 1246/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
4 23 สิงหาคม 2564 1252/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Orphennadrine 35 mg.+Paracetamol 450 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
5 19 สิงหาคม 2564 1239/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Dextran70,0.1%+Hydroxypropyl Methylcellulose 0.3%,0.8 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
6 18 สิงหาคม 2564 1238/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา K 20 meq + Phosphate 20 meq.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
7 17 สิงหาคม 2564 1232/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
8 17 สิงหาคม 2564 DS181/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
9 17 สิงหาคม 2564 1228/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Nalbuphine HCL 10 mg/ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
10 17 สิงหาคม 2564 1233/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Diquafosol Sodium 3% Ophthalmic Sol.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
11 17 สิงหาคม 2564 1229/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Absorbable aescin 20 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
12 17 สิงหาคม 2564 1227/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Acitretin 25 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
13 17 สิงหาคม 2564 1236/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา TOPIRAMATE 50 MG.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
14 17 สิงหาคม 2564 1235/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Human normal immunoglobulin 2.5g/2 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
15 13 สิงหาคม 2564 1217/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
16 13 สิงหาคม 2564 1231/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
17 13 สิงหาคม 2564 1222/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
18 13 สิงหาคม 2564 1224/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Lotaprednol etabonate 0.5%,5 mlสำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
19 13 สิงหาคม 2564 1215/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Gliclazide 60 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
20 13 สิงหาคม 2564 1216/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Apixaban 5 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
21 13 สิงหาคม 2564 1226/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา iron sucrose 2 g/100 ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
22 13 สิงหาคม 2564 1219/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane 70%,3 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
23 13 สิงหาคม 2564 1220/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Cefditoren 200 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
24 13 สิงหาคม 2564 1221/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา rabies vaccine(vero cell)2.5 iu สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
25 11 สิงหาคม 2564 1209/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
26 11 สิงหาคม 2564 1210/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Gemigliptin 50 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
27 11 สิงหาคม 2564 1213/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา TRANEXAMIC ACID 50 mg/ml,5 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
28 11 สิงหาคม 2564 1212/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา DILTIAZEM HCL 90 MG.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
29 10 สิงหาคม 2564 1208/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา canagliflozin 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
30 10 สิงหาคม 2564 1207/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
31 10 สิงหาคม 2564 1206/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
32 10 สิงหาคม 2564 1205/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Olodaterol 2.5 mcg/1 actuation + tiotropium 2.5 mcg/1 actuation สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
33 10 สิงหาคม 2564 1204/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Botulinum toxin type A 100 unit สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
34 9 สิงหาคม 2564 1202/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา diclofenac sodium 25 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
35 9 สิงหาคม 2564 1200/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
36 9 สิงหาคม 2564 DS180/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ Optimax LDV syringe 1 ml (26Gx1) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
37 9 สิงหาคม 2564 1203/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Betahisrine diHCL 24 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
38 9 สิงหาคม 2564 1201/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Bilastine 20 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
39 6 สิงหาคม 2564 1198/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
40 6 สิงหาคม 2564 1196/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
41 6 สิงหาคม 2564 1197/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Vancomycin 500 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
42 6 สิงหาคม 2564 1194/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg/ml,2.4 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
43 6 สิงหาคม 2564 1199/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg/dose MDI สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
44 6 สิงหาคม 2564 1195/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา GLUCOSAMINE 500 MG.capsule สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
45 3 สิงหาคม 2564 1188/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา eriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
46 3 สิงหาคม 2564 1187/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
47 3 สิงหาคม 2564 1186/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา etoricoxib 60 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
48 3 สิงหาคม 2564 1183/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
49 3 สิงหาคม 2564 1182/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา efavirenz 600 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
50 3 สิงหาคม 2564 1185/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Telbivudine 600 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
51 3 สิงหาคม 2564 1184/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Propofol 1%,20 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
