การฝังเข็มคืออะไร

การฝังเข็มคืออะไร
     
การฝังเข็ม คือการแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกาย ซึ่งอยู่เส้นลมปราณ โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นการปรับปรุงดุลยภาพร่างกาย

การฝังเข็มคืออะไร
การฝังเข็ม คือการแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกาย ซึ่งอยู่เส้นลมปราณ โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นการปรับปรุงดุลยภาพร่างกาย

การฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไร
    
ภายในร่างกายของคนเรา จะมีเลือดและลมปราณไหลหมุนเวียนไปตามเส้นลมปราณต่าง ๆ ที่กระจ่ายอยู่ทั่วทั้งร่างกาย เป็นพลังงานผลักดันให้อวัยวะต่าง ๆ สามารถเคลื่อนไหวทำงานได้ และทำงานประสาทสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เมื่อมีเหตุให้การไหลเวียนของเลือดลมปราณติดขัด ร่างกายก็จะเกิดการเสียสมดุลกับธรรมชาติ มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น

                บรรพบุรุษชาวจีนในยุคโบราณได้ค้นพบว่า การใช้เข็มปักลงไปยังจุดบางตำแหน่งในร่างกาย สามารถกระตุ้นลมปราณให้ไหลเวียนต่อไปได้โดยไม่ติดขัด จึงทำอวัยวะที่ทำงานผิดปกติไปนั้นกลับคืนสู่สภาพปกติ สามารถขจัดปัจจัยที่ก่ออันตรายแก่ร่างกายออกไป จากนั้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็จะหายไปได้

                ตามแนวคิดของการแพทย์แผนโบราณจีนนั้น การฝังเข็มมีฤทธิ์ในการรักษาโรค 3 ประการ คือ

                1.แก้ไขการไหลเวียนของเลือดลมปราณที่ติดขัด

                2.ปรับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในสมดุล

                3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อกำจัดเหตุปัจจัยที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกาย

ฝังเข็มสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง
     
ประโยชน์ของการฝังเข็ม สามารถรักษาโรคได้มากมาย (ตามที่องค์การอนามัยโลกรับรองมี    58 มีโรค) อาทิ กลุ่มอาการปวดต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดคอ ปวดไหล ปวดหลัง ปวดท้อง ปวดสะโพก ปวดขา
      กลุ่มอัมพาต อัมพฤกษ์ ซึ่งมีรายงานว่า การฝังเข็มร่วมกับนวดและกายภาพบำบัด  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
      กลุ่มอาการทางอายุรเวชและสูตินรีเวช เช่น โรคกระเพาะ ปวดประจำเดือน วิงเวียนจากน้ำในช่องหูไม่เท่ากัน ท้องผูกและการปรับดุลยภาพต่าง ๆ

การฝังเข็มทำอย่างไร เจ็บหรือไม่
     
ในขณะที่เข็มผ่านผิวหนัง จะมีอาการเจ็บคล้ายมดกัด และเมื่อเข็มแทงลึกลงไปถึงตำแหน่งของจุดฝังเข็ม จะมีอาการปวดตื้อ ๆ หน่วง ร้าวไปตามทางเดินของลมปราณ

เข็มที่ใช้ในการฝัง ใช้ครั้งเดียวหรือไม่
      
เข็มที่ใช้ในการฝังที่คลินิกฝังเข็ม รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นเข็มพิเศษผลิตเพื่อการฝังเข็มโดยเฉพาะ สะอาดปราศจากเชื้อใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้อีกโดยเด็ดขาด

<Previous   Next>