opd
p11
checkup
010961
อ่านต่อ..
S__7880808 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย  พันเอก  อรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนกองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน  ภายในกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  มียอดประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 54 ราย ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
อ่านต่อ..
 IMG_3750พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดย  พันเอก  อรรณพ ธรรมลักษมี  เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2  โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ ลานศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32  จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการฝึกของน้องทหารใหม่ทุกนาย เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_3658บรรยายวิชาการ "Hyperglycemic Crisis"   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการให้แก่ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  หัวข้อ  "Hyperglycemic Crisis DKA HHS Hyprglycemia การปรับ insulin ในผู้ป่วย chronic illness ที่แอดมิทในโรงพยาบาล " ณ ห้องประชุม 2 วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
IMG_3253 พิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง  
    พันเอก  อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง ประจำปี 2561 พร้อมนำทีมแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ญาติที่มาส่งบุตรหลานเรื่องความปลอดภัยจากการฝึก โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองบังคับการ ร. 17 พัน. 2 จังหวัดลำปาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_3118พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและปลดจากกองประจำการ โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ สนาม ร.17 พัน.2  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
IMG_2958 ทอดกฐินสามัคคี    
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี  เพื่อทอดถวาย ณ วัดลำปางธรรมาราม ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง พร้อมสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี  วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
IMG_2870 ต้อนรับแพทย์ใหญ่ กองทัพภาคที่ 3    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนกและกำลังพลโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับพลตรี วุฒิไชย  อิศระ แพทย์ใหญ่ กองทัพภาคที่ 3 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ ห้องประชุม 2  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
IMG_2815 กิจกรรมพัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจและกาย
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี         จัดกิจกรรม "พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจ และกาย "  ได้นำกำลังพลของโรงพยาบาล ร่วมรับฟังธรรมะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมฝึกวิปัสสนา พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ณ วัดลำปางธรรมาราม จังหวัดลำปาง  วันที่  24 ตุลาคม 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
IMG_2708 วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 ในโอกาสวันคล้าย​วัน​พระราชสมภพของสมเด็จ​พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์​ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมถามตอบปัญหาสุขภาพผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ณ ลานเกียรติยศ กองเภสัชกรรม  วันที่ 18 ต.ค.2561   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 timeline_20181013_204735พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลเข้าร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง วันที่ 13 ต.ค. 2561
อ่านต่อ..
IMG_2816 ถุงผ้าใช้ได้บ่อย ไม่ต้องรอย่อยสลาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ถุงผ้าใช้ได้บ่อย ไม่ต้องรอย่อยสลาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการมารับยา และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง  ณ ลานเกียรติยศ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  18 กันยายน 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 230563โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เสนาสนเทศกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ " เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อลดความสูญเปล่าและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุม 1   วันที่  5  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_2727รับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วยทหาร เพื่อนำไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 พ.ย.60 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
pr1

 25

surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด  อ่านประกาศ  

pr2
ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1