52 3 สิงหาคม 2564 1193/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา capsaicin 0.025%,35 gm.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
53 3 สิงหาคม 2564 1189/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Warfarin Sodium 2 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
54 3 สิงหาคม 2564 1192/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Lansoprazole 30 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
55 3 สิงหาคม 2564 1191/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Triamcinolone 10 mg./ml,5 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
56 2 สิงหาคม 2564 1178/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
57 2 สิงหาคม 2564 1180/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
58 2 สิงหาคม 2564 1176/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา cefazolin 1 g powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
59 2 สิงหาคม 2564 1175/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Epoetin beta 5000 iu,0.3 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
60 2 สิงหาคม 2564 1177/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Eperisone 50 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
61 2 สิงหาคม 2564 1179/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
62 30 กรกฎาคม 2564 1170/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
63 30 กรกฎาคม 2564 1167/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
64 30 กรกฎาคม 2564 1166/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา bupivacaine hydrochloride 20 mg/4 mL solution for injection, 4 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
65 30 กรกฎาคม 2564 1173/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
66 30 กรกฎาคม 2564 1172/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
67 30 กรกฎาคม 2564 DS164/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ CONNECTOR-Y 11/9MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
68 30 กรกฎาคม 2564 DS168/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
69 30 กรกฎาคม 2564 DS171/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
70 30 กรกฎาคม 2564 DS173/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ RED DOT (ADULT) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
71 30 กรกฎาคม 2564 DS165/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ BD Syringe InsulinU100 31G 6mm.1ml.B/P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
72 30 กรกฎาคม 2564 DS167/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
73 30 กรกฎาคม 2564 DS172/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
74 30 กรกฎาคม 2564 DS175/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
75 30 กรกฎาคม 2564 1174/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
76 30 กรกฎาคม 2564 DS178/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
77 30 กรกฎาคม 2564 1164/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
78 30 กรกฎาคม 2564 DS179/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
79 30 กรกฎาคม 2564 DS166/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
80 30 กรกฎาคม 2564 DS176/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ BACTIGAS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
81 30 กรกฎาคม 2564 DS169/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
82 30 กรกฎาคม 2564 1168/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Nebivolol HCL 5 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
83 30 กรกฎาคม 2564 1171/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
84 30 กรกฎาคม 2564 1165/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา repaglinide 1 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
85 27 กรกฎาคม 2564 1163/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
86 27 กรกฎาคม 2564 1159/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
87 27 กรกฎาคม 2564 1157/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
88 27 กรกฎาคม 2564 1156/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
89 27 กรกฎาคม 2564 1155/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา triamcinolone acetonide 50 mg/5 mL suspension for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
90 27 กรกฎาคม 2564 1160/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
91 27 กรกฎาคม 2564 1162/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา insulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
92 27 กรกฎาคม 2564 1161/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
93 27 กรกฎาคม 2564 1158/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา vinpocetine 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
94 27 กรกฎาคม 2564 1154/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
95 22 กรกฎาคม 2564 1150/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
96 22 กรกฎาคม 2564 1153/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยา Atorvastatin Sandoz FCT 40mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
97 22 กรกฎาคม 2564 1152/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
98 22 กรกฎาคม 2564 1151/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยา Risedronate sodium 35 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
99 21 กรกฎาคม 2564 1149/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
100 20 กรกฎาคม 2564 1148/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา dextrose 5 g/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
101 20 กรกฎาคม 2564 1142.1/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา midazolam 5 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
102 20 กรกฎาคม 2564 DS162/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ DISP.SYRING 1ML.(Tuberculin) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
103 20 กรกฎาคม 2564 1147/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
104 20 กรกฎาคม 2564 1145/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
105 20 กรกฎาคม 2564 1143/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
106 20 กรกฎาคม 2564 1142/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Atorvastatin 80 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
107 20 กรกฎาคม 2564 1144/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsule สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
108 20 กรกฎาคม 2564 1146/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg. สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
109 19 กรกฎาคม 2564 1141/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา silodosin 4 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
110 16 กรกฎาคม 2564 1132/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
111 16 กรกฎาคม 2564 1138/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา iodixanol 320 mg/1 ml,50 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
112 16 กรกฎาคม 2564 1134/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Bilastine 20 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
113 16 กรกฎาคม 2564 1135/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Clopidogrel 75 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
114 16 กรกฎาคม 2564 1139/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา estriol 30 mcg + lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
115 16 กรกฎาคม 2564 1131/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
116 16 กรกฎาคม 2564 1140/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
117 16 กรกฎาคม 2564 1133/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
118 16 กรกฎาคม 2564 1136/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
119 16 กรกฎาคม 2564 1137/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
120 15 กรกฎาคม 2564 1129/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
121 15 กรกฎาคม 2564 1130/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
122 14 กรกฎาคม 2564 1126/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา cefoperazone 1 g + sulbactam 500 mg powder for solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
123 14 กรกฎาคม 2564 1127/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
124 14 กรกฎาคม 2564 1128/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
125 13 กรกฎาคม 2564 1117/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
126 13 กรกฎาคม 2564 1118/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
127 13 กรกฎาคม 2564 1119/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
128 13 กรกฎาคม 2564 1120/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา liraglutide 18 mg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
129 13 กรกฎาคม 2564 1121/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญายา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
130 13 กรกฎาคม 2564 1123/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
131 13 กรกฎาคม 2564 1124/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา amino acids 75 g/1.477 L + dextrose 187 g/1.477 L + lipids 56 g/1.477 L emulsion for infusion, 1.477 L bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
132 13 กรกฎาคม 2564 1125/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
133 13 กรกฎาคม 2564 1122/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
134 13 กรกฎาคม 2564 DS160/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
135 13 กรกฎาคม 2564 DS161/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
136 12 กรกฎาคม 2564 1116/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา rebamipide 100 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
137 9 กรกฎาคม 2564 1111/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา lidocaine hydrochloride 400 mg/20 mL solution for injection, 20 mL vial จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
138 9 กรกฎาคม 2564 1112/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
139 9 กรกฎาคม 2564 1113/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา calcitonin 200 iu/1 dose nasal spray, solution, 28 dose bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
140 9 กรกฎาคม 2564 1107/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
141 9 กรกฎาคม 2564 1108/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
142 9 กรกฎาคม 2564 1109/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
143 9 กรกฎาคม 2564 1114/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Human Erythropoietin alpha 5000 สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
144 9 กรกฎาคม 2564 1115/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
145 9 กรกฎาคม 2564 1110/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา Andrographis paniculata 250 mg. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
146 7 กรกฎาคม 2564 1103/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
147 7 กรกฎาคม 2564 1101/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
148 7 กรกฎาคม 2564 1100/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
149 7 กรกฎาคม 2564 1104/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
150 7 กรกฎาคม 2564 1106/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Pantoprazole 40 mg injection สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
151 7 กรกฎาคม 2564 1102/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Levetiracetam 500 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
152 7 กรกฎาคม 2564 1105/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Atorvastatin 40 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
153 5 กรกฎาคม 2564 1090/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา bupivacaine hydrochloride 20 mg/4 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
154 5 กรกฎาคม 2564 1091/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
155 5 กรกฎาคม 2564 1092/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา antazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + tetryzoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops, solution, 10 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
156 5 กรกฎาคม 2564 1093/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา propofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
157 5 กรกฎาคม 2564 1094/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา cefuroxime 500 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
158 5 กรกฎาคม 2564 1097/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
159 5 กรกฎาคม 2564 1089/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
160 5 กรกฎาคม 2564 1099/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Risedronate Na 150 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
161 5 กรกฎาคม 2564 1095/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา ibandronate sodium 1 mg/1 ml,3 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
162 5 กรกฎาคม 2564 1096/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา ginkgo biloba extract 120 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
163 5 กรกฎาคม 2564 1098/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Zinc sulfate 25 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
164 1 กรกฎาคม 2564 1080/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
