ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี