sura
24
p11
checkup
010961
อ่านต่อ..
 IMG_1520ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 
    พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  ณ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 24 กันยายน 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_9958เตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำชุดแพทย์เผชิญเหตุภัยพิบัติ  (M-MERT)  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32  โดยมี พันเอก จิราวัฒน์ จุฬากุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จังหวัดลำปาง วันที่ 21 กันยายน 2561
อ่านต่อ..
IMG_2816 ถุงผ้าใช้ได้บ่อย ไม่ต้องรอย่อยสลาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ถุงผ้าใช้ได้บ่อย ไม่ต้องรอย่อยสลาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการมารับยา และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง  ณ ลานเกียรติยศ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  18 กันยายน 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_1858เยี่ยมผู้ป่วยประกันตนในสถานพยาบาล 
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ให้การต้อนรับประกันสังคมจังหวัดลำปางและคณะ  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันตนตามโครงการประกันสังคม ที่เข้าพักรักษาตัว ณ สถานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาประกันสังคม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยประกันตนที่พำนักรักษาในหน่วยสถานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่  3 กันยายน 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_32071516_0052พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์   ภุคุกะ ,พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายสักการะ ถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่   10 สิงหาคม 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_0907มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2561  แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี ทุนเรียนดีผู้มีรายได้น้อยและทุนสนับสนุนการศึกษา รวมจำนวน 132 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1  วันที่  7 ส.ค.2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 230563โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เสนาสนเทศกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ " เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อลดความสูญเปล่าและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุม 1   วันที่  5  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_2727รับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วยทหาร เพื่อนำไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 พ.ย.60 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา  อ่านประกาศ 
2. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ โทร.054 839305 ต่อ 6210 ในวันเวลาราชการ  อ่านประกาศ 
3. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ โทร.054 839305 ต่อ 6210 ในวันเวลาราชการ  อ่านประกาศ 

pr2
ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 


ประกาศเผยแพร่งานจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และพัฒนาโรงพยาบาล
1. ประกาศ TOR
2. ประกาศราคากลาง
3. ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ
4. ประกาศขออนุมัติยกเลิกคุณลักษณะเฉพาะ
5. ประกาศขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     gpf1