165 1 กรกฎาคม 2564 1077/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา alfacalcidol 0.25 mcg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
166 1 กรกฎาคม 2564 1075/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา empagliflozin 10 mg + linagliptin 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
167 1 กรกฎาคม 2564 1073/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
168 1 กรกฎาคม 2564 1072/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
169 1 กรกฎาคม 2564 1085/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
170 1 กรกฎาคม 2564 1086/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
171 1 กรกฎาคม 2564 1074/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Brimonidine tartrate 150 mg/100 ml eye drops สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
172 1 กรกฎาคม 2564 1078/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Methyl salicylate 10.2 gm/100 gm.30 gm สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
173 30 มิถุนายน 2564 DS156/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
174 30 มิถุนายน 2564 DS150/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
175 30 มิถุนายน 2564 DS152/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
176 30 มิถุนายน 2564 1070/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
177 30 มิถุนายน 2564 1067/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
178 30 มิถุนายน 2564 1066/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา fluticasone propionate 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
179 30 มิถุนายน 2564 1064/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
180 30 มิถุนายน 2564 1076/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
181 30 มิถุนายน 2564 1079/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
182 30 มิถุนายน 2564 1081/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา diacerein 50 mg capsule, hard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
183 30 มิถุนายน 2564 1082/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
184 30 มิถุนายน 2564 1083/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
185 30 มิถุนายน 2564 1084/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
186 30 มิถุนายน 2564 1088/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
187 30 มิถุนายน 2564 1087/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา magnesium sulfate 1 g/2 mL solution for injection/infusion, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
188 30 มิถุนายน 2564 1071/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา tafluprost 1.5 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
189 30 มิถุนายน 2564 1063/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
190 30 มิถุนายน 2564 1065/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
191 30 มิถุนายน 2564 1069/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
192 30 มิถุนายน 2564 DS159/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ Autoclave Tape 3/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
193 30 มิถุนายน 2564 DS154/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ FINGER SPLINT 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
194 30 มิถุนายน 2564 DS158/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ CAPD 2 stay safe 1.5% 2000 ml. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
195 30 มิถุนายน 2564 DS151/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
196 30 มิถุนายน 2564 DS153/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ไม้ค้ำยัน (L) NO.50 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
197 30 มิถุนายน 2564 DS155/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
198 30 มิถุนายน 2564 DS157/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
199 29 มิถุนายน 2564 1062/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา acitretin 25 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
200 29 มิถุนายน 2564 1068/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
201 29 มิถุนายน 2564 1061/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
202 29 มิถุนายน 2564 1060/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
203 29 มิถุนายน 2564 1059/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Felodipine 10 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
204 28 มิถุนายน 2564 1057/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Rosuvastatin 20 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
205 28 มิถุนายน 2564 1056/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Cloxacillin 1 gm สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
206 28 มิถุนายน 2564 1058/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Medroxyprogesterone 10 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
207 25 มิถุนายน 2564 1054/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
208 25 มิถุนายน 2564 1053/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Budesonide 160 mcg+Formoterol 4.5 mcg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
209 25 มิถุนายน 2564 1055/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Hydralazine Hcl 25 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
210 24 มิถุนายน 2564 1049/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
211 24 มิถุนายน 2564 1047/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
212 24 มิถุนายน 2564 1046/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
213 24 มิถุนายน 2564 1050/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Atorvastatin sandoz fct 40 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
214 24 มิถุนายน 2564 1045/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
215 24 มิถุนายน 2564 1048/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Sitagliptin phosphate 100 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
216 24 มิถุนายน 2564 1052/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Dulaglutide 1.5 mg/0.5 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
217 24 มิถุนายน 2564 1051/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Cefditoren 200 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
218 22 มิถุนายน 2564 1040/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
219 22 มิถุนายน 2564 1042/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
220 22 มิถุนายน 2564 1041/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
221 22 มิถุนายน 2564 1039/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Pregabalin 75 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
