เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์ วันที่ โดย
1 1-2566 ซื้อ 6 ธ.ค. 65 ที่ 1-2566.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ

Version : 1.0.0