opd
p11
checkup
010961
110362
อ่านต่อ..
0049 

แผนป้องกันอัคคีภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว  
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว  ประจำปี 2562   ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ  ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร และช่วยควบคุมการฝึกซ้อม ตลอดห้วงวันที่ 4-5 เมษายน 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ

อ่านต่อ..
timeline_20190329_130314 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนกองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำปาง  ภายในกิจกรรมโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป และตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 29 มีนาคม 2562
อ่านต่อ..
timeline_20190328_220232 โครงการจัดทัพคัดกรองโรคทรวงอกเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ
    พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกคัดกรองทรวงอกเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มและทำการรักษาตามมาตรฐานอย่างรวดเร็วและถูกวิธี ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยมี พลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดโครงการ ระยะเวลาการจัดโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 และจะขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปางจนครอบคลุมพื้นที่  ณ วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2562
อ่านต่อ..
 53121423_415807932504752_3789826786339061760_oวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ครบรอบปีที่ 52  วันที่ 7 มีนาคม  พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยมี พลโทสิทธิชัย  จิตสมจินต์  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
53604772_414404249311787_4764026678760439808_n ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ภายในกิจกรรมโครงการ "เทิดทูนสถาบันและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์" โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  มียอดประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 88 ราย ณ บ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่  3  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
IMG_3020 โครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน ถวายเป็นพระราชกุศล 
    พันเอกวศะ​ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกคัดกรอง ตาบอดต้อหินให้แก่ บุคคลทั่วไปอายุ 41- 70 ปี ที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 โดยมี  พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาร่วมใจบ้านจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการบริการ จำนวน 160 ราย  วันที่  1  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
 52980006_413146702770875_6946713046949560320_oภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่  สนับสนุนภารกิจศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางและการตรวจรักษาโดยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มแบบจีน จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ตลอดห้วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
0019 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล  
    พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์  หัวหน้ากองการพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการพยาบาล ประจำปี 2562  ให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ประกอบคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ ห้องประชุม 2   วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2562 
อ่านต่อ..
 93084ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก 
    พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก​ ณ​ อนุสาวรีย์​ จอมพลและมหาอมาตย์​เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์​มนตรี  มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จังหวัดลำปาง วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 10398พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายฯ โดยมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวาย ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลขออวยพรให้ท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านทุกคนเทอญ วันที่  20  มกราคม 2562 
อ่านต่อ..
 0039กิจกรรม Big Cleaning Day  62
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day 62"  โดยมีพันเอกหญิงหนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day  พร้อมกิจกรรมทำความสะอาดรอบพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อความสวยงาม เน้นความปลอดภัยในการทำงาน  และพร้อมให้บริการ   วันที่  16  มกราคม 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_2727รับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วยทหาร เพื่อนำไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 พ.ย.60 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
pr1

 25

surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา  อ่านประกาศ  

pr2
ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1