222 22 มิถุนายน 2564 1043/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Doxazosin meselate 4 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
223 22 มิถุนายน 2564 1044/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Orphennadrine 35 mg+Paracetamol 450 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
224 21 มิถุนายน 2564 1034/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Erythropoietin alfa 10000 iu/1 ml,400 mcl สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
225 21 มิถุนายน 2564 1029/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
226 21 มิถุนายน 2564 1036/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
227 21 มิถุนายน 2564 1035/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
228 21 มิถุนายน 2564 1032/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
229 21 มิถุนายน 2564 1031/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
230 21 มิถุนายน 2564 1037/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
231 21 มิถุนายน 2564 1030/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Lansoprazole 30 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
232 21 มิถุนายน 2564 1028/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา HEPARIN sod.25000 iu/5 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
233 21 มิถุนายน 2564 1027/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Insulin human 100 iu/1 ml,10 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
234 21 มิถุนายน 2564 1033/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Epoetin beta 5000 iu,0.3 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
235 21 มิถุนายน 2564 1038/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Sodium hyaluronate 0.18%,0.3 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
236 18 มิถุนายน 2564 1026/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
237 18 มิถุนายน 2564 1024/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Gemigliptin 50 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
238 18 มิถุนายน 2564 1025/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา 17 beta-estradiol 60 mg/80 gm สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
239 17 มิถุนายน 2564 1020/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
240 17 มิถุนายน 2564 1023/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
241 17 มิถุนายน 2564 1021/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Rabies vaccine(vero cell)2.5 iu สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
242 17 มิถุนายน 2564 1022/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
243 16 มิถุนายน 2564 1019/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
244 16 มิถุนายน 2564 1018/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
245 15 มิถุนายน 2564 1016/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
246 15 มิถุนายน 2564 1015/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา glucosamine sulfate 500 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
247 15 มิถุนายน 2564 1014/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
248 15 มิถุนายน 2564 1013/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
249 15 มิถุนายน 2564 1011/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา lipidosterolic extract of serenoa repens 160 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
250 15 มิถุนายน 2564 1010/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา loxoprofen 60 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
251 15 มิถุนายน 2564 1017/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
252 15 มิถุนายน 2564 1012/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา AMIODARONE HCL 150 MG/3 ML สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
253 14 มิถุนายน 2564 1008/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา alfacalcidol 1 mcg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
254 14 มิถุนายน 2564 1009/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา caffeine 100 mg + ergotamine tartrate 1 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
255 11 มิถุนายน 2564 1005/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
256 11 มิถุนายน 2564 1007/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
257 11 มิถุนายน 2564 1006/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
258 10 มิถุนายน 2564 1002/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
259 10 มิถุนายน 2564 1001/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
260 10 มิถุนายน 2564 1000/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
261 10 มิถุนายน 2564 1004/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
262 10 มิถุนายน 2564 1003/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
263 10 มิถุนายน 2564 0999/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
264 10 มิถุนายน 2564 0996/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Teriparatide Prefilled pen 250 mcg/ml,3 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
265 10 มิถุนายน 2564 0997/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Ampicillin Sodium 1 gm สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
266 10 มิถุนายน 2564 0995/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Perindopril arginine 5 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
267 10 มิถุนายน 2564 0998/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Repaglinide 1 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
268 10 มิถุนายน 2564 DS149/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
269 10 มิถุนายน 2564 DS148/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ STERILE GEL 5 GM. (POSE-JEL) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
270 9 มิถุนายน 2564 0993/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Eperisone 50 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
271 9 มิถุนายน 2564 0994/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา senna glycosides 300 mg capsule hard tablet สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
272 8 มิถุนายน 2564 0991/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
273 8 มิถุนายน 2564 0992/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Triamcinolone aetonide 0.1%,5 gm.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
274 7 มิถุนายน 2564 DS139/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ CONNECTOR-Y 11/9MM จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
275 7 มิถุนายน 2564 DS143/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
276 7 มิถุนายน 2564 DS145/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
277 7 มิถุนายน 2564 DS147/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
278 7 มิถุนายน 2564 DS140/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
279 7 มิถุนายน 2564 DS141/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
280 7 มิถุนายน 2564 DS142/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS.(Z) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
281 7 มิถุนายน 2564 DS142/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ ALCOHOL BLSTER PACK 8 PCS.(Z) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
282 7 มิถุนายน 2564 DS144/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
283 7 มิถุนายน 2564 0983/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
284 7 มิถุนายน 2564 0980/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
285 7 มิถุนายน 2564 0990/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
286 7 มิถุนายน 2564 0988/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
287 7 มิถุนายน 2564 0985/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
288 7 มิถุนายน 2564 0981/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
289 7 มิถุนายน 2564 0987/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
290 7 มิถุนายน 2564 0989/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
291 7 มิถุนายน 2564 0982/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Capsaicin 0.025%,35 gm สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
292 7 มิถุนายน 2564 0979/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Limaprost alfadex 5 mcg. สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
293 7 มิถุนายน 2564 0978/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Paracetamol 325 mg+tramadol 37.5 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
294 7 มิถุนายน 2564 0986/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Etoricoxib 90 mg. สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
295 7 มิถุนายน 2564 0984/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Cisatracurium 2 mg/1 ml,(5 ml)สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
296 7 มิถุนายน 2564 DS146/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
297 4 มิถุนายน 2564 0973/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา teriparatide 600 mcg/2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
298 4 มิถุนายน 2564 0971/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
299 4 มิถุนายน 2564 0972/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Simvastatin 10 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
300 4 มิถุนายน 2564 0974/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา 0.9%Sodium chloride 100 ml สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
301 4 มิถุนายน 2564 0977/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Flavonoid fraction 1000 mg(Diosmin 900 mg+Hesperidin 100 mg)สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
302 4 มิถุนายน 2564 0976/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Amoxycillin 1 gm+Clavulenic 200 mg สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
303 4 มิถุนายน 2564 0975/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Metformin hydrochloride 1 gm.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
304 2 มิถุนายน 2564 0970/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา nalbuphine hydrochloride 10 mg/1 mL solution for injection จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
305 2 มิถุนายน 2564 0969/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
306 2 มิถุนายน 2564 0968/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
307 2 มิถุนายน 2564 0967/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
308 2 มิถุนายน 2564 0966/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา risedronate sodium 35 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
309 31 พฤษภาคม 2564 0964/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา mebeverine hydrochloride 200 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
310 31 พฤษภาคม 2564 0962/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา nebivolol 5 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
311 31 พฤษภาคม 2564 0961/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
312 31 พฤษภาคม 2564 0959/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา diacerein 50 mg capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
313 31 พฤษภาคม 2564 0958/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา metoclopramide hydrochloride 10 mg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
314 31 พฤษภาคม 2564 0965/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา efavirenz 600 mg + emtricitabine 200 mg + tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
315 31 พฤษภาคม 2564 0963/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา diltiazem hydrochloride 90 mg prolonged-release capsule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
316 31 พฤษภาคม 2564 0960/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
317 28 พฤษภาคม 2564 0954/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา procaterol 25 mcg tablet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
318 28 พฤษภาคม 2564 0952/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
319 28 พฤษภาคม 2564 0955/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
320 28 พฤษภาคม 2564 0957/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Lopromide 300 mg/ml.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
321 28 พฤษภาคม 2564 0956/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Calcitonin 200 iu/1 dose,28 doses สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
322 28 พฤษภาคม 2564 0953/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg.สำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
323 27 พฤษภาคม 2564 DS138/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
324 27 พฤษภาคม 2564 0948/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา rabies immunoglobulin (human) 300 iu/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
325 27 พฤษภาคม 2564 0949/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยา dibasic sodium phosphate 7 g/118 mL + monobasic sodium phosphate 19 g/118 mL rectal solution, 133 mL bottle จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
326 27 พฤษภาคม 2564 0945/64 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
327 27 พฤษภาคม 2564 0947/64 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเภสัชกรรม
328 27 พฤษภาคม 2564 0943/64